Koła naukowe na Wydziale Nauk Społecznych:

Opiekun Koła: mgr inż. Wiesław Jaszczur

Cel funkcjonowania Koła:
Koło ma na celu rozwój zainteresowań naukowych studentów Wydziału Zarządzania PWSZ w Kaliszu oraz zdobywanie i popularyzowanie przez nich wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego /BRD/ w kontekście dynamicznego rozwoju motoryzacji.

Koła Naukowego Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

AKTUALNOŚCI

Studenci Koła Naukowego Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z wycieczką na autostradzie A 2

Koło Naukowe „Bezpieczeństwo i Obronność” Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu funkcjonuje od 2011 roku i jest to największe liczebnie koło naukowe na Uczelni. Ma ono na celu rozwój zainteresowań naukowych studentów Wydziału Zarządzania PWSZ w Kaliszu oraz upowszechnianie wiedzy z zakresu szeroko pojętych nauk związanych z bezpieczeństwem, obronnością i wojskowością. Działalność Koła skupia się przede wszystkim na:

 • popularyzowaniu wśród studentów wiadomości z zakresu nauk wojskowych, społecznych, bezpieczeństwa wewnętrznego i narodowego oraz zarządzania kryzysowego
 • prowadzeniu przez studentów działalności naukowej głównie poprzez uczestniczenie w szkoleniach, kursach, konferencjach naukowych, seminariach, wystawach i targach tematycznych.
 • propagowaniu działalności informacyjnej i edukacyjnej na rzecz zagadnień obronnych, militarnych oraz poprawy bezpieczeństwa.
 • promowaniu i wspieraniu działań przyczyniających się do popularyzowania sportów militarnych, w tym strzelectwa, sportów ekstremalnych oraz survivalu militarnego.

Formy aktywności Koła to między innymi: wyjazdy integracyjne na strzelnicę sportową do Nowolipska koło Chocza, gdzie odbywają się szkolenia z obsługi i eksploatacji broni palnej, sportowej i bojowej oraz turnieje strzeleckie, a także wyjazdy edukacyjne do atrakcyjnych militarnie miejsc w Polsce. Inna formą jest organizacja seminariów z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa dla studentów Naszej Uczelni oraz udział w konferencjach organizowanych przez inne uczelnie.

W 2014 roku, z inicjatywy Koła zostało opublikowane wydawnictwo pt. „Odkrywamy naukę”, w której swoje pierwsze publikacje zamieścili studenci Wydziału Zarządzania.

Od dwóch lat realizowany jest także projekt mający na celu merytoryczne przygotowanie studentów do udziału w procesie rekrutacji kandydatów do służby w Policji. Opiekunem Koła jest dr Paweł Kamiński.

Koło Naukowe "Bezpieczeństwo i Obronność"

Koło Naukowe "Bezpieczeństwo i Obronność"

Koło Naukowe "Bezpieczeństwo i Obronność"

Cel funkcjonowania Kola Naukowego:

 • zespołowe i zorganizowane rozwijanie i pogłębianie wiedzy i umiejętności członków Koła z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi,
 • popularyzacja wiedzy na temat zarządzania zasobami ludzkimi,
 • przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy
 • przygotowanie studentów do pracy zawodowej w komórkach zarządzania zasobami ludzkimi oraz pełnienia funkcji menedżerskich w organizacjach,
 • praca w służbie braci studenckiej oraz PWSZ w Kaliszu.

Cel funkcjonowania Kola Naukowego:

 • Koło służy poszerzeniu i rozwijaniu aktywności naukowej studentów w obszarze logistyki.
 • Organizacja konferencji, sympozjów i seminariów naukowych.
 • Doskonalenie umiejętności w zakresie zarządzania logistyką poprzez pracę zespołową i wymianę doświadczeń.
 • Doskonalenie wiedzy teoretycznej zdobytej w ramach uczestnictwa w Kole poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach oraz treningach.
 • Współpraca z innymi organizacjami związanymi z logistyką.
 • Pomoc w tworzeniu i realizowaniu projektów naukowych na Wydziale Zarządzania, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.
 • Szerzenie koleżeńskiej atmosfery wśród członków Koła.


Formy aktywności:

Wyjazd członków na Spotkanie Transportowe w Poznaniu – organizowane przez wydawnictwo TSL BIZNES

Koło Naukowe "Terminal"
knt2
Udział członków  w Konferencji: XIII Forum Młodej Logistyki – Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej

Koło Naukowe "Terminal"

Ogłoszenie

(dotyczy powołania Koła Naukowego o profilu prawniczym)

 

 

W dniach:

10.10., 17.10.,24.10., 31.10.2018 r. w pokoju nr 46 ( budynek Rektoratu) odbędą się spotkania, związane z pracami Koła Naukowego, którego celami mogą być m.in.:

-rozwijanie życia naukowego w naszej Uczelni, popularyzacja wiedzy, rozwijanie świadomości prawnej, kontrola stanowienia i stosowania prawa na różnych poziomach organizacyjnych państwa i innych struktur władzy,

w ramach różnych form – prowadzenie warsztatów, współpraca z innymi ośrodkami naukowymi i akademickimi, organizacja konferencji naukowych, prezentowanie osiągnięć Koła w innych zakresach, np. poprzez publikacje.

 

Zainteresowane osoby uprzejmie proszę o przybycie. Ewentualny kontakt telefoniczny: 609 713 449 – dr Andrzej Kwiatkowski