Plany studiów

Plany studiów

I ROK

ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE II stopień studia stacjonarne

ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE II stopień studia niestacjonarne

I ROK

ZARZĄDZANIE studia stacjonarne  15.05

ZARZĄDZANIE studia niestacjonarne 15.05

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE studia stacjonarne

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE studia niestacjonarne

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE MODUŁY studia stacjonarne

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE MODUŁY studia niestacjonarne

OBRONNOŚĆ PAŃSTWA studia stacjonarne

 

II ROK

ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE studia stacjonarne

ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW studia stacjonarne

ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW studia niestacjonarne

ZARZADZANIE LOGISTYKĄ studia stacjonarne

ZARZADZANIE LOGISTYKĄ studia niestacjonarne

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE studia stacjonarne

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – MODUŁY studia stacjonarne

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE studia niestacjonarne

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – MODUŁY studia niestacjonarne

 

III ROK

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ studia stacjonarne

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ studia niestacjonarne

ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW studia stacjonarne

ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW studia niestacjonarne

ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE studia stacjonarne

ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE studia niestacjonarne

GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI studia stacjonarne

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – studia stacjonarne

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – MODUŁY-studia stacjonarne

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – studia niestacjonarne

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – MODUŁY-studia niestacjonarne