Ogłoszenia

Dnia 13.09 godz. 17.00 ul.Poznańska odbędą się zaliczenia poprawkowe i wpisy z Panem dr hab. I.Dziubkiem

Dnia 26.09 od godz. 16.00 -18.00 odbędzie się dyżur (wpisy i ewentualne zaliczenia poprawkowe) z Panem  prof. dr hab. S.Kowalem

Dnia 13.09 godz. 17.00 s.34 lub 14.09 godz. 9.00 s.34 odbędą  się egzaminy i zaliczenia  poprawkowe  z Panem dr hab M.Kubińskim

Dnia 14.09 godz. 9.00 s.22 odbędzie się egzamin poprawkowy z przedmiotu „Makroekonomia” z Panem prof. dr hab. S.Kowalem   (egzamin poprowadzi w zastępstwie mgr S.Pietrzak)

Dnia 13.09 odbędą  się zaliczenia i egzaminy poprawkowe z Panem dr hab. M.Skarżyńskim

Ochrona osób, obiektów i mienia – egz. popr. – godz. 10.00-11.00 s. 20- studia stacjonarne
Organizacja i ekonomika transportu – egz. popr. – godz. 11.00-12.00 s.20- studia stacjonarne
Ekologistyka – zal. popr. – godz. 12.00-13.00 s.20- studia stacjonarne

Ochrona osób, obiektów i mienia – egz. popr. – godz. 16.00 s.103 – studia niestacjonarne
Organizacja i ekonomika transportu – egz. popr. – godz. 16.45 s.103- studia niestacjonarne
Ekologistyka – zal. popr. – godz. 16.45 s.103- studia stacjonarne
Ochrona osób, obiektów i mienia – egz. popr. – godz. 16.00 s.103 – studia niestacjonarne
Organizacja i ekonomika transportu – egz. popr. – godz. 16.45 s.103- studia niestacjonarne
Ekologistyka – zal. popr. – godz. 16.45 s.103- studia stacjonarne

Dnia 17.09 godz. 10.00 s.006 odbędą się zaliczenia poprawkowe z Panem dr Z.Szmajem

Dnia 11.09 godz.12.00 s.34 odbędzie się dodatkowy dyżur z Panem dr hab W.Scheffsem

studia niestacjonarne
Dnia 14.09. w godz. 12.00  s.007  odbędą się  zaliczenia i egzaminy poprawkowe z Panem mgr B.Derwichem

Dnia 11.09. w godz. 13.00 do 14.00 p.103 ul. Poznańskiej  odbędą się  zaległe wpisy u Pana mgr L.Kudły

Dnia  20.09 godz. 16.00 s.006 odbędą się zaliczenie poprawkowe z ćwiczeń z Panem dr J.Fiebigiem

Dnia  20.09 godz. 17.00 s.006 odbędą się zaliczenia i egzaminy poprawkowe (dot. wykładów)   z Panem dr J.Fiebigiem

Dnia  17.09 godz. 8.00 s.49 odbędą się zaliczenia i egzaminy poprawkowe z języka niemieckiego z Panią mgr G.Płonką

Dnia 15.09 o godz. 14.00 s.20 lub 16.09 o godz. 11.00 s.22 odbędą się zaliczenia i egzaminy poprawkowe z Panem dr hab W.Scheffsem

Dnia 13.09 w godz.  14.30 do 17.00 odbędą się zaliczenia i egzaminy poprawkowe z Panem dr hab T.Rubajem.

kierunek ZiD, studia II stopnia, stacjonarne
Dnia 13.09 w godz. 14.30 – 16.00 s.22 odbędzie się egzamin poprawkowy z przedmiotu „Dowodzenie operacyjne” z Panem dr hab. T.Rubajem

 

Dnia 13.09 o godz.  15.00 studia stacjonarne, godz. 17.00 studia niestacjonarne  s.007  odbędzie się egzaminy i zaliczenia  poprawkowy  z Panem dr N.Prusińskim

Dnia 13.09 w godz. 14.30-17.30 s.20 odbędą się zaliczenia i egzaminy poprawkowe z Panem prof. dr hab. A.Polakiem

Dnia  03.09 dyżur Pani mgr O Czekalskiej Kubisiak zostaje odwołany. Dyżur odbędzie się w piątek od godz. 15.30

II rok Zarządzanie  studia niestacjonarne
Dnia  13.09 godz. 17.00 s.38 odbędzie się egzamin poprawkowy z języka angielskiego z Panią mgr G.Wujkowską

II rok Zarządzanie i Bezpieczeństwo wewnętrzne studia stacjonarne
Dnia  10.09 godz. 10.00 s.20 odbędzie się egzamin poprawkowy z języka angielskiego.

