Fizjoterapia

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 22.09 o godzinie 10:30 odbędzie się ostateczny termin poprawek z przedmiotu kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z mgr P. Świerczakiem (Kampus, ul. Poznańska 201-205)

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 18.09 o godzinie 15:15 odbędą się zajęcia z kinezyterapii z mgr P. Brykowskim (budynek Collegium Medicum)

 

UWAGA STUDENCI!!!

Informuję, że można realizować praktyki zawodowe. Porozumienia oraz skierowania należy składać w pokoju 121 do podpisu przez Dziekana. Na praktyki może iść osoba, która dostarczyła do dziekanaty badania WZW oraz salmonelli, a także opłacone ubezpieczenie

 

 

 

Szanowni Państwo,

w związku ze wznowieniem możliwości wyjazdu studentów i absolwentów w celu realizacji części studiów i praktyk w ramach Programu Erasmus+ od 1 września 2020 uprzejmie informujemy, że Biuro Współpracy z Zagranicą przyjmuje już formularze aplikacyjne na wyjazdy zagraniczne w roku akademickim 2020/2021.

Lista uczelni partnerskich jest dostępna na stronie internetowej uczelni w zakładce Erasmus+. Proszę zauważyć, że poza tradycyjną formą rzeczywistej mobilności w ramach programu, możliwe będzie realizowanie mobilności wirtualnych oraz łączonych (częściowo online, częściowo rzeczywistych). Dofinansowanie wyjazdów dotyczy jednak jedynie czasu faktycznej i potwierdzonej obecności w uczelniach i instytucjach partnerskich za granicą. Pragnę przypomnieć, iż beneficjenci stypendiów socjalnych mogą liczyć na wyższe dofinansowanie wyjazdów z Programu PO WER.

W związku z pandemią COVID-19 rekrutacja na wszystkie wyjazdy odbywać się będzie zdalnie w sposób ciągły do momentu wyczerpania funduszy. Wszelkich informacji udziela Biuro Współpracy z Zagranicą, tel. 62 767 95 66, e.wasielewska@pwsz.kalisz.pl, monika.napadlek@pwsz.kalisz.pl, j.gancarz@pwsz.kalisz.pl. Formularze zgłoszeniowe są dostępne do pobrania ze strony internetowej uczelni (http://www.pwsz.kalisz.pl/index.php/erasmus-ty-tez-mozesz-wyjechac/mobilnosci-ka-103-kraje-programu/dokumenty-do-pobrania).

 

 

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Osoby, które mają zaległości u Pani prof. J. Skrętkowicz, proszę kontaktować się z Panią Profesor telefonicznie do dnia 15.09

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Poprawa egzaminu z przedmiotu anatomia prawidłowa i rentgenowska z prof J. Lewandowskim w dniu 8.09 zostaje odwołana. Osoby, które nie zaliczyły egzaminu proszone są o kontakt mailowy z Prof. J. Lewandowskim

 

W dniach 14.09.2020 roku o godz. 18.00 i 15.09.2020 roku o godz. 18.00 odbędą się zaliczenia poprawkowe z lek. M. Pietrzykiem.

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 8.09 o godzinie 10:30 odbędą się poprawki z przedmiotu kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z mgr P. Świerczakiem (Kampus, ul. Poznańska 201-205)

 

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 8.09 o godzinie 10:30 odbędzie się poprawa egzaminu z przedmiotu anatomia prawidłowa i rentgenowska z prof J. Lewandowskim

 

UWAGA STUDENCI!!!

W związku z przeprowadzaniem zaliczeń i egzaminów w trybie zdalnym, wymagana jest pisemna zgoda zainteresowanego studenta w formie wiadomości elektronicznej wysłanej z indywidualnego konta pocztowego w domenie uczelnianej na adres e-mail dziekanatu: k.glinkowska@pwsz.kalisz.pl

Student powinien potwierdzić dostęp do usługi Microsoft Teams, kamery internetowej, mikrofonu oraz komputera podłączonego do stabilnego łącza internetowego.

 

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 19.06 odbędzie się egzamin z przedmiotu fizjoterapia ogólna z prof. G. Cywińską – Wasilewską

W dniu 26.06 o godzinie 12:00 odbędzie się egzamin z anatomii prawidłowej i rentgenowskiej z prof. J. Lewandowskim

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 20.06 odbędzie się zaliczenie z przedmiotu neurofizjologia ruchu z prof. G. Cywińską – Wasilewską

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 25.05 odbędą się zaliczenia z przedmiotu interakcje leków z zabiegami fizykalnymi z prof. J. Skrętkowicz. 8:00-9:30 wykład, 9:45-12:00 ćwiczenia

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

Proszę starostę roku o kontakt na adres mailowy: sekretariat.wris@pwsz.kalisz.pl lub h.weber@pwsz.kalisz.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA STUDENCI!!!

Proszę o przesłanie adresów mailowych – grupowych, na które będą przesyłane materiały dydaktyczne. Proszę o maila na adres: sekretariat.wris@pwsz.kalisz.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga studenci!!!

Od 11.03 do 16.04.2020 roku zostają zawieszone wszystkie zajęcia dydaktyczne ( Zarządzenie Rektora PWSZ w Kaliszu Nr 0300.26.V.2020 z dnia 10 marca 2020 )

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 10.03 zajęcia z przedmiotu kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu zostają odwołane. Zajęcia zostaną odpracowane w dniu 12.03 w godzinach 8:00-9;30

 

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Zaplanowany został wykład z przedmiotu fizjoterapia w ginekologii i położnictwie z prof S. Graczykiem. Wykład odbędzie się następująco:  13:45-15:15 (15.05) 13:15-15:30 (5.06) (przedmiot został naniesiony na plan zajęć)

 

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

Wykład z przedmiotu podstawy prawa z mgr B. Derwichem z dnia 2.03 zostaje przełożony na 25.05 w tych samych godzinach

 

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

Wykład monograficzny z dr J. Raubo z dnia 16.04 zostaje przełożony na 27.02 w godzinach 10:15-13:15

 

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 19.02 zajęcia z przedmiotu muzykoterapia w rehabilitacji z dr B. Michalak – Konieczną zostają odwołane

 

UWAGA STUDENCI!!!! Dnia 24.02 mija termin składania podań o indywidualną organizację studiów. Podania złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane

 

 

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 19.02 zajęcia z przedmiotu adaptowana aktywność fizyczna z dr T. Garsztką zostają odwołane

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

OGŁOSZENIE O ZAPISACH NA WYCHOWANIE FIZYCZNE

PLAN ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 

 

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 14.02 o godzinie 11:00 odbędzie się poprawka z przedmiotu psychologia ogólna z dr J. Raubo

 

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 18.02 zajęcia z przedmiotu anatomia funkcjonalna dla gr 1 odbędą się wyjątkowo od 15:30-17:45

 

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

UWAGA!!! Na zajęcia z masażu w semestrze letnim należy mieć ze sobą: zmienne obuwie, odzież ochronną, prześcieradło, dwa duże ręczniki

 

 

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 14.02 o godzinie 10:00 odbędą się poprawki z psychologii klinicznej z dr J. Raubo

 

UWAGA STUDENCI!!!

Studenci I i II roku fizjoterapii, zobowiązani są do dostarczenia zaświadczeń następujących badań i szczepień:

  1. szczepienia przeciw WZW-B – 3 dawki – w cyklu 0,1,6 miesięcy
  2. badania na nosicielstwo Salmonella-Shigella

Oryginały zaświadczeń lub kopie potwierdzone z oryginałem proszę dostarczyć do dnia 28.02.2020r do mgr Honoraty Popłonyk

(WSZ Kalisz ul. Poznańska 79, oddział rehabilitacji, XI piętro)

Osoby nie posiadające wyżej wymienionych badań i szczepień proszone są o zgłoszenie się do dziekanatu w celu wystawienia skierowania.

Powyższe dokumenty są warunkiem dopuszczenia do odbycia praktyk zawodowych.

Studenci  nie posiadający ważnego  ubezpieczenia OC i NNW zobowiązani są do  ubezpieczenia we własnym zakresie i przedstawienia zaświadczenia z powyższymi dokumentami.

 

 

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 13.02 o godzinie 16:00 odbędą się poprawki z patologii ogólnej z prof. J. Błaszczykiem

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 13.02 o godzinie 12:00 odbędą się poprawki z Kinezyterapii z mgr A. Kubiaczykiem (Szpital, ul. Poznańska)

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 8.02 o godzinie 10:00 odbędą się poprawki z przedmiotu pierwsza pomoc z lek M. Pietrzykiem

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 11.02 o godzinie 10:00 odbędzie się poprawka kolokwium z Anatomii z prof J. Lewandowskim (osoby które nie zaliczyły: 25913, 30323, 30322, 30634, 30319)

 

 

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 13.02 o godzinie 11:00 odbędą się poprawki z prof A. Nowak

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 31.01 o godzinie 10:00 odbędzie się zaliczenie z psychologii ogólnej i psychologii klinicznej z dr J. Raubo

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

UWAGA ZMIANA TERMINÓW!!!

W dniu 12.02 o godzinie 15:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu fizjologia człowieka z dr hab. K. Domaszewską. W dniu 17.02 o godzinie 9:00 odbędzie się poprawa egzaminu z przedmiotu fizjologia człowieka

 

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

UWAGA!
Dnia 10 stycznia br. upłynął termin składania zgłoszeń (kart informacyjnych) na obóz zimowy. Konsekwencją nie złożenia ww. kart (na podany adres mailowy – przemekswierczak@wp.pl) będzie brak możliwości uczestniczenia w obozie równoznaczny z jego nie zaliczeniem.

 

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 23.01 o godzinie 11:30 odbędą się poprawki z przedmiotu biologiczne uwarunkowania dobrostanu człowieka z prof. A. Nowak

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 31.01 o godzinie 16:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu patologia ogólna z prof. J. Błaszczykiem

 

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniach 01-06.03 odbędzie się obowiązkowy obóz narciarski w Karpaczu

 

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 3.02 o godzinie 12:00 odbędą się poprawki z przedmiotów kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu oraz aktywność ruchowa niepełnosprawnych w środowisku wodnym z dr R. Michniewiczem (basen Aquapark)

 

Legia Akademicka czeka

Nasza uczelnia po raz kolejny została zakwalifikowana przez MNiSzW do prowadzenia szkolenia w ramach III edycji Legii Akademickiej.

W związku z powyższym Wydział Nauk Społecznych ogłasza nabór studentów chętnych  do uczestnictwa w III edycji projektu „Legia akademicka”.

Informacje oraz zapisy: e-mail: k.glapinska@pwsz.kalisz.pl, tel: (62) 767-95-26 lub osobiście. Wniosek o przyjęcie do Legii Akademickiej do odbioru w pokoju 208 ul. Nowy Świat 4a.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Udział mogą wziąć również studenci z innych uczelni.

Ostateczny termin zakończenia rekrutacji 08.01.2020 r.

 

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 27.11 wykład z przedmiotu kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z dr P. Szewczykiem zostaje odwołany

 

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 26.11 wykład z przedmiotu zdrowotne formy aktywności fizycznej osób dorosłych i starszych z dr A. Janiakiem zostają odwołane

 

 

UWAGA!!! Do dnia 25.11 wyznaczony został termin zapłaty na ubezpieczenie OC i NNW. Po w/w terminie studenci zobowiązani będą ubezpieczyć się indywidualnie!!!

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 19.11 wykład z przedmiotu zdrowotne formy aktywności fizycznej osób dorosłych i starszych z dr A. Janiakiem zostaje odwołany

 

 

Zarządzeniem nr 0300.97.V.2019 Rektora PWSZ w Kaliszu ustala się godziny rektorskie: w dniu 7 listopada od godziny 18:00 i w dniu 8 listopada do godziny 12:00. Zajęcia dla II i III roku odbywają się zgodnie z planem!!!

 

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 25.11 i 9.12 wykład z przedmiotu kinezyterapia z dr J. Szczotkowskim odbędą się od godziny 8:45-10:15

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 15.11 zajęcia z prof. M. Pawlakiem zostają odwołane. Zajęcia odbędą się w dniu 29.11 następująco: 8:00-9:30 wykład, 9:45-12:45 ćwiczenia gr 1; 13:00-16:00 ćwiczenia gr 2

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 2.12 i 16.12 wykład z przedmiotu kinezyterapia zostaje odwołany. Wykład odbędzie się w dniu 13.01 w godzinach 16:30-20:30

 

OGŁOSZENIE LEGIA AKADEMICKA

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Zajęcia z przedmiotu masaż limfatyczny i segmentarny z mgr B. Madej – Dziechciarow z dnia 18.12 zostają przełożone na 6.12 następująco: 8:00-9:30 gr 1; 9:45-11:15 gr 2; 11:45-13:15 gr 3

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Wykłady z przedmiotu zdrowotne formy aktywności fizycznej osób dorosłych i starszych z dr A. Janiakiem odbywały się będą we wtorki 8:00-9:30 od 12.11 do 10.12

 

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 30.10 o godzinie 8:00 odbędą się odpracowane zajęcia z przedmiotu podstawy treningu funkcjonalnego z mgr P. Świerczakiem dla gr 1 (z dnia 31.10)

 

 

UWAGA!!!

Ogłasza się dzień 31 października dniem rektorskim. Zajęcia dydaktyczne zaplanowane w tym dniu zostaną odpracowane w innych terminach

 

 

 

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 28.11 w godzinach 14:45-17:00 odbędą się ćwiczenia z przedmiotu nauka jazdy na wózku inwalidzkim dla gr 1

 

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE

W Sekretariacie Wydziału pok. 121 można odbierać decyzje o indywidualna organizację studiów

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

Zaplanowany został przedmiot polityka społeczna i zdrowotna

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Aktualizacja planu zajęć. Dotyczy zmiany terminu wykładów z przedmiotów fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu i fizykoterapia z dnia 8.11 na 22.11

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Aktualizacja planu zajęć. Dotyczy zmiany terminów wykładów z przedmiotu historia fizjoterapii i fizjoterapia ogólna z dnia 8.11 na 22.11

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

Aktualizacja planu zajęć. Dotyczy przełożenia zajęć z przedmiotu masaż z dnia 27.01 na 22.11

 

UWAGA!!!

Obowiązkowe ubezpieczenie OC+NNW w wysokości 6o zł. należy wpłacać w Dziekanacie pok. 126 w terminie do 31 października br.

 

FIZJOTERAPIA I,II,III ROK

UWAGA!!! Do dnia 15.10 można składać podania o indywidualną organizację studiów. Podania, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

w DNIU 10.10 odwołane zostają ćwiczenia z przedmiotu fizykoterapia z mgr A. Ordon – Lis dla grupy 1 i 2. Termin odpracowania zostanie podany w najbliższym czasie

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 14.11 i 21.11 zajęcia z przedmiotu fizykoterapia z mgr A. Ordon – Lis zostają odwołane. Zajęcia odbędą się w dniu 12.12 i 19.12 w tych samych godzinach

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 12.11 i 19.11 zajęcia z przedmiotu Fizjoterapia ogólna z mgr A. Ordon – Lis zostają odwołane. Zajęcia odbędą się w dniu 10.12 i 17.12 w tych samych godzinach

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Aktualizacja planu. Dotyczy wykładu z przedmiotu kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 10.10 w godzinach 16:30-18:00 odbędzie się wykład z przedmiotu aktywność ruchowa niepełnosprawnych w środowisku wodnym z dr R. Michniewiczem

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Aktualizacja planu, zmiany zaznaczono na czerwono

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 2.10 zajęcia z przedmiotu anatomia prawidłowa i rentgenowska z prof J. Lewandowskim zostają odwołane

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 1.10 i 3.10 zajęcia z przedmiotu fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu mgr I. Haaso – Maciejewska zostają odwołane

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 1.10 zajęcia z przedmiotu pierwsza pomoc z lek med M. Pietrzykiem zostają odwołane. Termin odpracowania zajęć zostanie podany w najbliższym czasie

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

OGŁOSZENIE O ZAPISACH NA ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 19.09 o godzinie 12:00 odbędą się poprawki z biomechaniki z prof L. Dworakiem

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STUDIA STACJONARNE

W dniu 19.09 o godzinie 11:00 odbędzie się egzamin poprawkowy z przedmiotu higiena i epidemiologia z prof Ł. Pilaczyńską – Szcześniak

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 19.09 o godzinie 11:00 odbędą się poprawki egzaminu z przedmiotu fizjoterapia ogólna z prof G. Cywińską – Wasilewską

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 19.09 o godzinie 11:00 odbędą się poprawki egzaminu z przedmiotu fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu z prof G. Cywińską – Wasilewską

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 19.09 o godzinie 13:00 odbędą się poprawki egzaminów dyplomowych studentów prof Ł. Pilaczyńskiej – Szcześniak oraz prof G. Cywińskiej – Wasilewskiej; następujących osób:  26741, 26740, 26733

Oraz egzamin dyplomowy: 25370

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA ZMIANA TERMINU I GODZINY!!!

