Wychowanie Fizyczne

WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 22.09 o godzinie 10:30 odbędzie się ostateczny termin poprawek z przedmiotów gimnastyka i kulturystyka z mgr P. Świerczakiem (Kampus ul. Poznańska 201-205)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I i II i III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 17.09 o godzinie 11:00 odbędą się zaległe zaliczenia i egzaminy z prof. A. Nowak (dotyczy przedmiotów: podstawy żywienia człowieka, metodologia pracy licencjackiej, doradztwo żywieniowe). Poprawki odbędą się w Sali 316

 

 

Szanowni Państwo,

w związku ze wznowieniem możliwości wyjazdu studentów i absolwentów w celu realizacji części studiów i praktyk w ramach Programu Erasmus+ od 1 września 2020 uprzejmie informujemy, że Biuro Współpracy z Zagranicą przyjmuje już formularze aplikacyjne na wyjazdy zagraniczne w roku akademickim 2020/2021.

Lista uczelni partnerskich jest dostępna na stronie internetowej uczelni w zakładce Erasmus+. Proszę zauważyć, że poza tradycyjną formą rzeczywistej mobilności w ramach programu, możliwe będzie realizowanie mobilności wirtualnych oraz łączonych (częściowo online, częściowo rzeczywistych). Dofinansowanie wyjazdów dotyczy jednak jedynie czasu faktycznej i potwierdzonej obecności w uczelniach i instytucjach partnerskich za granicą. Pragnę przypomnieć, iż beneficjenci stypendiów socjalnych mogą liczyć na wyższe dofinansowanie wyjazdów z Programu PO WER.

W związku z pandemią COVID-19 rekrutacja na wszystkie wyjazdy odbywać się będzie zdalnie w sposób ciągły do momentu wyczerpania funduszy. Wszelkich informacji udziela Biuro Współpracy z Zagranicą, tel. 62 767 95 66, e.wasielewska@pwsz.kalisz.pl, monika.napadlek@pwsz.kalisz.pl, j.gancarz@pwsz.kalisz.pl. Formularze zgłoszeniowe są dostępne do pobrania ze strony internetowej uczelni (http://www.pwsz.kalisz.pl/index.php/erasmus-ty-tez-mozesz-wyjechac/mobilnosci-ka-103-kraje-programu/dokumenty-do-pobrania).

 

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 16.09 o godzinie 17:00 odbędzie się poprawka egzaminu z przedmiotu teoria kultury fizycznej z dr R. Michniewiczem (w wersji zdalnej)

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE, WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM

Osoby, które mają zaległości u Pani prof. J. Skrętkowicz, proszę kontaktować się z Panią Profesor telefonicznie do dnia 15.09

 

 

UWAGA STUDENCI!!!

Informuję, że można realizować praktyki zawodowe. Porozumienia oraz skierowania należy składać w pokoju 103 do podpisu przez Dziekana

 

 

W dniach 14.09.2020 roku o godz. 18.00 i 15.09.2020 roku o godz. 18.00 odbędą się zaliczenia poprawkowe z lek. M. Pietrzykiem.

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 4.09 o godzinie 16:00 odbędzie się wykład w sprawie obozu letniego z mgr P. Świerczakiem (Kampus, ul. Poznańska 201-205)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 8.09 o godzinie 10:30 odbędą się poprawki z gimnastyki i kulturystyki z mgr P. Świerczakiem (Kampus ul. Poznańska 201-205)

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

 

W dniu 1.09 i 3.09 o godzinie 10:30 odbędą się zajęcia z kulturystyki  i o godzinie 12:00 odbędą się zajęcia z gimnastyki z mgr P. Świerczakiem (Kampus ul. Poznańska 201-205)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniach 10-13.09 br. odbędzie się obóz wędrowny z mgr P. Świerczakiem

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK

Studenci, przystępujący do egzaminu dyplomowego w roku akademickim 2019/2020 składają w sekretariacie (p. 121)

  1. Należy złożyć prace dyplomowe w 2 drukowanych egzemplarzach oraz 3 płytach CD:
  2. egzemplarz wydrukowany obustronnie w oprawie miękkiej z dołączonym dyskiem CD (płyta wklejona na okładce na końcu pracy) (egzemplarz przeznaczony do archiwum) z podpisem promotora (podpis na pierwszej stronie i podpisany protokół kontroli oryginalności pracy)
  3. egzemplarz wydrukowany jednostronnie w oprawie twardej (egzemplarz przeznaczony dla studenta)
  4. dwie płyty CD (jedna dla promotora, druga dla recenzenta) (UWAGA!!! na płytach CD należy wpisać: Imię i nazwisko, numer albumu, studia stacjonarne/niestacjonarne, temat pracy licencjackiej)
  5. Do każdego egzemplarza pracy należy dołączyć (jako ostatnie strony pracy):
  6. Protokół kontroli pracy
  7. Oświadczenie studenta (oświadczenie studenta 1)
  8. Oświadczenie studenta do pracy dyplomowej (oświadczenie studenta 2)

Dokumenty do pobrania ze strony internetowej www.pwsz.kalisz.pl (w zakładce Wydziały, Wydział Nauk o Zdrowiu, do pobrania)

 

 

 

UWAGA STUDENCI!!!

W związku z przeprowadzaniem zaliczeń i egzaminów w trybie zdalnym, wymagana jest pisemna zgoda zainteresowanego studenta w formie wiadomości elektronicznej wysłanej z indywidualnego konta pocztowego w domenie uczelnianej na adres e-mail dziekanatu: k.glinkowska@pwsz.kalisz.pl

Student powinien potwierdzić dostęp do usługi Microsoft Teams, kamery internetowej, mikrofonu oraz komputera podłączonego do stabilnego łącza internetowego.

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 16.06 o godzinie 10:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu podstawy żywienia człowieka z prof. A. Nowak

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 16.06 o godzinie 11:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu doradztwo żywieniowe z prof. A. Nowak

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 10.06 o godzinie 10:00 odbędzie się egzamin z antropomotoryki z dr R. Michniewiczem

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II RO STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 18.06 o godzinie 19:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu teoria kultury fizycznej z dr R. Michniewiczem

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 15.06 o godzinie 11:00 odbędzie się egzamin z antropologii z dr P. Szewczykiem

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 22.06 o godzinie 11:00 odbędzie się poprawka (III termin) z przedmiotu dydaktyka (metodyka I i II etapu edukacyjnego) z dr P. Szewczykiem

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 21.05 w godzinach 13:30-15:00 odbędzie się przełożony z dnia 7.05 wykład z przedmiotu doradztwo żywieniowe z prof A. Nowak

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 26.05 odbędą się zaliczenia z przedmiotu farmakologia stosowana z prof. J. Skrętkowicz. 8:00-9:30 wykład, 9:45-12:45 ćwiczenia

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 25.05 w godzinach 16:00-19:00 odbędzie się zaliczenie z przedmiotu farmakologia w treningu zdrowotnym i sporcie z prof. J. Skrętkowicz

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK STUDIA MAGISTERSKIE

UWAGA!!! Obóz wędrowny zaplanowany na 28-30 maja zostaje przełożony na 10-13 września br.

 

 

UWAGA STUDENCI!!!

Proszę o przesłanie adresów mailowych – grupowych, na które będą przesyłane materiały dydaktyczne. Proszę o maila na adres: sekretariat.wris@pwsz.kalisz.pl

 

 

Uwaga studenci!!!

Od 11.03 do 16.04.2020 roku zostają zawieszone wszystkie zajęcia dydaktyczne ( Zarządzenie Rektora PWSZ w Kaliszu Nr 0300.26.V.2020 z dnia 10 marca 2020 )

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 10.03 zajęcia z przedmiotu kulturystyka z mgr P. Świerczakiem zostają odwołane. Zajęcia zostaną odpracowane w dniu 11.03 w godzinach 13:30-15:00

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Zaplanowane zostały zajęcia z przedmiotu emisja głosu z mgr A. Bakalarek. Poniedziałki 9:45-11:15 (16.03) 9:00-11:15 (23.03, 06.04, 27.04, 04.05, 18.05, 25.05)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 6.03 i 13.03 zajęcia z przedmiotu taniec z mgr V. Graczyk zostają odwołane

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 26.02 zajęcia z przedmiotu gimnastyka zostają odwołane. Zajęcia zostaną odpracowane 22.04 – 11:45-13:15 i 29.04 – 11:45-12:30

 

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK

Zajęcia z przedmiotu Ochrona środowiska i zdrowie środowiskowe z dr B. Pawłowską odbywały się będą w budynku Collegium Oecologicum, sala 102 przy u. Poznańskiej 201-205

 

 

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Zajęcia z przedmiotu zajęcia specjalizacyjne – lekkoatletyka w dniu 28.02 i 29.02 odbędą się wyjątkowo na Kampusie ul. Poznańska 201-205

 

 

 

UWAGA STUDENCI!!!! Dnia 24.02 mija termin składania podań o indywidualną organizację studiów. Podania złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane

 

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 21.02 zajęcia z przedmiotu taniec z mgr V. Graczyk zostają odwołane

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Aktualizacja planu zajęć – dotyczy przedmiotu socjologia ogólna i zdrowia

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 21.02 o godzinie 15:00 odbędą się zapisy na zajęcia specjalizacyjne. Do wyboru 2 grupy turystyka kajakowa i 1 grupa lekkoatletyka (zapisy w Dziekanacie Wydziału wg średniej ocen)

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 17.02 o godzinie 13:00 odbędą się zapisy na zajęcia specjalizacyjne. Do wyboru piłka nożna i piłka siatkowa (zapisy w Dziekanacie Wydziału wg średniej ocen)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 21.02 o godzinie 15:00 odbędą się zapisy na zajęcia specjalizacyjne. Do wyboru 2 grupy turystyka kajakowa i 1 grupa lekkoatletyka (zapisy w Dziekanacie Wydziału wg średniej ocen)

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Zaplanowany został wykład z przedmiotu piłka nożna z mgr K. Górnym: czwartek 8:00-10:15 (20.02) i 8:00-9:30 (19.03) (Kaszubska 13)

 

DYŻUR: dr I. Michniewicz, dr R. Michniewicz – piątek 7.02 w godzinach 15:00-17:00 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 13.02 o godzinie 16:00 odbędzie się poprawka z fizjologii z prof. J. Błaszczykiem

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 8.02 o godzinie 10:00 odbędzie się poprawka z przedmiotu podstawowe czynności ratunkowe z lek M. Pietrzykiem

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU

W dniu 7.02 (PIĄTEK) w godzinach 10:000 będzie można poprawić przedmiot metodologia pracy licencjackiej z prof. Ł. Pilaczyńską – Szcześniak

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU

W dniu 7.02 (PIĄTEK) w godzinach 10:00 odbędzie się poprawka z przedmiotu dietoterapia i dietetyka wieku senioralnego z prof. Ł. Pilaczyńską – Szcześniak

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 4.02 o godzinie 16:45 odbędą się poprawki z przedmiotu technologia informacyjna z mgr A. Kamińską – Wypchło

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK

W dniu 4.02 o godzinie 16:45 odbędą się poprawki z przedmiotu podstawy statystyki i informatyki z mgr A. Kamińską – Wypchło

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I i III ROK STUDIA STACJONARNE

W dnu 13.02 o godzinie 11:00 odbędą się poprawki u prof A. Nowak

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 7.02 o godzinie 10:00 odbędzie się zaliczenie z przedmiotu psychologia ogólna z dr J. Raubo

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA ZMIANA TERMINÓW!!!

W dniu 12.02 o godzinie 14:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu fizjologia starzenia się z dr hab. K. Domaszewską. W dniu 17.02 o godzinie 9:00 odbędzie się poprawa egzaminu z przedmiotu fizjologia starzenia się

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 20.01 w godzinach 10:00-12:15 odbędą się zajęcia specjalizacyjne – kulturystyka z mgr P. Świerczakiem

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniach 28.05-31.05 br. odbędzie się Górski Obóz Wędrowny

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 30.01 o godzinie 11:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu dydaktyka (metodyka) I i II etapu edukacyjnego z dr P. Szewczykiem.

W dniu 11.02 o godzinie 13:00 odbędzie się poprawka z przedmiotu dydaktyka (metodyka I i II etapu edukacyjnego i antropologii fizycznej z dr P. Szewczykiem

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 30.01 o godzinie 11:00 odbędą się poprawki z baseballu z dr P. Szewczykiem

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

UWAGA!
Dnia 10 stycznia br. upłynął termin składania zgłoszeń (kart informacyjnych) na obóz zimowy. Konsekwencją nie złożenia ww. kart (na podany adres mailowy – przemekswierczak@wp.pl) będzie brak możliwości uczestniczenia w obozie równoznaczny z jego nie zaliczeniem.

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I i III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 23.01 o godzinie 11:30 odbędą się poprawki z przedmiotów higiena, epidemiologia i demografia z prof. A. Nowak

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 28.01 o godzinie 13:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu podstawy o zdrowiu z prof. A. Krawańskim

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 28.01 o godzinie 13:00 odbędzie się dodatkowe zaliczenie z przedmiotu promocja zdrowia z prof. A. Krawańskim

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 31.01 o godzinie 14:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu fizjologia ogólna i wysiłku fizycznego z prof. J. Błaszczykiem

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I i II ROK STUDIA  STACJONARNE, WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK

W dniu 10.02 o godzinie 16:00 odbędą się poprawki z dr M. Jabłońskim (pedagogika ogólna, andragogika, dydaktyka ogólna, pedagogika III etapu edukacyjnego)

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 13.01 w godzinach 10:15-13:30 zostaną odpracowane zajęcia z przedmiotu pedagogika III etapu edukacyjnego z dr M. Jabłońskim (za 5.12)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 8.01 w godzinach 9:45-12:45 zostanie odpracowany wykład z przedmiotu andragogika z dr M. Jabłońskim (za 5.12)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 21.01 wykład z przedmiotu psychologia ogólna z dr J. Raubo zostaje odwołany. Wykład odbędzie się w dniu 15.01 (środa) w godzinach 13:30-15:45

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 23.01 w godzinach 16:30-18:00 odbędzie się obowiązkowy wykład dotyczący tematyki obozu zimowego z mgr Ł. Szymczakiem (Historia narciarstwa i Zimowe dyscypliny sportowe osób niepełnosprawnych

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniach 02-07.02 odbędzie się obowiązkowy obóz narciarski w Karpaczu

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 29.01 o godzinie 12:00 odbędzie się egzamin poprawkowy z przedmiotu teoria kultury fizycznej z dr R. Michniewiczem

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 29.01 o godzinie 13:00 odbędzie się zaliczenie poprawkowe z antropomotoryki z dr R. Michniewiczem

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II i III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 3.02 o godzinie 12:00 odbędą się poprawki z przedmiotu pływanie i ratownictwo wodne z dr R. Michniewiczem (basen Aquapark)

 

Legia Akademicka czeka

Nasza uczelnia po raz kolejny została zakwalifikowana przez MNiSzW do prowadzenia szkolenia w ramach III edycji Legii Akademickiej.