Dnia 06.09 godz. 16.30 s.006   odbędą się zaliczenia  poprawkowe z Panią mgr O.Czekalską Kubisiak

Praktyki zawodowe
studia stacjonarne i niestacjonarne
 Zarządzanie  I i II rok (wszystkie specjalność)
 1.  w celu uzyskania zaliczenia z praktyki należy w terminie do dnia 26.09.2019 złożyć do sprawdzenia dziennik praktyk (brak złożenia dziennika powoduje nie zaliczenie praktyki- ocena niedostateczna)
 2.  dyżur do dnia 26.09.2019 r  –  czwartek godz. 15.00-16.00;     piątek godz. 10.00-11.00
 3. wpis nastąpi podczas kolejnego dyżuru po złożeniu dziennika (data wpisu jest datą złożenia dziennika)
 4. następnie dziennik wraz z kartą należy złożyć w dziekanacie wydziału

 


Praktyki zawodowe
Bezpieczeństwo wewnętrzne, Obronność Państwa, Zarządzanie i dowodzenie
Oddawanie dzienników praktyk od dnia 03.09.2019 r. p. 105.
Wpis tydzień później po sprawdzeniu dziennika.
Następnie dziennik wraz z kartą należy oddać w Dziekanacie Wydziału.
Proszę nie zostawiać dzienników w portierni.

studia niestacjonarne

Dnia 13.09  godz.  16.00 s.006   odbędzie się zaliczenie i egzaminy poprawkowe z Panią dr A.Ludwiczak

studia stacjonarne

Dnia 10.09  godz.  9.00 s.006   odbędzie się zaliczenie i egzaminy poprawkowe z Panią dr A.Ludwiczak

 


 

Dnia 05.09 studia stacjonarne i niestacjonarne godz.16.00, s.34 odbędzie się zaliczenie poprawkowe z Panią mgr E.Kulawiecką


ZMIANA TERMINY  !!!!!

studia stacjonarne

Dnia 20.09 godz. 15.30  aula odbędą się  egzamin poprawkowy z przedmiotów”Rachunkowość finansowa” i „Rachunkowość zarządcza „z Panią dr Ch.Krzakiewicz

 

studia niestacjonarne

Dnia 20.09 godz. 18.00  aula odbędą się  egzamin poprawkowy z przedmiotów”Rachunkowość finansowa” i „Rachunkowość zarządcza „z Panią dr Ch.Krzakiewicz


 

Zarządzanie I rok studia niestacjonarne

Kolokwium poprawkowe ze statystyki opisowej z drem K. Deręgowskim odbędzie się w czwartek 5 września w sali 32 o godz. 16.00.

 


Dnia 21.09.19 godz. 9.00 s. 007  odbędą  się egzaminy poprawkowe z Panem mgr K. Jeziorskim


 

Dnia 21.09.19 godz. 12.00 s.34  odbędą  się zaliczenia i egzaminy poprawkowe z Panem dr hab. Z.Stańkiem


Dnia 20.09.19 godz. 17.00 s.20  odbędą  się zaliczenia i egzaminy poprawkowe z Panią dr T.Manasterską


 

studia stacjonarne

Dnia 17.09.19 godz. 17.00 s.20  odbędą  się zaliczenia i egzaminy poprawkowe z Panem mgr B.Derwichem


 

studia stacjonarne

Dnia 16.09.19 godz. 17.00 s.20  odbędą  się zaliczenia i egzaminy poprawkowe z Panią dr A.Matuszewską


 

studia niestacjonarne

Dnia 15.09.19 godz. 10.00 s.20  odbędą  się zaliczenia i egzaminy poprawkowe z Panią dr A.Matuszewską


 

Dnia 14.09.19 godz. 11.00 aula odbędą  się zaliczenia i egzaminy poprawkowe z Panią dr K.Mikurendą


 

Dnia 13.09.19 godz. 16.00 s.22 odbędą  się zaliczenia i egzaminy poprawkowe z Panem prof. dr hab. T.Buksińskim


 

Dnia 06.09.19 godz. 17.00 s.007 odbędą  się zaliczenia poprawkowe z Panem mgr K.Jeziorskim


 

Dnia 06.09.19 godz. 16.00 s.34 odbędą  się zaliczenia poprawkowe z Panem dr J.Kolańskim


Dnia 03.09.19 godz. 9.30 s.38 odbędą  się zaliczenia poprawkowe z Panią mgr M.Spychalską


Wpisy u Pana mgr Ł. Mikołajczyka odbędą się 27.06 (czwartek) godz. 16.00 s.103

Zaplanowane zaliczenia poprawkowe na dzień 27.06 (czwartek) z Panem prof. dr hab. S.Kowalem zostają odwołane,
o kolejnym terminie poinformujemy w ogłoszeniach.

Praktyki zawodowe
studia stacjonarne i niestacjonarne
Kierunek- bezpieczeństwo wewnętrzne, obronność państwa i zarządzanie i dowodzenie I rok
 1. wydawanie dokumentacji dotyczącej praktyk tj. skierowania i dziennika praktyk tylko do dnia 02.07.2019 r.

2. Warunkiem uzyskania dokumentacji jest przedstawienie jest przedstawienie zaświadczenia o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków.

3. Oddawanie dzienników praktyk do sprawdzenia od dn. 02.09.2019 r.

 


 

Dyżur Pani mgr M. Majchrzak zostaje przeniesiony  z wtorku 25.06.2019 na poniedziałek 24.06.2019 r. na godz. 12.55 – 13.55.

