Ogłoszenia

Dyżur Pana dr hab. I.Dziubka w dniach  27.01;  03.02;  zostaje odwołany. Dodatkowy dyżur odbędzie się w poniedziałek 10.02 w godz. 8.00-14.00 ul.Poznańska

 


 

W dniu 28 stycznia br ( środa ) o godzinie 14,00 odbędzie się poprawa dla studentów studiów stacjonarnych z przedmiotów prowadzonych przez mgr Edytę Kulawiecką

W dniu 28 stycznia br ( środa ) o godzinie 16,00 odbędzie się poprawa dla studentów studiów niestacjonarnych z przedmiotów prowadzonych przez mgr Edytę Kulawiecką

 


studia stacjonarne

Zarządzanie  III rok, Bezpieczeństwo wewnętrzne III rok, Zarządzanie i dowodzenie II rok, Obronność państwa II

Dnia 24.01 godz. 13.15 s.34 ul.Nowy Świat  odbędzie się spotkanie ze starostami  grup.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

 


studia niestacjonarne

Zarządzanie  III rok, Bezpieczeństwo wewnętrzne III rok, Zarządzanie i dowodzenie II rok

Dnia 25.01 godz. 12.50 s.34 ul.Nowy Świat  odbędzie się spotkanie ze starostami  grup.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA


 

 

Dnia 24.01 o godz. 8.15 s.błękitna odbędzie się zaliczenie z przedmiotu ” Psychologia zarządzania ” z Panią dr B.Wenerską

 


 

Dnia 14.01 zajęcia z Panią mgr A.Kamińską Wypchło zostają odwołane.

W kolejne dni, pomimo nieobecności Pani mgr A.Kamińskiej Wypchło zajęcia się odbędą (będą zastępstwa))

 


Dnia 24.01.20 godz. 17.00 s.102  odbędzie się zaliczenie uzupełniające  z przedmiotu „Technologia informacyjna” prowadzonego przez Pana dr hab M.Frączka

(zaliczenie poprowadzi Pan dr hab W.Scheffs)


 

Praktyki zawodowe – spotkanie informacyjne

Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia stacjonarne

I rok : 14.01.2020r. (wtorek) godz. 11.20   sala  102      ul. Poznańska

II rok: 14.01.2020r. (wtorek) godz. 11.20 sala   102       ul. Poznańska

Studia niestacjonarne

I rok: 17.01.2020r. (piątek) godz. 20.00 sala  203  ul. Łódzka

II rok: 17.01.2020r. (piątek) godz. 20.00 sala    203       ul. Łódzka


Kierunek: Zarządzanie i dowodzenie

Studia stacjonarne

I rok: 15.01.2020r. (środa) godz.  11.15  Sala  103     ul. Nowy Świat

Studia niestacjonarne

I rok: 19.01.2020r. (niedziela) godz. 18.15 sala 103    ul. Nowy Świat


Kierunek: Bezpieczeństwo Narodowe

Studia stacjonarne

I rok: 23.01.2020r. (wtorek) godz. 13.00 sala  107   ul. Poznańska

 


 

ZP II ROK studia stacjonarne

Wykład z przedmiotu  „INSTYTUCJE I ŹRÓDŁA PRAWA W UE” z Panem dr A.Grzybem zostają przeniesione z 20.01 na 17.01 (piątek ) w godz. 8.00-9.30 s.zielona. Dnia 27.01 wykład odbędzie się w godz. 13.30-16.40

 


 

Dnia 13.01 dyżur Pana dr hab I.Dziubka zostaje odwołany.