W dniu 19.09 o godzinie 15:30 odbędzie się poprawa z przedmiotu edukacja i promocja zdrowia z prof A. Krawańskim

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 16.09 odbędą się poprawki z przedmiotu fizjologia wysiłku fizycznego z dr hab K. Domaszewską. 15:00 – ćwiczenia, 16:00 – egzamin

 

FIZJOTERAPIA I, II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 17.09 o godzinie 9:00 odbędą się poprawki z przedmiotów fizjoterapia ogólna, fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu, fizjoterapia w odnowie biologicznej z mgr A. Ordon  – Lis

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 10.09 o godzinie 10:00 odbędą się poprawki z przedmiotu kształcenie ruchowe i metodyka ruchu z mgr P. Świerczakiem

 

FIZJOTERAPIA I, II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 13.09 o godzinie 14:30 odbędą się poprawki z kinezyterapii z mgr P. Brykowskim

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 10.09 o godzinie 16:00 odbędzie się poprawka zaliczenia z przedmiotu fizjologia człowieka z prof J. Błaszczykiem

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 11.09 o godzinie 10:00 odbędą się poprawki z przedmiotu interakcje leków z zabiegami fizykalnymi z prof J. Skrętkowicz

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 17.09 o godzinie 15:00 odbędzie się poprawa z przedmiotu edukacja i promocja zdrowia z prof A. Krawańskim

 

 

 

 

UWAGA!!!

W dziekanacie Wydziału, ul. Kaszubska 13, pok 126 można odbierać dyplomy i pozostałe dokumenty po obronie. Dziekanat czynny od wtorku do piątku w godzinach 10:00-14:00. W dniu 7.08 – dziekanat będzie nieczynny!!!

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 20.09 o godzinie 16:00 odbędzie się egzamin poprawkowy z przedmiotu anatomia prawidłowa z prof J. Lewandowskim

 

 

 

DYŻUR: mgr Ł. Szymczak – 1.07 – 14:30-15:30 (Kaszubska 13)

 

 

UWAGA!!!

W dniu 25.06 dziekanat Wydziału Rehabilitacji i Sportu czynny będzie do godziny 13:30, natomiast w dniu 26.06 do godziny 13:00

 

OGŁOSZENIE!!!

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu – lider ochrony zdrowia w Południowej Wielkopolsce, innowacyjny wieloprofilowy Szpital oferujący duże możliwości rozwoju i elastyczne formy zatrudnienia, informuje, że pilnie zatrudni fizjoterapeutów.

 

Oferty prosimy składać na adres:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny, 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 79; adres mailowy: kadry@szpital.kalisz.pl; tel. (62) 765-13-53.

 

 

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 19.06 o godzinie 9:45 odbędą się poprawki z przedmiotu kształcenie ruchowe i nauczania ruchu z mgr P. Świerczakiem (Kampus ul. Poznańska 201-205)

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

PLAN EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH W DNIU 2 LIPCA 2019 R.

SALA

 

Godz 10:00 Przewodniczący Komisji: dr T. Garsztka

Promotor: prof. dr hab. n med. J. Smorawiński

Recenzent: dr hab. K. Domaszewska

 

Godz 12:00 Przewodniczący Komisji: dr hab. K. Domaszewska

Promotor: dr T. Garsztka

Recenzent: prof. dr hab. n. med. J. Smorawiński

 

SALA

 

Godz. 10:00 Przewodniczący Komisji: dr A. Janiak

Promotor: prof. dr hab. Ł. Pilaczyńska-Szcześniak

Recenzent: dr hab. n. med. G. Cywińska – Wasilewska

 

Godz. 12.00 Przewodniczący Komisji: dr A. Janiak

Promotor: dr hab. n. med. G. Cywińska-Wasilewska

Recenzent: prof. dr hab. Ł. Pilaczyńska – Szcześniak

 

 

 

 

DYŻUR: mgr A. Szewczyk – 18.06 w godzinach 13:00-15:00 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 19.06 o godzinie 10:00 odbędzie się zaliczenie z przedmiotu psychologia rozwoju i kliniczna z dr J. Raubo

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 29.06 o godzinie 10:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu fizjologia człowieka z prof J. Błaszczykiem

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 26.06 o godzinie 10:00 odbędzie się egzamin z anatomii prawidłowej z prof J. Lewandowskim.

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 26.06 w godzinach 15:00-17:00 odbędzie się poprawa zaliczenia z przedmiotu Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji i dr A. Maczasek

 

DYŻUR: mgr Ł. Szymczaka – 17.06 w godzinach 13:00-14:00 (Kaszubska 13)

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA ZMIANA TERMINU!!!

W dniu 27.06 o godzinie 13:00 odbędzie się egzamin z fizjologii wysiłku fizycznego z prof K. Domaszewską

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 10.06 wykład z przedmiotu kinezyterapia z dr J. Szczotkowskim i ćwiczenia z przedmiotu kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z dr A. Janiakiem odbędą się w Centrum Dydaktycznym Doskonalenia Kół Zębatych przy ul. Poznańskiej 201-205 (Kampus PWSZ)

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 10.06 wykład z przedmiotu kinezyterapia z dr J. Szczotkowskim odbędzie się w Centrum Dydaktycznym Doskonalenia Kół Zębatych przy ul. Poznańskiej 201-205 (Kampus PWSZ)

 

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 17.06 po godzinie 14:00 odbędzie się egzamin z fizjologii wysiłku fizycznego z prof K. Domaszewską

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 11.06 (wtorek) wykład monograficzny z prof J. Skrętkowicz odbędzie się w godzinach 11:45-14:00

 

 

UWAGA STUDENCI!!!

Zarządzeniem Rektora PWSZ w Kaliszu nr 0300.43.V.2019 z dnia 30 maja 2019 roku ustala się godziny rektorskie w dniu 31.05.2019 roku od godziny 14:00

 

UWAGA!!! ZMIANA W PROGRAMIE JUWENALIÓW

Zaplanowany pochód nie odbędzie się. O godzinie 13:30 odbędzie się uroczyste przekazanie studentom kluczy do miasta przez Prezydenta. Zbiórka pod Ratuszem o godzinie 13:20

 

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 24.06 odbędą się poprawki z przedmiotu fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu z prof. G. Cywińska – Wasilewską:

11:30-13:00 – studia stacjonarne

14:00-15:30 – studia niestacjonarne

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE  I NIESTACJONARNE

W dniu 24.06 odbędzie się egzamin z przedmiotu fizjoterapia ogólna z prof. G. Cywińską – Wasilewską:

11:30-13:00 – studia stacjonarne

14:00-15:30 – studia niestacjonarne

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 26.06 o godzinie 15:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu edukacja i promocja zdrowia z prof. A. Krawańskim

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 2.06 (niedziela) o godzinie 10:00 odbędzie się seminarium dyplomowe z dr T. Garsztką

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 31.05 w godzinach 8:30-9:30 odbędzie się zaliczenie z przedmiotu Medycyna sportu i traumatologia z prof J. Smorawińskim

 

FIZJOTERAPIA I, II, III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 31.05 odbędą się Juwenalia 2019. Jednym z punktów tego święta będzie pochód ulicami miasta Kalisza, który rozpocznie się o godzinie 13:00 sprzed gmachu Rektoratu przy ul. Nowy Świat 4 (zbiórka o godzinie 12:45).

UWAGA!!! Zobowiązuje się wszystkich nauczycieli akademickich, którzy mają zaplanowane zajęcia w tych godzinach do udziału, wraz ze studentami w pochodzie

 

 

 

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 26.06 odbędzie się egzamin z anatomii prawidłowej z prof J. Lewandowskim. Godzina egzaminu zostanie podana w najbliższym czasie

 

 

UWAGA STUDENCI!!!!

W dniach 25-26.05 w hali Międzynarodowych Targów Poznańskich ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań odbędzie się bezpłatna konferencja Fit Medical

Szczegóły poniżej:

Konferencja FitMedical

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA DYPLOMANCI!!! W zakładce Wydział Rehabilitacji i Sportu-> do pobrania zamieszczone zostały nowe druki dokumentów niezbędnych do załączenia w pracy dyplomowej

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 21.05 zajęcia z przedmiotu socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji z dr A. Maczasek zostają odwołane

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 28.05 w godzinach 12:30-14:45 i 4.06 w godzinach 11:30-13:45 odbędą się zaległe ćwiczenia z przedmiotu fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu z mgr A. Ordon – Lis (za 19.02 i 5.03)

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

OGŁOSZENIE DYPLOMANCI

 

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 27.05 zajęcia z przedmiotu fizjologia wysiłku fizycznego z dr hab. K. Domaszewską zostają odwołane. Zajęcia odbędą się w dniu 7.06 (piątek), następująco: 10:30-11:15 wykład; 11:30-14:30 ćwiczenia gr 1; 14:45-17:45 ćwiczenia gr 2

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 14.06 odbędzie się egzamin z przedmiotu Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu z prof. G. Cywińską – Wasilewską, następująco:

11:30-13:00 – studia stacjonarne

13:30-15:00 – studia niestacjonarne

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Zaplanowane zostały brakujące zajęcia z przedmiotu kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z mgr P. Świerczakiem. Zajęcia odbędą się następująco: gr 1 – 13:30-15:00 (15.05, 22.05) gr 2 – 11:45-13:15 (21.05)

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Uczelnia zapewnia transport na zajęcia z przedmiotu fizjoterapia w psychiatrii do Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce. Wyjazd sprzed budynku Collegium Medicum w dniu zajęć o godzinie 14:30

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Seminarium dyplomowe z dr T. Garsztką odbędzie się w następujących terminach:

3.04 – od godziny 19:00

15:05 – od godziny 17:00

 

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 15.05 zajęcia z przedmiotu psychologia rozwoju i kliniczna z dr J. Raubo zostają odwołane. Zajęcia zostaną odpracowane w dniu 29.05 w tych samych godzinach

 

UWAGA!!!! Zarządzeniem Rektora PWSZ w Kaliszu w dniu 10.05 od godziny 17:00 ogłoszone zostały godziny rektorskie

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 9.05 wykład z przedmiotu fizjoterapia w psychiatrii z lek med W. Pałysem odbędzie się od godziny 11:15

 

Ankieta – strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 10.05 zajęcia z przedmiotu anatomia prawidłowa z prof J. Lewandowskim rozpoczną się od godziny 11:00

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 9.05 zajęcia z przedmiotu fizjoterapia w odnowie biologicznej z mgr A. Ordon – Lis odbędą się następująco: 9:00-10:30 gr 2 i 10:30-12:00 gr 1

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 28.04  od godziny 8:00 odbędzie się seminarium dyplomowe z dr T. Garsztką

 

UWAGA!!! W dniach 29 i 30.04 sekretariat i dziekanat Wydziału Rehabilitacji i Sportu będą NIECZYNNE

 

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 26.04 i 17.05 zajęcia z przedmiotu edukacja i promocja zdrowia z prof. A. Krawańskim zostają odwołane. Zajęcia odbędą się w dniu 12.06 (środa):  15:30-17:00 ćwiczenia gr 1; 17:15-18:45 ćwiczenia gr 2 oraz 13.06 (czwartek): 9:45-11:15 ćwiczenia gr 1; 11:45-13:15 ćwiczenia gr 2

 

 

 

OGŁOSZENIE

Nabór do służby przygotowawczej w nadodrzańskim oddziale straży granicznej

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Zaplanowane zostały zajęcia z przedmiotu profilaktyka chorób cywilizacyjnych z dr K. Wojtyłą, następująco

Środy

8.05 – 17:30-20:30 – wykład

15.05, 29.05, 5.06, 12.06 – 16:30-19:30 wykład

 

15.05, 29.05, 5.06, 12.06 – 14:00-16:15 ćwiczenia gr 1

22.05 – 16:30-18:45 ćwiczenia gr 1

 

Czwartek

16.05, 23.05, 30.05, 6.06, 13.06 – 17:15-19:30 ćwiczenia gr 2

 

Ćwiczenia z przedmiotu gry i zabawy w dniach 16.05, 23.05, 30.05, 6.06, 13.06 odbędą się następująco: 15:30-17:00 gr 2 i 17:15-18:45 gr 1

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Zaplanowane zostały wykłady z masażu z mgr B. Madej – Dziechciarow – wykłady odbędą się następująco:

17:15-19:30 (22.05, 29.05)

13:30-15:00 (5.06, 12.06)

Zaplanowane zostały wykłady z kinezyterapii z dr J. Szczotkowskim, następująco:

13.05 – 16:30-18:45

27.05 – 18:30-20:00

3.06 – 16:30-18:45

10.06 – 11:45-13:15

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Zaplanowane zostały wykłady z kinezyterapii z dr J. Szczotkowskim, następująco:

13:30-15:00 (13.05, 20.05, 27.05, 3.06, 10.06)

 

UWAGA!!! W dniach 29. i 30.04 zajęcia nie odbywają się

FIZJOTERAPIA I i II ROK STUDIA STACJONARNE

Wszystkie zaplanowane zajęcia z dr M. Maleszką zostają odwołane. Zastępstwa oraz nowe terminy zajęć zostaną podanej w najbliższych dniach

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Dotyczy zajęć z przedmiotu fizjoterapia w pulmonologii.

Uczelnia zapewnia transport studentów na zajęcia w Centrum Rehabilitacji  Rolników KRUS w Jedlcu. Wyjazd studentów sprzed budynku Collegium Medicum w dniu zajęć o godzinie 7:30

FIZJOTERAPIA I i II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 28.03, i 29.03 zajęcia z dr M. Maleszką zostają odwołane

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 21.03 zajęcia z dr M. Maleszką zostają odwołane

UWAGA STUDENCI!!!

Konsultacje, dyżury z dr P. Szewczykiem w sprawie praktyk unijnych odbywały się będą we wtorki 13:00-15:00

 

 

DYŻURY:

DZIEKAN – dr Arkadiusz Janiak – poniedziałek 9:00-10:00; piątek 13:00-14:00

PRODZIEKAN – dr Piotr Szewczyk – wtorek 13:00-15:00

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Seminarium dyplomowe z dr T. Garsztką odbędzie się w następujących terminach:

3.04 – od godziny 19:00

15:05 – od godziny 17:00

 

 

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 15.03 wykłady z dr M. Maleszką zostają odwołane

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 14 i 15.03 zajęcia z dr M. Maleszką zostają odwołane

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 7.03 zajęcia z przedmiotu profilaktyka chorób cywilizacyjnych z dr M. Maleszką zostają odwołane

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

Od dnia 7.03 zajęcia z przedmiotu fizjoterapia w odnowie biologicznej odbywały się będą z mgr A. Ordon – Lis

 

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 5.03 zajęcia z przedmiotu fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu z mgr A. Ordon – Lis zostają odwołane. Termin odpracowania zajęć zostanie podany w najbliższym czasie

 

UWAGA STUDENCI!!!

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych ogłasza nabór studentów chętnych  do uczestnictwa w projekcie „Legia akademicka”

Informacje oraz zapisy:

e-mail: k.glapinska@pwsz.kalisz.pl

tel: 62 -767-95-26 lub osobiście.

Wniosek o przyjęcie do Legii Akademickiej do odbioru

w pokoju 208 ul. Nowy Świat 4a

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

 

UWAGA!!!

