Dietetyka

Szanowni Państwo,

w związku ze wznowieniem możliwości wyjazdu studentów i absolwentów w celu realizacji części studiów i praktyk w ramach Programu Erasmus+ od 1 września 2020 uprzejmie informujemy, że Biuro Współpracy z Zagranicą przyjmuje już formularze aplikacyjne na wyjazdy zagraniczne w roku akademickim 2020/2021.

Lista uczelni partnerskich jest dostępna na stronie internetowej uczelni w zakładce Erasmus+. Proszę zauważyć, że poza tradycyjną formą rzeczywistej mobilności w ramach programu, możliwe będzie realizowanie mobilności wirtualnych oraz łączonych (częściowo online, częściowo rzeczywistych). Dofinansowanie wyjazdów dotyczy jednak jedynie czasu faktycznej i potwierdzonej obecności w uczelniach i instytucjach partnerskich za granicą. Pragnę przypomnieć, iż beneficjenci stypendiów socjalnych mogą liczyć na wyższe dofinansowanie wyjazdów z Programu PO WER.

W związku z pandemią COVID-19 rekrutacja na wszystkie wyjazdy odbywać się będzie zdalnie w sposób ciągły do momentu wyczerpania funduszy. Wszelkich informacji udziela Biuro Współpracy z Zagranicą, tel. 62 767 95 66, e.wasielewska@pwsz.kalisz.pl, monika.napadlek@pwsz.kalisz.pl, j.gancarz@pwsz.kalisz.pl. Formularze zgłoszeniowe są dostępne do pobrania ze strony internetowej uczelni (http://www.pwsz.kalisz.pl/index.php/erasmus-ty-tez-mozesz-wyjechac/mobilnosci-ka-103-kraje-programu/dokumenty-do-pobrania).

 

 

 

UWAGA STUDENCI!!!

W związku z przeprowadzaniem zaliczeń i egzaminów w trybie zdalnym, wymagana jest pisemna zgoda zainteresowanego studenta w formie wiadomości elektronicznej wysłanej z indywidualnego konta pocztowego w domenie uczelnianej na adres e-mail dziekanatu: k.glinkowska@pwsz.kalisz.pl

Student powinien potwierdzić dostęp do usługi Microsoft Teams, kamery internetowej, mikrofonu oraz komputera podłączonego do stabilnego łącza internetowego.

 

 

Uwaga studenci!!!

Od 11.03 do 16.04.2020 roku zostają zawieszone wszystkie zajęcia dydaktyczne ( Zarządzenie Rektora PWSZ w Kaliszu Nr 0300.26.V.2020 z dnia 10 marca 2020 )

 

DIETETYKA I ROK STUDIA STACJONARNE

Wykłady z przedmiotu technologia żywności z prof. T. Antczakiem i mikrobiologii ogólnej i żywności z dr B. Pawłowską odbywały się będą w budynku Collegium Oecologicum, sala 102 przy ul. Poznańskiej 201-205.

Wykłady z przedmiotu Analiza sensoryczna żywności z dr J. Kowarą zaplanowane zostaną na ul. Kaszubskiej 13, natomiast ćwiczenia w laboratorium przy ul. Poznańskiej 201-205

 

 

 

UWAGA STUDENCI!!!! Dnia 24.02 mija termin składania podań o indywidualną organizację studiów. Podania złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane

 

 

 

DIETETYKA I ROK STUDIA STACJONARNE

OGŁOSZENIE O ZAPISACH NA WYCHOWANIE FIZYCZNE

PLAN ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 

 

DIETETYKA I ROK STUDIA STACJONARNE

Zajęcia z przedmiotu edukacja zdrowotna z dnia 26.02 zostają przełożone na 18.03

 

DIETETYKA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 16.02 o godzinie 13:00 odbędą się poprawki z dr E. Konieczną

 

 

DIETETYKA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 8.03 o godzinie 18:00 odbędą się poprawki z przedmiotu podstawy edukacji żywieniowej z elementami zdrowia publicznego z dr hab. J. Kałużą

 

DIETETYKA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 31.01 o godzinie 15:30 w Sali 32 budynek rektoratu ul. Nowy Świat 4 odbędą się poprawki z przedmiotu statystyka w dietetyce z dr K. Deręgowskim

 

Legia Akademicka czeka

Nasza uczelnia po raz kolejny została zakwalifikowana przez MNiSzW do prowadzenia szkolenia w ramach III edycji Legii Akademickiej.