 


 

Zaliczenie poprawkowe z O. Czekalską odbędzie się 25.06.2019 z przedmiotów:

– Zamówienia publiczne – III rok studia stacjonarne godz. 12.30  s.103

– Administracja – III rok studia stacjonarne godz. 12.30  s.103

– Administracja – III rok studia niestacjonarne  godz. 15.30  s.103

 


 

W dniu 21.06 (piątek) dziekanat i sekretariat WNSIH będą nieczynna.

 


 

 

Zgodnie z treścią Rozdziału IV §31 Regulaminu Studiów PWSZ w Kaliszu, która brzmi: „zaliczenia poprawkowe odbywają się (…) nie później niż do rozpoczęcia sesji poprawkowej”, podaję termin poprawy: 26 czerwca 2019 r., w godzinach (15.00-17.00).

dr Anna Maczasek


 

Zarządzanie 1 rok studia niestacjonarne

Kolokwium poprawkowe ze statystyki opisowej z drem K. Deręgowskim odbędzie się w niedzielę 16 czerwca w sali 32 Nowy Świat 4. O godz. 8.30 piszą grupy 1B i 2B. Grupa 3B pisze o 18.10.


 

Zarządzanie bezpieczeństwo III rok studia stacjonarne i niestacjonarne

Dnia 15.06 godz. 12.50 s.102 odbędzie się zaliczenie poprawkowe z przedmiotu „Administracja” z Panią dr dr B.Wenerska


Praktyki zawodowe
studia stacjonarne i niestacjonarne
Kierunek- zarządzanie
 1. wydawanie dokumentacji dotyczącej praktyk tj. skierowania i dziennika praktyk tylko do dnia 28.06.2019 r.  w dniach :

czwartek w godz. 15.15-16.00

piątek w godz. 10.00-11.00

2. Warunkiem uzyskania dokumentacji jest przedstawienie jest przedstawienie zaświadczenia o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków.

3. Oddawanie dzienników praktyk do sprawdzenia od dn. 05.09.2019 r.

 


Zarządzanie I rok studia stacjonarne
Do dnia 11.06 (wtorek) proszę dokonać wyboru specjalności realizowanej w dalszym etapie studiów.
Zapisu należny dokonać osobiście, drogą mailową  m.jedruszkiewicz@pwsz.kalisz.pl lub telefonicznie 62 76 79 527.
O uruchomieniu specjalności decyduje ilość chętnych studentów. Przy zapisach proszę wskazać  drugą specjalność.
Specjalności do wybory:
 • zarządzanie logistyką
 • zarządzanie publiczne
 • zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

 

Zarządzanie I rok studia niestacjonarne
Do dnia 15.06 (sobota) proszę dokonać wyboru specjalności realizowanej w dalszym etapie studiów.
Zapisu należny dokonać osobiście, drogą mailową  m.jedruszkiewicz@pwsz.kalisz.pl lub telefonicznie 62 76 79 527.
O uruchomieniu specjalności decyduje ilość chętnych studentów. Przy zapisach proszę wskazać drugą specjalność.
Specjalności do wybory:
 • zarządzanie logistyką
 • zarządzanie publiczne
 • zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

 

Zarządzanie i dowodzenie  I rok studia stacjonarne
Do dnia 11.06 (wtorek) proszę dokonać wyboru specjalności realizowanej w dalszym etapie studiów.
Zapisu należny dokonać osobiście,  drogą mailową  a.klesta@pwsz.kalisz.pl lub telefonicznie 62 76 79 677.
O uruchomieniu specjalności decyduje ilość chętnych studentów. Przy zapisach proszę wskazać  drugą specjalność.
Specjalności do wybory:
 • zarządzanie i dowodzenie w organizacjach publicznych
 • zarządzanie logistyką
 • finanse i rachunkowość w zarządzaniu

 

Zarządzanie i dowodzenie  I rok studia niestacjonarne
Do dnia 15.06 (sobota) proszę dokonać wyboru specjalności realizowanej w dalszym etapie studiów.
Zapisu należny dokonać osobiście, drogą mailową  a.klesta@pwsz.kalisz.pl lub telefonicznie 62 76 79 677.
O uruchomieniu specjalności decyduje ilość chętnych studentów. Przy zapisach proszę wskazać  drugą specjalność.
Specjalności do wybory:
 • zarządzanie i dowodzenie w organizacjach publicznych
 • zarządzanie logistyką
 • finanse i rachunkowość w zarządzaniu

 

Zarządzanie i dowodzenie I rok

Na portalu w zakładce plany zajęć zamieszczono plan proseminarium.

godz. 9.45-11.15 – dr B.Wenerska s.007  w term: 05.06

godz. 9.45-11.15 – dr A. Ludwiczak s.103  w term: 05.06

17.15-18.45 – dr hab. M.Stajniak s. 006 w term 13.06.19

15-15-16.45  – prof. dr hab. J. Wołejszo w term: 14.06

 


Praktyki Zawodowe

Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne (I i II rok), Zarządzanie i dowodzenie (I rok), Obronność państwa (I rok)

Tryb: stacjonarny i niestacjonarny

Dnia 31 maja 2019 r. upływa termin, w którym należy złożyć dokumenty niezbędne do odbywania praktyk zawodowych (zgodnie z informacją podaną podczas spotkań organizacyjnych).