Termin zdania uzupełnionej karty okresowych osiągnięć studenta do dziekanatu wyznaczony został do dnia 16 marca

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!! Zajęcia z przedmiotu kinezyterapia dla gr 3 z mgr A. Kubiaczykiem odbywały się będą w budynku Collegium Medicum przy ul. Kaszubskiej

FIZJOTERAPIA I i II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 28.02 i 1.03 zajecia z dr M. Maleszką zostaja odwołane

DYŻUR:

dr I. Michniewicz – 21.02 – 15:45-17:45 (ul. Nowy świat 4a)

dr J. Raubo – 26.02 – 13:15-15:15 (ul. Kaszubska 13)

FIZJOTERAPIA I i II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 21.02 zajęcia z dr M. Maleszką zostają odwołane

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 23.02 o godzinie 8:00 odbędzie się poprawka egzaminu z fizykoterapii. Poprawkę poprowadzi Pani prof. G. Cywińska – Wasilewska

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 21.02 o godzinie 20:15 odbędą się poprawki z prof M. Pawlakiem

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego

OGŁOSZENIE O ZAPISACH NA WF

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! W dniu 19.02 o godzinie 9:45  ćwiczenia z przedmiotu kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z mgr P. Świerczakiem odbędą się wyjątkowo dla całego roku razem (Kampus u. Poznańska 201-205)

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 15.02 o godzinie 18:00 odbędą się wpisy z dr J. Raubo

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 13.02 o godzinie 17:45 lub w dniu 19.02 o godzinie 17:45 odbędą się poprawki z mgr B. Derwichem (u. Nowy Świat 4, pok 46)

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 13.02 o godzinie 10:30 odbędzie się poprawka z anatomii prawidłowej z prof J. Lewandowskim

UWAGA!!!

Do dnia 13.02 został wyznaczony termin składania podań o Indywidualna Organizację Studiów. Podania złożone po terminie nie będą rozpatrywane!!!

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 12.02 o godzinie 15:00 odbędą się poprawki z mgr P. Świerczakiem (Kampus ul. Poznańska 201-205)

 DYŻUR:  mgr A. Szewczyk – 31.01, 7.02 11:30-13:30  i 14.02 12:00-14:00 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA ZMIANA GODZINY!!!

W dniu 12.02 o godzinie 16:00 odbędzie się poprawka z przedmiotu psychologia rozwoju i kliniczna z dr J. Raubo

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 15.02 o godzinie 16:00 odbędą się poprawki z dr A. Maczasek (ul. Nowy Świat 4)

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA ZMIANA TERMINU!!!!

W dniu 7.02 o godzinie 14:00 odbędzie się egzamin z fizjologii człowieka z dr hab K. Domaszewską.

W dniu 11.02 o godzinie 14:00 odbędzie się poprawa egzaminu z fizjologii człowieka z dr hab K. Domaszewską

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 2.02. o godzinie 16:00 odbędą się poprawki z lek med M. Pietrzykiem

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 29.01 o godzinie 14:30 odbędzie się zaliczenie poprawkowe z przedmiotu nauka jazdy na wózku inwalidzkim z mgr Ł. Szymczakiem

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 15 i 16.01 zajęcia z języka angielskiego z mgr K. Kubasik zostają odwołane

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 21.01 o godzinie 10:00 odbędzie się zaliczenie z Masażu z mgr B. Madej – Dziechciarow, natomiast egzamin z w/w przedmiotu odbędzie się w dniu 4.02 o godzinie 11:00

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! W dniu 11.01 (piątek) o godzinie 9:00 odbędzie się poprawa zaliczenia z przedmiotu Doping w sporcie z prof J. Smorawińskim.

Natomiast o godzinie 10:00 odbędzie się seminarium dyplomowe z prof J. Smorawińskim

UWAGA!!!

W dniach 24.12-01.01 Sekretariat i Dziekanat Wydziału Rehabilitacji i Sportu będą NIECZYNNE

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 7.01 odbędą się odpracowane zajęcia z 18.12 z przedmiotu fizjoterapia ogólna z mgr A. Ordon – Lis, następująco: 9:30-11:00 gr 3; 11:00-12:30 gr 2; 12:30-15:30 gr 1 (dodatkowe zajęcia z 11.12)

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 18.12 zajęcia z przedmiotu fizjoterapia ogólna z mgr A. Ordon – Lis zostają odwołane

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

Zajęcia z przedmiotu Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z mgr A. Szewczyk z dnia 15.01 zostają przełożone na 23.01 (środa) następująco: 11:45-13:15 gr 1; 13:30-15:00 gr 2

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

Zajęcia z przedmiotu Gry i zabawy ruchowe dla gr 2 z mgr A. Szewczyk z dnia 15.01 zostają przełożone na 23.01 w godzinach 9:00-11:15

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 17.12 o godzinie 10:30 odbędzie się zaliczenie poprawkowe z przedmiotu higiena i epidemiologia z prof Ł. Pilaczyńską – Szcześniak

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 9.01 odbędą się odpracowane zajęcia z przedmiotu pierwsza pomoc przedmedyczna z lek M. Pietrzykiem, następująco: 8:00-9:30 gr 3; 9:45-11:15 gr 2; 11:45-13:15 gr 1

UWAGA!!!

W dniu 17.12 w godzinach 11:45-15:00 odbędą się godziny rektorskie. Pozostałe zaplanowane zajęcia odbywają się zgodnie z planem

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 17.12 ćwiczenia z przedmiotu fizjoterapia w chirurgii i onkologii z dr M. Sierakowskim zostają odwołane. Wykład odbędzie się zgodnie z planem.

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 11.12 zajęcia z przedmiotu pierwsza pomoc przedmedyczna z lek M. Pietrzykiem zostają odwołane

UWAGA STUDENCI!!

All together now!

Zaśpiewaj razem z nami!

Poszukujemy wokalistek/wokalistów oraz instrumentalistów do projektu świąteczno – muzycznego.

Zgłoszenia do wtorku (11.12.2018 r.)

Mail: justyna.wawrzkiewicz@wp.pl

Nie może Ciebie zabraknąć!!!

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 4.12 wykład z przedmiotu kształcenie ruchowe i metodyka ruchu z dr P. Szewczykiem zostaje odwołany. Wykład odbędzie się w dniu 12.12

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Zaplanowane zostały wykłady z przedmiotu fizjoterapia w chirurgii i onkologii z dr M. Sierakowskim:

16:30-19:30 (10.12)

16:30-18:45 (17.12, 14.01)

Ćwiczenia odbywały się będą zgodnie z planem

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

Wymienione osoby ZALICZYŁY kolokwium z wykładów z Anatomii prawidłowej: 28806, 28802, 28795, 28810, 28808, 28803, 28801. Pozostałe osoby otrzymały oceny niedostateczne

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 9.01 w godzinach 17:15-19:30 odbędzie się zaległy wykład z przedmiotu prawne podstawy fizjoterapii z mgr B. Derwichem

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 3.12 zajęcia z przedmiotu fizjoterapia w chirurgii i onkologii z dr M. Sierakowskim zostają odwołane

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 28.11 zajęcia z przedmiotu zdrowotne formy aktywności fizycznej osób dorosłych i starszych z mgr Ł. Szymczakiem zostają odwołane. Zajęcia odbędą się w dniu 19.12  w tych samych godzinach.

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

Zajęcia z przedmiotu biomechanika ogólna dla gr 2 z dnia 7.12 są przełożone na 6.12 w godzinach 17:30-19:45

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 23.11 zajęcia z przedmiotu biomechanika ogólna z prof. L. Dworakiem odbędą się następująco: 8:00-10:15 gr 1; 10:30-12:45 gr 2

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 24.11 o godzinie 14:00 odbędą się poprawki egzaminu z kinezjologii z dr T. Garsztką (3 termin)

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

Zajęcia z przedmiotu Kinezjologia z dr T. Garsztką z dni 12-14.12 zostają odwołane. Zajęcia odbędą się następująco:

28.11 (środa)

14:00-17:00 kinezjologia gr 2; 17:15-20:15 kinezjologia gr 1

29.11 (czwartek)

8:00-10:15 kinezjologia wykład; 10:30-12:45 gr 1; 13:00-15:15 gr 2

25.01 (piątek)

10:30-12:45 gr 2; 13:00-15:15 gr 1

Wykład z przedmiotu kinezyterapia z dr M. Maleszką z dnia 29.11 zostaje przełożony na 13.12 w godzinach 8:00-11:15

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 19.11 i 26.11 zajęcia z przedmiotu fizjoterapia w chirurgii i onkologii z dr M. Sierakowskim zostają odwołane

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

Zajęcia z przedmiotu Anatomia prawidłowa z prof. J. Lewandowskim z dnia 19.12 zostają przełożone na 28.11 – 10:00-12:15 wykład 12:15-15:15 ćwiczenia gr 1. Natomiast zajęcia z przedmiotu Psychologia rozwoju i kliniczna z dr J. Raubo z dnia 28.11 zostają przełożone na 19.12 – 11:45-13:15 gr 2 i 13:30-15:00 gr 2

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 13 i 14.11 zajęcia z mgr M. Zasiadłą zostają odwołane z powodu choroby prowadzącej

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE

W dniu 12.11 wszystkie zajęcia zostają odwołane. Zajęcia nie będą odpracowywane

UWAGA STUDENCI I ROK FIZJOTERAPIA

W dniu 14 listopada o godzinie 17.00 odbędzie się przemarsz w związku z Uroczystą Konferencją Naukową z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości na trasie Rektorat (ul. Nowy Świat 4) Urząd Miasta  (Rynek). Każda osoba uczestnicząca w przemarszu będzie miała zaliczone jedne zajęcia z wychowania fizycznego, potwierdzone wpisem na kartę zaliczenia przedmiotu.

ZAPRASZAMY do udziału!!!!

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

Zajęcia z przedmiotu podstawy treningu funkcjonalnego dla gr 1 z dnia 6.11 zostają przełożone na 11.12 w tych samych godzinach

UWAGA!!! Korekta planu, dotyczy języka angielskiego oraz anatomii topograficznej!!!

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

Zajęcia z przedmiotu fizjoterapia ogólna z mgr A. Ordon – Lis z dnia 6.11 zostają przełożone na 13.11 od godziny 13;15-14:45

DYŻURY:

Dziekan Wydziału dr Arkadiusz Janiak – wtorek 14:00-15:00 i środa 14:00-15:00 (ul. Kaszubska pok. 123)

Prodziekan Wydziału dr Piotr Szewczyk – wtorek 13:00-15:00 (ul. Kaszubska pok. 119)

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 6.11 zajęcia z kinezyterapii z mgr H. Popłonyk zostają odwołane. Zajęcia odbędą się w dniu 7.11 od 14:15-15:45

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 7.11 odbędą się odpracowane zajęcia z masażu z mgr B. Madej – Dziechciarow (za 22.10) 8:00-9:30 gr 2; 9:45-11:15 gr 3; 11:45-13:15 gr 1

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

Wykłady z przedmiotu filozofia i bioetyka z dr G. Matuszczakiem z dnia 7.11 zostają przełożone na na 21.11 i 5.12 (zajęcia odbędą się do godziny 17.45)

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

Zajęcia z przedmiotu podstawy treningu funkcjonalnego z mgr P. Świerczakiem dla gr 2 z dnia 31.10 zostają przełożone na 12.12 w godzinach 11:45-13:15

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

Zajęcia z przedmiotu nauka jazdy na wózku inwalidzkim z mgr Ł. Szymczakiem z dnia 8.11 i 15.11 zostają przełożone na 17.01 i 24.01

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 5.11 i 12.11 zajęcia z przedmiotu fizjoterapia w chirurgii i onkologii z dr M. Sierakowskim zostają odwołane

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 3.12 w godzinach 10;30-12:00 odbędą się odpracowane zajęcia z języka angielskiego dla gr 2 z mgr K. Kubasik (z dnia 31.10)

UWAGA!!!

Decyzją Rektora PWSZ w Kaliszu dzień 31 października ogłasza się DNIEM REKTORSKIM. Zajęcia z tego dnia zostaną odpracowane

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 14.11 odbędą się odpracowane zajęcia z przedmiotu Anatomia prawidłowa z prof. J. Lewandowskim, następująco: 10:00-12:15 wykład i 12:15-15:15 ćwiczenia gr 1

Zajęcia z przedmiotu psychologia rozwoju i kliniczna z dr J Raubo z dnia 14.11 zostają przełożone na 7.11 następująco: 11:45-13:15 gr 2 13:30-15:00 gr 1

Ponadto zajęcia z przedmiotu Psychologia rozwoju i kliniczna z dr J. Raubo z dnia 31.10 zostają przełożone na 8.11 (czwartek) 9:45-11:15 gr 1 i 13:30-15:00 gr 2

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 29.10 zajęcia z przedmiotu fizjoterapia w chirurgii i onkologii z dr M. Sierakowskim zostają odwołane

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 26.10 ćwiczenia z przedmiotu biomechanika ogólna dla gr 2 z prof L. Dworakiem odbędą się od godziny 8:00

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 24.10 zajęcia z prof. J. Lewandowskim zostają odwołane. termin odpracowania zajęć zostanie podany w najbliższym czasie

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 22.10 zajęcia z przedmiotu Fizjoterapia w chirurgii i onkologii z dr M. Sierakowskim zostają  odwołane

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 6.11 zajęcia z przedmiotu pierwsza pomoc przedmedyczna dla gr 2 z lek med M. Pietrzykiem zostają odwołane. Zajęcia odbędą się w dniu 13.11 w godzinach 8:00-9:30

UWAGA STUDENCI!!!

W dniu 31.10.2018 r. mija termin składania do Dziekanatu uzupełnionych indeksów i kart okresowych osiągnięć studenta

Władze Wydziału Rehabilitacji i Sportu zapraszają studentów i pracowników do udziału w Uroczystej Inauguracji roku akademickiego 2018/2019, która odbędzie się w dniu 15.10.2018 r. Zbiórka na placu przed Rektoratem ul. Nowy Świat 4, godzina 9:45 (uczestnictwo studentów I roku obowiązkowe)

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 12.10 w godzinach 8:30-10:45 odbędą się ćwiczenia i od 13:15-15;30 odbędzie się wykład z przedmiotu Anatomia prawidłowa z prof J. Lewandowskim (przełożone z dnia 7.11)

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 1.10 zajęcia z języka angielskiego z mgr K. Kubasik zostają odwołane

W dniu 12.10 o godzinie 10:30 odbędzie się poprawkowy egzamin dyplomowy u prof L. Dworaka – student 25354

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 5.10 ćwiczenia z biomechaniki ogólnej dla gr 2 odbędą się w godzinach 8:00-10:15

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 11.10 w godzinach 15:30-19:30 odbędzie się metodologia pracy licencjackiej z prof J. Smorawińskim, natomiast w dniu 12.10 w godzinach 11:00-15:00 odbędzie się seminarium dyplomowe z prof J. Smorawińskim

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Aktualizacja planu zajęć – zaplanowany został przedmiot Patologia ogólna, zmiany w planie zajęć

FIZJOTERAPIA I ROK

UWAGA!!! Aktualizacja planu zajęć, zmiana naniesiona na plan

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

OGŁOSZENIE O ZAPISACH NA WF

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

PODZIAŁ NA GRUPY ĆWICZENIOWE:

PODZIAŁ NA 2 GRUPY

PODZIAŁ NA 3 GRUPY

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 5.10 o godzinie 18:30 odbędą się poprawki z przedmiotu aspekty bólu w rehabilitacji z prof M. Pawlakiem

UWAGA STUDENCI!!!