W związku z powyższym Wydział Nauk Społecznych ogłasza nabór studentów chętnych  do uczestnictwa w III edycji projektu „Legia akademicka”.

Informacje oraz zapisy: e-mail: k.glapinska@pwsz.kalisz.pl, tel: (62) 767-95-26 lub osobiście. Wniosek o przyjęcie do Legii Akademickiej do odbioru w pokoju 208 ul. Nowy Świat 4a.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Udział mogą wziąć również studenci z innych uczelni.

Ostateczny termin zakończenia rekrutacji 08.01.2020 r.

 

 

 

DIETETYKA I ROK STUDIA STACJONARNE

Zajęcia z przedmiotu statystyka w dietetyce odbywały się będą od godziny 13:15-16:15

 

 

DIETETYKA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 21.12 o godzinie 15:30 odbędzie się zaliczenie poprawkowe z przedmiotu podstawy edukacji żywieniowej z elementami zdrowia publicznego z dr hab J. Kałużą (Kampus ul. Poznańska 201-205 budynek Collegium Oecologicum)

 

 

UWAGA!!! Do dnia 25.11 wyznaczony został termin zapłaty na ubezpieczenie OC i NNW. Po w/w terminie studenci zobowiązani będą ubezpieczyć się indywidualnie!!!

 

DIETETYKA I ROK STUDIA STACJONARNE

Zajęcia z przedmiotu genetyka z 18.11 zostają przełożone na 13.01 następująco: 8:00-11:00 wykład, 11:30-13:00 ćwiczenia. W dniu 16.12 zajęcia z genetyki odbędą się następująco: 11:15-14:15 wykład, 14:30-16:00 ćwiczenia

 

 

OGŁOSZENIE LEGIA AKADEMICKA

 

DIETETYKA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 29.11 w godzinach 8:00-11:15 odbędzie się odpracowany wykład z przedmiotu ochrona własności intelektualnej z prof M. Wrońskim (z dnia 8.11)

 

DIETETYKA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 18.11 o godzinie 14:45 odbędzie się zaliczenie przedmiotu podstawy edukacji żywieniowej z elementami zdrowia publicznego z dr hab J. Kałużą (Kaszubska 13)

 

 

DIETETYKA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 8.11 zajęcia z przedmiotu ochrona własności intelektualnej z prof M. Wrońskim zostają odwołane.

 

 

UWAGA!!!

Ogłasza się dzień 31 października dniem rektorskim. Zajęcia dydaktyczne zaplanowane w tym dniu zostaną odpracowane w innych terminach

 

 

DIETETYKA I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!! Ćwiczenia z przedmiotu chemia medyczna z elementami chemii ogólnej i chemia żywności podzielone zostały na dwie grupy ćwiczeniowe. Aktualizacja w planie zajęć.

 

DIETETYKA I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Zajęcia z przedmiotu technologia żywności z prof L. Kralą odbywały się będą na Kampusie przy ul. Poznańskiej 201-205, budynek Collegium Oecologicum sala 106

 

UWAGA!!!

Obowiązkowe ubezpieczenie OC+NNW w wysokości 6o zł. należy wpłacać w Dziekanacie pok. 126 w terminie do 31 października br.

 

DIETETYKA I ROK

UWAGA!!! Do dnia 15.10 można składać podania o indywidualną organizację studiów. Podania, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

DIETETYKA I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! W dniu 11.10 wykład z przedmiotu podstawy edukacji żywieniowej z elementami zdrowia publicznego z dr hab J. Kałużą odbędzie sie w godzinach 11:00-14:00

 

DIETETYKA I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Zajęcia z języka angielskiego podzielone zostały na dwie grupy ćwiczeniowe. Korekta w planie zajęć

 

DIETETYKA I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Aktualizacja planu zajęć, zmiany zaznaczono na czerwono

 

DIETETYKA I ROK STUDIA STACJONARNE

OGŁOSZENIE O ZAPISACH NA ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Szanowni Państwo,

w związku ze wznowieniem możliwości wyjazdu studentów i absolwentów w celu realizacji części studiów i praktyk w ramach Programu Erasmus+ od 1 września 2020 uprzejmie informujemy, że Biuro Współpracy z Zagranicą przyjmuje już formularze aplikacyjne na wyjazdy zagraniczne w roku akademickim 2020/2021.