Brak zaliczenia praktyk skutkuje brakiem zaliczenia semestru.

 


 

Zarządzanie 2 rok

Egzamin uzupełniający (1 termin) ze statystyki z prof. Krzyśko odbędzie się w piątek 31 maja o 9.30 w sali 207.

 


 

W dniu 20.05 zajęcia z panią mgr I.Kulińską Badio zostają odwołane

 


 

Dyżur Pani mgr M.Majchrzak zostaje przeniesiony z wtorku 21.05.2019 na środę 22.05.2019 r. na godz. 16.00 – 17.00.


Zarządzanie 2 rok studia niestacjonarne

Kolokwium uzupełniające ze statystyki opisowej z drem K. Deręgowskim odbędzie się w sobotę 18 maja o godz. 18.20 w sali 32 Nowy Świat 4. Termin niedzielny jest nieaktualny.

 


 

W dniach 15-19.05 zajęcia z Panią mgr I.Kulińską Badio  zostają odwołane.

 


OGŁOSZENIE

21 maja 2019 roku, w godzinach od 10.00 do 12.00, w auli oraz na terenie przed Collegium Oecologicum przy ulicy Poznańskiej odbędzie się spotkanie studentów z 12 Wielkopolską Brygadą Obrony Terytorialnej z Poznania. Plan spotkania przewiduje przedstawienie informacji o Wojskach Obrony Terytorialnej oraz pokazy:

 • Umundurowania i uzbrojenia.
 • Udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej na polu walki.
 • Wspólnego ćwiczenia na matach z instruktorem i zawodnikiem MMA.
 • Sprzętu piechoty lekkiej.

 

Z powodu udziału w konferencji w dniu 21.05 dyżur z Panem  dr hab. I.Dziubkiem zostaje odwołane.

 


 

Bezpieczeństwo wewnętrzne III rok studia stacjonarne

Dnia 21.05 godz. 9.15 s.107 odbędzie się zaliczenie poprawkowe z przedmiotu „Administracja” z Panią dr B.Wenerską


 

 

W dniach 12-13.05 zajęcia z Panią prof. dr hab M.Trojanek zostają odwołane


 

 

Decyzją Rektora PWSZ , Zarządzeniem nr 0300.35.v.2018

w dniu 10 maja 2019 roku od godz. 17.00 ustala się godziny rektorskie

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Władz Uczelni oraz Samorządu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu serdecznie Państwa zapraszamy na Galę Miss PWSZ 2019, która odbędzie się w dniach 10 maja br. o godz. 19:00 w auli Collegium Novum ul. Nowy Świat w Kaliszu.

12 dziewczyn powalczy o tytuł Najpiękniejszej Studentki PWSZ. Aula zmieni swój wystrój. Dziewczyny wystąpią w strojach casual, sukniach ślubnych, stroju sportowym i sukniach wieczorowych ufundowanych przez firmę Dominiak Desing oraz Decathlon. Choreografii uczyć ich będzie NeoDance studio. Na Galii będzie można obejrzeć zdjęcia z sesji zdjęciowej dziewczyn.

Łączna pula nagród dla Laureatek Konkursu to ok 11 000 zł. Nagrody to między innymi:

 • Weekendowy pobyt w Hotelu Jakubus
 • Usługi SPA&Wellness w salonie Eternity
 • Profesjonalna sesja zdjęciowa
 • Makijaż wieczorowy z mini sesją zdjęciową
 • Makijaże permanentny
 • Kolacja dla dwóch osób we Pałacu Tłokinia
 • Karnety na siłownie z treningiem personalnym oraz basen itp.

Przewidziane są również liczne atrakcję. Pokazy grup tanecznych, występ zespołu Piano Song a na uwieńczenie wieczoru koncert Piotra Porady i Eweliny Łuszczek.

Ponieważ zabawa to nie wszystko, bardzo mocno w tym roku stawiamy na POMAGANIE, dlatego podczas Galii wolontariusze będą prowadzić akcje zbiórki pieniędzy ale na tym nie koniec już od 7.05 na terenie Uczelni oraz Miasta taką akcję prowadzić będą kandydatki do tytułu Miss. Środki zebrane przez nas w tych dniach zostaną przekazane na mała Maję oraz Igę, aby pomóc im w walce o lepsze jutro.

Mamy nadzieję, że dołączą Państwo do świetnej zabawy jak i również szlachetnej akcji pomocy Dzieciom.

Prosilibyśmy aby osoby które są pewne że będą uczestniczyły w Gali poinformowały nas o tym, zarezerwujemy miejsca blisko sceny.