Decyzją Dziekana Wydziału do dnia 6.10 wyznaczony został termin składania podań o Indywidualną Organizację Studiów.  Podania złożone po terminie nie będą rozpatrywane

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 3.10 o godzinie 13:00 odbędzie się dodatkowy egzamin z przedmiotu Anatomia prawidłowa z prof J. Lewandowskim (dotyczy osób, które nie mają oceny w II terminie)

FIZJOTERAPIA I i II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 21.09 w godzinach 12:00-13:00 odbędą się wszystkie poprawki z mgr A. Ordon – Lis

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 20.09 o godzinie 12:00 odbędzie się poprawka z przedmiotu Higiena i epidemiologia z prof Ł. Pilaczyńską – Szcześniak

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 20.09 o godzinie 11:00 odbędą się poprawki z fizykoterapii z prof A. Straburzyńską – Lupą

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 21.09 o godzinie 14:30 odbędą się poprawki z masażu z mgr B. Madej – Dziechciarow

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 18.09 o godzinie 14:30 odbędą się poprawki u prof M. Pawlaka

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 20.09 o godzinie 16:00 odbędą się poprawki z kinezjologii z dr T. Garsztką

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 20.09 o godzinie 17:30 odbędzie się poprawka egzaminu z Anatomii prawidłowej z prof J. Lewandowskim

Egzaminy dyplomowe – poprawkowe i zaległe – 20.09.2018 r.

Godz. 10.00 Przewodniczący Komisji: dr A. Janiak

Promotor: prof dr hab J. Skrętkowicz

Recenzent: dr hab. n. med. G. Cywińska-Wasilewska

25346

Godz. 10.20 Przewodniczący Komisji: prof. dr hab. J. Skrętkowicz

Promotor: dr hab. n. med. G. Cywińska-Wasilewska

Recenzent: dr hab. n med. A. Straburzyńska – Lupa

25923

Godz. 10.40 Przewodniczący Komisji: prof. dr hab. J. Skrętkowicz

Promotor: dr hab. n. med. A. Straburzyńska – Lupa   

Recenzent: dr hab. n. med. G. Cywińska-Wasilewska

25348

Godz. 11:00 Przewodniczący Komisji: dr hab. n. med. G. Cywińska-Wasilewska

Promotor: prof dr hab L. Dworak 

Recenzent: prof. dr hab. J. Skrętkowicz

25925
25354

Godz. 15.00 Przewodnicząca Komisji: dr R. Michniewicz
Promotor: dr hab. K. Domaszewska
                     Recenzent: prof dr hab A. Nowak

24370

FIZJOTERAPIA I i II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 21.09 o godzinie 14:00 odbędą się poprawki z kinezyterapii z mgr P. Brykowskim (Szpital ul. Poznańska)

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 20.09 o godzinie 13:00 odbędą się poprawki z fizjologii z dr hab K. Domaszewską

FIZJOTERAPIA I i III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 20.09 o godzinie 12:00 odbędą się poprawki z fizjoterapii ogólnej i fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu z prof G. Cywińska – Wasilewską

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 21.09 o godzinie 16:00 odbędzie się poprawka z Kinezyterapii z dr M. Maleszką

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 20.09 o godzinie 12:00 odbędą się poprawki egzaminu z przedmiotu Wychowanie zdrowotne i ekologiczne z prof A. Krawańskim

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 25.09 o godzinie 10:00 odbędą się poprawki z przedmiotu Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z mgr P. Świerczakiem (Kampus ul. Poznańska 201-205)

UWAGA STUDENCI!!!

W dniach 29-31.08 br. Dziekanat i Sekretariat Wydziału Rehabilitacji i Sportu będą NIECZYNNE

UNIJNE PRAKTYKI ZAWODOWE – II edycja

Informujemy, że Uczelnia otrzymała zgodę na przeprowadzenie unijnego programu „Program praktyk zawodowych w państwowych wyższych szkołach zawodowych”. Wszystkie osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa w programie proszone są o pilny kontakt z Wydziałowym Koordynatorem programu, przesyłając na poniższy mail: imię i nazwisko, kierunek studiów, numer telefonu.

Wydziałowy Koordynator Praktyk Unijnych – dr Piotr Szewczyk: psz.wlkp@poczta.fm

UWAGA!!! Dokumenty po obronie – dyplom, suplement, pozostałe dokumenty można będzie odbierać od dnia 2 sierpnia

W dniu 3.07 o godzinie 11:00 odbędą się poprawki u dr hab K. Domaszewskiej

DYŻUR: mgr A. Szewczyk – 3.07 – 12:00-14:00 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

FIZJOTERAPIA II  ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 3.07 o godzinie 12:30 odbędzie się egzamin poprawkowy z fizykoterapii z prof A. Straburzyńska – Lupą

W dniu 28.06 w godzinach 14;00-15:00 będzie można uzyskać wpisy z przedmiotu kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z dr A. Janiakiem (Kaszubska 13)

DYŻUR: mgr Ł. Szymczak 26.06 14:00-15:00 (Kaszubska 13)

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

Poniżej w linku harmonogram egzaminów dyplomowych w dniu 3.07

HARMONOGRAM EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 3.06 o godzinie 16:30 odbędzie się egzamin z kinezjologii z dr T. Garsztką

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 3 lipca odbędą się obrony prac dyplomowych. Szczegółowy harmonogram zostanie podany w najbliższym czasie

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

Studenci mający zaległości z przedmiotu wybrane sporty wodne osób niepełnosprawnych mogą odrobić zajęcia w dniu 16.06 od godziny 16:00 w Ośrodku Gwarek w Ślesinie

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 16.06 o godzinie 8:00 odbędą się poprawki z dr T. Garsztką (wszystkie zaległości z wcześniejszych semestrów)

DYŻUR: mgr A. Szewczyk – 19.06 i 26.06 w godzinach 14:00-16:00 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

DYŻUR: mgr Ł. Szymczak 19.06 w godzinach 15:00-16:00 (Kaszubska 13)

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 28.06 o godzinie 9:30 odbędzie się egzamin poprawkowy z przedmiotu Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z dr P. Szewczykiem

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

UWAGA!!! Egzamin z przedmiotu Wychowanie zdrowotne i ekologiczne z prof. A. Krawańskim zostaje przełożony na 21.06 o godzinie 15:30

FIZJOTERAPIA II i III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 29.06 o godzinie 15:00 odbędą się poprawki egzaminów (zaległe z wcześniejszych semestrów) z fizjologii z dr hab K. Domaszewską.

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 29.06 o godzinie 14:00 odbędzie się poprawa ćwiczeń z fizjologii człowieka z dr hab K. Domaszewską

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 21.06 o godzinie 11:00 odbędzie się poprawa egzaminu z przedmiotu Higiena i epidemiologia z prof Ł Pilaczyńską – Szcześniak

FIZJOTERAPIA, WYCHOWANIE FIZYCZNE

W dniu 12.06 o godzinie 16:00 odbędzie się dyżur mgra Ł. Szymczaka (Kaszubska 13)

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 12.06 o godzinie 10:30 odbędą się poprawki z ćwiczeń z przedmiotu Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z mgr P. Świerczakiem (3 termin)

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Zaplanowane zostały brakujące zajęcia z przedmiotu Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z dr A. Janiakiem. Zajęcia odbędą się w dniu 23.05 i 30.05, 6.06 następująco:

15:30-17:00 gr 1 i 17:15-18:45 gr 2

Ćwiczenia z Kinezyterapii z mgr T. Hofmańskim w w/w terminach odbędą się w godzinach 15:30-17:00 gr 3 i 17:15-18:45 gr 1

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 8.06 o godzinie 15:15 odbędą sie poprawki z biochemii z dr T. Podgórskim

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 8.06 o godzinie 15:15 odbędą sie poprawki z biochemii z dr T. Podgórskim

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 25.06 odbędzie się egzamin z kinezjologii z dr T. Garsztką. Godzina egzaminu zostanie podana w najbliższym czasie

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

Wykład z przedmiotu Kształcenie ruchowe  i metodyka nauczania ruchu z dr P. Szewczykiem z dnia 24.05 zostaje przełożony na 30.05 w godzinach 10:15-11;45

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 6.06 o godzinie 17:00 odbędzie się zaliczenie poprawkowe ćwiczeń z przedmiotu Higiena i epidemiologia z prof Ł. Pilaczyńską – Szcześniak.

W dniu 7.06 o godzinie 11:00 odbędzie się poprawka egzaminu z w/w przedmiotu

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

PYTANIA NA OBRONĘ

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 18.05 poprawki z dr T. Garsztką zostają odwołane. Kolejny termin poprawek zostanie podany w najbliższym czasie

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 17.05 zajęcia z przedmiotu Higiena i epidemiologia z prof Ł. Pilaczyńską – Szcześniak odbędą się od godziny 9:00

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 22.06 o godzinie 16:00 odbędzie się egzamin z Kinezyterapii z dr M. Maleszką

UWAGA STUDENCI!!!

W związku z odbywającymi się XVIII Kaliskimi Juwenaliami w dniu 18.05 od godziny 11:00 ustalone zostają „godziny rektorskie”

Pochód studentów ulicami miasta Kalisza wyruszy z dziedzińca Uczelni przy ul. Nowy Świat o godzinie 12:00, zbiórka na dziedzińcu o godzinie 11:35

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Zaplanowane zostały brakujące zajęcia z przedmiotu Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z dr A. Janiakiem. Zajęcia odbędą się w dniu 23.05 i 30.05, następująco:

15:30-17:00 gr 1 i 17:15-18:45 gr 2

Ćwiczenia z Kinezyterapii z mgr T. Hofmańskim w w/w terminach odbędą się w godzinach 15:30-17:00 gr 3 i 17:15-18:45 gr 1

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 17.05 ćwiczenia z przedmiotu Wychowanie zdrowotne i ekologiczne dla gr 2 odbędzie się w godzinach 15:00-17:15

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 14.06 odbędzie się egzamin z przedmiotu Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu z prof. G. Cywińską – Wasilewską, następująco:

12:30-14:00 – studia stacjonarne

15:00-16:30 – studia niestacjonarne

Poprawa w/w egzaminu odbędzie się w dniu 26.06, następująco:

12:30-14:00 – studia stacjonarne

15:00-16:30 – studia niestacjonarne

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 20.06 o godzinie 16:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu Anatomia prawidłowa z prof. J. Lewandowskim

W dniu 26.06 odbędzie się egzamin z przedmiotu Fizjoterapia ogólna z prof. G. Cywińską – Wasilewską, następująco:

11:00-12:30 – studia stacjonarne

15:00-16:30 – studia niestacjonarne

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 20.06 o godzinie 15:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu Wychowanie zdrowotne i ekologiczne z prof. A. Krawańskim

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

OGŁOSZENIE DYPLOMANCI

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 10.05 wykład z przedmiotu Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z dr P. Szewczykiem odbędzie się w godzinach 13:00-14:30

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 14.06 zajęcia z mgr A. Kubiaczykiem została odwołane. Zajęcia zostaną odpracowane następująco: Kinezyterapia 7.05 –  17:15-19:30 gr 3 i 14.05 – 14:45-17:00 gr 1. Terapia manualna w dniu 7.06 – 13:00-16:00 gr 3; 16:15-17:00 gr 1; 17:00-17:45 gr 2

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 22.05 i 29.05 zajęcia z anatomii prawidłowej z dr M. Kurpikiem zostają odwołane. Zajęcia zostaną odpracowane następująco: 27.04 (piątek) 15:45-18:00 gr 1  i 18:00-20:15 gr 2 i w dniu 17.05 (czwartek) 16:30-18:45 gr 1 i 18:45-21:00 gr 2

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Dotyczy zajęć w Jedlcu.

Uczelnia zapewnia transport do Jedlca, wyjazd sprzed budynku Collegium Medicum w dniu zajęć o godzinie 7:30, powrót z Jedlca o godzinie 14:15.

Prosimy o informację do sekretariatu wydziału, w sytuacji gdyby grupy dojeżdżały własnym transportem na zajęcia.

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 11.04 zajęcia z biofizyki z dr M. Steblecką zostają odwołane

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

Zajęcia z przedmiotu fizjologia człowieka z dr hab K. Domaszewską z dnia 16.04 zostają przełożone następująco: 19.04 w godzinach 8:00-10:15 wykład i ćwiczenia w dniu 4.06: 10:30-12:00 gr 1 i 12:15-13:45 gr 2

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 18.05 o godzinie 11:00 odbędą się poprawki z dr T. Garsztką – Kinezjologia, Kinezyterapia, Masaż (zaległości z wcześniejszych semestrów)

DYŻUR dr J. Raubo z dnia 5.04 zostaje przełożony na 9.04 w godzinach 11:00-13:00

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 16.04 odbędą się odpracowane zajęcia (za 19.03) z przedmiotu fizjologia człowieka z dr hab. K. Domaszewską, następująco: 8:00-10:15 wykład; 10:30-12:00 ćwiczenia gr 1; 12:15-13:45 ćwiczenia gr 2

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 16.04 wykład z przedmiotu anatomia prawidłowa z prof J. Lewandowskim odbędzie się w godzinach 14:00-19:15, ćwiczenia z przedmiotu kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z dr A. Janiakiem z w/w terminu zostają odwołane i odbędą się w innym terminie

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 22.03 wykład z przedmiotu Wychowanie zdrowotne i ekologiczne z prof A. Krawańskim odbędzie się w godzinach 9:30-11:00

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 20.03 zajęcia z języka angielskiego z mgr K. Kubasik zostają odwołane

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 17.03 o godzinie 11:30 odbędzie się poprawa egzaminu z Masażu z dr T. Garsztką

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 19.04 o godzinie 11:00 odbędzie się poprawka z egzaminu z fizykoterapii w prof A. Straburzyńską – Lupą (III termin)

FIZJOTERAPIA II i III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 16.03 o godzinie 17:15 odbędą się poprawki z przedmiotu Kinezjologia z dr T. Garsztką

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA !!! Korekta planu Fizjoterapia w pediatrii – pediatria ogólna z dr E. Samulak

Fizjoterapia w pediatrii – pediatria ogólna dr E. Samulak

ćwiczenia gr 1 9:45-12:00 (7.05, 14.05, 21.05) 9:45-11:15 (28.05, 4.06, 11.06)

gr 2 12:15-14:30 (7.05, 14.05, 21.05) 11:30-13:00 (28.05, 4.06, 11.06)

gr 3 14:45-17:00 (7.05, 14.05, 21.05) 13:15-14:45 (28.05, 4.06, 11.06)

Fizjoterapia w pediatrii – pediatria ogólna wykład

17:00-20:00 (14.05) 17:00-19:15 (21.05) 15:00-17:15 (4.06)

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 14.03 zajęcia z przedmiotu Psychologia rozwoju i kliniczna z dr J. Raubo zostają odwołane z powodu choroby prowadzącej

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 13.03 wykład z przedmiotu Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji z dr A. Maczasek zostaje odwołany. Termin odpracowania wykładu zostanie podany w najbliższym czasie

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 19.03 zajęcia z przedmiotu fizjologia człowieka z dr hab K. Domaszewską zostają odwołane. Termin odpracowania zajęć zostanie podany w najbliższym czasie

UWAGA

FIZJOTERAPIA !!!

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Termin złożenia do dziekanatu uzupełnionych indeksów oraz kart okresowych osiągnięć studenta mija w dniu

24 marca 2018 r.

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! W dniu 22.03 zajęcia z przedmiotu wychowanie zdrowotne i ekologiczne z prof A. Krawańskim odbędą się zgodnie z planem, tj. 9:45-11:15 wykład, 11:45-13:15 ćwiczenia gr 1 i 13;30-15:00 ćwiczenia gr 2

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE

W dniu 5.03 o godzinie 9:45 w Auli Collegium Medicum odbędzie się spotkanie studentów wszystkich roczników  w sprawie wyjazdów na Erasmusa. Spotkanie potrwa ok. 15-20 minut. Zachęcamy do licznego uczestnictwa!!!

Studenci studiów stacjonarnych!

Dział Socjalny informuje, że do 28 lutego 2018 r. należy odebrać

DECYZJE
na rok akademicki 2017/2018 dotyczącą stypendium:

socjalnego

– dla osób niepełnosprawnych

rektora dla najlepszych studentów

Wydział Politechniczny – odbiór w Dziekanacie

Wydział Medyczny – odbiór w Dziekanacie

Wydział Rehabilitacji i Sportu – odbiór w Dziekanacie

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych –w Dziale Socjalnym, pokój nr 45

Studenci studiów niestacjonarnych otrzymają decyzje pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru.

