Wydział Nauk Społecznych

Struktura

Władze wydziału

  • Dziekan dr Beata Wenerska
  • Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia dr Anna Ludwiczak
  • Prodziekan ds. Organizacji, Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem dr Izabela Rącka

 

Katedry:

  • Katedra Finansów i Rachunkowości – Kierownik dr Jan Frąszczak, prof. PWSZ w Kaliszu
  • Katedra Ekonomii i Socjologii – Kierownik prof. dr hab. Stefan Kowal
  • Katedra Logistyki i Transportu – Kierownik dr inż. Leszek Szczupak
  • Katedra Zarządzania Publicznego i Prawa – Kierownik dr inż. Zbyszko Szmaj
  • Katedra Bezpieczeństwa i Obronności – Kierownik prof. dr hab. inż. Jan Posobiec
  • Katedra Zarządzania i Dowodzenia – Kierownik prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo

Działalność dydaktyczna

Realizowane kierunki studiów
STUDIA I STOPNIA LICENCJACKIE, STACJONARNE I NIESTACJONARNE:

ZARZĄDZANIE

– BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

– OBRONNOŚĆ PAŃSTWA

specjalności na kierunku ZARZĄDZANIE:
• zarządzanie publiczne
• zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
• zarządzanie logistyką

specjalności na kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE:
• bezpieczeństwo wewnętrzne państwa
• bezpieczeństwo ruchu drogowego
• formacje umundurowane i uzbrojone
• bezpieczeństwo antyterrorystyczne
• wojskowość i edukacja obronna
• bezpieczeństwo transportu kolejowego

specjalności na kierunku OBRONNOŚĆ PAŃSTWA:
• obronność państwa

STUDIA II STOPNIA MAGISTERSKIE, STACJONARNE I NIESTACJONARNE:

specjalności na kierunku ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE
• zarządzanie i dowodzenie w organizacjach publicznych
finanse i rachunkowość w zarządzaniu
specjalności na kierunku OBRONNOŚĆ PAŃSTWA:
• obronność państwa
Wydział prowadzi również STUDIA PODYPLOMOWE
• Kadry i płace w prawie i praktyce
• Kadry oraz bezpieczeństwo i higiena pracy
• Audyt i kontrola wewnętrzna
• Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
• Zamówienie publiczne
• Zrównoważony rozwój przestrzeni

  Kadra dydaktyczna