Z należnymi wyrazami szacunku

Marta Podwapińska

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studenckiego

 

 


Zaliczenie uzupełniające z semestru zimowego roku akad. 2018/2019 u O. Czekalskiej- Kubisiak odbędzie się:
28 maja (wtorek) o godz. 10.30 .103 – studia stacjonarne
16 czerwca (niedziela) o godz. 10.00 s.103 – studia niestacjonarne
Osoby, które nie uzyskały zaliczenia mogą również zaliczać podczas konsultacji.

 


 

Bezpieczeństwo wewnętrzne I rok studia stacjonarne

Dnia 25.04 wykład z przedmiotu „Statystyka „z Panem prof. dr hab M.Krzyśko rozpocznie się o  godz. 16.30.


studia niestacjonarne

W dniach  27-28.04 zajęcia z Panem mgr W. Łukaszonkiem zostają odwołane.

 


 

 

Zdrowych, pogodnych  Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości.

Radosnego, wiosennego nastroju oraz serdecznych spotkań w gronie rodziny.

                                     Odpoczynku i wytchnienia od dnia codziennego.

                                                         Życzą Państwu

           Dziekan i Prodziekani Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych

 


 

plakatpraktyki

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych serdecznie zaprasza studentów do udziału w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej”.

Zostały ostatnie miejsca !!!

Studenci kierunków: Zarządzanie, Zarządzanie i dowodzeniu oraz Bezpieczeństwo wewnętrzne  zainteresowani udziałem w projekcie proszeni są o zgłaszanie się w pokoju 208 lub 212 budynek Collegium Novum.


https://poczta.pwsz.kalisz.pl/?_task=mail&_framed=1&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=12149&_part=10&_extwin=1&_mimewarning=1&_embed=1

Dnia  21 marca 2019 (czwartek)  roku godz. 17.00 w Auli Zielonej Collegium Novum,
przy ul. Nowy Świat 4a odbędzie się inaugurację szkolenia wojskowego dla studentów „Legia Akademicka”.
Osoby biorące udział w szkoleniu serdecznie zapraszamy.

 

 


Bezpieczeństwo Wewnętrzne 2 rok studia stacjonarne

Kolokwium uzupełniające (2 termin – ostatni) ze statystyki opisowej z drem K. Deręgowskim odbędzie się w poniedziałek 13 maja w sali 32 Nowy Świat 4 o godz. 15.30.

Zarządzanie 2 rok studia stacjonarne

Kolokwium uzupełniające (1 termin) ze statystyki opisowej z drem K. Deręgowskim odbędzie się w poniedziałek 6 maja w sali 32 Nowy Świat 4 o godz. 17.00.

Zarządzanie 2 rok studia niestacjonarne

Kolokwium uzupełniające (2 termin – ostatni, semestr letni) ze statystyki opisowej z drem K. Deręgowskim odbędzie się w niedzielę 12 maja w sali 32 Nowy Świat 4 o godz. 10.30.

Zarządzanie 2 rok studia niestacjonarne

Kolokwium uzupełniające (1 termin, semestr zimowy) ze statystyki opisowej z drem K. Deręgowskim odbędzie się w niedzielę 19 maja w sali 32 Nowy Świat 4 o godz. 16.30.


Dnia 13.05.19  w godz. 15.45 s.105 ul.Poznańska odbędzie się  ostatni termin poprawkowy uzupełniający z Panem dr J.Fiebigiem

Zaliczenie poprawkowe uzupełniające  z przedmiotu ” Zarządzanie projektami” u p.mgr Małgorzaty Spychalskiej odbędzie się  16.04.2019 r. w godzinach od 14.30-16.00 s.46

Bezpieczeństwo wewnętrzne II rok studia stacjonarne
Dnia 03.04 seminarium dyplomowe z Panem dr P.Kamińskim zostaje odwołane

studia stacjonarne dot. wszystkich kierunków
Dnia 29.03 (piątek) godz. 9.00 s.oo3 odbędzie się spotkanie dot. absolutorium ze starostami grup III roku licencjatu i II roku magisterki (obecność obowiązkowa)

studia niestacjonarne dot. wszystkich kierunków
Dnia 31.03 (niedziela) godz. 12.50 odbędzie się spotkanie dot. absolutorium ze starostami grup III roku licencjatu i II roku magisterki (obecność obowiązkowa), spotkanie przy portierni w budynku Collegium Novum

Dnia 15.04 godz. 15.00 odbędzie się zaliczenie uzupełniające  z przedmiotu „Analiza finansowa ” z Panią mgr A.Szczepanowską

Studia stacjonarne i niestacjonarne ZiD 1 rok
Dnia 27.03 (środa) godz. 16.00 s. 34 odbędzie się zaliczenie uzupełniające z przedmiotu Ekonomika i finanse przedsiębiorstwa z Panią mgr Edytą Kulawiecką

W dniach 20-22.03 zajęcia z Panią mgr M.Makowską zostają odwołane

 


 

W dniu 19.03 dyżur Pana dr J.Frąszczaka zostaje odwołany. Dyżur odbędzie się 20.03 w godz. 15.00-17.00

 


W dniach 16-22.03 zajęcia z Panią mgr K.Majewską zostają odwołane

 


Zarządzanie i dowodzenie

Dnia 14.03 (czwartek) zajęcia z Panią dr A.Matuszewską zostają odwołane.