W związku z powyższym Wydział Nauk Społecznych ogłasza nabór studentów chętnych  do uczestnictwa w III edycji projektu „Legia akademicka”.

Informacje oraz zapisy: e-mail: k.glapinska@pwsz.kalisz.pl, tel: (62) 767-95-26 lub osobiście. Wniosek o przyjęcie do Legii Akademickiej do odbioru w pokoju 208 ul. Nowy Świat 4a.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Udział mogą wziąć również studenci z innych uczelni.

Ostateczny termin zakończenia rekrutacji 08.01.2020 r.

 

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM STUDIA STACJONARNE

W dniu 5.12 zajęcia z dr M. Jabłońskim zostają odwołane

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 26.11 od godziny 17:00-20:45 odbędzie się wykład z przedmiotu profilaktyka kardio – ortoped-inter z lek J. Skibińskim (z dnia 31.10)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE, WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM

W dniu 28.11 odbędą się obrony prac dyplomowych u prof A. Skrypko. Proszę o pilne dostarczenie niezbędnych dokumentów do Dziekanatu, pok 126.

 

 

 

UWAGA!!! Do dnia 25.11 wyznaczony został termin zapłaty na ubezpieczenie OC i NNW. Po w/w terminie studenci zobowiązani będą ubezpieczyć się indywidualnie!!!

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 18.11 wykład monograficzny z dr J. Raubo zostaje odwołany. Termin odpracowania zostanie podany w najbliższym czasie

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 27.11 odbędą się odpracowane zajęcia z przedmiotu pedagogika z dr M. Jabłońskim (za 31.10) następująco: 11:15-14:15 wykład, 14:15-15:45 ćwiczenia. Wykład z przedmiotu bezpieczeństwo i higiena pracy odbędzie się od godziny 16:00-18:15

 

Zarządzeniem nr 0300.97.V.2019 Rektora PWSZ w Kaliszu ustala się godziny rektorskie: w dniu 7 listopada od godziny 18:00 i w dniu 8 listopada do godziny 12:00. Zajęcia dla II i III roku odbywają się zgodnie z planem!!!

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 16.12 zajęcia z przedmiotu anatomia funkcjonalna odbędą się następująco: 16:15-18:30 wykład i 18:30-20:45 ćwiczenia

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK

W dniu 14.11 zajęcia z prof. M. Pawlakiem zostają odwołane. Zajęcia odbędą się w dniu 29.11 następująco: 16:00-18:15 wykład; 18:15-20:30 ćwiczenia

 

 

OGŁOSZENIE LEGIA AKADEMICKA

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

Zaplanowane zostały wykłady z przedmiotu pływanie i ratownictwo wodne z dr R. Michniewiczem, następująco: 9:00-11:15 (9.12) i 9:45-11:15 (16.12)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Zajęcia z przedmiotu podstawy organizacji i zarządzania z dr B. Spychalskim z dnia 20.11 zostają odwołane. Zajęcia odpracowane zostaną w dniu 8.01

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 14.11 wykład z przedmiotu podstawy wiedzy o zdrowiu z prof A. Krawańskim odbędzie się w godzinach 9:15-11:30

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK

W dniu 9.12 w godzinach 9:30-13:30 odbędą się odpracowane zajęcia z przedmiotu podstawy statystyki i informatyki z mgr A. Kamińską – Wypchło

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 18.11 zostaną odpracowane zajęcia z przedmiotu technologia informacyjna z dnia 14.10 z mgr A. Kamińską – Wypchło, następująco: 8:00-9:30 wykład, 9:45-12:45 ćwiczenia

 

 

UWAGA!!!

Ogłasza się dzień 31 października dniem rektorskim. Zajęcia dydaktyczne zaplanowane w tym dniu zostaną odpracowane w innych terminach

 

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE, WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM STUDIA STACJONARNE

W Sekretariacie Wydziału pok. 121 można odbierać decyzje o indywidualna organizację studiów

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK

W dniu 22.10 zajęcia z przedmiotu podstawy statystyki i informatyki z mgr A. Kamińską – Wypchło zostają odwołane

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 22.10 zajęcia z przedmiotu technologia informacyjna z mgr A. Kamińska – Wypchło zostają odwołane

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK

W dniu 4.11 w godzinach 10:30-12:45 i 13:00-15:15 odbędą się odpracowane zajęcia z przedmiotu podstawy statystyki i informatyki z mgr A. Kamińską – Wypchło

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 28.10 zostaną odpracowane zajęcia z przedmiotu technologia informacyjna z dnia 14.10 z mgr A. Kamińską – Wypchło, następująco: 8:00-9:30 wykład, 9:45-12:45 ćwiczenia

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM

Pytania egzaminacyjne Dietoterapia i dietetyka wieku senioralnego

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK

W dniu 14.10 i 15.10 zajęcia z przedmiotu podstawy statystyki i informatyki z mgr A. Kamińską – Wypchło zostają odwołane

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 14.10 i 15.10 zajęcia z przedmiotu technologia informacyjna z mgr A. Kamińską – Wypchło

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

Zaplanowany został przedmiot podstawowe czynności ratunkowe. Aktualizacja w planie zajęć

 

UWAGA!!!

Obowiązkowe ubezpieczenie OC+NNW w wysokości 6o zł. należy wpłacać w Dziekanacie pok. 126 w terminie do 31 października br.

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I, II, III ROK

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM

UWAGA!!! Do dnia 15.10 można składać podania o indywidualną organizację studiów. Podania, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Aktualizacja planu zajęć, zmiany zaznaczono na czerwono

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Zajęcia w semestrze zimowym odbywały się będą od dnia 7.10.

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 1.10 o godzinie 9:30 odbędą się zapisy na przedmiot: zajęcia specjalizacyjne. Do wyboru kulturystyka, fitness

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 24.09 o godzinie 11:00 odbędą się poprawki z pedagogiki z dr M. Jabłońskim

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I, II, III STUDIA STACJONARNE

W dniu 19.09 o godzinie 9:00 odbędą się poprawki z przedmiotów antropologia fizyczna, dydaktyka (metodyka) I i II etapu edukacyjnego, baseball z dr P. Szewczykiem

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA ZMIANA TERMINU I GODZINY!!!!

W dniu 19.09 o godzinie 15:30 odbędzie się poprawka egzaminu z przedmiotu interaktywna edukacja zdrowotna z prof A. Krawańskim

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 16.09 o godzinie 12:00 odbędą się poprawki z przedmiotu pływanie i ratownictwo wodne (Basen Aquapark) z dr R. Michniewiczem

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I, II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 16.09 o godzinie 9:30 odbędą się poprawki z dr R. Michniewiczem (teoria kultury fizycznej, antropomotoryka)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I, II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 16.09 o godzinie 9:30 odbędą się poprawki z dr I. Michniewicz (psychologia, projektowanie imprez, elementy zarządzania w kulturze fizycznej)

 

 

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I, III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 16.09 o godzinie 16:00 odbędą się poprawki z mgr K. Górnym (Kampus ul. Poznańska 201-205)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 10.09 o godzinie 10:00 odbędą się poprawki z przedmiotów gimnastyka, kulturystyka z mgr P. Świerczakiem (Kampus ul. Poznańska 201-205)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I, III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 12.09 o godzinie 11:00 odbędą się poprawki z prof A. Nowak (podstawy żywienia człowieka, doradztwo żywieniowe)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 17.09 o godzinie 15:00 odbędzie się poprawka egzaminu z przedmiotu interaktywna edukacja zdrowotna z prof A. Krawańskim

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 11.09 o godzinie 10:00 odbędzie się poprawka z przedmiotu farmakologia stosowana z prof. J. Skrętkowicz

 

UWAGA!!!

W dziekanacie Wydziału, ul. Kaszubska 13, pok 126 można odbierać dyplomy i pozostałe dokumenty po obronie. Dziekanat czynny od wtorku do piątku w godzinach 10:00-14:00. W dniu 7.08 – dziekanat będzie nieczynny!!!

 

 

 

DYŻUR: dr I. Michniewicz – przełożony z dnia 8.07 na 9.07 w godzinach 15:30-17:30 (Kaszubska 13)

 

DYŻUR: mgr Ł. Szymczak – 1.07 – 14:30-15:30 (Kaszubska 13)

 

UWAGA!!!

W dniu 25.06 dziekanat Wydziału Rehabilitacji i Sportu czynny będzie do godziny 13:30, natomiast w dniu 26.06 do godziny 13:00

 

DYŻUR: dr R. Michniewicz – 24.06 – 13:15-15:15 (Kaszubska 13)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK

W dniu 19.06 o godzinie 9:45 odbędą się poprawki z mgr P. Świerczakiem. Dotyczy poprawek różnic programowych

 

PLAN EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH W DNIU 2 LIPCA 2019 R.

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM

Godz. 10.00 Przewodniczący Komisji: dr P. Szewczyk

Promotor: prof. dr hab. A. Skrypko

Recenzent: prof. dr hab. L. Dworak

 

Godz. 11:30 Przewodniczący Komisji: dr P. Szewczyk

Promotor: prof. dr hab. L. Dworak 

Recenzent: prof. dr hab. A. Nowak

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Godz. 13:00 Przewodniczący Komisji: dr P. Szewczyk

Promotor: prof. dr hab. A. Nowak

Recenzent: dr hab. n. med  G. Cywińska – Wasilewska

 

 

 

DYŻUR: mgr A. Szewczyk – 18.06 w godzinach 13:00-15:00 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 18.06 o godzinie 9:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu psychologia I i II etapu edukacyjnego z dr J. Raubo

 

DYŻUR: mgr Ł. Szymczaka – 17.06 w godzinach 13:00-14:00 (Kaszubska 13)

 

DYŻUR: dr R. Michniewicz – 13.06 w godzinach 17:00-19:00 (Kaszubska 13)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 14.06 w godzinach 15:30-17:00 odbędzie się wykład z przedmiotu zdrowotne formy gimnastyki z mgr P. Świerczakiem (kampus ul. Poznańska 201-205)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 18.06 o godzinie 14:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu zajęcia specjalizacyjna – kajakarstwo z dr P. Szewczykiem i dr A. Janiakiem

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYCH STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 11.06 zajęcia z języka angielskiego z mgr B. Gradowską zostają odwołane. Zajęcia odbędą się  w dniu 13.06 (czwartek) w godzinach 13:00-15:15

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 11.06 o godzinie 13:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu zajęcia specjalizacyjne – lekkoatletyka z dr hab R. Tataruchem

 

DYŻUR: dr R. Michniewicz – środa 5.06 – w godzinach 17:00-19:00 (Kaszubska 13)

 

UWAGA STUDENCI!!!

Zarządzeniem Rektora PWSZ w Kaliszu nr 0300.43.V.2019 z dnia 30 maja 2019 roku ustala się godziny rektorskie w dniu 31.05.2019 roku od godziny 14:00

 

UWAGA!!! ZMIANA W PROGRAMIE JUWENALIÓW

Zaplanowany pochód nie odbędzie się. O godzinie 13:30 odbędzie się uroczyste przekazanie studentom kluczy do miasta przez Prezydenta. Zbiórka pod Ratuszem o godzinie 13:20

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 5.06 w godzinach 9:00-13:45 odbędą się zajęcia z przedmiotu ratownictwo wodne z dr R. Michniewiczem. Zajęcia odbędą się w Gołuchowie

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

Wykład z przedmiotu psychologia I i II etapu edukacyjnego z dr J. Raubo z dnia 4.06 zostaje przełożony na 11.06 – wykład będzie trwał od 11:45-14:00

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II i III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 25.06 o godzinie 9:00 odbędzie się egzamin oraz poprawki z wcześniejszych semestrów z antropologii z dr P. Szewczykiem

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I, III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 25.06 o godzinie 9:30 odbędą się poprawki z baseball, dydaktyka (metodyka) I i II etapu edukacyjnego z dr P. Szewczykiem

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE  I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 26.06 o godzinie 15:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu interaktywna edukacja zdrowotna z prof. A. Krawańskim

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I, II, III ROK STUDIA STACJONARNE

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK

W dniu 31.05 odbędą się Juwenalia 2019. Jednym z punktów tego święta będzie pochód ulicami miasta Kalisza, który rozpocznie się o godzinie 13:00 sprzed gmachu Rektoratu przy ul. Nowy Świat 4 (zbiórka o godzinie 12:45).

UWAGA!!! Zobowiązuje się wszystkich nauczycieli akademickich, którzy mają zaplanowane zajęcia w tych godzinach do udziału, wraz ze studentami w pochodzie

 

 

 

UWAGA STUDENCI!!!!

W dniach 25-26.05 w hali Międzynarodowych Targów Poznańskich ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań odbędzie się bezpłatna konferencja Fit Medical

Szczegóły poniżej:

Konferencja FitMedical

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 23.05 zajęcia z przedmiotu pedagogika I i II etapu edukacyjnego z dr M. Jabłońskim zostają odwołane

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

UWAGA DYPLOMANCI!!! W zakładce Wydział Rehabilitacji i Sportu-> do pobrania zamieszczone zostały nowe druki dokumentów niezbędnych do załączenia w pracy dyplomowej

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 17.06 o godzinie 11:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu podstawy żywienia człowieka z prof A. Nowak

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 17.06 o godzinie 12:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu doradztwo żywieniowe z prof A. Nowak

 

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

OGŁOSZENIE DYPLOMANCI

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 27.05 zajęcia z przedmiotu farmakologia stosowana z prof. J. Skrętkowicz zostają odwołane. Zajęcia odbędą się w dniu 11.06 (wtorek) 17:15-18:45 wykład; 12.06 (środa) 8:00-11:15 ćwiczenia. Ponadto zajęcia z przedmiotu dydaktyka (metodyka) I i II etapu edukacyjnego z dr P. Szewczykiem w dniu 11.06 odbędą się w godzinach 9:00-10:30

 

DYŻUR: dr R. Michniewicz – przełożony z 16.05 na 15.05 – 15:00-17:00 (Kaszubska 13)

DYŻUR: dr I. Michniewicz – przełożony z dnia 13.05 na 14.05 – 15:30-17:30

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 17.06 o godzinie 12:00 odbędzie się egzamin z teorii kultury fizycznej z dr R. Michniewiczem (Kaszubska 13)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 17.06 o godzinie 13:00 odbędzie się zaliczenie z antropomotoryki z dr R. Michniewiczem (Kaszubska 13)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 27.06 o godzinie 11:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu pedagogika I i II etapu edukacyjnego z dr M. Jabłońskim

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 22.05 w godzinach 9:45-11:15 odbędzie się wykład z przedmiotu gimnastyka z mgr P. Świerczakiem. W dniu 29.05 w godzinach 9:45-10:30 odbędzie się wykład+ zaliczenie z przedmiotu gimnastyka.