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Korekta planu – dotyczy przedmiotu Medycyna sportu i traumatologia z prof. J. Smorawińskim

W dniu 23.03 i 11.05 ćwiczenia z w/w przedmiotu zostają odwołane. Ćwiczenia odbędą się w dniu 22.03 następująco: 9:00-12:00 gr 1 i 12:15-15:15 gr 2

Wykład z dnia 22.03 zostaje przełożony na 11.05 w godzinach 9:00-13:00

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Zmiana godzin przedmiotu metodologia pracy licencjackiej z prof. J. Smorawińskim:

23.03 w godzinach 12:45-15:00 i 11.05 w godzinach 13:15-14:45

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!! Zmiana zajęć z przedmiotu Język niemiecki z mgr W. Maniewskim. Zajęcia odbywały się będą w czwartki, następująco: 8:00-10:15 (1.03, 8.03) 8:00-9:30 (15.03-14.06)

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W załączeniu lista, wg której odbędą się zapisy na przedmiot metodologia pracy licencjackiej w dniu 23.02 godzina 15:00:

LISTA

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Zajęcia z przedmiotu biofizyka z dr M. Steblecką z dnia 7.03 i 21.03 zostają odwołane.

Zajęcia odbędą się w następujących terminach: 13.03 i 27.03 (wtorki)

8:00-9:30 gr 1

9:45-11:15 gr 3

11:30-13:00 gr 2

aktualizacja w planie zajęć

FIZJOTERAPIA  STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 1.03 o godzinie 19:00 odbędą się poprawki z prof M. Pawlakiem

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!! Aktualizacja planu zajęć – dotyczy zajęć z przedmiotu anatomia prawidłowa z dr M. Kurpikiem

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 23.02 o godzinie 15:00 odbędą się zapisy do grup przedmiotu metodologia pracy licencjackiej. Przedmiot prowadziły będą następujące osoby:

– prof. J. Smorawiński

– prof. Ł. Pilaczyńska – Szcześniak

– prof. G. Cywińska – Wasilewska

– dr T. Garsztka

Zajęcia odbywały się będą wg następujących planów:

Prof. Ł. Pilaczyńska – Szcześniak 16:00-18:15 (1.03, 22.03, 12.04, 26.04, 16.05)

prof. G. Cywińska – Wasilewska 18:30-20:00 (2.03) 19:00-20:30 (23.03, 11.05) 17:30-19:00 (6.04) 18:15-20:30 (27.04)

17:45-20:45 (25.05)

Prof. J. Smorawiński 13:00-15:15 (9.03, 16.03) 14:00-16:15 (23.03) 8:00-9:30 (11.05) 12:15-14:30 (8.06)

Dr T. Garsztka 13:00-15:15 (3.03, 18.03) 14:45-17:00 (17.03) 8:00-10:15 (7.04) 16:30-18:45 (16.04)

Zapisy odbędą się wg średniej ocen w Dziekanacie Wydziału

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Zajęcia z przedmiotu kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z dr A. Janiakiem odbywały się będą w poniedziałki wg planu

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Zmiana terminu seminarium u Pani prof A. Straburzyńskiej – Lupy. Seminarium z dnia 12.04 zostaje przełożone na 19.04 w tych samych godzinach (zmiana w planie zajęć)

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

Od dnia 19.02 (poniedziałek) do 23.02 (piątek) na Kampusie PWSZ (ul. Poznańska 201-205) odbywać się będą zapisy do grup z wychowania fizycznego przedstawionego poniżej harmonogramu.

Każdy student ma obowiązek osobiście zapisać  się na wybrane przez siebie zajęcia.

OGŁOSZENIE O ZAPISACH NA WYCHOWANIE FIZYCZNE

PLAN ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

WPISY: DR J. Raubo – poniedziałek 12.02 –  11:00-13:00,  wtorek, środa 13:15-14:15 (Kaszubska 13)

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 12.02 poprawki z przedmiotu fizjologia wysiłku i kliniczna z dr hab K. Domaszewską odbędą się następująco:

15:00- zaliczenie cwiczeń

16:00 – poprawa egzaminu

DYŻUR: mgr Ł. Szymczak – 8.02 – 13:00-14:00 Kaszubska 13

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 14.02 o godzinie 11:30 odbędzie się poprawka zaliczenia z przedmiotu Psychologia rozwoju i kliniczna z dr J. Raubo

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 8.02 o godzinie 13:00 odbędą się poprawki z przedmiotu pierwsza pomoc przedmedyczna z lek M. Pietrzykiem

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 13.02 o godzinie 12:00 odbędą się poprawki z fizykoterapii z mgr H. Popłonyk (Szpital, ul. Poznańska)

W dniu 16.02 o godzinie 14:00 odbędą się poprawki z kinezyterapii z mgr P. Brykowskim (Szpital ul. Poznańska)

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 9.02 o godzinie 16:00 odbędzie się poprawka z kinezjologii z dr T. Garsztką

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 12.02 w godzinach 16:00-17:00 odbędą się poprawki z mgr B. Derwichem (Collegium Novum, Nowy Świat 4a. pok 48)

Wpisy w poniedziałki w godzinach 17:00-18:30

DYŻUR: mgr P. Świerczak dyżur z dnia 1.02 zostaje przełożony na 29.01 w godzinach 8:45-9:45 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 25.01 zajęcia z przedmiotu Gry i zabawy ruchowe z mgr A. Szewczyk zostają odwołane. Wpisy z przedmiotu odbędą się w dniu 30.01 w godzinach 13:00-15:00 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 8.02 o godzinie 15:00 odbędzie się egzamin poprawkowy z przedmiotu kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z dr P. Szewczykiem

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 24.01 w godzinach 10:15-11:30 odbędą się wpisy u mgr A. Kamińskiej – Wypchło

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA ZMIANA TERMINU!!!

W dniu 02.02 o godzinie 14;30 odbędzie się egzamin z przedmiotu Fizykoterapia z prof A. Straburzyńska – Lupą

Egzamin poprawkowy z w/w przedmiotu odbędzie się w dniu 15.02 o godzinie 15:00

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 02.02 o godzinie 14;30 odbędzie się uzupełniające zaliczenie z przedmiotu Bezpieczeństwo i higiena pracy z prof A. Nowak

UWAGA!!!

Osoby, które nie wzięły udziału w szkoleniu antykorupcyjnym w dniu 19.01 zobowiązane są  odbyć kurs szkoleniowy na platformie e-learningowej Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz dostarczyć certyfikat do Dziekanatu lub Sekretariatu Wydziału w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.01

https://www.szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl/

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 1.02 o godzinie 12;00 odbędzie się egzamin z masażu z mgr B. Madej – Dziechciarow

FIZJOTERAPIA II i III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 15.02 o godzinie 12;00 odbędą się poprawki z przedmiotu Higiena i epidemiologia i Żywienie w odnowie biologicznej z prof Ł. Pilaczyńską – Szcześniak

UWAGA STUDENCI!!!

Decyzją Dziekana Wydziału Rehabilitacji i Sportu do dnia 23.02 został wyznaczany termin składania podań o Indywidualną Organizację Studiów. Podania złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 23.01 o godzinie 14:30 odbędą się poprawki z egzaminu praktycznego z fizykoterapii

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 19.01 o godzinie 13:15 odbędzie się zaliczenie poprawkowe z kinezjologii i kinezyterapii z dr T. Garsztką

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 30.01 o godzinie 11:00 odbędzie się zaliczenie przedmiotu psychologia rozwoju i kliniczna z dr J. Raubo

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 19.01 o godzinie 15:30 odbędą się poprawki z przedmiotu kształcenie ruchowe i metodyka nauczania z mgr P. Świerczakiem 9Kampus, ul. Poznańska 201-205)

UWAGA STUDENCI!!!!

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 19.01 o godzinie 15:00 W Auli Collegium Medicum odbędzie się szkolenie antykorupcyjne.

Uczestnictwo w szkoleniu jest OBOWIĄZKOWE. Osoby, które nie będą uczestniczyły w szkoleniu nie zostaną dopuszczone do sesji egzaminacyjnej

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 5.02 odbędą się zaliczenia ćwiczeń i egzamin z przedmiotu fizjologia wysiłku i kliniczna z dr hab. K. Domaszewską, następująco:

13:00 – poprawa ćwiczeń

14:00 – egzamin stacjonarne

16:00 – egzamin niestacjonarne

W dniu 12.02 odbędą się poprawki ćwiczeń oraz egzaminu z przedmiotu fizjologia wysiłku i kliniczna z dr hab. K. Domaszewską, następująco:

13:00 – poprawa ćwiczeń

14:00 – poprawa egzaminu stacjonarne

16:00 – poprawa egzaminu niestacjonarne

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 01.02 odbędzie się egzamin z przedmiotu Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z dr P. Szewczykiem, następująco:

9:00 – studia stacjonarne

15:30 – studia niestacjonarne

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 12.01 wykłady z przedmiotu anatomia prawidłowa z prof J. Lewandowskim zostają odwołane

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 8.01 zajęcia z przedmiotu anatomia prawidłowa z prof. J. Lewandowskim zostają odwołane

W dniu 8.01 ćwiczenia z przedmiotu anatomia prawidłowa z dr M. Kurpikiem zostają odwołane

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!! Zaplanowane wykłady z przedmiotu kinezyterapia z dr M. Maleszką zostają odwołane. Wykłady zostaną zaplanowane dodatkowo w semestrze letnim

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 5.01 o godzinie 12:00 odbędzie się poprawa zaliczenia z przedmiotu doping w sporcie z prof. J. Smorawińskim

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 9.01 w godzinach 9:45-11:15 odbędą się ćwiczenia z przedmiotu Pierwsza pomoc przedmedyczna dla gr 2 z lek med. M. Pietrzykiem (z dnia 19.12)

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 16.01 o godzinie 14:30 odbędzie się egzamin praktyczny z fizykoterapii z mgr H. Popłonyk (Kaszubska 13)

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

Wykład z przedmiotu Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z dr P. Szewczykiem z wtorków zostaje przełożony na czwartek w godzinach 8:00-9:30 (21.12, 4.01, 11.01, 18.01)

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 9.01 zajęcia z przedmiotu Anatomia prawidłowa z dr M. Kurpikiem zostają odwołane. Zajęcia zostaną odpracowane w dniu 8.01, następująco: 16:45-18:15 gr 1 i 18:15-19:45 gr 2

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 14.12 o godzinie 13:00-14:00 odbędzie się spotkanie uzupełniające ze studentami, którzy nie zaliczyli przedmiotu ogólnouczelnianego – Doping w sporcie z prof. J. Smorawińskim

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! W dniu 20.12 odbędą się ćwiczenia z przedmiotu Sport osób niepełnosprawnych z mgr Ł. Szymczakiem następująco:

15:15-16:45 gr 1 i 16:45-18:15 gr 2 (ćwiczenia dla gr 2 w dniu 3.01 zostają odwołane)

W dniu 18.12 wykład z przedmiotu Sport osób niepełnosprawnych zostaje odwołany.

Wykłady odbędą się następująco: 3.01 16:30-18:45 i 10.01 16:30-18:00

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

Zajęcia z przedmiotu Zdrowotne formy aktywności fizycznej osób dorosłych i starszych z mgr Ł. Szymczakiem z dnia 22.11 zostają przełożone na 03.01 w tych samych godzinach

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

Niżej wymienione osoby nie zaliczyły zaliczenia z przedmiotu Żywienie w odnowie biologicznej: 26727, 27246. Poprawa odbędzie się w dniu 11.01.2018 roku (proszę o kontakt w tym dniu z Panią Profesor)

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 8.12 o godzinie 10:30-12:00 odbędą się odpracowane zajęcia (z dnia 29.11) z przedmiotu Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu dla gr 2 z mgr P. Świerczakiem

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Zajęcia z Kinezjologii z dr T. Garsztką z dnia 14-15.12 zostają przełożone na 18-19.01 następująco:

18.01

15:30-17:45 ćwiczenia gr 2

18:00-20:15 ćwiczenia gr 1

W dniu 18.01 w godzinach 14:45-16:15 ćwiczenia z Kinezyterapii z mgr P. Brykowskim odbędą się dla gr 1, natomiast dla gr 2 w dniu 25.01

19.01

9:00-12:15 wykład kinezjologia

14:15-16:30 ćwiczenia gr 1

16:45-19:00 ćwiczenia gr 2

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 8.12 zajęcia z przedmiotu Higiena i epidemiologia z prof. Ł. Pilaczyńską – Szcześniak odbędą się następująco: 8:00-11:15 wykład; 11:45-13:15 gr 1 i 13:30-15:00 gr 2

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 14.12 odbędą się odpracowane zajęcia z dnia 29.11 przedmiotu Psychologia rozwoju i kliniczna z dr J Raubo następująco: 11:45-13:15 wykład i 13:30-15:00 ćwiczenia gr 2

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 29.11 zajęcia z dr J. Raubo zostają odwołane. Termin odpracowania zajęć zostanie podany w najbliższym czasie

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 28.11 zajęcia z przedmiotu Pierwsza pomoc przedmedyczna z lek M. Pietrzykiem dla gr 1 zostają odwołane. Zajęcia zostaną odpracowane w dniu 5.12 w godzinach 8:00-9:30

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

Wykład z przedmiotu Sport osób niepełnosprawnych z mgr Ł. Szymczakiem z dnia 20.11 zostaje przełoóżny na 18.12 w tych samych godzinach

UWAGA!!!

Informujemy, że w dniu 25.11 upływa termin opłaty ubezpieczenia OC+NNW

UBEZPIECZENIE JEST OBOWIĄZKOWE!!! Należy opłacić w Dziekanacie pok. 218

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 19.12 ćwiczenia z przedmiotu Anatomia prawidłowa zostają odwołane. Zajęcia odbędą się w dniu 14.12 (czwartek) następująco: 15:45-17:15 gr 1 i 17:15-18:45 gr 2

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 17.11 o godzinie 15:15-16:00 odbędzie się zaliczenie wykładu ogólnouczelnianego – Doping w sporcie z prof. J. Smorawińskim

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

Wykład z Biochemii z prof. M. Pawlakiem z dnia 7.12 zostaje przełożony na 19.01 w godzinach 15:00-18:00

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 20.11 o godzinie 15:30 odbędzie się test z Informatyki (1 termin) z mgr A. Kamińską – Wypchło

Zajęcia z dnia 8.01 dla gr 2 zostają przełożone na 22.01

W dniu 13.11 zajęcia odbędą z w/w przedmiotu odbędą się w godzinach 15:00-18:00

Brakująca godzina zostanie odpracowana w dniu 11.12 – zajęcia do 20:15

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 30.11 zajęcia z przedmiotu Fizykoterapia dla gr 2 zostają odwołane. Zajęcia odbędą się w dniu 7.12 w godzinach 8:00-9:30

W dniu 16.11 zajęcia w w/w przedmiotu odbędą się w godzinach 8:30-11:30

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

Ćwiczenia z przedmiotu Fizjoterapia w odnowie biologicznej z dnia 13.11 zostają przełożone na 30.11, następująco: 9:45-11:15 gr 2 i 11:15-12:45 gr 1

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 16.11 ćwiczenia z Fizykoterapii z mgr A. Ordon – Lis dla gr 2 odbędą się w godzinach 8:30-11:30 (dodatkowo za 25.10)

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

Ćwiczenia z przedmiotu Informatyka odbywają się w godzinach 15:30-19:30

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 6.11 o godzinie 15:30 odbędzie się test z wykładów z przedmiotu Informatyka z mgr A. Kamińska – Wypchło

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniach 6.11-8.11 zajęcia z języka angielskiego z mgr K. Kubasik zostają odwołane

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Ćwiczenia z przedmiotu Fizjoterapia w odnowie biologicznej od dnia 6.11 poprowadzi w zastępstwie dr M. Maleszki – mgr A. Ordon Lis, według zamieszczonego planu

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 15.11 zajęcia z przedmiotu Fizjoterapia ogólna z mgr A. Ordon Lis dla gr 1 odbędą się w godzinach 11:45-14:45 (dodatkowo za 25.10)