 


 

PRAKTYKI ZAWODOWE – STUDIA NIESTACJONARNE

kierunek: Zarządzanie- II rok (wszystkie specjalności)

Spotkanie informacyjne dotyczące praktyk odbędzie się w sobotę 16.03 godz. 12.50

 


studia stacjonarne i niestacjonarne

Dnia 05.04 godz. 16.00 s.zielona odbędzie się zaliczenie poprawkowe (uzupełniające) z Panią dr hab H.Mizgajską

 


 

Dnia 28.03 godz. 16.15 ul.Nowy Świat odbędą się zaliczenia i egzaminy uzupełniające z przedmiotów „Badania marketingowe” (dla studiów I i II stopnia) i „Komunikacja w biznesie” z Panią dr K.Mikurendą  . (do tego czasu student zobowiązany jest na dyżurach zaliczyć ćwiczenia )

 


studia stacjonarne

Dnia 26.03 godz. 11.15 s.błękitna odbędą się zaliczenia uzupełniające z Panią dr A.Ludwiczak

 


 

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ

 1. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu,

Koło Naukowe „ KONTO”

oraz Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy

organizują:

CO?                    WARSZTATY  „ e- PIT 2018”

Kiedy?                 28 lutego  2019 r.  godzina 12.00 – 13.15;

Gdzie?                 Sala 20  ul. Nowy Świat 4 ;

Prowadzący szkolenie: 

 

 • MARLENA BOROWIAK-MICHALSKA – Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu;

Czego możemy oczekiwać?

 • Przedstawienia szczegółowych kwestii dotyczących elektronicznych PIT ,

 czyli e-PIT,

 • Odpowiedzi na pytania dotyczące wstępnie rozliczonych PIT;

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby

Przyjdź, zapytaj – wiedz więcej!

 


Praktyki zawodowe – spotkanie informacyjne

 

Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia stacjonarne

I rok : 07.03.2019r. (czwartek) godz. 12.10  sala        ul. Poznańska

II rok: 07.03.2019r. (czwartek) godz. 11.20 sala          ul. Poznańska

Kierunek: Zarządzanie i dowodzenie

Studia stacjonarne

I rok: 05.03.2019r. (wtorek) godz. 13.20  sala      ul. Nowy Świat

Kierunek: Obronność Państwa

Studia stacjonarne

I rok: 05.03.2019r. (wtorek) godz. 9.00 sala     ul. Poznańska

 


Praktyki zawodowe

studia stacjonarne i niestacjonarne

kierunek:   Zarządzanie

 • składanie oświadczeń w sprawie przeprowadzenia praktyk do dnia 31.05.2019 r.
 • po przedstawieniu porozumienia w sprawie organizacji praktyk i zaświadczenia o ubezpieczeniu, nastąpi wydanie skierowania i dziennika praktyk

Składanie oświadczeń oraz wydawanie dokumentacji:

 • czwartek w godz. 15.15-16.00
 • piątek w godz. 10.00-11.00

 

 

 

 

 

Zarządzanie II rok studia niestacjonarne

Dnia 02.03 o godz. 12.50 p.213 ul. Nowy Świat (Dziekanat) odbędę się zapisy na seminarium.

Kolejność zapisów według listy rankingowej dostępnej na tablicy ogłoszeń

Lista promotorów:

 • dr hab. K.Walczak
 • dr K.Mikurenda
 • dr Z.Szmaj
 • dr A.Pisarska
 • dr Ch.Krzakiewicz

Zarządzanie II rok studia stacjonarne

Dnia 27.02 o godz. 11.15  p.213 ul. Nowy Świat (Dziekanat) odbędę się zapisy na seminarium

Kolejność zapisów według listy rankingowej dostępnej na tablicy ogłoszeń

Lista promotorów:

 • prof. dr hab. M.Krzyśko
 • dr hab. H.Mizgajska
 • dr hab. O.Lissowski
 • dr hab. Z.Staniek
 • dr J.Frąszczak
 • dr R.Orliński
 • dr A.Matuszewska
 • dr T.Manasterska

Bezpieczeństwo wewnętrzne II rok studia stacjonarne

Dnia 27.02 o godz. 13.00 p.213 ul. Nowy Świat (Dziekanat) odbędę się zapisy na seminarium

Kolejność zapisów według listy rankingowej dostępnej na tablicy ogłoszeń

Lista promotorów:

 • dr hab. I.Dziubek
 • dr P.Kamiński
 • dr R.Kaszubowski
 • dr A.Kwiatkowski

PRAKTYKI ZAWODOWE studia niestacjonarna

Kierunek Zarządzanie

Spotkanie informacyjne dla studentów I rok (2 semestr) dot. praktyk zawodowych odbędzie się w dniu 23.02 (sobota) godz. 12.50 s.zielona