W dniu 23.05 w godzinach 9:30-11:45 odbędzie się wykład z przedmiotu kulturystyka z mgr P. Świerczakiem. W dniu 27.05 w godzinach 11:00-12:30 odbędzie się wykład+ zaliczenie z przedmiotu kulturystyka.

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

Zaplanowane zostały zajęcia z przedmiotu turystyka kajakowa. Zajęcia odbędą się następująco (spływy kajakowe):

12 maja 9.00 – 12.45

19 maja 9.00 – 16.30

25 maja 9.00 – 12.45

26 maja 9.00 – 16.30

Zajęcia rozpoczynały się będą na Kampusie na ul. Poznańskiej 201-205

 

UWAGA!!!! Zarządzeniem Rektora PWSZ w Kaliszu w dniu 10.05 od godziny 17:00 ogłoszone zostały godziny rektorskie

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 9.05 zajęcia z przedmiotu pedagogika I i II etapu edukacyjnego z dr M. Jabłońskim odbędą się następująco: 9:00-10:30 wykład; 10:45-12:15 ćwiczenia

DYŻURY:

DZIEKAN – dr Arkadiusz Janiak – poniedziałek 9:00-10:00; piątek 13;00-14:00

PRODZIEKAN – dr Piotr Szewczyk – wtorek 13:00-15:00

 

Ankieta – strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 8.05 zajęcia z przedmiotu piłka nożna z mgr K. Górnym zostają odwołane

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 10.05 zajęcia z przedmiotu zajęcia specjalizacyjne – piłka nożna z mgr K. Górnym zostają odwołane

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Zaplanowane zostały wykłady z przedmiotu zajęcia specjalizacyjne – kajakarstwo: 8.05 – 13:30-15:00; 14.05 – 13:30-15:00 – dr P. Szewczyk i 17.05 – 9:45-12:45 – dr A. Janiak

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

UWAGA!!! Zaplanowany został wykład z przedmiotu turystyka kajakowa z dr P. Szewczykiem – 16.05 – 11:30-15:15

 

 

 

 

UWAGA!!! W dniach 29 i 30.04 sekretariat i dziekanat Wydziału Rehabilitacji i Sportu będą NIECZYNNE

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 8.05 w godzinach 9:45-11:15 odbędzie się wykład z gimnastyki z mgr P. Świerczakiem  (Kampus ul. Poznańska 201-205)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 8.05 w godzinach 11:00-14:00 odbędą się zajęcia z przedmiotu emisja głosu z mgr A. Kowalkiewicz – Oligny (przełożone z 17.04)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 17.04 zajęcia z przedmiotu emisja głosu z mgr A. Kowalkiewicz – Oligny zostają odwołane

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 16.05 zajęcia z przedmiotu psychologia starzenia się i starości z dr J. Raubo zostają odwołane. Zajęcia odbędą się w dniu 23.05 następująco: 9:45-11:15 wykłady, 11:45-13:15 ćwiczenia

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 17.05 zajęcia z przedmiotu interaktywna edukacja zdrowotna z prof. A. Krawańskim zostają odwołane, zajęcia odbędą się w dniu 13.06 (czwartek) w godzinach 13:30-15:45

 

 

OGŁOSZENIE

Nabór do służby przygotowawczej w nadodrzańskim oddziale straży granicznej

 

UWAGA!!! W dniach 29. i 30.04 zajęcia nie odbywają się

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 6.05 i 13.05 zajęcia z przedmiotu ratownictwo wodne z dr R. Michniewiczem odbędą się w godzinach 16:45-19:45

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

Dotyczy zajęć z przedmiotu Ćwiczenia korekcyjne z mgr Ł. Szymczakiem.

Ćwiczenia zostają przełożone następująco: z 9.04, 16.04, 13.05 na 15.04, 13.05, 20.05 w godzinach 13:00-15:15

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 21.05 i 28.05 w godzinach 13:30-15:00 odbędą się ćwiczenia z przedmiotu piłka nożna z mgr K. Górnym

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

Zaplanowane zostały zajęcia z przedmiotu Odnowa biologiczna III wieku zajęcia poprowadzi mgr Ł. Szymczak: wykłady: 12.04, 10.05 – 12:15-15:15, 24.05 – 13:30-15:00; ćwiczenia: 16.04, 14.05, 28.05 – 15:00-18:00 i 7.05, 21.05 – 13:30-16:30

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 11.04 o godzinie 14:30 odbędzie się egzamin z przedmiotu zajęcia specjalizacyjne – kulturystyka z mgr P. Świerczakiem

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 10.04 w godzinach 8:00-11:15 odbędą się zajęcia z przedmiotu emisja głosu z mgr A. Kowalkiewicz – Oligny (przeniesione z dnia 3.04)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

Zmiana planu – dotyczy zajęć z przedmiotu zdrowotne formy gimnastyki z mgr P. Świerczakiem. Zajęcia z dnia 15.03, 26.04 i 31.05 zostają przełożone na 11.04, 9.05, i 16.05 w godzinach 9:15-11:30

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 03.04 zajęcia z przedmiotu emisja głosu z mgr A. Kowalkiewicz – Oligny zostają odwołane. Termin odpracowania zajęc zostanie podany w najbliższym czasie

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA STACJONARNE

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 28.03 (czwartek) o godzinie 12:00 odbędą się obrony u Pani prof. A. Nowak i Pani prof Ł. Pilaczyńskiej – Szcześniak

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

Wykład z przedmiotu prawo w oświacie z dr Z. Szmajem z dnia 26.03 zostaje przełożony na 2.04 w tych samych godzinach

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 25.03 zajęcia z przedmiotu marketing usług turystycznych z dr P. Sobolewskim zostają odwołane

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

Zajęcia z przedmiotu biochemia wysiłku fizycznego z prof M. Pawlakiem z dnia 26.04 zostają przełożone na 24.05, następująco: 8:00-10:15 wykład; 10:30-12:45 ćwiczenia

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

Wykład z przedmiotu ból w sporcie z prof M. Pawlakiem z dnia 26.04 zostaje przełożony na 24.05 w godzinach 13:00-15:15

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 22.03 zajęcia z dr M. Maleszką zostają odwołane

UWAGA STUDENCI!!!

Konsultacje, dyżury z dr P. Szewczykiem w sprawie praktyk unijnych odbywały się będą we wtorki 13:00-15:00

 

DYŻURY:

DZIEKAN – dr Arkadiusz Janiak – poniedziałek 9:00-10:00; piątek 13;00-14:00

PRODZIEKAN – dr Piotr Szewczyk – wtorek 13:00-15:00

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 8.03 wykład z przedmiotu zarządzanie i finansowanie w ochronie zdrowia z dr M. Kurpikiem zostaje odwołany. Wykład odbędzie się w dniu 15.03 w godzinach 16:00-20:00, natomiast  ćwiczenia z przedmiotu zdrowotne formy gimnastyki z dnia 15.03 zostają odwołane. Termin odpracowania zostanie podany w najbliższym czasie

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 11.03 zajęcia z przedmiotu taniec z mgr V. Graczyk zostają odwołane. Zajęcia odbędą się w dniu 14.03 (czwartek) w godzinach 8:00-9:30 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 8.03 zajęcia z przedmiotu odnowa biologiczna III wieku z dr M. Maleszką zostają odwołane

UWAGA ZMIANA TERMINU!!!!

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 7.03 o godzinie 13:15 odbędzie się poprawkowe zaliczenie teorii z obozu zimowego z mgr P. Świerczakiem (Kampus ul. Poznańska 201-205)

 

 

 

UWAGA STUDENCI!!!

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych ogłasza nabór studentów chętnych  do uczestnictwa w projekcie „Legia akademicka”

Informacje oraz zapisy:

e-mail: k.glapinska@pwsz.kalisz.pl

tel: 62 -767-95-26 lub osobiście.

Wniosek o przyjęcie do Legii Akademickiej do odbioru

w pokoju 208 ul. Nowy Świat 4a

 

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 14.03 wykład z przedmiotu podstawy ekologii człowieka z dr G. Wieczorkiem zostaje odwołany. Wykład odbędzie się w dniu 15.03 w godzinach 13:15-15:30

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 12.03 o godzinie 15:00 odbędzie się poprawkowe zaliczenie teorii z obozu zimowego z mgr P. Świerczakiem. W w/w terminie odbędzie się również poprawkowe zaliczenie z przedmiotu nowoczesne formy treningu siłowego

UWAGA!!!

Termin zdania uzupełnionej karty okresowych osiągnięć studenta do dziekanatu wyznaczony został do dnia 16 marca

DYŻUR:

dr I. Michniewicz – 21.02 – 15:45-17:45 (ul. Nowy świat 4a)

dr J. Raubo – 26.02 – 13:15-15:15 (ul. Kaszubska 13)

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Zajęcia z przedmiotu antropomotoryka z dr R. Michniewiczem odbywały się będą na Kampusie przy ul. Poznańskiej 201-205

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA ZMIANA TERMINU!!!!

W dniu 19.02  o godzinie 10:00 odbędą się zapisy na przedmiot zajęcia specjalizacyjne, do wyboru:

– lekkoatletyka

– kajakarstwo

Zapisy wg listy dostępnej w Dziekanacie Wydziału.

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA ZMIANA TERMINU!!!

W dniu 19.02 o godzinie 13:00 odbędą się zapisy na przedmiot zajęcia specjalizacyjne, do wyboru:

– piłka nożna

– piłka siatkowa

Zapisy wg listy dostępnej w Dziekanacie Wydziału

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM

W dniu 15.02 o godzinie 18:00 odbędą się wpisy z dr J. Raubo

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 13.02 o godzinie 10:30 odbędzie się poprawka z anatomii funkcjonalnej z prof J. Lewandowskim

WYCHOWANIE FIZYCZNE II i III ROK STUDIA STACJONARNE

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 12.02 o godzinie 15:00 odbędą się poprawki z mgr P. Świerczakiem (Kampus ul. Poznańska 201-205)

UWAGA!!!

Do dnia 13.02 został wyznaczony termin składania podań o Indywidualna Organizację Studiów. Podania złożone po terminie nie będą rozpatrywane!!!

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA ZMIANA GODZINY!!!

W dniu 12.02 o godzinie 16:00 odbędzie się poprawka z przedmiotu psychologia ogólna z dr J. Raubo

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 2.02. o godzinie 16:00 odbędą się poprawki z lek med M. Pietrzykiem

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!!!

Obligatoryjny wykład dla 2 roku wychowania fizycznego o tematyce „Historia narciarstwa” oraz „Paraolimpizm zimowy” z mgr Ł. Szymczakiem odbędzie się w dniu 29 stycznia tj wtorek o godz. 13.30-14.30

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 29.01 o godzinie 14:30 odbędzie się zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Aktywność fizyczna III wieku z mgr ł. Szymczakiem

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! W dniu 18.01 wykład (zaliczenie) z przedmiotu Technologia informacyjna z dr M. Pyciem odbędzie się od godziny 17:00

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK  STUDIA STACJONARNE

W dniu 29.01 o godzinie 10:00 odbędzie się egzamin z fizjologii ogólnej i wysiłku fizycznego z dr hab R. Tataruchem

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 15 i 16.01 zajęcia z języka angielskiego z mgr K. Kubasik zostają odwołane

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 14.02 o godzinie 11:00 odbędzie się zaliczenie z przedmiotu pedagogika ogólna z dr M. Jabłońskim

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 14.02 o godzinie 12:00 odbędzie się zaliczenie z przedmiotu dydaktyka ogólna i andragogika z dr M. Jabłońskim

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Zaplanowane zostały brakujące wykłady z przedmiotu Nowoczesne formy treningu siłowego z mgr P. Świerczakiem (Kampus ul. Poznańska 201-205), następująco: 18.01 w godzinach 11:00-13:15 i 25.01 w godzinach 11:45-13:15

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 15.01 w godzinach 13:30-15:00 odbędą się brakujące ćwiczenia z przedmiotu zajęcia specjalizacyjne – kulturystyka z mgr P. Świerczakiem (Kampus ul. Poznańska 201-205)

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 10.01 o godzinie 13:00 odbędzie się spotkanie w sprawie obozu sportowego z mgr P. Świerczakiem (Kampus ul. Poznańska 201-205) OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

 DYŻUR:  mgr A. Szewczyk – 31.01, 7.02 11:30-13:30  i 14.02 12:00-14:00 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

DYŻUR: mgr Z.Zimoch z dnia 9.01 przełożony na 15.01 w godzinach 16:00-18:00 (u. Nowy Świat 4a)

UWAGA!!!

W dniach 24.12-01.01 Sekretariat i Dziekanat Wydziału Rehabilitacji i Sportu będą NIECZYNNE

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

Zajęcia z przedmiotu zabawy i gry ruchowe z mgr A. Szewczyk z dnia 17.01 zostają przełożone na 23.01 w godzinach 15:30-17:00

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

Zajęcia z przedmiotu sporty różne – unihokej z mgr A. Szewczyk z dnia 17.01 zostają przełożone na 23.01 w godzinach 17:15-18:45

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

Wykład z przedmiotu podstawy odnowy biologicznej z mgr Ł. Szymczakiem z dnia 7.01 zostaje przełożony na 14.01 w tych samych godzinach

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

Wykład z przedmiotu aktywność fizyczna w III wieku z mgr Ł. Szymczakiem z dnia 7.01 zostaje przełożony na 14.01 w tych samych godzinach

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 3.01 ćwiczenia z przedmiotu pedagogika ogólna z dr M. Jabłońskim odbędą się od godziny 11:45-13:15

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 14.01 odbędą się odpracowane zajęcia z przedmiotu podstawowe czynności ratunkowe z lek M. Pietrzykiem

UWAGA!!!

W dniu 17.12 w godzinach 11:45-15:00 odbędą się godziny rektorskie. Pozostałe zaplanowane zajęcia odbywają się zgodnie z planem

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 10.12 zajęcia z przedmiotu podstawowe czynności ratunkowe z lek M. Pietrzykiem zostają odwołane

UWAGA STUDENCI!!

All together now!