Lista uczelni partnerskich jest dostępna na stronie internetowej uczelni w zakładce Erasmus+. Proszę zauważyć, że poza tradycyjną formą rzeczywistej mobilności w ramach programu, możliwe będzie realizowanie mobilności wirtualnych oraz łączonych (częściowo online, częściowo rzeczywistych). Dofinansowanie wyjazdów dotyczy jednak jedynie czasu faktycznej i potwierdzonej obecności w uczelniach i instytucjach partnerskich za granicą. Pragnę przypomnieć, iż beneficjenci stypendiów socjalnych mogą liczyć na wyższe dofinansowanie wyjazdów z Programu PO WER.

W związku z pandemią COVID-19 rekrutacja na wszystkie wyjazdy odbywać się będzie zdalnie w sposób ciągły do momentu wyczerpania funduszy. Wszelkich informacji udziela Biuro Współpracy z Zagranicą, tel. 62 767 95 66, e.wasielewska@pwsz.kalisz.pl, monika.napadlek@pwsz.kalisz.pl, j.gancarz@pwsz.kalisz.pl. Formularze zgłoszeniowe są dostępne do pobrania ze strony internetowej uczelni (http://www.pwsz.kalisz.pl/index.php/erasmus-ty-tez-mozesz-wyjechac/mobilnosci-ka-103-kraje-programu/dokumenty-do-pobrania).

 

 

 

UWAGA STUDENCI!!!

W związku z przeprowadzaniem zaliczeń i egzaminów w trybie zdalnym, wymagana jest pisemna zgoda zainteresowanego studenta w formie wiadomości elektronicznej wysłanej z indywidualnego konta pocztowego w domenie uczelnianej na adres e-mail dziekanatu: k.glinkowska@pwsz.kalisz.pl

Student powinien potwierdzić dostęp do usługi Microsoft Teams, kamery internetowej, mikrofonu oraz komputera podłączonego do stabilnego łącza internetowego.

 

 

 

Uwaga studenci!!!

Od 11.03 do 16.04.2020 roku zostają zawieszone wszystkie zajęcia dydaktyczne ( Zarządzenie Rektora PWSZ w Kaliszu Nr 0300.26.V.2020 z dnia 10 marca 2020 )

 

DIETETYKA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 13.03 wykłady z przedmiotu analiza sensoryczna żywności odbędzie się w budynku Collegium Oecologicum sala 207, natomiast w dniu 14.03 wykład z przedmiotu mikrobiologia ogólna i żywności odbędzie się w Collegium Oecologicum sala 201

 

UWAGA STUDENCI!!!! Dnia 24.02 mija termin składania podań o indywidualną organizację studiów. Podania złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane

 

 

 

DIETETYKA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 16.02 o godzinie 13:00 odbędą się poprawki z dr E. Konieczną

 

 

DIETETYKA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 8.03 o godzinie 18:00 odbędą się poprawki z przedmiotu podstawy edukacji żywieniowej z elementami zdrowia publicznego z dr hab. J. Kałużą

 

 

DIETETYKA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 1.02 o godzinie 11:00 w Sali 102 budynek Collegium Novum ul. Nowy Świat 4a odbędą się poprawki z przedmiotu statystyka z dietetyce z dr K. Deręgowskim

 

 

 

Legia Akademicka czeka

Nasza uczelnia po raz kolejny została zakwalifikowana przez MNiSzW do prowadzenia szkolenia w ramach III edycji Legii Akademickiej.

W związku z powyższym Wydział Nauk Społecznych ogłasza nabór studentów chętnych  do uczestnictwa w III edycji projektu „Legia akademicka”.