Od semestru letniego informacje o dyżurach wykładowców WNSIH dostępne będę w systemie USOSweb. (w zakładce KATALOG, studenci-pracownicy)


studia stacjonarne i niestacjonarne

Dnia 23.03 (sobota) godz. 13.00 ul.Łódzka odbędą się zaległe wpisy i zaliczenia poprawkowe z Panem dr G.Grondysem


Dnia 22.02 godz. 19.15 s.101 odbędą się zaliczenia poprawkowe z Panią dr A.Pisarską


ogłoszenie o zapisach na W-F- zarządzanie I rok studia stacjonarne

OGŁOSZENIE O ZAPISACH – 2 sem. 2018-2019


ZARZĄDZANIE I i II ROK studia stacjonarne
Dnia 15.02 godz. 12.00 s.34 odbędą się zaliczenia i egzaminy poprawkowe
z Panem prof. dr hab. M.Krzyśką


ZARZĄDZANIE I i II ROK studia niestacjonarne
Dnia 15.02 godz. 17.00 s.34 odbędą się zaliczenia i egzaminy poprawkowe
z Panem prof. dr hab. M.Krzyśką

Bezpieczeństwo wewnętrzne II rok  studia stacjonarne
Dnia 15.02 godz. 13.00 s.zielona  odbędzie się egzamin poprawkowy z przedmiotu „Ergonomia oraz BHP” z Panem dr hab. M.Skarżyńskim

Bezpieczeństwo wewnętrzne II rok  studia niestacjonarne
Dnia 15.02 godz. 17.00 s.zielona  odbędzie się egzamin poprawkowy z przedmiotu „Ergonomia oraz BHP” z Panem dr hab. M.Skarżyńskim

Dnia 15.02 godz. 14.00 studia stacjonarne, godz. 16.00- studia niestacjonarne  s.zielona  odbędą  się pozostałe zaliczenia i egzaminy poprawkowy
z Panem dr hab. M.Skarżyńskim

studia stacjonarne i niestacjonarne
Dnia 15.02 godz. 16.00 s.003  odbędą  się zaliczenia poprawkowy
z Panem prof. dr hab.  T.Buksuińskim


Dnia 15.02 godz. 13.30 studia stacjonarne, godz. 17.00- studia niestacjonarne  s.007
odbędą  się zaliczenia i egzaminy poprawkowy oraz wpisy z Panem dr hab. M.Frączkiem


BW III rok
Dnia 15.02 godz. 15.00 -studia stacjonarne, godz. 17.00- studia niestacjonarne  s.błękitna  odbędą  się zaliczenia i egzaminy poprawkowy oraz wpisy  z Panem drJ.Fiebigiem


Dnia 15.02 godz. 16.00- studia stacjonarne, godz. 17.00- studia niestacjonarne  s.103
odbędą  się zaliczenia poprawkowy  z Panią dr A.Maczasek


ZID I rok studia stacjonarne i niestacjonarne
Dnia 15.02 godz. 17.00 s.38 odbędzie  się egzamin poprawkowy
z Panią dr K.Mikurendą


studia stacjonarne i niestacjonarne
Dnia 16.02 godz. 10.00 s.103 odbędą się egzaminy i zaliczenia  poprawkowe
z Panią dr B.Wenerską


BW II rok
Dnia 16.02 godz. 10.00  s.34  odbędą  się zaliczenia i egzaminy poprawkowy oraz wpisy
z Panem drJ.Fiebigiem


studia stacjonarne i niestacjonarne
Dnia 16.02 godz. 11.00 s.003 odbędą się egzaminy i zaliczenia  poprawkowe oraz wpisy
z Panem dr hab. Z.Stańkiem


studia niestacjonarne
Dnia 16.02 godz. 10.00 s.007 odbędą się egzaminy i zaliczenia  poprawkowe
z Panią dr A. Ludwiczak


studia stacjonarne i niestacjonarne
Dnia 16.02 godz. 9.00 s.006 odbędą się egzaminy i zaliczenia  poprawkowe
z Panem dr J.Frąszczakiem


studia niestacjonarne
Dnia 16.02 godz. 12.00 s.108 odbędą się egzaminy i zaliczenia poprawkowe
z Panem dr A.Kwiatkowskim


 

studia stacjonarne
Dnia 14.02.2019r. o godz. 9.00 s.108 odbędą się zaliczenia i egzaminy poprawkowe z Panem dr A.Kwiatkowskim

studia stacjonarne i niestacjonarne
Dnia 16.02.2019r. o godz. 9.00 s.006 odbędą się zaliczenia i egzaminy poprawkowe z Panem dr J.Frąszczakiem

studia stacjonarne i niestacjonarne
Dnia 13.02.2019r. w godz. 15.00- 18.00 s.004 odbędą się zaliczenia i egzaminy poprawkowe z Panem dr Z.Szmajem

studia stacjonarne i niestacjonarne
Dnia 12.02.2019r. o godz. 18.00 s.103 odbędą się zaliczenia i egzaminy poprawkowe z Panem dr hab. I.Dziubkiem