Zaśpiewaj razem z nami!

Poszukujemy wokalistek/wokalistów oraz instrumentalistów do projektu świąteczno – muzycznego.

Zgłoszenia do wtorku (11.12.2018 r.)

Mail: justyna.wawrzkiewicz@wp.pl

Nie może Ciebie zabraknąć!!!

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 3.12 i 10.12 o godzinie 14:45-15:30 odbędą się brakujące zajęcia z przedmiotu pływanie i ratownictwo wodne z dr R. Michniewiczem, natomiast zajęcia w dniu 17.12 odbędą się w godzinach 10:15-11:00

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 28.11 zajęcia z przedmiotu Aktywność fizyczna w III wieku z mgr Ł. Szymczakiem zostają odwołane. Zajęcia odbędą się w dniu 19.12

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 27.11 zajęcia z przedmiotu podstawy odnowy biologicznej z mgr Ł. Szymczakiem zostają odwołane. Zajęcia odbędą się w dniu 11.12 w godzinach 14:00-15:30.

W dniu 28.11 zajęcia z przedmiotu zdrowotne formy aktywności fizycznej osób dorosłych i starszych z mgr Ł. Szymczakiem zostają odwołane. Zajęcia odbędą się w dniu 19.12

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 27.11 zajęcia specjalizacyjne – fitness z dr I. Michniewicz zostają odwołane. Zajęcia odbędą się w dniu 28.11 –  15:30-17:45. Od dnia 6.12 w/w zajęcia odbywały się będą w czwartki 15:30-18:30 (ul. Nowy Świat 4a)

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 27.11 w godzinach 15:45-18:00 odbędą się ćwiczenia z przedmiotu dydaktyka (metodyka) IV etapu edukacyjnego z dr A. Janiakiem (przełożone z 29.11)

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 3.12 zajęcia z przedmiotu sporty walki z mgr Z. Zimochem zostają odwołane. Zajęcia odbędą się w dniu 7.01 w godzinach 11:45-13:15

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK

Wykład monograficzny z dr J. Raubo odbywał się będzie w godzinach 13:45-16:00

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 22.11 wykład z przedmiotu profilaktyka kardio-ortoped-inter z lek J. Skibińskim odbędzie się wyjątkowo od godziny 16:00

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 23.11 zajęcia z przedmiotu biomechanika z prof. L. Dworakiem odbędą się następująco: 13:00-15:15 wykład; 15:30-17:45 ćwiczenia

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!! Korekta planu w dniu dotyczy zajęć z prof. A. Nowak

11.01

10:30-12:45 biologiczne uwarunkowania dobrostanu człowieka

13:00-14:30 higiena wykład

14:45-16:15 higiena ćwiczenia

25.01

16:30-17:15 biologiczne uwarunkowania dobrostanu człowieka (zaliczenie)

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 11.01 metodologia pracy licencjackiej z prof. A. Nowak odbędzie się w godzinach 16:30-18:45

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 10.12 w godzinach 11:45-13:15 odbędą się brakujące zajęcia z przedmiotu sporty walki z mgr Z. Zimochem

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

Wykład z przedmiotu Anatomia funkcjonalna z prof. J. Lewandowskim z dnia 19.12 zostaje przełożony na 28.11 w godzinach 15:30-17:00. Natomiast wykład z przedmiotu Psychologia ogólna z dr J. Raubo z dnia 19.12 zostaje przełożony na 28.11 w godzinach 11:45-14:00

WYCHOWANIE FIZYCZNE

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK

W dniu 12.11 wszystkie zajęcia zostają odwołane. Zajęcia nie będą odpracowywane

WYCHOWANIE FIZYCZNE I STUDIA STACJONARNE

W dniu 15.11 ćwiczenia z przedmiotu pedagogika ogólna z dr M. Jabłońskim zostają odwołane (wykład odbędzie się zgodnie z planem). Ćwiczenia odbędą się w dniu 10.01 w godzinach 8:00-9:30

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 14.11 w godzinach 8:00-9:30 odbędą się odpracowane zajęcia z przedmiotu Język angielski z mgr M. Ciesielską – Ciupek (przełożone z dnia 31.10)

 

DYŻURY:

Dziekan Wydziału dr Arkadiusz Janiak – wtorek 14:00-15:00 i środa 14:00-15:00 (ul. Kaszubska pok. 123)

Prodziekan Wydziału dr Piotr Szewczyk – wtorek 13:00-15:00 (ul. Kaszubska pok. 119)

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

Zajęcia z przedmiotu kulturystyka z mgr P. Świerczakiem z dnia 31.10 zostają przełożone następująco: 12.12 – 13:30-15:00 i 19.12 – 13:30-14:15

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

Zajęcia z przedmiotu zajęcia specjalizacyjne – kulturystyka z mgr P. Świerczakiem z dnia 31.10 zostają przełożone na 13.11 w godzinach 11:00-13:15

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK

Obóz zimowy odbędzie się w dniach 23.02-1.03

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 13.11 w godzinach 8:00-9:30 odbędą się odpracowane zajęcia z języka angielskiego z mgr K. Kubasik (z dnia 31.10)

UWAGA!!!

Decyzją Rektora PWSZ w Kaliszu dzień 31 października ogłasza się DNIEM REKTORSKIM. Zajęcia z tego dnia zostaną odpracowane

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK

W dniu 29.10 wykład z przedmiotu aktywność fizyczna w III wieku z mgr Ł. Szymczakiem odbędzie się w godzinach 13:15-14:45

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 14.11 w godzinach 15:30-18:30 odbędzie się odpracowany wykład z przedmiotu Anatomia funkcjonalna z prof. J. Lewandowskim. Ponadto w dniu 7.11 wykład z w/w przedmiotu zostaje odwołany

W dniu 14.11 w godzinach 11:45-14:00 odbędzie się wykład z przedmiotu psychologia ogólna z dr J. Raubo, przełożony z dnia 7.11

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 29.10 i 5.11 odbędą się zajęcia z przedmiotu podstawowe czynności ratunkowe z lek med M. Pietrzykiem (odpracowane z dnia 7.01 i 14.01)

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK

W dniu 26.10 seminarium dyplomowe z prof L. Dworakiem odbędzie się w godzinach 14:00-17:00

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM

W dniu 26.10 ćwiczenia z przedmiotu Wybrane zagadnienia fizjoterapii z dr M. Maleszką zostają odwołane. Zajęcia odbędą się w dniu 4.01 w godzinach 11:45-14:45

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 24.10 zajęcia z prof. J. Lewandowskim zostają odwołane. termin odpracowania zajęć zostanie podany w najbliższym czasie

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 22.10 zajęcia z przedmiotu Podstawowe czynności ratunkowe z lek med M. Pietrzykiem zostają odwołane. Zajęcia zostaną zaplanowane w dniu 14.01

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

Wykład z przedmiotu koszykówka z mgr P. Czaską w dniu 19.10 odbędzie się w budynku Collegium Medicum przy ul. Kaszubskiej 13

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 5.11 zajęcia z przedmiotu podstawowe czynności ratunkowe z lek med M. Pietrzykiem zostają odwołane. Zajęcia odbędą się w dniu 7.01 w godzinach 15:30-17:00

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 25.10 ćwiczenia z przedmiotu Dydaktyka ogólna z dr M. Jabłońskim odbędą się wyjątkowo od godziny 8:00-10:15

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! W dniu 15.11 w godzinach 13:30-15:00 i 15:30-17:00 odbędą się ćwiczenia z przedmiotu higiena z prof A. Nowak, natomiast w dniu 13.12 w godzinach 13:30-15:00 i 15:30-17:00 odbędzie się wykład z w/w przedmiotu

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 16.10 zajęcia z przedmiotu Podstawy odnowy biologicznej z mgr Ł Szymczakiem odbędą się wyjątkowo od godziny 16:00, ćwiczenia z przedmiotu dydaktyka (metodyka ) I i II etapu edukacyjnego od 17:30

UWAGA STUDENCI!!!

W dniu 31.10.2018 r. mija termin składania do Dziekanatu uzupełnionych indeksów i kart okresowych osiągnięć studenta

Władze Wydziału Rehabilitacji i Sportu zapraszają studentów i pracowników do udziału w Uroczystej Inauguracji roku akademickiego 2018/2019, która odbędzie się w dniu 15.10.2018 r. Zbiórka na placu przed Rektoratem ul. Nowy Świat 4, godzina 9:45 (uczestnictwo studentów I roku obowiązkowe)

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 1.10 zajęcia z języka angielskiego z mgr K. Kubasik zostają odwołane

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 10.10 o godzinie 13:30 w dziekanacie wydziału odbędą się zapisy na seminarium magisterskie. Osoby prowadzące seminarium: prof dr hab Lechosław Dworak, prof dr hab Anatol Skrypko

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

Wykład z przedmiotu Dydaktyka (metodyka) IV etapu edukacyjnego z dr P. Szewczykiem odbędzie się na ul. Kaszubskiej 13

DYŻUR: dr R. Michniewicz – 4.10 – 9:45-11:45 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

WYCHOWANIE FIZYCZNE I, II, III ROK

UWAGA!!! Zaktualizowane zostały plany zajęć. Zmiany zaznaczone na czerwono w planie zajęć

WYCHOWANIE FIZYCZNE  W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 5.10 zajęcia z przedmiotu nowoczesne formy treningu siłowego z mgr P. Świerczakiem zostają odwołane. Termin odpracowania zajęć zostanie podany w najbliższym czasie

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 4.10 wykład z przedmiotu Teoria sportu z prof A. Skrypko zostaje odwołany. Wykład odbędzie się w dniu 11.10 w godzinach  11;45-14:45

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 3.10 seminarium magisterskie z prof A. Skrypko zostaje odwołane. Seminarium odbędzie się w dniu 10.10 w godzinach 13:30-15:45

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 1.10 o godzinie 14:00 odbędą się zapisy na przedmiot zajęcia specjalizacyjne. Do wyboru: fitness lub kulturystyka. Zapisy odbędą się wg średniej ocen

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 5.10 o godzinie 18:30 odbędą się poprawki z biochemii z prof M. Pawlakiem

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 27.09 o godzinie 12:00 odbędą się poprawki z przedmiotu Podstawy żywienia człowieka z prof A. Nowak

UWAGA!!! W dniu 27.09 o godzinie 10:30 odbędą się obrony u prof A. Nowak

UWAGA STUDENCI!!!

Decyzją Dziekana Wydziału do dnia 6.10 wyznaczony został termin składania podań o Indywidualną Organizację Studiów.  Podania złożone po terminie nie będą rozpatrywane

DYŻUR: dr I. Michniewicz 24.09 – 11:00-13:00 (Kaszubska 13)

DYŻUR: dr R. Michniewicz 24.09 – 10:00-12:00 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM

W dniu 21.09 w godzinach 12:00-13:00 odbędą się wszystkie poprawki z mgr A. Ordon – Lis

WYCHOWANIE FIZYCZNE

W dniu 18.09 o godzinie 14:30 odbędą się poprawki u prof M. Pawlaka

WYCHOWANIE FIZYCZNE

W dniu 20.09 w godzinach 11:00-12:30 odbędą się poprawki, wpisy, dyżur z mgr K. Górnym (Kampus ul. Poznańska 201-205)

WYCHOWANIE FIZYCZNE

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM

W dniu 27.09 o godzinie 14:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu zajęcia specjalizacyjne – kajakarstwo

DYŻUR: dr I. i R. Michniewicz  – 12.09,  11:30-13:30 Kampus ul. Poznańska 201-205

WYCHOWANIE FIZYCZNE

UWAGA ZMIANA GODZINY!!!!

W dniu 17.09 w godzinach 13:00-15:00 odbędą się wszystkie poprawki z dr I. Michniewicz (Kaszubska 13)

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA ZMIANA GODZINY!!!

W dniu 17.09 w godzinach 15:30-16:15 odbędą się poprawki z przedmiotu Pływanie i ratownictwo wodne z dr R. Michniewiczem (Basen Aquapark)

W dniu 17.09 o godzinie 13:00 odbędzie się poprawka egzaminu z przedmiotu Teoria kultury fizycznej z dr R. Michniewiczem (Kaszubska 13)

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA ZMIANA GODZINY!!!

W dniu 17.09 o godzinie 14:00 odbędzie się poprawka z przedmiotu antropomotoryka z dr R. Michniewiczem (Kaszubska 13)

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK STUDIA MAGISTERSKIE

UWAGA ZMIANA GODZINY!!!

W dniu 17.09 w godzinach 15:30-16:15 odbędzie się poprawa z przedmiotu Zdrowotne formy pływania i sporty wodne z dr R. Michniewiczem (Basen Aquapark)

WYCHOWANIE FIZYCZNE I i II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 20.09 o godzinie11:00 odbędą się poprawki z dr M. Jabłońskim (pedagogika ogólna, pedagogika I i II etapu edukacyjnego, dydaktyka ogólna, andragogika)

WYCHOWANIE FIZYCZNE

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM

W dniu 20.09 o godzinie 9:00 odbędą się wszystkie poprawki z dr P. Szwczykiem (antropologia, dydaktyka (metodyka)  I i II etapu edukacyjnego, dydaktyka (metodyka) III i IV etapu edukacyjnego)

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK

W dniu 11.09 o godzinie 10:00 odbędą się poprawki z prof J. Skrętkowicz (farmakologia stosowana, farmakologia w treningu zdrowotnym i sporcie, podstawy zdrowia publicznego)

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK

W dniu 20.09 o godzinie 12:00 odbędzie się poprawa egzaminu z przedmiotu Interaktywna edukacja zdrowotna z prof A. Krawańskim

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 25.09 o godzinie 10:00 odbędą się poprawki z mgr P. Świerczakiem (Kampus ul. Poznańska 201-205)

UWAGA STUDENCI!!!

W dniach 29-31.08 br. Dziekanat i Sekretariat Wydziału Rehabilitacji i Sportu będą NIECZYNNE

UNIJNE PRAKTYKI ZAWODOWE – II edycja

Informujemy, że Uczelnia otrzymała zgodę na przeprowadzenie unijnego programu „Program praktyk zawodowych w państwowych wyższych szkołach zawodowych”. Wszystkie osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa w programie proszone są o pilny kontakt z Wydziałowym Koordynatorem programu, przesyłając na poniższy mail: imię i nazwisko, kierunek studiów, numer telefonu.

Wydziałowy Koordynator Praktyk Unijnych – dr Piotr Szewczyk: psz.wlkp@poczta.fm

DYŻUR: dr I. Michniewicz, dr R. Michniewicz – 18.07 w godzinach 12:00-14:00 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

UWAGA!!! Dokumenty po obronie – dyplom, suplement, pozostałe dokumenty można będzie odbierać od dnia 2 sierpnia

DYŻUR: mgr A. Szewczyk – 3.07 – 12:00-14:00 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

DYŻUR: mgr Ł. Szymczak 26.06 14:00-15:00 (Kaszubska 13)

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM STUDIA MAGISTERSKIE

Poniżej w linku harmonogram egzaminów dyplomowych w dniu 3.07

HARMONOGRAM EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH

DYŻUR: dr hab R. Tataruch – 27.06 – od 12:30 (ul. Nowy Świat 4a)

DYŻUR: dr I. Michniewicz, dr R. Michniewicz – 26.06 w godzinach 12:00-14:00 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 3 lipca odbędą się obrony prac dyplomowych. Szczegółowy harmonogram zostanie podany w najbliższym czasie

W dniu  – 21.06 w godzinach 10:00-11:00 (Kaszubska 13) odbędą się zaliczenia i wpisy u dr I. Michniewicz

DYŻUR: mgr K. Górny 27.06 – 8:00-10:00 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

DYŻURY: mgr K. Górny 18.06 – 12:30-14:30  (Kampus ul. Poznańska 201-205)

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! W dniu 16.06 w godzinach 8:00-11:00 będzie można uzyskać wpisy z przedmiotu Sporty rakietkowe – tenis od dra T. Garsztki (Kaszubska 13)

DYŻUR: mgr A. Szewczyk – 19.06 i 26.06 w godzinach 14:00-16:00 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 18.06 o godzinie 11:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu doradztwo żywieniowe z prof A. Nowak

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 18.06 o godzinie 13:30 odbędzie się egzamin z przedmiotu podstawy żywienia człowieka z prof A. Nowak

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 21.06 o godzinie 10:00 odbędzie się egzamin z języka angielskiego z mgr M. Khamari

DYŻUR: mgr Ł. Szymczak 19.06 w godzinach 15:00-16:00 (Kaszubska 13)

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 14.06 w godzinach 8:00-9:30 odbędą się zaległe zajęcia z przedmiotu Taniec z mgr V. Graczyk (Poznańska 201-205)

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Zmiana terminów egzaminów.

W dniu 20.06 odbędzie się zaliczenie ćwiczeń i egzamin z przedmiotu Pedagogika I i II etapu edukacyjnego z dr M. Jabłoński: 15:00 – ćwiczenia; 16:00 – egzamin

W dniu 21.06 o godzinie 12:30 odbędzie się egzamin z przedmiotu Interaktywna edukacja zdrowotna z prof. A. Krawańskim

WYCHOWANIE FIZYCZNE II i III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 14.06 o godzinie 10:00 odbędą się egzaminy z przedmiotu zajęcia specjalizacyjne – piłka nożna, siatkówka, lekkoatletyka, kulturystyka (egzamin odbędzie się w budynku Collegium Medicum przy ul. Kaszubskiej 13)

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 13.06 o godzinie 15:30 odbędzie się zaliczenie z przedmiotu Psychologia starzenia się i starości z dr J. Raubo

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 21.06 o godzinie 11:45 odbędzie się zaliczenie z przedmiotu Promocja zdrowia psychicznego z dr J. Raubo

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 22.06 o godzinie 11:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu Psychologia I i II etapu edukacyjnego z dr J. Raubo

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 14.06 zajęcia z przedmiotu zajęcia specjalizacyjne – lekkoatletyka z dr hab R. Tataruchem odbędą się na ul. Kaszubskiej 13

WYCHOWANIE FIZYCZNE

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM

W dniu 11.06 zajęcia z dr hab R. Tataruchem zostają odwołane

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 21.06 odbędzie się poprawa ćwiczeń oraz egzamin z przedmiotu Pedagogika I i II etapu edukacyjnego z dr M. Jabłońskim: 10:00 – poprawa ćwiczeń, 11:00 – egzamin

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 20.06 o godzinie 14:30 odbędzie się poprawa egzaminu z przedmiotu Teoria kultury fizycznej z dr R. Michniewiczem (Kampus ul. Poznańska 201-205)

FIZJOTERAPIA, WYCHOWANIE FIZYCZNE

W dniu 12.06 o godzinie 16:00 odbędzie się dyżur mgra Ł. Szymczaka (Kaszubska 13)

WYCHOWANIE FIZYCZNE I WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM

W dniu 28.06 o godzinie 9:30 odbędzie się egzamin z antropologii fizycznej z dr P. Szewczykiem.

W w/w terminie odbędą się też poprawki z przedmiotów: dydaktyka (metodyka) I i II etapu edukacyjnego, dydaktyka (metodyka) IV etapu edukacyjnego, antropologia fizyczna – przedmioty z wcześniejszych semestrów

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

Zaplanowane zostały brakujące godziny z przedmiotu zdrowotne formy gimnastyki z mgr P. Świerczakiem, zajęcia odbędą się następująco:

15.06 – 13:30-15:00 wykład i 15:30-17:45 ćwiczenia

18.06 – 15:30-17:45 ćwiczenia

19.06 – 15;30-17:45 wykład i 18:00-20:15 ćwiczenia

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 29.05 w godzinach 11:45-13:15 odbędzie się wykład – zaliczenie z przedmiotu Kulturystyka z mgr P. Świerczakiem

W dniu 5.06 w godzinach 11:45-13:15 odbędzie się wykład – zaliczenie z przedmiotu Gimnastyka z mgr P. Świerczakiem

Zajęcia odbędą się na Kapusie przy ul. Poznańskiej 201-205

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

Zajęcia z przedmiotu emisja głosu z mgr A. Kowalkiewicz – Oligny z dnia 6.06 zostają przełożone na 13.06 w tych samych godzinach

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 7.06 o godzinie 13:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu dietoterapia i dietetyka wieku senioralnego z prof Ł. Pilaczyńską – Szcześniak

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK

PYTANIA NA OBRONĘ WF

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK

EGZAMIN MAGISTERSKI – PYTANIA

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 24.05 w godzinach 13:30-16:30 odbędą się ćwiczenia z przedmiotu Biochemia wysiłku fizycznego z dr T. Podgórskim

W dniu 6.06 wykład z przedmiotu psychologia I i Ii etapu edukacyjnego z dr J. Raubo odbędzie się w godzinach 11;45-14:00

UWAGA STUDENCI!!!

W związku z odbywającymi się XVIII Kaliskimi Juwenaliami w dniu 18.05 od godziny 11:00 ustalone zostają „godziny rektorskie”

Pochód studentów ulicami miasta Kalisza wyruszy z dziedzińca Uczelni przy ul. Nowy Świat o godzinie 12:00, zbiórka na dziedzińcu o godzinie 11:35

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 17.05 seminarium magisterskie z prof A. Krawańskim odbędzie się od godziny 17:00

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 20.06 o godzinie 14:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu Interaktywna edukacja zdrowotna  z prof. A. Krawańskim

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 20.06 o godzinie 13:30 odbędzie się egzamin z przedmiotu Teoria kultury fizycznej z dr R. Michniewiczem (Kampus ul. Poznańska 201-205)

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK STUDIA MAGISTERSKIE – UAKTUALNIENIE

W dniu 21.05 w godzinach 11:30-14:30 odbędą się zajęcia dla studentów w ramach obozu letniego, Kampus ul. Poznańska 201-205.

Proszę  o zabranie stroju sportowego na zajęcia oraz o zabranie plecaka, butów oraz stroju, który będzie używany podczas obozu letniego (górskiego)

OBÓZ LETNI

Zbiórka 31.05 (czwartek) o godzinie 9:00 Ustroń – parking pod Czantorią

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 18.05 ćwiczenia z przedmiotu anatomia funkcjonalna z dr M. Janik – Miling odbędą się w godzinach 8:00-10:15 dla całego roku

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

OGŁOSZENIE DYPLOMANCI

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 17.05 w godzinach 11:15-13:30 odbędzie się wykład z przedmiotu Kulturystyka z mgr P. Świerczakiem

W dniu 22.05 w godzinach 11:45-14:00 odbędzie się wykład z przedmiotu Gimnastyka z mgr P. Świerczakiem

Wykłady odbędą się na Kampusie przy ul. Poznańskiej 201-205

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

Zaplanowane zostały brakujące godziny przedmiotu Piłka nożna z mgr K. Górnym, następująco:

Ćwiczenia poniedziałek 15:15-16:45 (14.05, 21.05, 28.05)

Wykład wtorek 12:15-13:00 (29.05) – Kampus ul. Poznańska 201-205

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

Zaplanowane zostały brakujące godziny przedmiotu Zajęcia specjalizacyjne – piłka nożna z mgr K. Górnym, następująco:

Wtorek 9:45-12:00 (15.05, 22.05) i 9:45-11:15 (29.05)

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniach 15.05 i 22.05 zajęcia z przedmiotu dydaktyka (metodyka) I i II etapu edukacyjnego z dr P. Szewczykiem odbędą się w godzinach 14;45-17:00

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 25.04 wykład z przedmiotu psychologia I i II etapu edukacyjnego z dr J. Raubo zostaje odwołany. Termin odpracowania wykładu zostanie podany w najbliższym czasie

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 20.04 zajęcia z przedmiotu zdrowotne formy gimnastyki z mgr P. Świerczakiem zostają odwołane

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

UWAGA!!! Zaplanowane zostały zajęcia, które nie odbyły się w dniu 26.03 i 9.04 z dr hab. R. Tataruchem.  Zajęcia odbędą się w dniu 21.05 (poniedziałek) i 14.06 (czwartek) następująco: 15:30-17:45 zdrowotne formy lekkoatletyki 18:00-20:15 wykład monograficzny  (zajęcia odbędą się na Kampusie przy ul. Poznańskiej 201-205)

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

Zaplanowane zostały zajęcia z Lekkoatletyki z dr hab. R. Tataruchem z dnia 26.03 i 9.04. Zajęcia odbędą się w dniu 14.06 (czwartek) w godzinach 9:45-12:45 – Kampus ul. Poznańska 201-205

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

Zaplanowane zostały zajęcia z przedmiotu Zajęcia specjalizacyjne – lekkoatletyka z dr hab. R. Tataruchem z dnia 26.03 i 9.04. Zajęcia odbędą się 14.06 (czwartek) w godzinach 13:00-15:15 i 15.06 (piątek) 8:00-10:15 – Kampus ul. Poznańska 201-205

DYŻURY: dr I. Michniewicz  – wtorki 12:45-14:45 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

dr R. Michniewicz – wtorki 11:15-12:15 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 16.05 o godzinie 17;15 odbędą się poprawki z antropomotoryki z dr R. Michniewiczem (Kampus ul. Poznańska 201-205)

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

Seminarium dyplomowe z dr hab K. Domaszewską z dnia 16.04 zostaje przełożone na 4.06 w godzinach 14:00-15:30

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

Zaplanowane zostały godziny ćwiczeń z przedmiotu psychologia starzenia się i starości z dr J. Raubo z dnia 5.04. Ćwiczenia odbędą się  dodatkowo w dniu 19.04 do godziny 20:00 i w dniu 24.05 do godziny 19:45

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 27.04 w godzinach 13:30-15:00 odbędą się zaległe ćwiczenia z przedmiotu rekreacyjne formy aktywności ruchowej z mgr Z. Zimochem (sala gimnastyczna Kampus ul. Poznańska 201-205)

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 23.04 w godzinach 8:30-10:00 odbędą się odpracowane zajęcia z przedmiotu język angielski z mgr K. Kubasik

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

Zaplanowane zostały zajęcia z przedmiotu zajęcia specjalizacyjna – kajakarstwo z dr P. Szewczykiem i dr A. Janiakiem: Wykłady: 11.04 w godzinach 13:30-16:30 i 18.04 w godzinach 15:00-18:00. Terminy ćwiczeń zostaną podane na pierwszym wykładzie

WYCHOWANIE FIZYCZNE  i WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM STUDIA MAGISTERSKIE

UWAGA!!! w zakładce do pobrania zamieszczone zostały nowe wzory dziennika praktyk środowiskowych

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 5.04 zajęcia z języka angielskiego z mgr K. Kubasik zostają odwołane. Termin odpracowania zajęć zostanie podany w najbliższym czasie

DYŻUR dr J. Raubo z dnia 5.04 zostaje przełożony na 9.04 w godzinach 11:00-13:00

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 9.04 (poniedziałek) zamiast zajęć z przedmiotu zdrowotne formy lekkoatletyki odbędą się zajęcia z przedmiotu Turystyka uzdrowiskowa z dr P. Sobolewskim: 15:30-17:45 wykład i 18:00-20:15 ćwiczenia (będą to zajęcia przełożone z 21.05)

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

UWAGA!!! Zaplanowany został przedmiot Turystyka kajakowa z dr P. Szewczykiem i dr A. Janiakiem. Wykłady odbędą się w dniu 18.04 (środa) w godzinach 13:00-15:15 i 25.04 w godzinach 13:30-15:00 (Kaszubska 13). Terminy ćwiczeń zostaną podane na pierwszym wykładzie

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

Ćwiczenia z przedmiotu Biochemia wysiłku fizycznego z dr T. Podgórskim z dnia 27.04 zostają przełożone na 12.04 (czwartek) w godzinach 13:30-16:30

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 5.04 w godzinach 13:15-15:30 odbędą się zajęcia z przedmiotu Sporty rakietkowe – tenis ziemny z dr T. Garsztką, przełożone z dnia 18.05

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 16.04 w godzinach 14:00-15:30 odbędzie się seminarium dyplomowe z dr hab. K. Domaszewską (za 19.03)

WYCHOWANIE FIZYCZNE I  i II ROK STUDIA STACJONARNE

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniach 26.03 i 9.04 zajęcia z dr hab R. Tatruchem zostają odwołane. Terminy odpracowania zajęć zostaną podane w najbliższym czasie

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 28.03 zajęcia z przedmiotu emisja głosu z mgr A. Kowalkiewicz – Oligny zostają odwołane. Zajęcia odbędą się w dniu 11.04 w tych samych godzinach

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 22.03  w godzinach 13:30-15:45 i 16:00-18:15 odbędą się tylko ćwiczenia z przedmiotu podstawy żywienia człowieka z prof A. Nowak

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 20.03 o godzinie 13:05 odbędzie się spotkanie z mgr Ł. Szymczakiem w sprawie obozu letniego (Kaszubska 13). Termin obozu zaplanowany jest w dniach 30.05-3.06

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 20.03 zajęcia z języka angielskiego z mgr K. Kubasik zostają odwołane

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 15.03 zajęcia z gimnastyki z mgr P. Świerczakiem zostają odwołane. Zajęcia zostanę odpracowane w dniu 20.03 w godzinach 13:30-15:00

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! dotyczy zajęć z przedmiotu Marketing usług turystycznych, na planie omyłkowo podana została data 19.05, zajęcia odbędą się w dniu 19.03

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 14.03 o godzinie 13:30-15:00 odbędzie się wykład z antropologi z dr P. Szewczykiem, przełożone z dnia 15.03

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 8.03 wykład z przedmiotu pedagogika I i II etapu edukacyjnego z dr M. Jabłońskim zostaje odwołany. Wykład odbędzie się dodatkowo w dniu 15.03 w godzinach 13:15-14:45

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK STUDIA MAGISTERSKIE

Wykład z przedmiotu medycyna uzdrowiskowa z mgr A. Ordon – Lis z dnia 6.03 zostaje przełożony na 27.03 w godzinach 15:00-19:00

WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA LICENCJACKIE

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM

W dniu 9.03 o godzinie 10:00 w Auli Collegium Medicum odbędzie się spotkanie studentów wszystkich roczników  w sprawie wyjazdów na Erasmusa. Spotkanie potrwa ok. 15-20 minut. Zachęcamy do licznego uczestnictwa!!!