Informacje oraz zapisy: e-mail: k.glapinska@pwsz.kalisz.pl, tel: (62) 767-95-26 lub osobiście. Wniosek o przyjęcie do Legii Akademickiej do odbioru w pokoju 208 ul. Nowy Świat 4a.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Udział mogą wziąć również studenci z innych uczelni.

Ostateczny termin zakończenia rekrutacji 08.01.2020 r.

 

 

DIETETYKA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA!!! Zmiana terminu wykładów z przedmiotu technologia żywności z prof. L. Kralą.

Wykłady odbędą się następująco: 20.12 w godzinach 14:00-15:30 (zamiast 21.12) i 10.01 w godzinach 14:00-15:30, wykłady zaplanowane będą w budynku Collegium Medicum przy ul. Kaszubskiej 13

 

 

DIETETYKA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 21.12 o godzinie 15:30 odbędzie się zaliczenie poprawkowe z przedmiotu podstawy edukacji żywieniowej z elementami zdrowia publicznego z dr hab J. Kałużą (Kampus ul. Poznańska 201-205 budynek Collegium Oecologicum)

 

 

UWAGA!!! Do dnia 25.11 wyznaczony został termin zapłaty na ubezpieczenie OC i NNW. Po w/w terminie studenci zobowiązani będą ubezpieczyć się indywidualnie!!!

 

OGŁOSZENIE LEGIA AKADEMICKA

 

DIETETYKA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA!!! Korekta planu zajęć na zjazd 4 i 5. Dotyczy podziału na dwie grupy ćwiczeniowe z przedmiotu statystyka w dietetyce oraz zmian miejsca realizacji zajęć

 

 

DIETETYKA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 17.11 o godzinie 19:15 odbędzie się zaliczenie przedmiotu podstawy edukacji żywieniowej z elementami zdrowia publicznego z dr hab J. Kałużą (Kampus, ul. Poznańska 201-205)

 

 

DIETETYKA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

Wykłady z przedmiotu technologia żywności z prof L. Kralą odbywały się będą na Kampusie ul. Poznańska 201-205, budynek Collegium Oecologicum sala 106. W dniu 25.10 wykład odbędzie się w godzinach 19:00-20:30

 

DIETETYKA STUDIA NIESTACJONARNE

W Sekretariacie Wydziału pok. 121 można odbierać decyzje o indywidualna organizację studiów

 

DIETETYKA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 12.10 wykład z przedmiotu podstawy edukacji żywieniowej z elementami zdrowia publicznego z dr hab J. Kałużą odbędzie się w budynku Collegium Oecologicum, przy ul. Poznańskiej 201-205, sala 202

 

UWAGA!!!

Obowiązkowe ubezpieczenie OC+NNW w wysokości 6o zł. należy wpłacać w Dziekanacie pok. 126 w terminie do 31 października br.

 

DIETETYKA I ROK

UWAGA!!! Do dnia 15.10 można składać podania o indywidualną organizację studiów. Podania, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

SEMESTR LETNI 2019/2020

STUDIA STACJONARNE

I ROK

 

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE

I ZJAZD

II ZJAZD

III ZJAZD   aktualizacja 3.03

IV ZJAZD

V ZJAZD

VI ZJAZD  aktualizacja 3.03

VII ZJAZD

VIII ZJAZD

IX ZJAZD

X ZJAZD

XI ZJAZD

XII ZJAZD

 

 

 

 

 

SEMESTR ZIMOWY 2019/2020

STUDIA STACJONARNE

I ROK  aktualizacja 23.10

 

STUDIA NIESTACJONARNE

 

I ROK

 

I ZJAZD aktualizacja 11.10

II ZJAZD

III ZJAZD  aktualizacja 22.10

IV ZJAZD  aktualizacja 4.11

V ZJAZD  aktualizacja 4.11

VI ZJAZD

VII ZJAZD

VIII ZJAZD

IX ZJAZD

X ZJAZD  aktualizacja 19.11

XI ZJAZD  aktualizacja 13.11

XII ZJAZD  aktualizacja 19.11

Informacje: