Zdrowie publiczne

Szanowni Państwo,

w związku ze wznowieniem możliwości wyjazdu studentów i absolwentów w celu realizacji części studiów i praktyk w ramach Programu Erasmus+ od 1 września 2020 uprzejmie informujemy, że Biuro Współpracy z Zagranicą przyjmuje już formularze aplikacyjne na wyjazdy zagraniczne w roku akademickim 2020/2021.

Lista uczelni partnerskich jest dostępna na stronie internetowej uczelni w zakładce Erasmus+. Proszę zauważyć, że poza tradycyjną formą rzeczywistej mobilności w ramach programu, możliwe będzie realizowanie mobilności wirtualnych oraz łączonych (częściowo online, częściowo rzeczywistych). Dofinansowanie wyjazdów dotyczy jednak jedynie czasu faktycznej i potwierdzonej obecności w uczelniach i instytucjach partnerskich za granicą. Pragnę przypomnieć, iż beneficjenci stypendiów socjalnych mogą liczyć na wyższe dofinansowanie wyjazdów z Programu PO WER.

W związku z pandemią COVID-19 rekrutacja na wszystkie wyjazdy odbywać się będzie zdalnie w sposób ciągły do momentu wyczerpania funduszy. Wszelkich informacji udziela Biuro Współpracy z Zagranicą, tel. 62 767 95 66, e.wasielewska@pwsz.kalisz.pl, monika.napadlek@pwsz.kalisz.pl, j.gancarz@pwsz.kalisz.pl. Formularze zgłoszeniowe są dostępne do pobrania ze strony internetowej uczelni (http://www.pwsz.kalisz.pl/index.php/erasmus-ty-tez-mozesz-wyjechac/mobilnosci-ka-103-kraje-programu/dokumenty-do-pobrania).

 

 

UWAGA STUDENCI!!!

W związku z przeprowadzaniem zaliczeń i egzaminów w trybie zdalnym, wymagana jest pisemna zgoda zainteresowanego studenta w formie wiadomości elektronicznej wysłanej z indywidualnego konta pocztowego w domenie uczelnianej na adres e-mail dziekanatu: k.glinkowska@pwsz.kalisz.pl

Student powinien potwierdzić dostęp do usługi Microsoft Teams, kamery internetowej, mikrofonu oraz komputera podłączonego do stabilnego łącza internetowego.

 

 

 

Uwaga studenci!!!

Od 11.03 do 16.04.2020 roku zostają zawieszone wszystkie zajęcia dydaktyczne ( Zarządzenie Rektora PWSZ w Kaliszu Nr 0300.26.V.2020 z dnia 10 marca 2020 )

 

ZDROWIE PUBLICZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 27.02 o godzinie 20:00 odbędzie się seminarium magisterskie z prof K. Sygit

 

ZDROWIE PUBLICZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 27.02 o godzinie 9:00 odbędzie się seminarium magisterskie z prof. P. Bilińskim. Budynek Rektoratu ul. Nowy Świat, sala 42

 

 

UWAGA STUDENCI!!!! Dnia 24.02 mija termin składania podań o indywidualną organizację studiów. Podania złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane

 

 

ZDROWIE PUBLICZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

Zaplanowany został przedmiot podstawowe formy aktywności ruchowej w turystyce. Aktualizacja w planie.

 

 

ZDROWIE PUBLICZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 18.02 o godzinie 10:15 odbędą się zapisy na seminarium magisterskie. Do wyboru:

– prof. dr hab. n. med. Marian Sygit

– dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła

– dr hab. n. o zdr. Katarzyna Sygit

– dr hab. n. med. Przemysław Biliński

(zapisy w Dziekanacie Wydziału wg średniej ocen)

 

 

ZDROWIE PUBLICZNE STUDIA STACJONARNE

Wprowadzona została korekta terminów z przedmiotu system opieki zdrowotnej, zmiany w planie

 

ZDROWIE PUBLICZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Zaplanowane zostały brakujące przedmioty – aktualizacja w planie zajęć

 

ZDROWIE PUBLICZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 16.02 o godzinie 13:00 odbędą się poprawki z dr E. Konieczną

ZDROWIE PUBLICZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 7.02 o godzinie 14:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna z prof K. Sygit

ZDROWIE PUBLICZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 11.12 wykład z przedmiotu profilaktyka chorób cywilizacyjnych z dr hab P. Wojtyłą – Buciorą zostaje odwołany. Wykład odbędzie się w dniu 8.01 następująco: 10:00-13:00 i 13:15-15:30. Zajęcia z przedmiotu zdrowotno – rekreacyjne formy aktywności ruchowej dzieci i młodzieży z mgr K. Górny odbędą się o godzinie 15:45-18:45

 

Legia Akademicka czeka

Nasza uczelnia po raz kolejny została zakwalifikowana przez MNiSzW do prowadzenia szkolenia w ramach III edycji Legii Akademickiej.