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

Zajęcia z przedmiotu antropomotoryka z dr R. Michniewiczem z dnia 22.02 odbędą się w dniu 16.03 (piątek) następująco: 9:45-11;15 wykłady i 11:30-13:00 ćwiczenia (Kampus ul. Poznańska 201-205)

UWAGA

WYCHOWANIE FIZYCZNE, WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM !!!

STUDIA STACJONARNE

Termin złożenia do dziekanatu uzupełnionych indeksów oraz kart okresowych osiągnięć studenta mija w dniu

24 marca 2018 r.

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

Wykłady z przedmiotu prawo w oświacie z dr Z. Szmajem odbywały się będą w budynku Rektoratu, sala 24 ul. Nowy Świat 4

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 2.03 zajęcia z przedmiotu sporty rakietkowe – tenis ziemny z dr T. Garsztką odbędą się na sali gimnastycznej ul. Nowy Świat 4a

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Zmiana w planie. Dodatkowe zajęcia z antropologii z dr P. Szewczykiem w środy odbędą się następująco: wykłady 15:30-17:00 (7.03) ćwiczenia 15:30-17:00 (14.03). Dodatkowe ćwiczenia z przedmiotu dydaktyka (metodyka) I i II etapu edukacyjnego 15:30-17:00 (28.03)

Studenci studiów stacjonarnych!

Dział Socjalny informuje, że do 28 lutego 2018 r. należy odebrać

DECYZJE
na rok akademicki 2017/2018 dotyczącą stypendium:

socjalnego

– dla osób niepełnosprawnych

rektora dla najlepszych studentów

Wydział Politechniczny – odbiór w Dziekanacie

Wydział Medyczny – odbiór w Dziekanacie

Wydział Rehabilitacji i Sportu – odbiór w Dziekanacie

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych –w Dziale Socjalnym, pokój nr 45

Studenci studiów niestacjonarnych otrzymają decyzje pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru.

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 6.03 w godzinach 9:00-10:00odbędą się poprawki z obozu zimowego   oraz z przedmiotu nowoczesne formy treningu siłowego z mgr P. Świerczakiem (Kampus, ul. Poznańska 201-205)

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 22.03 w godzinach 15:30-17:45 odbędą się ćwiczenia z przedmiotu traumatologia w wychowaniu fizycznym i sporcie z prof. J. Smorawińskim, natomiast wykład odbędzie się w dniu 23.03 w godzinach 15:15-18:15. Ćwiczenia z przedmiotu Zdrowotne formy gimnastyki z mgr P. Świerczakiem w dniu 23.03 odbędą się w godzinach 18:30-20:45

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK STUDIA MAGISTERSKIE

Wykład z przedmiotu medycyna uzdrowiskowa z mgr A. Ordon – Lis z dnia 27.02 zostaje przełożony na 20.03 w tych samych godzinach

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

UWAGA!!! Wykłady z przedmiotu zdrowotne formy lekkoatletyki i wykład monograficzny z dr hab R. Tataruchem odbywały się będą w budynku Collegium Novum, ul. Nowy Świat 4a, sala 007

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Wykłady z przedmiotu Lekkoatletyka z dr hab R. Tataruchem odbywały się będą w budynku Collegium Novum, ul. Nowy Świat 4a, sala 007

DYŻUR: dr I. Michniewicz – 21.02 w godzinach 13:15-15:15 (Kaszubska 13)

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK STUDIA MAGISTERSKIE

UWAGA!! Zajęcia z przedmiotu Ochrona środowiska i zdrowie środowiskowe z dr B. Pawłowską odbywały się będą w budynku Collegium Oecologicum ul. Poznańska 201-205, sala 205

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Wykłady z teorii kultury fizycznej z dr R. Michniewiczem odbywały się będą w budynku Collegium Mechanicum przy ul. Poznańskiej 201-205

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 19.02 o godzinie 8:00 odbędą się zapisy na zajęcia specjalizacyjne, do wybory: lekkoatletyka lub kajakarstwo

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 19.02 o godzinie 15:00 odbędą się zapisy na zajęcia specjalizacyjne, do wyboru: piłka nożna lub siatkówka

DYŻUR: dr I. R. Michniewicz – 15.02 w godzinach 12:00-14:00, Kampus ul. Poznańska 201-205

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

UWAGA!!! Zajęcia z przedmiotu Ratownictwo wodne będą odbywały się na basenie „Aquapark”

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 19.02 o godzinie 17:00 odbędzie się egzamin poprawkowy z przedmiotu podstawy wiedzy o zdrowiu z prof A. Krawańskim

DYŻUR: mgr Ł. Szymczak – 8.02 – 13:00-14:00 Kaszubska 13

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 14.02 o godzinie 11:30 odbędzie się poprawka zaliczenia z przedmiotu Psychologia ogólna z dr J. Raubo

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 8.02 o godzinie 13:00 odbędą się poprawki z przedmiotu podstawowe czynności ratunkowe z lek M. Pietrzykiem

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 22.02 o godzinie 12:00 odbędą się poprawki z Dydaktyki ogólnej i Andragogiki z dr M. Jabłońskim

WYCHOWANIE FIZYCZNE I i II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 15.02 o godzinie 13:00 odbędą się poprawki oraz wpisu u dra M. Jabłońskiego

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 8.02 o godzinie 15:30 odbędzie się poprawka egzaminu z przedmiotu Dydaktyka (metodyka) I i II etapu edukacyjnego z dr P. Szewczykiem

DYŻUR: sesja i sesja poprawkowa mgr M. Durlej – wtorki i czwartki 10:30-11:30 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

WYCHOWANIE FIZYCZNE II i III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA ZMIANA TERMINU!!!!

W dniu 29.01 w godzinach 14:15-15:00 odbędzie się poprawka przedmiotu pływanie i ratownictwo wodne z dr R. Michniewiczem (Basen Aquapark)

DYŻUR: mgr K. Górny – 31.01, 7.02 w godzinach 8:30-9:30 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

DYŻUR: mgr Z. Zimoch dyżur z dnia 24.01 zostaje przełożony na 30.01 w godzinach 12:00-14:00 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

DYŻUR: mgr P. Świerczak dyżur z dnia 1.02 zostaje przełożony na 29.01 w godzinach 8:45-9:45 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 25.01 o godzinie 8:00 odbędą się zajęcia z przedmiotu Gimnastyka osób starszych z mgr P. Świerczakiem (Kampus ul. Poznańska 201-205)

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 1.02 o godzinie 15:30 odbędzie się egzamin z przedmiotu dydaktyka (metodyka) IV etapu edukacyjnego z dr P. Szewczykiem

W dniu 8.02 o godzinie 15;30 odbędą się poprawki z w/w przedmiotu

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA ZMIANA GODZINY!!!

W dniu 01.02 o godzinie 8:30 odbędzie się egzamin z przedmiotu dydaktyka (metodyka) I i II etapu edukacyjnego z dr P. Szewczykiem

W w/w terminie o godzinie 10:00 odbędzie się egzamin z poprawkowy z antropologii fizycznej z dr P. Szewczykiem

WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA STACJONARNE

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 6.02 w godzinach 11:00-14:00 odbędą się wszystkie zaliczenia, poprawki i wpisy u dr I. Michniewicz (Kampus ul. Poznańska 201-205)

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 24.01 w godzinach 10:15-11:30 odbędą się wpisy u mgr A. Kamińskiej – Wypchło

WYCHOWANIE FIZYCZNE I i III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA ZMIANA TERMINU!!!

W dniu 02.02 o godzinie 14:30 odbędą się zaliczenia z przedmiotów higiena, bezpieczeństwo i higiena pracy, biologiczne uwarunkowania dobrostanu człowieka, epidemiologia i demografia z prof A. Nowak

UWAGA!!!

Osoby, które nie wzięły udziału w szkoleniu antykorupcyjnym w dniu 19.01 zobowiązane są  odbyć kurs szkoleniowy na platformie e-learningowej Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz dostarczyć certyfikat do Dziekanatu lub Sekretariatu Wydziału w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.01

https://www.szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl/

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 15.02 o godzinie 12:00 odbędą się poprawki z przedmiotu dietoterapia i dietetyka wieku senioralnego z prof Ł. Pilaczyńską – Szcześniak

UWAGA STUDENCI!!!

Decyzją Dziekana Wydziału Rehabilitacji i Sportu do dnia 23.02 został wyznaczany termin składania podań o Indywidualną Organizację Studiów. Podania złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 5.02 o godzinie 14:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu podstawy wiedzy o zdrowiu z prof A. Krawańskim

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 01.02 o godzinie 10:30 odbędzie się zaliczenie przedmiotu psychologia III i IV etapu edukacyjnego z dr J. Raubo

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 30.01 o godzinie 13:00 odbędzie się zaliczenie przedmiotu psychologia ogólna z dr J. Raubo

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 29.01 o godzinie 11:00 odbędzie się egzamin z fizjologi ogólnej i wysiłku fizycznego z dr hab R. Tataruchem

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 29.01 o godzinie 13:00 odbędzie się poprawka egzaminu z przedmiotu teoria kultury fizycznej z dr R. Michniewiczem

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 16.01 w godzinach 11:30-13:00 odbędzie się dodatkowy wykład z przedmiotu psychologia III i IV etapu edukacyjnego z dr J. Raubo

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

UWAGA!!! Zaplanowany został brakujący wykład z przedmiotu nowoczesne formy treningu siłowego z mgr P. Świerczakiem w dniu 26.01 w godzinach 15:30-17:45 (Kampus, ul. Poznańska 201-205)

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Zaplanowane zostały brakujące godziny z przedmiotu Specjalizacja instruktorska – kulturystyka z mgr P. Świerczakiem, w dniu 23.01 w godzinach 10:30-12:45 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 19.01 o godzinie 15:30 odbędą się poprawki z przedmiotów: gimnastyka, kulturystyka z mgr P. Świerczakiem (Kampus ul. Poznańska 201-205)

UWAGA STUDENCI!!!!

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 19.01 o godzinie 15:00 W Auli Collegium Medicum odbędzie się szkolenie antykorupcyjne.

Uczestnictwo w szkoleniu jest OBOWIĄZKOWE. Osoby, które nie będą uczestniczyły w szkoleniu nie zostaną dopuszczone do sesji egzaminacyjnej

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 01.02 o godzinie 9:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu dydaktyka (metodyka) I i II etapu edukacyjnego z dr P. Szewczykiem

W w/w terminie o godzinie 10:00 odbędzie się egzamin z poprawkowy z antropologii fizycznej z dr P. Szewczykiem

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 12.01 wykład z przedmiotu anatomia funkcjonalna z prof J. Lewandowskim zostają odwołane

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 8.01 wykład z przedmiotu anatomia funkcjonalna z prof J. Lewandowskim zostaje odwołany

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 12.01 ćwiczenia z przedmiotu anatomia funkcjonalna z dr M. Janik Miling zostają odwołane. Ćwiczenia odbędą się w dniu 26.01 następująco 8:00-10:15 gr 1 i 10:30-12:45 gr 2

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 5.01 o godzinie 12:00 odbędzie się poprawa zaliczenia z przedmiotu doping w sporcie z prof. J. Smorawińskim

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

UWAGA!!!! Dotyczy kart informacyjnych na obóz zimowy!!!!

Ostateczny termin odsyłania kart informacyjnych na obóz zimowy mija w dniu 22 grudnia (piątek)

Karty proszę odsyłać na adres e-mail: przemekswierczak@wp.pl

Osoby, które nie wyślą karty w w/w terminie nie będą uczestniczyły w obozie zimowym!!!