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

Wykład z Fizykoterapii z prof. A. Straburzyńska – Lupą z dnia 8.12 zostaje przełożony na 4.01 w godzinach 10:00-14:00, ćwiczenia z przedmiotu Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z mgr P. Świerczakiem z dnia 4.01 zostają przełożóna na 1.12 w godzinach 10:30-12:00 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

Seminarium dyplomowe i metodologia pracy licencjackiej z prof. A. Straburzyńską – Lupą z dnia 8.12 zostaje przełożone na 4.01 następująco: 14:00-17:00 metodologia pracy licencjackiej i 17:00-20:00 seminarium dyplomowe

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 25.10 zajęcia z Fizjoterapii ogólnej z mgr A. Ordon  -Lis zostaja odwołane. Termin odpracowania zajęć zostanie podany w najbliższym czasie

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 25.10 zajęcia z Fizykoterapii z mgr A. Ordon – Lis zostają odwołane. Termina odpracowania zajęć zostanie podany w najbliższym czasie

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 25.10 zajęcia z Psychologii rozwoju i klinicznej z dr J. Raubo zostają odwołane z powodu choroby prowadzącej

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 26.10 zajęcia z przedmiotu Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu dla gr 1 z mgr P. Świerczakiem zostają odwołane. Zajęcia odbędą się w dniu 27.10 w godzinach 10:15-11:45 (Kampus ul. Poznańska). Zajęcia z przedmiotu Kinezyterapia dla gr 3 z mgr A. Kubiaczykiem rozpoczną się o godzinie 14:00-16:15

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 27.11 zajęcia z przedmiotu Informatyka z mgr A. Kamińską – Wypchło dla gr 2 zostają odwołane. Zajecia odbędą się w dniu 8.01 w tych samych godzinach

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 16.11 wykład ogólnouczelniany – Doping w sporcie z prof. J. Smorawińskim odbędzie się w godzinach 16:00-18:15, dodatkowe dwie godziny zaplanowane zostały w dniu 17.11 w godzinach 15:15-16:45

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

Wykład z przedmiotu Fizjoterapia w chirurgii i onkologii z dr M. Sierakowskim z dnia 23.10 zostaje przełożóny na 4.12 w tych samych godzinach

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 8.12 zajęcia z przedmiotu Higiena i epidemiologia z prof Ł. Pilaczyńską  -Szcześniak odbędą się następujaco:

8;00-9:30 wykłady

9:45-11:15 ćwiczenia gr 1

11:45-13:15 ćwiczenia gr 2

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

Zaplanowany został wykład Gry i zabawy ruchowe

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 6.12 zajecia z przedmiotu Prawne podstawy fizjoterapii z mgr B. Derwichem zostają odwołane. Zajecia odbędą się w dniu 13.12 w tych samych godzinach

FIZJOTERAPIA II i III ROK STUDIA STACJONARNE I

NIESTACJONARNE

W dniu 26.10 (czwartek) o godzinie 15:00 odbędą się poprawki egzaminów z Fizjoterapii ogólnej i Fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu z prof. G. Cywińska – Wasilewską

UWAGA

FIZJOTERAPIA !!!

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Termin złożenia uzupełnionych indeksów oraz kart okresowych osiągnięć studenta do rejestracji:

31 październik 2017 r.

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 16.10 odbędzie się Inauguracja Roku Akademickiego.

O godzinie 10:00 odbędzie się Msza Św. W kościele Parafii Św. Rodziny (na rogatce)

Od godziny 8:00 w szatni Rektoratu będzie można odebrać togę (student odbierając togę pozostawia legitymację studencką w depozyt)

Wymarsz orszaku z dziedzińca uczelni do kościoła zaplanowano na godzinę 9.45.

Po zakończeniu Mszy Św., chętnych studentów zapraszamy do auli Collegium Novum na uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2017/2018.

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 11.10 o godzinie 15:30 odbędą się poprawki z przedmiotu Fizjoterapia w kardiologii z prof. E. Straburzyńska – Migaj

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 5.10 o godzinie 11:30 (Dziekanat) odbędą się zapisy do grup metodologii pracy licencjackiej i seminarium (grupy prof. E. Straburzyńskiej – Migaj)

Zapisać będzie można się do:

  1. Prof. L. Dworaka
  2. Prof. J. Skrętkowicz

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

Zajęcia z Kinezyterapii z mgr P. Brykowskim dla gr 1 z dnia 13.10, zostają przełożone na 6.10 w tych samych godzinach

FIZJOTERAPIA II i III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 6.10 o godzinie 15:00 odbędzie się poprawa egzaminu z Fizykoterapii z prof. A. Straburzyńska – Lupą

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 11.10 w godzinach 11;00-13:00 lub 19:15-20:00 odbędą się poprawki z prof. M. Pawlakiem

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

w dniu 29 września 2017 r. w Sali Audytoryjnej im prof. Gerarda Straburzyńskiego nr 225 przy ul. Kaszubskiej 13, o godzinie 15:00 odbędzie się spotkanie Władz Wydziału Rehabilitacji i Sportu z osobami przyjętymi na I rok studiów

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

OGŁOSZENIE O ZAPISACH NA ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PLAN ZAJĘC – WYCHOWANIE FIZYCZNE

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 18.09 o godzinie 15:15 odbędą się zajęcia z kinezyterapii z mgr P. Brykowskim (budynek Collegium Medicum)

 

UWAGA STUDENCI!!!

Informuję, że można realizować praktyki zawodowe. Porozumienia oraz skierowania należy składać w pokoju 121 do podpisu przez Dziekana. Na praktyki może iść osoba, która dostarczyła do dziekanaty badania WZW oraz salmonelli, a także opłacone ubezpieczenie

 

 

Szanowni Państwo,

w związku ze wznowieniem możliwości wyjazdu studentów i absolwentów w celu realizacji części studiów i praktyk w ramach Programu Erasmus+ od 1 września 2020 uprzejmie informujemy, że Biuro Współpracy z Zagranicą przyjmuje już formularze aplikacyjne na wyjazdy zagraniczne w roku akademickim 2020/2021.

Lista uczelni partnerskich jest dostępna na stronie internetowej uczelni w zakładce Erasmus+. Proszę zauważyć, że poza tradycyjną formą rzeczywistej mobilności w ramach programu, możliwe będzie realizowanie mobilności wirtualnych oraz łączonych (częściowo online, częściowo rzeczywistych). Dofinansowanie wyjazdów dotyczy jednak jedynie czasu faktycznej i potwierdzonej obecności w uczelniach i instytucjach partnerskich za granicą. Pragnę przypomnieć, iż beneficjenci stypendiów socjalnych mogą liczyć na wyższe dofinansowanie wyjazdów z Programu PO WER.

W związku z pandemią COVID-19 rekrutacja na wszystkie wyjazdy odbywać się będzie zdalnie w sposób ciągły do momentu wyczerpania funduszy. Wszelkich informacji udziela Biuro Współpracy z Zagranicą, tel. 62 767 95 66, e.wasielewska@pwsz.kalisz.pl, monika.napadlek@pwsz.kalisz.pl, j.gancarz@pwsz.kalisz.pl. Formularze zgłoszeniowe są dostępne do pobrania ze strony internetowej uczelni (http://www.pwsz.kalisz.pl/index.php/erasmus-ty-tez-mozesz-wyjechac/mobilnosci-ka-103-kraje-programu/dokumenty-do-pobrania).

 

 

 

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Osoby, które mają zaległości u Pani prof. J. Skrętkowicz, proszę kontaktować się z Panią Profesor telefonicznie do dnia 15.09

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 8.09 o godzinie 10:30 odbędą się poprawki z przedmiotu kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z mgr P. Świerczakiem (Kampus, ul. Poznańska 201-205)

UWAGA STUDENCI!!!

Informuję, że można realizować praktyki zawodowe. Porozumienia oraz skierowania należy składać w pokoju 103 do podpisu przez Dziekana. Na praktyki może iść osoba, która dostarczyła do dziekanaty badania WZW oraz salmonelli, a także opłacone ubezpieczenie

 

 

UWAGA STUDENCI!!!

W związku z przeprowadzaniem zaliczeń i egzaminów w trybie zdalnym, wymagana jest pisemna zgoda zainteresowanego studenta w formie wiadomości elektronicznej wysłanej z indywidualnego konta pocztowego w domenie uczelnianej na adres e-mail dziekanatu: k.glinkowska@pwsz.kalisz.pl

Student powinien potwierdzić dostęp do usługi Microsoft Teams, kamery internetowej, mikrofonu oraz komputera podłączonego do stabilnego łącza internetowego.

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 20.06 odbędzie się zaliczenie z przedmiotu neurofizjologia ruchu z prof. G. Cywińską – Wasilewską

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 24.05 odbędą się zaliczenia z przedmiotu interakcje leków z zabiegami fizykalnymi z prof. J. Skrętkowicz. 14:00-15:30 wykład, 15:45-18:00 ćwiczenia

 

UWAGA STUDENCI!!!

Proszę o przesłanie adresów mailowych – grupowych, na które będą przesyłane materiały dydaktyczne. Proszę o maila na adres: sekretariat.wris@pwsz.kalisz.pl

 

 

Uwaga studenci!!!

Od 11.03 do 16.04.2020 roku zostają zawieszone wszystkie zajęcia dydaktyczne ( Zarządzenie Rektora PWSZ w Kaliszu Nr 0300.26.V.2020 z dnia 10 marca 2020 )

 

 

UWAGA STUDENCI!!!! Dnia 24.02 mija termin składania podań o indywidualną organizację studiów. Podania złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane

 

 

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

UWAGA!!! Na zajęcia z masażu w semestrze letnim należy mieć ze sobą: zmienne obuwie, odzież ochronną, prześcieradło, dwa duże ręczniki

 

UWAGA STUDENCI!!!

Studenci I i II roku fizjoterapii, zobowiązani są do dostarczenia zaświadczeń następujących badań i szczepień:

  1. szczepienia przeciw WZW-B – 3 dawki – w cyklu 0,1,6 miesięcy
  2. badania na nosicielstwo Salmonella-Shigella

Oryginały zaświadczeń lub kopie potwierdzone z oryginałem proszę dostarczyć do dnia 28.02.2020r do mgr Honoraty Popłonyk

(WSZ Kalisz ul. Poznańska 79, oddział rehabilitacji, XI piętro)

Osoby nie posiadające wyżej wymienionych badań i szczepień proszone są o zgłoszenie się do dziekanatu w celu wystawienia skierowania.

Powyższe dokumenty są warunkiem dopuszczenia do odbycia praktyk zawodowych.

Studenci  nie posiadający ważnego  ubezpieczenia OC i NNW zobowiązani są do  ubezpieczenia we własnym zakresie i przedstawienia zaświadczenia z powyższymi dokumentami.

 

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 13.02 o godzinie 16:00 odbędą się poprawki z patologii ogólnej z prof. J. Błaszczykiem

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 13.02 o godzinie 11:00 odbędą się poprawki z prof A. Nowak

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

UWAGA ZMIANA TERMINÓW!!

W dniu 12.02 o godzinie 15:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu fizjologia człowieka z dr hab. K. Domaszewską. W dniu 16.02 o godzinie 18:00 odbędzie się poprawa egzaminu z przedmiotu fizjologia człowieka

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

UWAGA!
Dnia 10 stycznia br. upłynął termin składania zgłoszeń (kart informacyjnych) na obóz zimowy. Konsekwencją nie złożenia ww. kart (na podany adres mailowy – przemekswierczak@wp.pl) będzie brak możliwości uczestniczenia w obozie równoznaczny z jego nie zaliczeniem.

 

 

 

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 23.01 o godzinie 11:30 odbędą się poprawki z przedmiotu biologiczne uwarunkowania dobrostanu człowieka z prof. A. Nowak

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 31.01 o godzinie 16:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu patologia ogólna z prof. J. Błaszczykiem

 

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniach 01-06.03 odbędzie się obowiązkowy obóz narciarski w Karpaczu

 

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 3.02 o godzinie 12:00 odbędą się poprawki z przedmiotów kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu oraz aktywność ruchowa niepełnosprawnych w środowisku wodnym z dr R. Michniewiczem (basen Aquapark)

 

Legia Akademicka czeka

Nasza uczelnia po raz kolejny została zakwalifikowana przez MNiSzW do prowadzenia szkolenia w ramach III edycji Legii Akademickiej.

W związku z powyższym Wydział Nauk Społecznych ogłasza nabór studentów chętnych  do uczestnictwa w III edycji projektu „Legia akademicka”.

Informacje oraz zapisy: e-mail: k.glapinska@pwsz.kalisz.pl, tel: (62) 767-95-26 lub osobiście. Wniosek o przyjęcie do Legii Akademickiej do odbioru w pokoju 208 ul. Nowy Świat 4a.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Udział mogą wziąć również studenci z innych uczelni.

Ostateczny termin zakończenia rekrutacji 08.01.2020 r.

 

 

UWAGA!!! Do dnia 25.11 wyznaczony został termin zapłaty na ubezpieczenie OC i NNW. Po w/w terminie studenci zobowiązani będą ubezpieczyć się indywidualnie!!!

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 9 i 10 listopada zajęcia z dr R. Michniewiczem

 

 

OGŁOSZENIE LEGIA AKADEMICKA

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA!! W dniu 10.11 zajęcia z przedmiotu nauka jazdy na wózku inwalidzkim z mgr Ł. Szymczakiem rozpoczną się o godzinie 7:30. Dodatkowo w dniu 8.12 w godzinach 8:00-9:30 odbędą się zajęcia z przedmiotu nauka jazdy na wózku inwalidzkim (zajęcia przełożone z dnia 19.01)

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

Zajęcia z przedmiotu podstawy treningu funkcjonalnego z mgr P. Świerczakiem z dnia 20.10 zostają przełożone na 27.10 w godzinach 13:45-16:00 (zamiast zajęć z przedmiotu kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu)

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 20.10 zajęcia z przedmiotu podstawy treningu funkcjonalnego z mgr P. Świerczakiem zostają odwołane.. Termin odpracowania zajęć zostanie podany w najbliższym czasie

 

UWAGA!!!

Obowiązkowe ubezpieczenie OC+NNW w wysokości 6o zł. należy wpłacać w Dziekanacie pok. 126 w terminie do 31 października br.

 

FIZJOTERAPIA I, II, III ROK

UWAGA!!! Do dnia 15.10 można składać podania o indywidualną organizację studiów. Podania, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 19.09 o godzinie 12:00 odbędą się poprawki z biomechaniki z prof L. Dworakiem

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 19.09 o godzinie 11:00 odbędą się poprawki egzaminu z przedmiotu fizjoterapia ogólna z prof G. Cywińską – Wasilewską

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 19.09 o godzinie 11:00 odbędą się poprawki egzaminu z przedmiotu fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu z prof G. Cywińską – Wasilewską

 

 

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA ZMIANA TERMINU I GODZINY!!!

W dniu 19.09 o godzinie 15:30 odbędzie się poprawa z przedmiotu edukacja i promocja zdrowia z prof A. Krawańskim

 

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 16.09 o godzinie 10:00 odbędą się poprawki z przedmiotu psychologia rozwoju i kliniczna z dr J. Raubo

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 16.09 odbędą się poprawki z przedmiotu fizjologia wysiłku fizycznego z dr hab K. Domaszewską. 15:00 – ćwiczenia, 16:00 – egzamin

 

FIZJOTERAPIA I, II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 17.09 o godzinie 9:00 odbędą się poprawki z przedmiotów fizjoterapia ogólna, fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu, fizjoterapia w odnowie biologicznej z mgr A. Ordon  – Lis

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 10.09 o godzinie 10:00 odbędą się poprawki z przedmiotu kształcenie ruchowe i metodyka ruchu z mgr P. Świerczakiem

 

FIZJOTERAPIA I, II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 13.09 o godzinie 14:30 odbędą się poprawki z kinezyterapii z mgr P. Brykowskim

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 10.09 o godzinie 16:00 odbędzie się poprawka zaliczenia z przedmiotu fizjologia człowieka z prof J. Błaszczykiem

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 11.09 o godzinie 10:00 odbędą się poprawki z przedmiotu interakcje leków z zabiegami fizykalnymi z prof J. Skrętkowicz

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 17.09 o godzinie 15:00 odbędzie się poprawa z przedmiotu edukacja i promocja zdrowia z prof A. Krawańskim

 

 

UWAGA!!!

