Plany zajęć

Wydział Nauk Społecznych – harmonogram roku akademickiego  2019/2020    08.01W semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020

zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych   kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne – I stopień  oraz Obronność państwa i Bezpieczeństwo narodowe -II stopień   odbywać  się będą na  ul.Poznańska 201-205 – budynek Collegium Oecologicum,

natomiast  kierunku Zarządzanie – I stopień  oraz Zarządzanie i dowodzenie – II stopień pozostają na ul.Nowy Świat 4.

 

Zajęcia studiów niestacjonarnych dla  kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne  odbywać się będą na ul.Łódzkiej 149,

a dla  kierunków  Zarządzanie i  Zarządzanie i dowodzenie II stopień pozostają na ul.Nowy Świat 4STUDIA    II    STOPNIA


STUDIA II STOPNIA     –  kierunek:   ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE  

STUDIA STACJONARNE 

I rok

II rok

SEMINARIUM MAGISTERSKIE

IIrok  sem

   ………………………………………..

STUDIA NIESTACJONARNE

I rok   ZJAZD 1-8   17.01

  I rok   ZJAZD 1-8  17.01

SEMINARIUM MAGISTERSKIE

II  rok sem ZJAZD  1-8  17.01

 


STUDIA II STOPNIA  –   kierunek:    OBRONNOŚĆ PAŃSTWA 

STUDIA STACJONARNE

II rok

seminarium magisterskie  

II rok sem


STUDIA II STOPNIA  –   kierunek:    BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

STUDIA STACJONARNE

I rok

PROSEMINARIUM

seminariumSTUDIA I STOPNIASTUDIA I STOPNIA  –   kierunek:     BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

STUDIA STACJONARNE 

I rok

II rok

III rok

SEMINARIUM DYPLOMOWE

III rok sem

……………………….

STUDIA NIESTACJONARNE

 I rok  ZJAZD 1 -10   17.01

 II rok   ZJAZD 1-10  17.01

 III rok   ZJAZD 1-10   17.01
SEMINARIUM DYPLOMOWE
 III rok sem    ZJAZD 1-10   17.01

STUDIA I STOPNIA  –  kierunek:    ZARZĄDZANIE I ROK

STUDIA STACJONARNE 

I rok

………

STUDIA NIESTACJONARNE

 I rok   ZJAZD   1-10    17.01


STUDIA I STOPNIA  –  kierunek:   

ZARZĄDZANIE–  SEMINARIUM DYPLOMOWE

STUDIA STACJONARNE

III rok sem

………………………………………………………..

STUDIA NIESTACJONARNE

III  rok sem   ZJAZD 1-10    17.01


SPECJALNOŚĆ:      ZARZĄDZANIE PUBLICZNE


STUDIA STACJONARNE 

II rok

……………………………………..

STUDIA NIESTACJONARNE

 II rok   ZJAZD 1-10  17.01

 III rok  ZJAZD 1-10  17.01


SPECJALNOŚĆ:        ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA

STUDIA STACJONARNE

II rok

III rok

……………………………………….

STUDIA NIESTACJONARNE

 II rok   ZJAZD 1-10    17.01

III rok  ZJAZD 1-10    17.01

 


SPECJALNOŚĆ:       ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ

STUDIA STACJONARNE

II rok

III rok

STUDIA NIESTACJONARNE

 II rok   ZJAZD 1-10  17.01

 III rok   ZJAZD 1-10   17.01