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 19.12 w godzinach 15:30-17:00 odbędzie się wykład z przedmiotu nowoczesne formy treningu siłowego z mgr P. Świerczakiem

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 12.01 w godzinach 15:30-18:30 odbędzie się wykład z przedmiotu Wybrane zagadnienia genetyki człowieka z dr G. Wieczorkiem

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!!! W dniu 18.12 zajęcia z dr hab. R. Tataruchem odbędą się następująco:

11:45-13:15 wykład z fizjologii

15:30-17:00 ćwiczenia z fizjologii

17:15-19:30 wykład monograficzny (sala gimnastyczna ul. Poznańska 201-205)

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 4.01 w godzinach 11:45-13:15 odbędą się ćwiczenia z przedmiotu Pedagogika ogólna z dr M. Jabłońskim (w planie omyłkowo podana była data 14.12)

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 19.01 w godzinach 11:30-14:30 odbędą się brakujące ćwiczenia z przedmiotu Neorobiologiczne uwarunkowania aktywności fizycznej z prof. M. Pawlakiem

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 15.12 wykład z przedmiotu Wybrane zagadnienia genetyki człowieka z dr G. Wieczorkiem zostają odwołane. Termin odpracowania zajęć zostanie podany w najbliższym czasie

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK STUDIA MAGISTERSKIE

Zajęcia z przedmiotu Pedagogika III i IV etapu edukacyjnego z dr E. Johnsson z dnia 18.01 zostają przełożone na 26.01 następująco: 11:45-13:15 wykłady i 13:30-15:00 ćwiczenia

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 14.12 o godzinie 13:00-14:00 odbędzie się spotkanie uzupełniające ze studentami, którzy nie zaliczyli przedmiotu ogólnouczelnianego – Doping w sporcie z prof. J. Smorawińskim

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 14.12 o godzinie 13:00-14:00 odbędzie się spotkanie uzupełniające ze studentami, którzy nie zaliczyli przedmiotu ogólnouczelnianego – Doping w sporcie z prof. J. Smorawińskim

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

Zaplanowane zostały wykłady z przedmiotu Aktywność fizyczna w III wieku z mgr Ł. Szymczakiem, wykłady odbędą się następująco:

8.01 w godzinach 13:00-15:15

15.01 w godzinach 13:30-15:00

Zaplanowane zostały wykłady z przedmiotu Dydaktyka (metodyka) IV etapu edukacyjnego, następująco:

11.01 w godzinach 18:00-20:15

18.01 w godzinach 18:00-19:30

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 20.12 ćwiczenia z przedmiotu Zdrowotne formy aktywności fizycznej osób dorosłych i starszych z mgr Ł. Szymczakiem odbędą się w godzinach 13:45-15:15

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 13.12 ćwiczenia z przedmiotu Dydaktyka (metodyka) I i II etapu edukacyjnego z dr P. Szewczykiem zostają odwołane. Ćwiczenia odbędą się w dniu 14.12 w godzinach 8:00-9:30 (Kaszubska 13)

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 12.12 o godzinie 12:45 odbędzie się OBOWIĄZKOWE spotkanie w sprawie obozu zimowego z mgr P. Świerczakiem (Kampus ul. Poznańska 201-205)

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 8.12 zajęcia z przedmiotu Wybrane zagadnienia genetyki człowieka z dr G. Wieczorkiem zostają odwołane. Wykład odbędzie się w dniu 15.12 w godzinach 15:30-18:30

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 8.12 Seminarium magisterskie z prof. Ł. Pilaczyńską – Szcześniak odbędzie się w godzinach 15:15-17:30

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Na planie został podany błędny termin wykładu z przedmiotu Zdrowotne formy aktywności fizycznej osób dorosłych i starszych – wykład odbędzie się 15.12, a nie jak było podane 12.12

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 7.12 o godzinie 11:30-13:00 odbędzie się wykład z przedmiotu Psychologia III i IV etapu edukacyjnego z dr J. Raubo odpracowany z dnia 28.11

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 23.01 w godzinach 10:30-12:00 odbędzie się odpracowany wykład z dnia 28.11 z przedmiotu Psychologia ogólna z dr J. Raubo

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 28.11 zajęcia z dr J. Raubo zostają odwołane. Termin odpracowania zajęć zostanie podany w najbliższym czasie

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 4.12, 15.01 odbędą się brakujące zajęcia z przedmiotu Podstawowe czynności ratunkowe z lek M. Pietrzykiem, następująco:

13:30-15:00 gr 1

15:30-17:00 gr 2

W dniu 22.01 zajęcia w godzinach 14:15-15:45 gr 1 i 16:00-17:30 gr 2

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK STUDIA MAGISTERSKIE

Zaplanowane zostały zajęcia z przedmiotu Pedagogika III i IV etapu edukacyjnego z dr E. Johnsson

13.12 – 13:30-15:00 wykłady i 15:15-16:45 ćwiczenia

15.12 – 10:30-12:45 wykłady i 13:00-15:15 ćwiczenia

21.12 – 9:45-11:15 wykłady i 11:30-13:00 ćwiczenia

11.01 – 9:45-11:15 wykłady i 11:30-13:00 ćwiczenia

12.01 – 11:45-13:15 wykłady i 13:30-15:00 ćwiczenia

18.01 – 9:45-11:15 wykłady i 11:30-13:00 ćwiczenia

25.01 – 9:45-11:15 wykłady i 11:30-13:00 ćwiczenia

UWAGA!!!

Informujemy, że w dniu 25.11 upływa termin opłaty ubezpieczenia OC+NNW

UBEZPIECZENIE JEST OBOWIĄZKOWE!!! Należy opłacić w Dziekanacie pok. 218

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!! Zajecia z języka angielskiego z mgr K. Kubasik odbywały się będą od 30.11 w czwartki w godzinach 11:45-13:15

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 22.11 zajęcia z przedmiotu Zdrowotne formy aktywności fizycznej osób dorosłych i starszych z mgr Ł. Szymczakiem zostają odwołane. Zajecia odbędą się w dniu 20.12 w tych samych godzinach

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK STUDIA MAGISTERSKIE

Zajęcia z przedmiotu Fizjologia starzenia się z dnia 20.11 zostają przełożone następująco:

27.11 w godzinach 13:00-15:15 wykład

8.01 w godzinach 17:15-19:30 ćwiczenia

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 30.11 w godzinach 10:30-12:45 odbędzie się wykład z przedmiotu Podstawy organizacji i zarządzania z mgr M. Makowską, natomiast ćwiczenia z tego dnia zostają przełożone na 17.01 w godzinach 11:45-14:00

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 20.11 zajęcia z przedmiotu Podstawowe czynności ratunkowe z lek M. Pietrzykiem zostają odwołane. Termin odpracowania zajęć zostanie podany w najbliższym czasie

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 8.01 zajęcia z dr hab. R. Tataruchem zostają odwołane. Zajęcia zostaną odpracowane następująco:

Fizjologia ogólna i wysiłku fizycznego w dniach 4.12 i 11.12 następująco:

15:30-17:45 wykłady

18:00-20:15 ćwiczenia

Wykład monograficzny odbędzie się w dniu 22.01 w godzinach 11:00-13:15

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 8.01 wykład z przedmiotu Teoria sportu z dr hab. R. Tataruchem zostaje odwołany. Wykład zostanie odpracowany w dniu 15.01 w godzinach 11:45-13:15

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

Ćwiczenia z przedmiotu Technologia informacyjna z mgr A. Kamińska – Wypchło odbywaja się w godzinach 11:45-15:45

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK STUDIA MAGISTERSKIE

UWAGA!!! Wykład z przedmiotu Wybrane zagadnienia genetyki człowieka z dnia 15.12 zostaje przełożony na 24.11 dodatkowo w godzinach 18:00-20:15

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE I WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 17.11 o godzinie 16:15-17:00 odbędzie się zaliczenie wykładu ogólnouczelnianego – Doping w sporcie z prof. J. Smorawińskim

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK STUDIA MAGISTERSKIE

UWAGA!!! Korekta planu – dotyczy wykładu monograficznego z prof. J. Smorawińskim. Wykład odbędzie się następująco:

11:30-16:15 (16.11)

13:00-17:45 (14.12)

8:00-10:15 (15.12)

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 15.11 o godzinie 11:45 odbędzie się test z przedmiotu Technologia informacyjna (1 termin) z mgr A. Kamińska – Wypchło

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

Wykład z przedmiotu Wybrane zagadnienia fizjoterapii w dniu 13.11 zostaje odwołany. Ćwiczenia odbędą się zgodnie z planem.

Brakujący wykład zostanie zaplanowany następująco:

27.11 15:30-17:00 wykład i 17:15-20:15 ćwiczenia

4.12 15:30-16:15 wykład i 16:30-19:30 ćwiczenia

WYCHOWANIE FIZYCZNE I i II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniach 6.11-8.11 zajęcia z języka angielskiego z mgr K. Kubasik zostają odwołane

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

UWAGA!!! Zajęcia z przedmiotu Wybrane zagadnienia fizjoterapii od dnia 13.11 poprowadzi w zastępstwie dr M. Maleszki – mgr A. Ordon – Lis, według zamieszczonego planu

WYCHOWANIE FICZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

UWAGA!!! Aktualizacja planu – dotyczy przedmiotu Wybrane zagadnienia fizjoterapii

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK STUDIA MAGISTERSKIE

UWAGA!!! Aktualizacja planu zajęć w dniu 24.10

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 10.11 o godzinie 11:45-13:15 odbędą się brakujące zajęcia z przedmiotu Sporty walki z mgr Z. Zimochem (Kampus ul. Poznańska 201-205)

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 17.01 zajęcia z przedmiotu Elementy bezpieczeństwa, samoasekuracji i samoobrony z mgr Z. Zimochem zostają odwołane. Zajęcia odbędą się w dniu 8.12 w godzinach 11:45-14:00 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

Aktualizacja planu. Zaplanowny został przedmiot Teoria i metodyka rekreacji

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA ZMIANY W PLANIE!!!!

Zaplanowany został wykład z przedmiotu Pływanie i ratownictwo wodne z dr R. Michniewiczem

13:11 w godzinach 9:00-11:15 i 20.11 w godzinach 9:45-11:15 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

Dodatkowe ćwiczenia z pływania odbędą się w dniu 20.11 w godzinach 13:30-14:15.

Zajęcia z Lekkoatletyki, które nie odbyły się w dniu 23.10 odbędą się w dniu 20.11 w godzinach 11:45-13:15

Wykład monograficzny prowadził będzie dr hab. R. Tataruch (a nie jak było wcześniej podawane dr J. Raubo) w poniedziałki 11:00-13:15 (27.11-8.01)

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 24.10 wykład z przedmiotu Psychologia ogólna z dr J. Raubo zostaje odwołany

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE, WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 16.11 wykład ogólnouczelniany – Doping w sporcie z prof. J. Smorawińskim odbędzie się w godzinach 16:00-18:15, dodatkowe dwie godziny zaplanowane zostały w dniu 17.11 w godzinach 15:15-16:45

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 23.10 wykład monograficzny z dr J. Raubo zostaje odwołany

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 8.12 seminarium magisterskie z prof. Ł. Pilaczyńską – Szcześniak odbędzie się w godzinach 13:30-15:45

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK STUDIA MAGISTERSKIE

UWAGA!!! Zaplanowane zostały kolejne przedmioty w planie zajęć

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 26.10 zajecia z przedmiotu Promocja zdrowia z prof A. Krawańskim odbędą się następujaco:

11:30-13:00 wykład

14:30-16:00 ćwiczenia

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

UWAGA!!!! Zmiana w planiach. W dniach 23.10, 30.10, 6.11 zajecia z dr M. Maleszką zostaja odwołane, termin odpracowania zajęć zostanie podane w najbliższym czasie.

W dniach 23.10, 30.10, 6.11 w godzinach 15:30-19:30  odbędzie się Wykład monograficzny z dr J. Raubo (przełożony z dni 9.01, 16.01, 23.01)

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 20.10 zajecia z przedmiotu Anatomia funkcjonalna z dr M. Jnaik – Miling zostają odwołane. Zajęcia zostaną odpracowane w dniu 12.01, następująco: 12:00-13:30 gr 1 i 13:45-15:15 gr 2

UWAGA

WYCHOWANIE FIZYCZNE

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM !!!

STUDIA STACJONARNE

Termin złożenia uzupełnionych indeksów oraz kart okresowych osiągnięć studenta do rejestracji:

31 październik 2017 r.

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 18.10 w godzinach 8:00-11:45 odbędzie się wykład z Piłki ręcznej z mgr M. Różańskim. Wykład odbędzie się w Collegium Oecologicum na Kampusie ul. Poznańska 201-205

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 16.10 odbędzie się Inauguracja Roku Akademickiego.

O godzinie 10:00 odbędzie się Msza Św. W kościele Parafii Św. Rodziny (na rogatce)

Od godziny 8:00 w szatni Rektoratu będzie można odebrać togę (student odbierając togę pozostawia legitymację studencką w depozyt)

Wymarsz orszaku z dziedzińca uczelni do kościoła zaplanowano na godzinę 9.45.

Po zakończeniu Mszy Św., chętnych studentów zapraszamy do auli Collegium Novum na uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2017/2018.

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA !!! Korekta planu zajęć, dotyczy zajęć z przedmiotu Pedagogika ogólna (zmiana naniesiona na planach)

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Korekta planu zajęć, dotyczy zajęć z przedmiotu Dydaktyka ogólna i Andragogika (zmiana naniesiona na planach)

WYCHOWANIE FIYZCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Zaplanownay został przedmiot metodologia pracy licencjackiej i seminarium dyplomowe w dr hab K. Domaszewską

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM STUDIA MAGISTERSKIE II ROK

W dniu 5.10 zajecia z przedmiotu Dydaktyka (metodyka) IV etapu edukacyjnego odbędą się w Collegium Medicum przy ul. Kaszubskiej 13

WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA STACJONARNE

W dniu 11.10 w godzinach 11;00-13:00 lub 19:15-20:00 odbędą się poprawki z prof. M. Pawlakiem

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

Zajęcia z przedmiotu Testowanie sprawności fizycznej z dr R. Michniewiczem odbywały się będą na Sali gimnastycznej przy ul. Poznańskiej 201-205 (wykłady i ćwiczenia)

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

Zajęcia z przedmiotu Piłka ręczna z mgr M. Różańskim odbywały się będą na hali sportowej przy ul. Poznańskiej 201-205

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 3.10 o godzinie 7:45 odbędą się zapisy na przedmiot Specjalizacja instruktorska, do wyboru (Dziekanat ul. Kaszubska 13):

1) Fitness – dr I. Michniewicz

2) Kulturystyka – mgr P. Świerczak

zapisy odbędą się wg średniej ocen!

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

w dniu 29 września 2017 r. w Sali Audytoryjnej im prof. Gerarda Straburzyńskiego nr 225 przy ul. Kaszubskiej 13, o godzinie 15:00 odbędzie się spotkanie Władz Wydziału Rehabilitacji i Sportu z osobami przyjętymi na I rok studiów

SEMESTR ZIMOWY 2020/2021

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

STUDIA STACJONARNE

II ROK

III ROK

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM

STUDIA STACJONARNE

II ROK

 

 

 

SEMESTR LETNI 2019/2020

 

STUDIA STACJONARNE

WYCHOWANIE FIZYCZNE

I ROK

II ROK

III ROK

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM

I ROK

 

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

II ROK

I ZJAZD

II ZJAZD

III ZJAZD

IV ZJAZD

V ZJAZD

VI ZJAZD   aktualizacja 19.02

VII ZJAZD

VIII ZJAZD   aktualizacja 19.02

IX ZJAZD

X ZJAZD  aktualizacja 19.02

XI ZJAZD

XII ZJAZD

 

 

 

 

 

SEMESTR ZIMOWY 2019/2020

STUDIA STACJONARNE

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

I ROK aktualizacja 9.10

II ROK aktualizacja 15.10

III ROK 27.09

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM

I ROK 9.10

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

II ROK

I ZJAZD

II ZJAZD  aktualizacja 18.10

III ZJAZD

IV ZJAZD aktualizacja 18.10

V ZJAZD

VI ZJAZD  aktualizacja 18.10

VII ZJAZD

VIII ZJAZD  aktualizacja 18.10

IX ZJAZD

X ZJAZD

XI ZJAZD 15.10

XII ZJAZD 15.10

WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 22.09 o godzinie 10:30 odbędzie się ostateczny termin poprawek z przedmiotów gimnastyka i kulturystyka z mgr P. Świerczakiem (Kampus ul. Poznańska 201-205)

 

Szanowni Państwo,

w związku ze wznowieniem możliwości wyjazdu studentów i absolwentów w celu realizacji części studiów i praktyk w ramach Programu Erasmus+ od 1 września 2020 uprzejmie informujemy, że Biuro Współpracy z Zagranicą przyjmuje już formularze aplikacyjne na wyjazdy zagraniczne w roku akademickim 2020/2021.