W dziekanacie Wydziału, ul. Kaszubska 13, pok 126 można odbierać dyplomy i pozostałe dokumenty po obronie. Dziekanat czynny od wtorku do piątku w godzinach 10:00-14:00. W dniu 7.08 – dziekanat będzie nieczynny!!!

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 20.09 o godzinie 16:00 odbędzie się poprawkowy egzamin z przedmiotu anatomia prawidłowa z prof J. Lewandowskim

 

DYŻUR: mgr Ł. Szymczak – 1.07 – 14:30-15:30 (Kaszubska 13)

 

 

UWAGA!!!

W dniu 25.06 dziekanat Wydziału Rehabilitacji i Sportu czynny będzie do godziny 13:30, natomiast w dniu 26.06 do godziny 13:00

 

OGŁOSZENIE!!!!

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu – lider ochrony zdrowia w Południowej Wielkopolsce, innowacyjny wieloprofilowy Szpital oferujący duże możliwości rozwoju i elastyczne formy zatrudnienia, informuje, że pilnie zatrudni fizjoterapeutów.

 

Oferty prosimy składać na adres:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny, 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 79; adres mailowy: kadry@szpital.kalisz.pl; tel. (62) 765-13-53.

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

PLAN EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH W DNIU 2 LIPCA 2019 R.

SALA

 

Godz 10:00 Przewodniczący Komisji: dr T. Garsztka

Promotor: prof. dr hab. n med. J. Smorawiński

Recenzent: dr hab. K. Domaszewska

 

Godz 12:00 Przewodniczący Komisji: dr hab. K. Domaszewska

Promotor: dr T. Garsztka

Recenzent: prof. dr hab. n. med. J. Smorawiński

 

SALA

 

 

Godz. 10:00 Przewodniczący Komisji: dr A. Janiak

Promotor: prof. dr hab. Ł. Pilaczyńska-Szcześniak

Recenzent: dr hab. n. med. G. Cywińska – Wasilewska

 

 

Godz. 12.00 Przewodniczący Komisji: dr A. Janiak

Promotor: dr hab. n. med. G. Cywińska-Wasilewska

Recenzent: prof. dr hab. Ł. Pilaczyńska – Szcześniak

 

 

 

 

 

DYŻUR: mgr A. Szewczyk – 18.06 w godzinach 13:00-15:00 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 24.06 o godzinie 16:00 odbędzie się zaliczenie z przedmiotu psychologia rozwoju i kliniczna z dr J. Raubo

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 29.06 o godzinie 10:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu fizjologia człowieka z prof J. Błaszczykiem

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 26.06 o godzinie 10:00 odbędzie się egzamin z anatomii prawidłowej z prof J. Lewandowskim.

 

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 26.06 w godzinach 15:00-17:00 odbędzie się poprawa zaliczenia z przedmiotu Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji i dr A. Maczasek

 

DYŻUR: mgr Ł. Szymczaka – 17.06 w godzinach 13:00-14:00 (Kaszubska 13)

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA ZMIANA TERMINU!!!

W dniu 27.06 o godzinie 16:00 odbędzie się egzamin z fizjologii wysiłku fizycznego z prof K. Domaszewską

 

UWAGA STUDENCI!!!

Zarządzeniem Rektora PWSZ w Kaliszu nr 0300.43.V.2019 z dnia 30 maja 2019 roku ustala się godziny rektorskie w dniu 31.05.2019 roku od godziny 14:00

 

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 24.06 odbędą się poprawki z przedmiotu fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu z prof. G. Cywińska – Wasilewską:

11:30-13:00 – studia stacjonarne

14:00-15:30 – studia niestacjonarne

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE  I NIESTACJONARNE

W dniu 24.06 odbędzie się egzamin z przedmiotu fizjoterapia ogólna z prof. G. Cywińską – Wasilewską:

11:30-13:00 – studia stacjonarne

14:00-15:30 – studia niestacjonarne

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 26.06 o godzinie 15:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu edukacja i promocja zdrowia z prof. A. Krawańskim

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA!!! Zmiana godziny!!!

W dniu 14.06 odbędzie się egzamin z przedmiotu Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu z prof. G. Cywińską – Wasilewską, następująco:

14:00-15:30 – studia niestacjonarne

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 2.06 (niedziela) o godzinie 10:00 odbędzie się seminarium dyplomowe z dr T. Garsztką

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 26.06 odbędzie się egzamin z anatomii prawidłowej z prof J. Lewandowskim. Godzina egzaminu zostanie podana w najbliższym czasie

 

UWAGA STUDENCI!!!!

W dniach 25-26.05 w hali Międzynarodowych Targów Poznańskich ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań odbędzie się bezpłatna konferencja Fit Medical

Szczegóły poniżej:

Konferencja FitMedical

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA DYPLOMANCI!!! W zakładce Wydział Rehabilitacji i Sportu-> do pobrania zamieszczone zostały nowe druki dokumentów niezbędnych do załączenia w pracy dyplomowej

 

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

OGŁOSZENIE DYPLOMANCI

 

 

FIZJOTERAPIA I, II, III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W związku z odbywającymi się w dniu 26.05 Wyborami do Parlamentu Europejskiego, zajęcia w tym terminie zostają odwołane. Zajęcia zostaną odpracowane na dodatkowym zjeździe w terminie 7-9.06. Korekta w zakładce plany zajęć!!!

 

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 14.06 odbędzie się egzamin z przedmiotu Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu z prof. G. Cywińską – Wasilewską, następująco:

11:30-13:00 – studia stacjonarne

13:30-15:00 – studia niestacjonarne

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Seminarium dyplomowe z dr T. Garsztką odbędzie się w następujących terminach:

3.04 – od godziny 19:00

15:05 – od godziny 17:00

 

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 12.05 zajęcia z przedmiotu fizjoterapia w psychiatrii z lek med W. Pałysem odbędą się od godziny 10:30 (Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce)

 

 

UWAGA!!!! Zarządzeniem Rektora PWSZ w Kaliszu w dniu 10.05 od godziny 17:00 ogłoszone zostały godziny rektorskie

 

Ankieta – strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 12.05 i 26.05 zajęcia z przedmiotu fizjoterapia w psychiatrii z lek med W. Pałysem odbędą się w Wojewódzkim Zakładzie Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 28.04  od godziny 8:00 odbędzie się seminarium dyplomowe z dr T. Garsztką

UWAGA!!! W dniach 29 i 30.04 sekretariat i dziekanat Wydziału Rehabilitacji i Sportu będą NIECZYNNE

 

FIZJOTERAPIA I, II, III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA!!! Aktualizacje planów zajęć, proszę zwracać uwagę  na daty ostatniej aktualizacji

OGŁOSZENIE

Nabór do służby przygotowawczej w nadodrzańskim oddziale straży granicznej

 

UWAGA STUDENCI!!!

Konsultacje, dyżury z dr P. Szewczykiem w sprawie praktyk unijnych odbywały się będą we wtorki 13:00-15:00

DYŻURY:

DZIEKAN – dr Arkadiusz Janiak – poniedziałek 9:00-10:00; piątek 13;00-14:00

PRODZIEKAN – dr Piotr Szewczyk – wtorek 13:00-15:00

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Seminarium dyplomowe z dr T. Garsztką odbędzie się w następujących terminach:

3.04 – od godziny 19:00

15:05 – od godziny 17:00

 

 

UWAGA STUDENCI!!!

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych ogłasza nabór studentów chętnych  do uczestnictwa w projekcie „Legia akademicka”

Informacje oraz zapisy:

e-mail: k.glapinska@pwsz.kalisz.pl

tel: 62 -767-95-26 lub osobiście.

Wniosek o przyjęcie do Legii Akademickiej do odbioru

w pokoju 208 ul. Nowy Świat 4a

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

UWAGA!!!

Termin zdania uzupełnionej karty okresowych osiągnięć studenta do dziekanatu wyznaczony został do dnia 16 marca

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 2.03 zjaęcia z dr M. Maleszką zostaja odwołane

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 23.02 zajęcia z dr M. Maleszką zostają odwołane

DYŻUR:

dr I. Michniewicz – 21.02 – 15:45-17:45 (ul. Nowy świat 4a)

dr J. Raubo – 26.02 – 13:15-15:15 (ul. Kaszubska 13)

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 23.02 o godzinie 8:00 odbędzie się poprawka egzaminu z fizykoterapii. Poprawkę poprowadzi Pani prof. G. Cywińska – Wasilewska

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 21.02 o godzinie 20:15 odbędą się poprawki z prof M. Pawlakiem

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 15.02 o godzinie 18:00 odbędą się wpisy z dr J. Raubo

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 13.02 o godzinie 17:45 lub w dniu 19.02 o godzinie 17:45 odbędą się poprawki z mgr B. Derwichem (u. Nowy Świat 4, pok 46)

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 13.02 o godzinie 10:30 odbędzie się poprawka z anatomii prawidłowej z prof J. Lewandowskim

UWAGA!!!

Do dnia 13.02 został wyznaczony termin składania podań o Indywidualna Organizację Studiów. Podania złożone po terminie nie będą rozpatrywane!!!

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 12.02 o godzinie 16:00 odbędą się poprawki z przedmiotu psychologia rozwoju i kliniczna z dr J. Raubo

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 12.02 o godzinie 15:00 odbędą się poprawki z mgr P. Świerczakiem (Kampus ul. Poznańska 201-205)

 DYŻUR:  mgr A. Szewczyk – 31.01, 7.02 11:30-13:30  i 14.02 12:00-14:00 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 15.02 o godzinie 17:00 odbędą się poprawki z dr A. Maczasek (ul. Nowy Świat 4)

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA ZMIANA TERMINU!!!!

W dniu 7.02 o godzinie 16:00 odbędzie się egzamin z fizjologii człowieka z dr hab K. Domaszewską.

W dniu 11.02 o godzinie 16:00 odbędzie się poprawa egzaminu z fizjologii człowieka z dr hab K. Domaszewską

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 2.02. o godzinie 16:00 odbędą się poprawki z lek med M. Pietrzykiem

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 18 i 19.01 zajęcia z przedmiotu anatomia prawidłowa z prof J. Lewandowskim zostają odwołane. Zajęcia zostaną zaplanowane w semestrze letnim

UWAGA!!!

W dniach 24.12-01.01 Sekretariat i Dziekanat Wydziału Rehabilitacji i Sportu będą NIECZYNNE

UWAGA STUDENCI!!

All together now!

Zaśpiewaj razem z nami!

Poszukujemy wokalistek/wokalistów oraz instrumentalistów do projektu świąteczno – muzycznego.

Zgłoszenia do wtorku (11.12.2018 r.)

Mail: justyna.wawrzkiewicz@wp.pl

Nie może Ciebie zabraknąć!!!

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 9.12 zajęcia z przedmiotu anatomia topograficzna z dr E. Samulak zostają odwołane

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 1.12 zajęcia z przedmiotu fizjoterapia w chirurgii i onkologii z dr M. Sierakowskim zostają odwołane

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 24.11 o godzinie 14:00 odbędą się poprawki egzaminu z kinezjologii z dr T. Garsztką (3 termin)

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 17.11 zajęcia z przedmiotu fizjoterapia w chirurgii i onkologii z dr M. Sierakowskim zostają odwołane

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 17.11 zajęcia z przedmiotu edukacja i promocja zdrowia z prof A. Krawańskim odbędą się w budynku Collegium Novum, przy ul. Nowy Świat 4a, sala nr 003

DYŻURY:

Dziekan Wydziału dr Arkadiusz Janiak – wtorek 14:00-15:00 i środa 14:00-15:00 (ul. Kaszubska pok. 123)

Prodziekan Wydziału dr Piotr Szewczyk – wtorek 13:00-15:00 (ul. Kaszubska pok. 119)

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 27.10 zajęcia z przedmiotu fizjoterapia w chirurgii i onkologii z dr M. Sierakowskim zostają odwołane

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 20.10 wykład z przedmiotu Zdrowotne formy aktywności fizycznej osób dorosłych i starszych z dr A. Janiakmiem odbędzie się od godziny 8:30 na hali tenisowej, Kampus ul. Poznańska 201-205

UWAGA STUDENCI!!!

W dniu 31.10.2018 r. mija termin składania do Dziekanatu uzupełnionych indeksów i kart okresowych osiągnięć studenta

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 5.10 o godzinie 18:30 odbędą się poprawki z przedmiotu aspekty bólu w rehabilitacji z prof M. Pawlakiem

UWAGA STUDENCI!!!

Decyzją Dziekana Wydziału do dnia 6.10 wyznaczony został termin składania podań o Indywidualną Organizację Studiów.  Podania złożone po terminie nie będą rozpatrywane

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 3.10 o godzinie 13:00 odbędzie się dodatkowy egzamin z przedmiotu Anatomia prawidłowa z prof J. Lewandowskim (dotyczy osób, które nie mają oceny w II terminie)

FIZJOTERAPIA I i II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 21.09 w godzinach 12:00-13:00 odbędą się wszystkie poprawki z mgr A. Ordon – Lis

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 20.09 o godzinie 12:00 odbędzie się poprawka z przedmiotu Higiena i epidemiologia z prof Ł. Pilaczyńską – Szcześniak

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 20.09 o godzinie 11:00 odbędą się poprawki z fizykoterapii z prof A. Straburzyńską – Lupą

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 21.09 o godzinie 14:30 odbędą się poprawki z masażu z mgr B. Madej – Dziechciarow

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 18.09 o godzinie 14:30 odbędą się poprawki u prof M. Pawlaka

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 20.09 o godzinie 16:00 odbędą się poprawki z kinezjologii z dr T. Garsztką

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 20.09 o godzinie 17:30 odbędzie się poprawka egzaminu z Anatomii prawidłowej z prof J. Lewandowskim

FIZJOTERAPIA I i II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 21.09 o godzinie 14:00 odbędą się poprawki z kinezyterapii z mgr P. Brykowskim (Szpital ul. Poznańska)

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 20.09 o godzinie 13:00 odbędą się poprawki z fizjologii z dr hab K. Domaszewską

FIZJOTERAPIA I i III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 20.09 o godzinie 12:00 odbędą się poprawki z fizjoterapii ogólnej i fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu z prof G. Cywińska – Wasilewską

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 21.09 o godzinie 16:00 odbędzie się poprawka z Kinezyterapii z dr M. Maleszką

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 20.09 o godzinie 12:00 odbędą się poprawki egzaminu z przedmiotu Wychowanie zdrowotne i ekologiczne z prof A. Krawańskim

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 25.09 o godzinie 10:00 odbędą się poprawki z przedmiotu Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z mgr P. Świerczakiem (Kampus ul. Poznańska 201-205)

UWAGA STUDENCI!!!

W dniach 29-31.08 br. Dziekanat i Sekretariat Wydziału Rehabilitacji i Sportu będą NIECZYNNE

UNIJNE PRAKTYKI ZAWODOWE – II edycja

Informujemy, że Uczelnia otrzymała zgodę na przeprowadzenie unijnego programu „Program praktyk zawodowych w państwowych wyższych szkołach zawodowych”. Wszystkie osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa w programie proszone są o pilny kontakt z Wydziałowym Koordynatorem programu, przesyłając na poniższy mail: imię i nazwisko, kierunek studiów, numer telefonu.