 


 

PRAKTYKI ZAWODOWE – SPOTKANIE INFORMACYJNE

STUDIA I STOPNIA  –  kierunek:    ZARZĄDZANIE I ROK

Studia stacjonarne

I rok : 15.01.2020 r. (środa) godz. 17.00 aula

Studia niestacjonarne

I rok: 12.01.2020 r. (niedziela) godz. 12.55 sala zielona

SPECJALNOŚĆ:      ZARZĄDZANIE PUBLICZNE

Studia stacjonarne

II rok : 15.01.2020 r. (środa) godz. 17.30 sala 007

Studia niestacjonarne

II rok: 12.01.2020 r. (niedziela) godz. 12.55 sala zielona

SPECJALNOŚĆ:        ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA

Studia stacjonarne

II rok : 14.01.2020 r. (wtorek) godz. 9.35 sala 28

Studia niestacjonarne

II rok: 12.01.2020 r. (niedziela) godz. 12.55 sala zielona

SPECJALNOŚĆ:       ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ

Studia stacjonarne

II rok : 16.01.2020 r. (czwartek) godz. 19.15 sala 006

Studia niestacjonarne

II rok: 12.01.2020 r. (niedziela) godz. 12.55 sala zielona


Informujemy, że od roku akademickiego 2019/2020 studenci nie będą otrzymywać kart okresowych osiągnięć studenta do wpisów. Oceny dostępne będą tylko w systemie USOS       ( prosimy o bieżące sprawdzanie ocen i ewentualną weryfikację z prowadzącym zajęcia).

Studenci 2 i 3 roku studiów z niezaliczonym przedmiotem z poprzednich semestrów- zobowiązani są do odebrania kart uzupełnień z Dziekanatu (pokój nr 213) od dnia 21.01.2020r.

 


Wykaz nauczycieli akademickich wyznaczonych do prowadzenia seminarium dyplomowego od semestru letniego 2019/2020.
kierunek  Bezpieczeństwo wewnętrzne,  studia stacjonarne (zapisy wyłącznie dla specjalności BRD odbędą się 22.01 godz. 13.00 p.213 Collegium Novum, kolejność zapisów według średniej )
 • dr P.Kamiński
 • dr A.Kwiatkowski
 • dr R.Kaszubowski – dla specjalności Kryminologia i kryminalistyka

Wykaz nauczycieli akademickich wyznaczonych do prowadzenia seminarium dyplomowego od semestru letniego 2019/2020.
kierunek  Zarządzanie i dowodzenie,  studia stacjonarne (zapisy odbędą się 14.01 godz. 9.00 p.213 Collegium Novum)
 • dr hab. H.Mizgajska
 • dr hab. K.Malasiewicz
 • dr A.Ludwiczak
 • dr J.Frąszczak

 


Wykaz nauczycieli akademickich wyznaczonych do prowadzenia seminarium dyplomowego od semestru letniego 2019/2020.
kierunek  Zarządzanie i dowodzenie,  studia niestacjonarne (zapisy odbędą się 18.01 godz. 12.50 p.213 Collegium Novum)
 • prof. dr hab S.Kowal
 • prof. dr hab. J. Wołejszo
 • dr B.Wenerska
 • dr hab. T.Rubaj
 • dr hab. Z.Staniek

Wykaz nauczycieli akademickich wyznaczonych do prowadzenia seminarium dyplomowego od semestru letniego 2019/2020.
kierunek  Bezpieczeństwo wewnętrzne,  studia niestacjonarne (zapisy odbędą się 25.01 godz. 12.10 p.213 Collegium Novum, kolejność zapisów według średniej)
 • dr hab I.Dziubek
 • dr B. Pawlaczyk

Wykaz nauczycieli akademickich wyznaczonych do prowadzenia seminarium dyplomowego od semestru letniego 2019/2020.
kierunek  Zarządzanie,  studia stacjonarne (zapisy odbędą się 15.01 godz. 9.00 p.213 Collegium Novum, kolejność zapisów według średniej)
 • dr hab O.Lissowski
 • dr hab. K.Walczak
 • dr A.Matuszewska
 • dr T.Manasterska
 • dr I.Rącka
 • dr Z.Szmaj