Lista uczelni partnerskich jest dostępna na stronie internetowej uczelni w zakładce Erasmus+. Proszę zauważyć, że poza tradycyjną formą rzeczywistej mobilności w ramach programu, możliwe będzie realizowanie mobilności wirtualnych oraz łączonych (częściowo online, częściowo rzeczywistych). Dofinansowanie wyjazdów dotyczy jednak jedynie czasu faktycznej i potwierdzonej obecności w uczelniach i instytucjach partnerskich za granicą. Pragnę przypomnieć, iż beneficjenci stypendiów socjalnych mogą liczyć na wyższe dofinansowanie wyjazdów z Programu PO WER.

W związku z pandemią COVID-19 rekrutacja na wszystkie wyjazdy odbywać się będzie zdalnie w sposób ciągły do momentu wyczerpania funduszy. Wszelkich informacji udziela Biuro Współpracy z Zagranicą, tel. 62 767 95 66, e.wasielewska@pwsz.kalisz.pl, monika.napadlek@pwsz.kalisz.pl, j.gancarz@pwsz.kalisz.pl. Formularze zgłoszeniowe są dostępne do pobrania ze strony internetowej uczelni (http://www.pwsz.kalisz.pl/index.php/erasmus-ty-tez-mozesz-wyjechac/mobilnosci-ka-103-kraje-programu/dokumenty-do-pobrania).

 

 

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 16.09 o godzinie 17:00 odbędzie się poprawka egzaminu z przedmiotu teoria kultury fizycznej z dr R. Michniewiczem (w wersji zdalnej)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE, WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM

Osoby, które mają zaległości u Pani prof. J. Skrętkowicz, proszę kontaktować się z Panią Profesor telefonicznie do dnia 15.09

 

 

UWAGA STUDENCI!!!

Informuję, że można realizować praktyki zawodowe. Porozumienia oraz skierowania należy składać w pokoju 103 do podpisu przez Dziekana

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

 

Zaplanowany został obóz letni

zajęcia praktyczne  Kampus ul. Poznańska 201-205

4.09 piątek                  godzina      14.00 – 20.00

5.09 sobota                 godzina      12.00-18.00

6.09 niedziela              godzina      12.00-18.00

 

zajęcia zdalne

12.09 sobota                  godzina      12.00-18.00

13.09 niedziela               godzina      12.00-18.00

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

 

W dniu 5.09 o godzinie 10:30 odbędą się zajęcia z kulturystyki oraz w dniu 6.09 o godzinie 10:30 odbędą się zajęcia z gimnastyki z mgr P. Świerczakiem (Kampus ul. Poznańska 201-205)

 

UWAGA STUDENCI!!!

W związku z przeprowadzaniem zaliczeń i egzaminów w trybie zdalnym, wymagana jest pisemna zgoda zainteresowanego studenta w formie wiadomości elektronicznej wysłanej z indywidualnego konta pocztowego w domenie uczelnianej na adres e-mail dziekanatu: k.glinkowska@pwsz.kalisz.pl

Student powinien potwierdzić dostęp do usługi Microsoft Teams, kamery internetowej, mikrofonu oraz komputera podłączonego do stabilnego łącza internetowego.

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II RO STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 18.06 o godzinie 19:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu teoria kultury fizycznej z dr R. Michniewiczem

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 24.05 odbędą się zaliczenia z przedmiotu farmakologia stosowana z prof. J. Skrętkowicz. 18:15-20:30 wykład i ćwiczenia

 

UWAGA STUDENCI!!!

Proszę o przesłanie adresów mailowych – grupowych, na które będą przesyłane materiały dydaktyczne. Proszę o maila na adres: sekretariat.wris@pwsz.kalisz.pl

 

 

Uwaga studenci!!!

Od 11.03 do 16.04.2020 roku zostają zawieszone wszystkie zajęcia dydaktyczne ( Zarządzenie Rektora PWSZ w Kaliszu Nr 0300.26.V.2020 z dnia 10 marca 2020 )

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Zajęcia z przedmiotu zajęcia specjalizacyjne – lekkoatletyka w dniu 28.02 i 29.02 odbędą się wyjątkowo na Kampusie ul. Poznańska 201-205

 

 

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 21.02 o godzinie 15:00 odbędą się zapisy na zajęcia specjalizacyjne. Do wyboru 2 grupy turystyka kajakowa i 1 grupa lekkoatletyka (zapisy w Dziekanacie Wydziału wg średniej ocen)

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

UWAGA!
Dnia 10 stycznia br. upłynął termin składania zgłoszeń (kart informacyjnych) na obóz zimowy. Konsekwencją nie złożenia ww. kart (na podany adres mailowy – przemekswierczak@wp.pl) będzie brak możliwości uczestniczenia w obozie równoznaczny z jego nie zaliczeniem.

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 28.01 o godzinie 13:00 odbędzie się dodatkowe zaliczenie z przedmiotu promocja zdrowia z prof. A. Krawańskim

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA  NIESTACJONARNE

W dniu 10.02 o godzinie 16:00 odbędą się poprawki z dr M. Jabłońskim (pedagogika ogólna, andragogika, dydaktyka ogólna, pedagogika III etapu edukacyjnego)

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniach 02-07.02 odbędzie się obowiązkowy obóz narciarski w Karpaczu

 

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 29.01 o godzinie 13:00 odbędzie się zaliczenie poprawkowe z antropomotoryki z dr R. Michniewiczem

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II i III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 3.02 o godzinie 12:00 odbędą się poprawki z przedmiotu pływanie i ratownictwo wodne z dr R. Michniewiczem (basen Aquapark)

 

 

Legia Akademicka czeka

Nasza uczelnia po raz kolejny została zakwalifikowana przez MNiSzW do prowadzenia szkolenia w ramach III edycji Legii Akademickiej.

W związku z powyższym Wydział Nauk Społecznych ogłasza nabór studentów chętnych  do uczestnictwa w III edycji projektu „Legia akademicka”.

Informacje oraz zapisy: e-mail: k.glapinska@pwsz.kalisz.pl, tel: (62) 767-95-26 lub osobiście. Wniosek o przyjęcie do Legii Akademickiej do odbioru w pokoju 208 ul. Nowy Świat 4a.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Udział mogą wziąć również studenci z innych uczelni.

Ostateczny termin zakończenia rekrutacji 08.01.2020 r.

 

 

UWAGA!!! Do dnia 25.11 wyznaczony został termin zapłaty na ubezpieczenie OC i NNW. Po w/w terminie studenci zobowiązani będą ubezpieczyć się indywidualnie!!!

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 9.11 zajęcia z dr R. Michniewiczem zostają odwołane.

 

 

OGŁOSZENIE LEGIA AKADEMICKA

 

 

UWAGA!!!

Obowiązkowe ubezpieczenie OC+NNW w wysokości 6o zł. należy wpłacać w Dziekanacie pok. 126 w terminie do 31 października br.

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 19.09 o godzinie 9:00 odbędą się poprawki z przedmiot baseball z dr P. Szewczykiem

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA ZMIANA TERMINU I GODZINY!!!!

W dniu 19.09 o godzinie 15:30 odbędzie się poprawka egzaminu z przedmiotu interaktywna edukacja zdrowotna z prof A. Krawańskim

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 16.09 o godzinie 12:00 odbędą się poprawki z przedmiotu pływanie i ratownictwo wodne (Basen Aquapark) z dr R. Michniewiczem

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I, II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 16.09 o godzinie 9:30 odbędą się poprawki z dr R. Michniewiczem (teoria kultury fizycznej, antropomotoryka)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I, II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 16.09 o godzinie 9:30 odbędą się poprawki z dr I. Michniewicz (psychologia, projektowanie imprez, elementy zarządzania w kulturze fizycznej)

 

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I, III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 16.09 o godzinie 16:00 odbędą się poprawki z mgr K. Górnym (Kampus ul. Poznańska 201-205)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 17.09 o godzinie 15:00 odbędzie się poprawka egzaminu z przedmiotu interaktywna edukacja zdrowotna z prof A. Krawańskim

 

 

 

UWAGA!!!

W dniu 25.06 dziekanat Wydziału Rehabilitacji i Sportu czynny będzie do godziny 13:30, natomiast w dniu 26.06 do godziny 13:00

 

DYŻUR: dr R. Michniewicz – 24.06 – 13:15-15:15 (Kaszubska 13)

 

DYŻUR: mgr A. Szewczyk – 18.06 w godzinach 13:00-15:00 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 19.06 o godzinie 16:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu psychologia I i II etapu edukacyjnego z dr J. Raubo

 

DYŻUR: dr R. Michniewicz – 13.06 w godzinach 17:00-19:00 (Kaszubska 13)

 

DYŻUR: dr R. Michniewicz – środa 5.06 – w godzinach 17:00-19:00 (Kaszubska 13)

 

UWAGA STUDENCI!!!

Zarządzeniem Rektora PWSZ w Kaliszu nr 0300.43.V.2019 z dnia 30 maja 2019 roku ustala się godziny rektorskie w dniu 31.05.2019 roku od godziny 14:00

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 25.06 o godzinie 9:30 odbędą się poprawki z baseball z dr P. Szewczykiem

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE  I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 26.06 o godzinie 15:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu interaktywna edukacja zdrowotna z prof. A. Krawańskim

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 25.05 zajęcia z przedmiotu pedagogika I i II etapu edukacyjnego z dr M. Jabłońskim zostają odwołane.

 

W dniu 27.06 o godzinie 16:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu pedagogika I i II etapu edukacyjnego z dr M. Jabłońskim

 

UWAGA!!!! Zarządzeniem Rektora PWSZ w Kaliszu w dniu 10.05 od godziny 17:00 ogłoszone zostały godziny rektorskie

 

UWAGA!!! W dniach 29 i 30.04 sekretariat i dziekanat Wydziału Rehabilitacji i Sportu będą NIECZYNNE

UWAGA STUDENCI!!!

Konsultacje, dyżury z dr P. Szewczykiem w sprawie praktyk unijnych odbywały się będą we wtorki 13:00-15:00

 

OGŁOSZENIE

Nabór do służby przygotowawczej w nadodrzańskim oddziale straży granicznej

 

DYŻURY:

DZIEKAN – dr Arkadiusz Janiak – poniedziałek 9:00-10:00; piątek 13;00-14:00

PRODZIEKAN – dr Piotr Szewczyk – wtorek 13:00-15:00

 

 

UWAGA STUDENCI!!!

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych ogłasza nabór studentów chętnych  do uczestnictwa w projekcie „Legia akademicka”

Informacje oraz zapisy:

e-mail: k.glapinska@pwsz.kalisz.pl

tel: 62 -767-95-26 lub osobiście.

Wniosek o przyjęcie do Legii Akademickiej do odbioru

w pokoju 208 ul. Nowy Świat 4a

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

 

DYŻUR:

dr I. Michniewicz – 21.02 – 15:45-17:45 (ul. Nowy świat 4a)

dr J. Raubo – 26.02 – 13:15-15:15 (ul. Kaszubska 13)

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 15.02 o godzinie 18:00 odbędą się wpisy z dr J. Raubo

UWAGA!!!

Do dnia 13.02 został wyznaczony termin składania podań o Indywidualna Organizację Studiów. Podania złożone po terminie nie będą rozpatrywane!!!

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 12.02 o godzinie 16;00 odbędą się poprawki z przedmiotu psychologia ogólna z dr J. Raubo

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 9.02 o godzinie 11:00 odbędzie się zaliczenie z przedmiotu pedagogika ogólna z dr M. Jabłońskim (drugie podejście)

UWAGA!!!

W dniach 24.12-01.01 Sekretariat i Dziekanat Wydziału Rehabilitacji i Sportu będą NIECZYNNE

UWAGA STUDENCI!!

All together now!

Zaśpiewaj razem z nami!

Poszukujemy wokalistek/wokalistów oraz instrumentalistów do projektu świąteczno – muzycznego.

Zgłoszenia do wtorku (11.12.2018 r.)

Mail: justyna.wawrzkiewicz@wp.pl

Nie może Ciebie zabraknąć!!!

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 30.11 w godzinach 15:30-19:30 odbędzie się wykład z przedmiotu Psychologia ogólna z dr J. Raubo (przeniesiony z dnia 23.11)

DYŻURY:

Dziekan Wydziału dr Arkadiusz Janiak – wtorek 14:00-15:00 i środa 14:00-15:00 (ul. Kaszubska pok. 123)

Prodziekan Wydziału dr Piotr Szewczyk – wtorek 13:00-15:00 (ul. Kaszubska pok. 119)

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

 Informacje:

  1. Wszystkie osoby rozpoczynające studia zobowiązane są do podpisania Umowy o studiowaniu oraz ślubowania w terminie do 31 października 2018 r. Niezgłoszenie się w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją ze studiów.

  2. Legitymacje studencie będą wydawane w Dziekanacie pokój 126 (budynek Collegium Medicum – ul. Kaszubska 13) po dostarczeniu potwierdzenia wpłaty w wysokości 17 zł. Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto* dostępne w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS). Serwis dostępny jest pod adresem usosweb.pwsz.kalisz.pl. Jako login należy podać swój numer PESEL. Studenci pierwszego roku wprowadzają hasło podane w procesie rekrutacji. Hasło można zmienić po zalogowaniu w prawym górnym rogu strony w opcji „zmień hasło”. Jeśli użytkownik zapomniał hasło należy uruchomić procedurę odzyskiwania poprzez kliknięcie linku „zapomniane hasło”.

UWAGA!

– Składka na ubezpieczenie wynosi 80 zł  (OC – 40 zł + NNW – 40 zł) – płatne w Dziekanacie, pok. 126 ul. Kaszubska 13.

*Numery indywidualnych kont bankowych, na które należy dokonać wpłat za legitymacje, dyplomy, akademik, czesne można odczytać w systemie USOS w opcji DLA STUDENTÓW> MOJE STUDIA >  płatności > płatności nierozliczone.

UWAGA!!!

Termin zdania uzupełnionej karty okresowych osiągnięć studenta do dziekanatu wyznaczony został do dnia 16 marca

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA!! Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywały się będą od II zjazdu – 12-14.10. Plany zajęć wkrótce.