Wydziałowy Koordynator Praktyk Unijnych – dr Piotr Szewczyk: psz.wlkp@poczta.fm

UWAGA!!! Dokumenty po obronie – dyplom, suplement, pozostałe dokumenty można będzie odbierać od dnia 2 sierpnia

DYŻUR: mgr A. Szewczyk – 3.07 – 12:00-14:00 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

FIZJOTERAPIA II  ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 3.07 o godzinie 12:30 odbędzie się egzamin poprawkowy z fizykoterapii z prof A. Straburzyńska – Lupą

W dniu 28.06 w godzinach 14;00-15:00 będzie można uzyskać wpisy z przedmiotu kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z dr A. Janiakiem (Kaszubska 13)

DYŻUR: mgr Ł. Szymczak 26.06 14:00-15:00 (Kaszubska 13)

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

Poniżej w linku harmonogram egzaminów dyplomowych w dniu 3.07

HARMONOGRAM EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 3.06 o godzinie 16:30 odbędzie się egzamin z kinezjologii z dr T. Garsztką

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 3 lipca odbędą się obrony prac dyplomowych. Szczegółowy harmonogram zostanie podany w najbliższym czasie

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 23.06 o godzinie 10:00 odbędzie się zaliczenie przedmiotu Psychologia rozwoju i kliniczna z dr J. Raubo

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 16.06 o godzinie 8:00 odbędą się poprawki z dr T. Garsztką (wszystkie zaległości z wcześniejszych semestrów)

DYŻUR: mgr A. Szewczyk – 19.06 i 26.06 w godzinach 14:00-16:00 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

DYŻUR: mgr Ł. Szymczak 19.06 w godzinach 15:00-16:00 (Kaszubska 13)

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 28.06 o godzinie 9:30 odbędzie się egzamin poprawkowy z przedmiotu Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z dr P. Szewczykiem

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

UWAGA!!! Egzamin z przedmiotu Wychowanie zdrowotne i ekologiczne z prof. A. Krawańskim zostaje przełożony na 21.06 o godzinie 15:30

FIZJOTERAPIA II i III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 29.06 o godzinie 15:00 odbędą się poprawki egzaminów (zaległe z wcześniejszych semestrów) z fizjologii z dr hab K. Domaszewską.

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 29.06 o godzinie 14:00 odbędzie się poprawa ćwiczeń z fizjologii człowieka z dr hab K. Domaszewską

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

Zajęcia z przedmiotu terapia manualna z mgr A. Kubiaczykiem z dnia 16.06 zostają przełożone na 10.06 następująco:

8:45-10:15 gr 2 i 10:30-12:00 gr 1

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

Zajęcia z przedmiotu fizjoterapia ogólna z mgr A. Ordon – Lis z dnia 9.06 zostają przełożone na 8.06 w od godziny 18:30-20:45

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 17.06 odbędą się odpracowane zajęcia z przedmiotu fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu z mgr A. Ordon – Lis, następująco:

8:00-10:15 gr 1 i 10:30-12:45 gr 2

W dniu 8.06 odbędą się zajęcia z masażu z mgr B. Madej – Dziechciarow, następująco: 15:30-17:45 gr 1 i 18:00-20:15 gr 2

W dniu 15.06 odbędą się zajęcia z przedmiotu fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu z mgr A. Ordon – Lis, następująco: 15:30-17:45 gr 1 i 18:00-20:15 gr 2

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 25.06 odbędzie się egzamin z kinezjologii z dr T. Garsztką. Godzina egzaminu zostanie podana w najbliższym czasie

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 6.06 o godzinie 17:00 odbędzie się zaliczenie poprawkowe ćwiczeń z przedmiotu Higiena i epidemiologia z prof Ł. Pilaczyńską – Szcześniak.

W dniu 7.06 o godzinie 11:00 odbędzie się poprawka egzaminu z w/w przedmiotu

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

PYTANIA NA OBRONĘ

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 9.06 odbędzie się seminarium dyplomowe z prof J. Smorawińskim, a nie jak było podawane w planie z dr T. Garsztką

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 17.06 odbędą się odpracowane zajęcia z przedmiotu psychologia rozwoju i kliniczna z dr J. Raubo, następująco: 10:00-11:30 wykład i  11:45-13:15 ćwiczenia

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 18.05 poprawki z dr T. Garsztką zostają odwołane. Kolejny termin poprawek zostanie podany w najbliższym czasie

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 22.06 o godzinie 16:00 odbędzie się egzamin z Kinezyterapii z dr M. Maleszką

UWAGA STUDENCI!!!

W związku z odbywającymi się XVIII Kaliskimi Juwenaliami w dniu 18.05 od godziny 11:00 ustalone zostają „godziny rektorskie”

Pochód studentów ulicami miasta Kalisza wyruszy z dziedzińca Uczelni przy ul. Nowy Świat o godzinie 12:00, zbiórka na dziedzińcu o godzinie 11:35

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA!!! Zajęcia z przedmiotu Wybrane sporty wodne osób niepełnosprawnych w dniu 19.05 odbędą się w Gołuchowie w godzinach 9:30-17:00

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 14.06 odbędzie się egzamin z przedmiotu Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu z prof. G. Cywińską – Wasilewską, następująco:

12:30-14:00 – studia stacjonarne

15:00-16:30 – studia niestacjonarne

Poprawa w/w egzaminu odbędzie się w dniu 26.06, następująco:

12:30-14:00 – studia stacjonarne

15:00-16:30 – studia niestacjonarne

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 20.06 o godzinie 16:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu Anatomia prawidłowa z prof. J. Lewandowskim

W dniu 26.06 odbędzie się egzamin z przedmiotu Fizjoterapia ogólna z prof. G. Cywińską – Wasilewską, następująco:

11:00-12:30 – studia stacjonarne

15:00-16:30 – studia niestacjonarne

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 20.06 o godzinie 15:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu Wychowanie zdrowotne i ekologiczne z prof. A. Krawańskim

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

OGŁOSZENIE DYPLOMANCI

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 12.05 zajęcia z mgr A. Ordon – Lis zostają odwołane. Termin odpracowania zajęć zostanie podany w najbliższym czasie

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 22.04 zajęcia z przedmiotu psychologia rozwoju i kliniczna z dr J. Raubo zostają odwołane. Termin odpracowania zajęć zostanie podany w najbliższym czasie

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 18.05 o godzinie 11:00 odbędą się poprawki z dr T. Garsztką – Kinezjologia, Kinezyterapia, Masaż (zaległości z wcześniejszych semestrów)

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA!!! Ćwiczenia z przedmiotu Terapia manualna z mgr A. Kubiaczykiem odbywały się będą w budynku Collegium Medicum ul. Kaszubska 13 , a nie jak było podawane w Szpitalu

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA!!! Aktualizacja planu – zjazd 6 i 12

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 17.03 o godzinie 11:30 odbędzie się poprawa egzaminu z Masażu z dr T. Garsztką

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 19.04 o godzinie 11:00 odbędzie się poprawka z egzaminu z fizykoterapii w prof A. Straburzyńską – Lupą (III termin)

FIZJOTERAPIA II i III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 16.03 o godzinie 17:15 odbędą się poprawki z przedmiotu Kinezjologia z dr T. Garsztką

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA!! Aktualizacja planu – zjazd 6 i 9

UWAGA

FIZJOTERAPIA !!!

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Termin złożenia do dziekanatu uzupełnionych indeksów oraz kart okresowych osiągnięć studenta mija w dniu

24 marca 2018 r.

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA!!! Aktualizacja planów – zjazd 3 i 12

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W załączeniu lista, wg której odbędą się zapisy na przedmiot metodologia pracy licencjackiej w dniu 23.02 godzina 15:00:

LISTA

FIZJOTERAPIA  STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 1.03 o godzinie 19:00 odbędą się poprawki z prof M. Pawlakiem

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 23.02 o godzinie 15:00 odbędą się zapisy do grup przedmiotu metodologia pracy licencjackiej. Przedmiot prowadziły będą następujące osoby:

– prof. J. Smorawiński

– prof. Ł. Pilaczyńska – Szcześniak

– prof. G. Cywińska – Wasilewska

– dr T. Garsztka

Zajęcia odbywały się będą wg następujących planów:

Prof. Ł. Pilaczyńska – Szcześniak 16:00-18:15 (1.03, 22.03, 12.04, 26.04, 16.05)

prof. G. Cywińska – Wasilewska 18:30-20:00 (2.03) 19:00-20:30 (23.03, 11.05) 17:30-19:00 (6.04) 18:15-20:30 (27.04)

17:45-20:45 (25.05)

Prof. J. Smorawiński 13:00-15:15 (9.03, 16.03) 14:00-16:15 (23.03) 8:00-9:30 (11.05) 12:15-14:30 (8.06)

Dr T. Garsztka 13:00-15:15 (3.03, 18.03) 14:45-17:00 (17.03) 8:00-10:15 (7.04) 16:30-18:45 (16.04)

Zapisy odbędą się wg średniej ocen w Dziekanacie Wydziału

WPISY: DR J. Raubo – poniedziałek 12.02 –  11:00-13:00,  wtorek, środa 13:15-14:15 (Kaszubska 13)

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 12.02 poprawki z przedmiotu fizjologia wysiłku i kliniczna z dr hab K. Domaszewską odbędą się następująco:

15:00- zaliczenie cwiczeń

16:00 – poprawa egzaminu

DYŻUR: mgr Ł. Szymczak – 8.02 – 13:00-14:00 Kaszubska 13

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 14.02 o godzinie 11:30 odbędzie się poprawka zaliczenia z przedmiotu Psychologia rozwoju i kliniczna z dr J. Raubo

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 8.02 o godzinie 15:30 odbędą się poprawki z przedmiotu pierwsza pomoc przedmedyczna z lek M. Pietrzykiem

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 13.02 o godzinie 12:00 odbędą się poprawki z fizykoterapii z mgr H. Popłonyk (Szpital, ul. Poznańska)

W dniu 16.02 o godzinie 14:00 odbędą się poprawki z kinezyterapii z mgr P. Brykowskim (Szpital ul. Poznańska)

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 9.02 o godzinie 16:00 odbędzie się poprawka z kinezjologii z dr T. Garsztką

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 12.02 w godzinach 16:00-17:00 odbędą się poprawki z mgr B. Derwichem (Collegium Novum, Nowy Świat 4a. pok 48)

Wpisy w poniedziałki w godzinach 17:00-18:30

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 02.02 o godzinie 17:00 odbędzie się zaliczenie przedmiotu psychologia rozwoju i kliniczna z dr J. Raubo

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 24.01 w godzinach 10:15-11:30 odbędą się wpisy u mgr A. Kamińskiej – Wypchło

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA ZMIANA TERMINU!!!

W dniu 02.02 o godzinie 15:30 odbędzie się egzamin z przedmiotu fizykoterapia z prof A. Straburzyńską – Lupą

Egzamin poprawkowy z w/w przedmiotu odbędzie się w dniu 15.02 o godzinie 15:00

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA ZMIANA TERMINU!!!

W dniu 02.02 o godzinie 15:30 odbędzie się zaliczenie z przedmiotu bezpieczeństwo i higiena pracy z prof A. Nowak

UWAGA!!!

Osoby, które nie wzięły udziału w szkoleniu antykorupcyjnym w dniu 19.01 zobowiązane są  odbyć kurs szkoleniowy na platformie e-learningowej Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz dostarczyć certyfikat do Dziekanatu lub Sekretariatu Wydziału w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.01

https://www.szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl/

FIZJOTERAPIA II i III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 15.02 o godzinie 12:00 odbędą się poprawki z przedmiotu Higiena i epidemiologia i Żywienie w odnowie biologicznej z prof Ł. Pilaczyńską – Szcześniak

UWAGA STUDENCI!!!

Decyzją Dziekana Wydziału Rehabilitacji i Sportu do dnia 23.02 został wyznaczany termin składania podań o Indywidualną Organizację Studiów. Podania złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 19.01 o godzinie 13:15 odbędą się poprawki z kinezjologii i kinezyterapii z dr T. Garsztką

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 21.01 o godzinie 13;00-14:30 odbędzie się wykład z przedmiotu Psychologia rozwoju i kliniczna z dr J. Raubo

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 19.01 o godzinie 15:30 odbędą się poprawki z przedmiotu kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z mgr P. Świerczakiem (Kampus, ul. Poznańska 201-205)

UWAGA STUDENCI!!!!

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 19.01 o godzinie 15:00 W Auli Collegium Medicum odbędzie się szkolenie antykorupcyjne.

Uczestnictwo w szkoleniu jest OBOWIĄZKOWE. Osoby, które nie będą uczestniczyły w szkoleniu nie zostaną dopuszczone do sesji egzaminacyjnej

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 5.02 odbędą się zaliczenia ćwiczeń i egzamin z przedmiotu fizjologia wysiłku i kliniczna z dr hab. K. Domaszewską, następująco:

13:00 – poprawa ćwiczeń

14:00 – egzamin stacjonarne

16:00 – egzamin niestacjonarne

W dniu 12.02 odbędą się poprawki ćwiczeń oraz egzaminu z przedmiotu fizjologia wysiłku i kliniczna z dr hab. K. Domaszewską, następująco:

13:00 – poprawa ćwiczeń

14:00 – poprawa egzaminu stacjonarne

16:00 – poprawa egzaminu niestacjonarne

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 01.02 odbędzie się egzamin z przedmiotu Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z dr P. Szewczykiem, następująco:

9:00 – studia stacjonarne

15:30 – studia niestacjonarne

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 12 i 13.01 wykłady z przedmiotu anatomia prawidłowa z prof J. Lewandowskim zostają odwołane

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA!!! Aktualizacja planów – zjazd 10 i 11

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA!! Aktualizacja planów – zjazd 10 i 12

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA!!! Zaplanowane wykłady z przedmiotu kinezyterapia z dr M. Maleszką zostają odwołane. Wykłady zostaną zaplanowane dodatkowo w semestrze letnim

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 12.01 o godzinie 15:30 odbędzie się egzamin praktyczny z fizykoterapii z mgr H. Popłonyk (Kaszubska 13)

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 10.12 odbędą się zajęcia z przedmiotu Biologia medyczna z dr J. Szczotkowskim (przełożone z dnia 18.11), następująco: 8:00-10:15 wykład; 10:30-12:45 ćwiczenia

UWAGA!!!

Informujemy, że w dniu 25.11 upływa termin opłaty ubezpieczenia OC+NNW

UBEZPIECZENIE JEST OBOWIĄZKOWE!!! Należy opłacić w Dziekanacie pok. 218

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA!!! Zmiana planu zjazd 6,8,9 – zaplanowane zajęcia z przedmiotu Fizjoterapia w odnowie biologicznej w zastępstwie poprowadzi mgr A. Ordon Lis

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 29.10 zajęcia z Psychologii rozwoju i klinicznej z dr J. Raubo zostają odwołane z powodu choroby prowadzącej

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniach 29.10, 19.11 zajecia z przedmiotu Fizjoterapia w odnowie biologicznej z Pania dr M. Maleszką zostaja odwołane

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA!!! Aktualizacja planu – zjazd 5 i 6

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 21.10 zajęcia z przedmiotu Anatomia prawidłowa z dr M. Janik Miling zostaja odwołane

FIZJOTERAPIA II i III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 26.10 (czwartek) o godzinie 15:00 odbędą się poprawki egzaminów z Fizjoterapii ogólnej i Fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu z prof. G. Cywińska – Wasilewską

UWAGA

FIZJOTERAPIA !!!

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Termin złożenia uzupełnionych indeksów oraz kart okresowych osiągnięć studenta do rejestracji:

31 październik 2017 r.

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 20.10 w godzinach 19:00-20:30 zaplanowana została metodologia pracy licencjackiej z prof J. Smorawińskim

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 15.10 zajęcia z przedmiotu Fizjoterapia w odnowie biologicznej z dr M. Maleszka zostają odwołane z powodu choroby prowadzącej

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 8.10 w godzinach 17:15-19:30 zaplanowane zostały ćwiczenia z przedmiotu Fizjoterapia w odnowie biologicznej z dr M. Maleszką

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 11.10 o godzinie 15:30 odbędą się poprawki z przedmiotu Fizjoterapia w kardiologii z prof. E. Straburzyńska – Migaj

FIZJOTERAPIA II i III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 6.10 o godzinie 15:00 odbędzie się poprawa egzaminu z Fizykoterapii z prof. A. Straburzyńska – Lupą

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 11.10 w godzinach 11;00-13:00 lub 19:15-20:00 odbędą się poprawki z prof. M. Pawlakiem

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

w dniu 29 września 2017 r. w Sali Audytoryjnej im prof. Gerarda Straburzyńskiego nr 225 przy ul. Kaszubskiej 13, o godzinie 15:00 odbędzie się spotkanie Władz Wydziału Rehabilitacji i Sportu z osobami przyjętymi na I rok studiów