Wykaz nauczycieli akademickich wyznaczonych do prowadzenia seminarium dyplomowego od semestru letniego 2019/2020.
kierunek  Zarządzanie,  studia niestacjonarne (zapisy odbędą się 11.01 godz. 12.50 p.213 Collegium Novum, kolejność zapisów według średniej)
 • prof. dr hab M.Krzyśko
 • prof. dr hab M.Trojanek
 • dr K.Mikurenda
 • dr A.Pisarska
 • dr R.Orliński
 • dr L.Szczupak

ZP II rok studia stacjonarne

Dnia 16.01 godz. 15.30-18.45 s.20 odbędą się zajęcia z przedmiotu „Zarządzanie projektami” z Panem dr B.Spychalskim (zajęcia odrabiane)

 


 

UWAGA STUDENCI – WARUNEK PRZYSTĄPIENIA DO SESJI EGZAMINACYJNEJ

 

Student przystępując do egzaminu lub zaliczenia jest zobowiązany do okazania (w razie wezwania) ważnej ( z aktualnym hologramem) legitymacji studenckiej.


ZFP II rok studia stacjonarne
Dnia 07.01 zajęcia z Panią mgr A. Kamińską Wypchło zostają odwołane. Zajęcia odrobione zostaną 16.01 godz. 8.00-11.15

 

Dnia 10.01 w trakcie wykładu odbędzie się zaliczeniowe  uzupełniające z przedmiotu „Przedsiębiorczość i innowacyjność” z Panią dr hab H.Mizgajską

studia stacjonarne  – 8.45 s.zielona

studia niestacjonarne  – 16.45 s.zielona


 


KURSY I SZKOLENIA

KURS PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE 

 

 1. Kurs PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE jest obowiązkowy dla wszystkich studentów I roku studiów licencjackich stacjonarnych i niestacjonarnych.
 2. Jeżeli student zaliczył taki kurs na innym wydziale lub innej Uczelni, to istnieje możliwość przepisania za okazaniem poprzedniego wpisu.
 3. Założeniem kursu jest zapoznanie studenta z zasadami korzystania ze zbiorów Biblioteki, oraz przygotowanie do szybkiego i trafnego wyszukiwania literatury, czasopism, informacji bibliograficznej, informacji patentowej, oraz korzystania z baz danych.
 4. Logowanie na platformie m-Academia, znajdującej się na stronie Uczelni pwsz.kalisz.pl, w zakładce „Student” lub na stronie Biblioteki Uczelnianej w zakładce „Przysposobienie biblioteczne” wg wzoru:

Login: nr PESEL

Hasło: jak do  USOSWeb jako użytkownik CAS

 1. Materiały do kursu są obowiązkowe do przejrzenia na platformie   m-Academia  w  części: NAWIGACJA, zakładka –  Kursy, a następnie – Organizacyjne.
 2. System pozwala na zaliczenie testu on-line tylko po zapoznaniu się z materiałami.
 3. Zaliczenie testu odbywa się on-line przy komputerze uczelnianym, w obowiązkowym terminie wyznaczonym dla poszczególnych grup ćwiczeniowych, przez Dział Nauczania.

 

 1. Miejsce zaliczenia:
 • Studenci Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych – Czytelnia Główna, ul. Nowy Świat 4a
 • Studenci Wydziału Politechnicznego , Czytelnia Wydziału Politechnicznego, ul. Poznańska 201-205
 • Studenci Wydziału Medycznego oraz Rehabilitacji i Sportu – Czytelnia Wydziału Medycznego oraz Rehabilitacji i Sportu, ul. Kaszubska 13
 1. Test składa się z 10 pytań wybieranych losowo. Do zaliczenia potrzebne jest minimum 6 punktów (60%), czyli udzielenie prawidłowych odpowiedzi na 6 pytań.
 2. Po zaliczeniu testu, starostowie grup są zobowiązani do odbioru kart z  wpisami dla całej grupy, w poszczególnych czytelniach, w których odbywały się zaliczenia.
 3. Studenci, którzy nie przystąpili do testu w wyznaczonych terminach, mogą zgłaszać się indywidualnie do swoich czytelni wydziałowych.
 4. Zaliczenie testu w formie on-line jest możliwe dwukrotnie, jednak nie prędzej jak po 48 godzinach od pierwszego podejścia.
 5. Jeżeli dwukrotnie w formie on-line test nie zostanie zaliczony to wtedy odbywa się egzamin w formie rozmowy  w czytelni danego wydziału.
 6. Termin zaliczenia testu i odbioru kart z wpisem trwa do końca II semestru.

