Plany zajęć

DYŻURY DZIEKANÓW WNSIH     09.10

Od semestru letniego informacje o dyżurach wykładowców WNSIH dostępne będę w systemie USOSweb. (w zakładce KATALOG, studenci-pracownicy)

harmonogram rokuWNSIH 2018-2019    10.01Od  semestru letniego   roku akademickiego 2018/2019

zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych   kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne oraz Obronność państwa II stopień   odbywać się będą

na  ul.Poznańska 201-205 – budynek Collegium Oecologicum,   natomiast  kierunku Zarządzanie oraz Zarządzanie i dowodzenie II stopień pozostają na ul.Nowy Świat 4.

Zajęcia studiów niestacjonarnych dla  kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne  odbywać się będą na ul.Łódzkiej 149,

a dla  kierunków  Zarządzanie i  Zarządzanie i dowodzenie II stopień pozostają na ul.Nowy Świat 4SESJA POPRAWKOWA EGZAMINACYJNA dostępna jest w zakładce   OGŁOSZENIASTUDIA II STOPNIASTUDIA II STOPNIA     –  kierunek:   ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE  

STUDIA STACJONARNE 

I rok – 01.03

II rok –  01.03

 

SEMINARIUM MAGISTERSKIE

 II rok sem    20.03

PROSEMINARIUM

   ………………………………………..

STUDIA NIESTACJONARNE

 I rok ZJAZD 1-4   14.03

 II rok   ZJAZD 1-4   14.03

SEMINARIUM MAGISTERSKIE

II rok  sem ZJAZD 1-4 14.03


STUDIA II STOPNIA  –   kierunek:    OBRONNOŚĆ PAŃSTWA 

STUDIA STACJONARNE

I rok –   01.03

podział na grupy    dot.I roku

II rok – 01.03

seminarium magisterskie  

 II rok sem -08.03

proseminariumSTUDIA I STOPNIA 

STUDIA I STOPNIA  –   kierunek:     BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

STUDIA STACJONARNE 

I rok – 04.03

podział na grupy (specjalności) dot. I roku

II rok  – 07.03

III rok  – 01.03

SEMINARIUM DYPLOMOWE

II rok  sem–  20.03

III rok –  07.03

……………………….

STUDIA NIESTACJONARNE

 I rok ZJAZD 1-4   14.03

 II rok  ZJAZD 1-4    14.03

 III rok ZJAZD 1-4  14.03

SEMINARIUM DYPLOMOWE

II rok  sem ZJAZD 1-4   14.03

III rok sem ZJAZD 1-4    14.03


STUDIA I STOPNIA  –  kierunek:    ZARZĄDZANIE I ROK

STUDIA STACJONARNE 

I rok – 01.03

………

STUDIA NIESTACJONARNE

 I rok  ZJAZD 1-4  15.03


STUDIA I STOPNIA  –  kierunek:   

ZARZĄDZANIE–  SEMINARIUM DYPLOMOWE

STUDIA STACJONARNE

II rok  sem   11.03

III sem– 07.03

………………………………………………………..

STUDIA NIESTACJONARNE

 II  rok ZJAZD 1-4  14.03
 III  rok  ZJAZD 1-4   17.03


SPECJALNOŚĆ:      ZARZĄDZANIE PUBLICZNE


STUDIA STACJONARNE 

III rok – 20.03

……………………………………..

STUDIA NIESTACJONARNE

 II rokZJAZD 1-4   14.03

 III rok ZJAZD 1-4 14.03


SPECJALNOŚĆ:        ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA

STUDIA STACJONARNE

II rok –   01.03

III rok – 20.03

……………………………………….

STUDIA NIESTACJONARNE

II rok  ZJAZD 1-4   14.03


SPECJALNOŚĆ:       ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ

STUDIA STACJONARNE

II rok  – 20.03

III rok –  20.03

STUDIA NIESTACJONARNE

 II rok   ZJAZD 1-4   14.03

III rok ZJAZD 1-4  14.03