Dnia 12.02.2019r. o godz. 11.00 s.007 odbędzie się zaliczenie poprawkowe z Panią mgr Z.Marciniak

W dniu 07.02.2019r. w godz. 12.00-14.00 i  15.30-17.30 odbędzie się dyżur dr. hab. inż. Tomasza Rubaj. ul. Nowy Świat 4 a Collegium Novum s.błękitna

Bezpieczeństw wewnętrzne I rok studia niestacjonarne
Do dnia 08.02 (piątek) proszę dokonać wyboru specjalności realizowanej w dalszym etapie studiów.
Zapisu należny dokonać drogą mailową  a.klesta@pwsz.kalisz.pl lub telefonicznie 62 76 79 677.
O uruchomieniu specjalności decyduje ilość chętnych studentów. Przy zapisach proszę wskazać ewentualną drugą specjalność.
Specjalności do wybory:
 • wojskowość i edukacja obronna
 • bezpieczeństwo wewnętrzne państwa
 • bezpieczeństwo ruchu drogowego
 • formacje umundurowane i uzbrojone
 • bezpieczeństwo antyterrorystyczne
 • kryminologia i kryminalistyka

Zarządzanie 2 rok

Dyżur dra Deręgowskiego odbędzie się 13.02.2019 w godz. 17.00-18.30 w sali 32.

Zarządzanie 2 rok studia niestacjonarne

Zaliczenie poprawkowe z drem Deręgowskim odbędzie się 14.02.2019 w sali 32. Na godzinę 17.00 przychodzą studenci z ZL, zaś na 18.00 pozostali studenci.

Zarządzanie 2 rok studia stacjonarne

Zaliczenie poprawkowe z drem Deręgowskim odbędzie się 14.02.2019 w sali 32. Na godzinę 10.00 przychodzą studenci z ZL gr. ćwiczeniowa 2, zaś na 11.00 pozostali studenci.


Dnia 07.02 (czwartek) w godz. 14.00-17.00 s.103 odbędzie się dodatkowy dyżur  z Panem dr hab.  I.Dziubkiem

studia stacjonarne
Dnia 13.02 godz. 11.00 odbędą się zaliczenia i egzaminy  poprawkowe z Panią dr A.Ludwiczak

studia stacjonarne i niestacjonarne
Dnia 12.02 godz. 17.00 s.006 odbędą się zaliczenia i egzaminy  poprawkowe z Panem dr P.Kamińskim

studia stacjonarne i niestacjonarne
Dnia 11.02 godz. 17.00 s.46 odbędą się zaliczenia poprawkowe z Panem mgr J.Przybyłem

Dnia 07.02 godz. 10.00 s.003 odbędą się zaliczenia poprawkowe z Panem dr W.Jaszczurem

studia stacjonarne i niestacjonarne
Dnia 11.02 godz. 17.00 odbędą się zaliczenia poprawkowa z Panią dr K.Mikurendą

Dyżur Pani  dr K. Mikurendy w trakcie trwania sesji egzaminacyjnej i poprawkowej odbywać się będzie w piątki godz. 17.00 p.104 ul.Poznańska

Zaliczenie poprawkowe z Panią mgr O. Czekalską – Kubisiak odbędzie się w dniu 5 lutego 2019 r.:
godz. 15.30  – studia stacjonarne sala 103 ul. Nowy Świat
godz. 16.30 – studia niestacjonarne sala 103 ul. Nowy Świat

studia stacjonarne i niestacjonarne
Zaliczenie poprawkowe z Panem mgr K.Jeziorskim odbędzie się 06.02.19 godz. 17.00 s.103

Zaliczenia poprawkowe z Panią dr A.Maczasek
        1) studenci studiów stacjonarnych – 15 lutego, godzina 16.00  s.103
        2) studenci studiów niestacjonarnych – 15 lutego, godzina 17.00 s.103

Zaliczenie poprawkowe z Panem mgr K.Jeziorskim odbędzie się 30.01 godz. 17.00 s.103


Praktyki zawodowe
studia stacjonarne i niestacjonarne
Kierunek- zarządzanie (V semestr)
Kierunek- zarządzanie i dowodzenie  (III semestr)
 1. wpisz z zaliczenia praktyk tylko podczas dyżuru do dnia 15.02.2019
 2. następnie dziennik wraz z kartą należny złożyć w dziekanacie Wydziału

dyżur do dnia 15.02.2019:
środa w godz. 15.15-16.00 (w dn. 13.02.2019r. w godz. 12.30-13.30)

piątek w godz. 8.30-9.30

W powyższych sprawach należy zgłaszać się w pokoju 105 w Collegium Novum


Dyżur Pani dr B.Pawlaczyk we wtorek 29.01 w godz. 15.00-17.00 odbędzie się w s.006 ul. Nowy Świat


Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu ” Zarządzanie projektami” u p.mgr Małgorzaty Spychalskiej ( studia stacjonarne i niestacjonarne) odbędzie się  13.02.2019 r. w godzinach od 13.30.-16.00 , p.nr 46.