 

U W A G A

Korzystanie z Biblioteki jest możliwe przed zaliczeniem RZYSPOSOBIENIA BIBLIOTECZNEGO.

 


Dyżur Pani dr A.Matuszewskiej zostaje  przełożony  ze środy 18.12 ( 16 30 – 18 30 )
na 7 stycznia 2020 roku od 17 do 18 i 8 stycznia od 9 30 do 10 30.

Zarządzanie I rok studia stacjonarne

Dnia 11.12 wykład z Panem prof. dr hab. K.Walczakiem rozpocznie się z opóźnieniem o godz. 10.30

 


Legia Akademicka czeka !!!

Nasza uczelnia po raz kolejny została zakwalifikowana przez MNiSzW do prowadzenia szkolenia w ramach III edycji Legii Akademickiej.

W związku z powyższym Wydział Nauk Społecznych ogłasza nabór studentów chętnych  do uczestnictwa w III edycji projektu „Legia akademicka”.

Informacje oraz zapisy: e-mail: k.glapinska@pwsz.kalisz.pl, tel: (62) 767-95-26 lub osobiście. Wniosek o przyjęcie do Legii Akademickiej do odbioru w pokoju 208 ul. Nowy Świat 4a.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Udział mogą wziąć również studenci z innych uczelni.

Ostateczny termin zakończenia rekrutacji 08.01.2020 r.

 


 

ZiD II rok studia stacjonarne

Dnia 11.12 wykład z Panią dr B.Wenerską zostaje odwołany. Wykład ten zostanie odpracowany

21.01 (wtorek) godz. 13.35-15.05

24.01 (piątek) godz. 8.00-9.30 – zaliczenie

 


 

 

Dnia 09.12 dyżur Pana dr hab I.Dziubka zostaje odwołany, dyżur zostanie odpracowany w dniu 18.12 (środa) od godz. 8.00-12.00 s.207 ul.Poznańska

 


 

 

„Studenci V semestru na kierunku Zarządzanie proszeni są o składanie dzienników praktyk w pok. 107,

w każdy wtorek w godz. 16.00-18.00, do końca stycznia 2020.

 


Dnia 04.12 dyżur z Panią mgr K.Majewską zostaje odwołany

 


 

Dnia 13.12 godz. 19.00 s.28  odbędzie się egzamin uzupełniający z przedmiotu „Marketing” z Panią dr T.Manasterską

 


 

Dnia 04.12 zajęcia z Panem dr Z.Szmajem zostają odwołane

 


 

Zarządzanie Logistyką III rok studia stacjonarne

Kolokwium uzupełniające (2 termin) ze statystyki opisowej z drem K. Deręgowskim odbędzie się w poniedziałek 16 grudnia o 8.30 w sali 32.

 

Zarządzanie III rok studia niestacjonarne

Kolokwium uzupełniające (2 termin) ze statystyki opisowej z drem K. Deręgowskim odbędzie się w niedzielę 15 grudnia o 18.15 w sali 32.

 

Zarządzanie II rok studia niestacjonarne

Kolokwium uzupełniające (1 termin) ze statystyki opisowej z drem K. Deręgowskim odbędzie się w niedzielę 15 grudnia o 18.15 w sali 32.

 


 

Dyżur Pani mgr A.Szczepanowskiej w dniu 26.11  odbędzie się w godz. 15.30-16.00.