W związku z powyższym Wydział Nauk Społecznych ogłasza nabór studentów chętnych  do uczestnictwa w III edycji projektu „Legia akademicka”.

Informacje oraz zapisy: e-mail: k.glapinska@pwsz.kalisz.pl, tel: (62) 767-95-26 lub osobiście. Wniosek o przyjęcie do Legii Akademickiej do odbioru w pokoju 208 ul. Nowy Świat 4a.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Udział mogą wziąć również studenci z innych uczelni.

Ostateczny termin zakończenia rekrutacji 08.01.2020 r.

 

 

ZDROWIE PUBLICZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 9.12 wykład z przedmiotu podstawy żywienia i dietetyki z dr E. Konieczną zostaje odwołany

 

ZDROWIE PUBLICZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Zaplanowany został przedmiot prawo w ochronie zdrowia. Przedmiot poprowadzi dr K. Kordel. Wykłady odbędą się następująco: 12.02 (środa) 11:00-14:00 i 14:15-17:15 oraz w dniu 13.02 (czwartek) 8:00-11:00 i 11:15-13:30

 

ZDROWIE PUBLICZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 9.12 zajęcia z przedmiotu język angielski z mgr I. Kolasińską odbędą się w godzinach 17:00-19;15

 

ZDROWIE PUBLICZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

Zaplanowane zostały brakujące godziny zajęć z przedmiotu zdrowotno – rekreacyjne formy aktywności ruchowej dzieci i młodzieży z mgr K. Górnym. W dniu 8.01 i 22.01 zajęcia odbędą się w godzinach 14:30-17:30 i dodatkowo w dniu 6.12 i 17.01 od 8:00-10:15

 

 

UWAGA!!! Do dnia 25.11 wyznaczony został termin zapłaty na ubezpieczenie OC i NNW. Po w/w terminie studenci zobowiązani będą ubezpieczyć się indywidualnie!!!

 

ZDROWIE PUBLICZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!! Zajęcia z przedmiotu anatomia funkcjonalna poprowadzi dr J. Szczotkowski wg planu: Anatomia funkcjonalna wykład 8:00-11:00 (18.11) 19:30-21:00 (25.11) 8:00-8:45 (9.12) 8:00-9:30 (20.01) 20:15-21:00 (27.01)

Anatomia funkcjonalna ćwiczenia 11:15-13:30 (18.11) 8:00-8:45 (25.11) 8:00-9:30 (2.12) 19:30-21:00 (9.12) 8:00-10:15 (16.12) 8:00-9:30 (27.01)

W dniu 2.12, 20.01 wykład z przedmiotu podstawy żywienia i dietetyki z dr E. Konieczną odbędą się w godzinach 9:30-13:15

Aktualizacje dostępne również w planie zajęć!!!!

 

 

Zarządzeniem nr 0300.97.V.2019 Rektora PWSZ w Kaliszu ustala się godziny rektorskie: w dniu 7 listopada od godziny 18:00 i w dniu 8 listopada do godziny 12:00

 

ZDROWIE PUBLICZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

Zaplanowany został przedmiot profilaktyka chorób cywilizacyjnych – ćwiczenia z dr K. Wojtyłą, następująco środa 13:30-16:30 13.11, 27.11, 18.12) 13:30-15:45 (15.01). W dniu 13.11 wykład z przedmiotu bioetyka z dr G. Matuszczakiem odbędzie się w godzinach 16:45-19:45, w dniu 15.01 zajęcia z przedmiotu zdrowotno – rekreacyjne formy aktywności ruchowej dzieci i młodzieży z mgr K. Górnym odbędą się od 16:00-19:00

 

 

OGŁOSZENIE LEGIA AKADEMICKA

 

ZDROWIE PUBLICZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 4.11 zajęcia z przedmiotu podstawy żywienia i dietetyki z mgr E. Wawrzyńczak zostają odwołane. Zajęcia zostaną odpracowane w dniu 18.11 w godzinach 13:30-15:45

SEMESTR LETNI 2019/2020

 

STUDIA STACJONARNE

I ROK

 

 

 

SEMESTR ZIMOWY 2019/2020

 

STUDIA STACJONARNE

I ROK   aktualizacja 25.11