Dnia 03.12 dyżur odbędzie się w godz. 13.30-17.00

 


 

Dnia 27.11 zajęcia z Panem dr Z.Szmajem zostają odwołane

 


 

stacjonarne i niestacjonarne

Dnia 08.12 godz. 12.50 s.209 odbędą się egzaminy i zaliczenia uzupełniające z Panią dr A.Ludwiczak

 


Bezpieczeństwo wewnętrzne III rok

W dniu 25.11 seminarium dyplomowe z Panem dr hab. I.Dziubkiem zostaje odwołane.

 


W dniach 25-26.11 zajęcia z Panem mgr J.Przybyłem zostają odwołane

 


 

W dniach 25-31.11 zajęcia z Panią mgr A.Kamińska Wypchło zostają odwołane

 


 

Dnia 09.12 godz. 15.00 s.105 ul.Poznańska odbędzie się zaliczenia uzupełniające z panem dr J.Fiebigiem

 


 

 

Zarządzanie i dowodzenie I rok studia niestacjonarne

Dnia 16.11 zajęcia z Panią dr B.Wenerską rozpoczną się o godz. 8.30

 


 

III rok Zarządzanie

Dnia 13.11 godz. 13.30 s.003 odbędzie się seminarium dyplomowe z Panem dr J.Frąszczakiem

 


Dnia 07.11.19 zajęcia z Panią mgr E.Kulawiecką  zostają odwołane


Dnia 05.11.19 zajęcia z Panią dr I.Rącką zostają odwołane

 


Wydział Nauk Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława

Wojciechowskiego w Kaliszu   i   Wojskowa Komenda Uzupełnień w  Kaliszu

serdecznie zapraszają

studentów dowolnego roku i kierunku studiów

na spotkanie informacyjne dot. „Legii akademickiej” w  roku ak.2019/2020,

które odbędzie się 13 listopada 2019r. (środa) godz. 15.00

s.107 ul. Poznańska (budynek Oecologicum)

 


Informacja dla studentów: opiekunem III roku Zarządzanie studia stacjonarne i niestacjonarne jest Pani dr Anna Matuszewska, dostępna na Uczelni w godzinach dyżurów (szczegóły podane są na USOS ).  Zapraszam również do kontaktu e mail a.matuszewska@pwsz-kalisz.edu.pl

Dnia 12.11 godz. 15.30 s.46 odbędzie się zaliczenie poprawkowe uzupełniające z ćwiczeń z analizy finansowej z Panią mgr A.Szczepanowką (dot. obecnego III roku ZL, ZFP)

Do dnia 27.10 zajęcia z Panią mgr A.Kamińską Wypchło zostają odwołane.

Zarządzanie II rok studia stacjonarne

Zajęcia ze statystyki z drem K. Deręgowskim za dzień 20.01.2020 odbędą według planu:

Zarządzanie Publiczne grupa A 2.12.2019 8.00-9.30

Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa grupa A 28.10.2019 15.30-17.00

Zarządzanie Logistyką grupa A 28.10.2019 8.00-9.30

 


 

Egzamin uzupełniający z Badań marketingowych u dr K. Mikurendy

dla studentów I i II stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne

odbędzie się 21 listopada o godz. 17.15, s. 44.

Zaliczenie ćwiczeń odbędzie się 14 listopada o  godz. 17.15 – na warunkach indywidualnie ustalonych z wykładowcą.

 


Bezpieczeństwo wewnętrzne, Obronność Państwa i Bezpieczeństwo narodowe
studia stacjonarne
Od dnia  18.10 wszystkie zajęcia piątkowe stacjonarne !!!!!
odbywać się będą na ul.Łódzkiej.  Aktualny plan na portalu w zakładce plany zajęć

Osoby, które planują przystąpić do egzaminu dyplomowego w miesiącu wrześniu bądź październiku,
i są zainteresowane podjęciem studiów w Naszej Uczelni,
proszone są o pilne zgłoszenie się do Działu Rekrutacji lub kontakt telefoniczny 62 767 95 20