Plany zajęć

DYŻURY DZIEKANÓW WNSIH     09.10

Od semestru letniego informacje o dyżurach wykładowców WNSIH dostępne będę w systemie USOSweb. (w zakładce KATALOG, studenci-pracownicy)

harmonogram rokuWNSIH 2018-2019    10.01Od  semestru letniego   roku akademickiego 2018/2019

zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych   kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne oraz Obronność państwa II stopień   odbywać się będą

na  ul.Poznańska 201-205 – budynek Collegium Oecologicum,   natomiast  kierunku Zarządzanie oraz Zarządzanie i dowodzenie II stopień pozostają na ul.Nowy Świat 4.

Zajęcia studiów niestacjonarnych dla  kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne  odbywać się będą na ul.Łódzkiej 149,

a dla  kierunków  Zarządzanie i  Zarządzanie i dowodzenie II stopień pozostają na ul.Nowy Świat 4SESJA POPRAWKOWA EGZAMINACYJNA dostępna jest w zakładce   OGŁOSZENIASTUDIA II STOPNIASTUDIA II STOPNIA     –  kierunek:   ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE  

STUDIA STACJONARNE 

I rok – 11.04

II rok –  17.04

 

SEMINARIUM MAGISTERSKIE

II  rok sem    11.04

PROSEMINARIUM

 

   ………………………………………..

STUDIA NIESTACJONARNE

I rok ZJAZD 1-10 20.05

II rok ZJAZD 1-1020.05

SEMINARIUM MAGISTERSKIE

II sem rok    ZJAZD 1-10 20.05

PROSEMINARIUM

I rok sem ZJAZD 8-10 20.05

 

 


STUDIA II STOPNIA  –   kierunek:    OBRONNOŚĆ PAŃSTWA 

STUDIA STACJONARNE

I rok –   17.05

podział na grupy    dot.I roku

II rok – 12.04

seminarium magisterskie  

II rok  sem–  12.04

proseminariumSTUDIA I STOPNIA 

STUDIA I STOPNIA  –   kierunek:     BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

STUDIA STACJONARNE 

I rok – 24.04

podział na grupy (specjalności) dot. I roku

II rok – 14.05

III rok – 11.04

SEMINARIUM DYPLOMOWE

II sem–  17.05

III sem–  17.05

……………………….

STUDIA NIESTACJONARNE

 I rok ZJAZD 1-10   20.05

II rok ZJAZD 1-10  20.05

III rok ZJAZD 1-10 20.05

SEMINARIUM DYPLOMOWE

II sem ZJAZD 1-5   20.05

III sem ZJAZD 1-5    20.05


STUDIA I STOPNIA  –  kierunek:    ZARZĄDZANIE I ROK

STUDIA STACJONARNE 

I rok – 12.04

………

STUDIA NIESTACJONARNE

 I rok ZJAZD 1-10  20.05


STUDIA I STOPNIA  –  kierunek:   

ZARZĄDZANIE–  SEMINARIUM DYPLOMOWE

STUDIA STACJONARNE

II rok  12.04

III rok – 12.04

………………………………………………………..

STUDIA NIESTACJONARNE

II rok sem ZJAZD 1-10  20.05

 III rok sem    ZJAZD 1-10  20.05


SPECJALNOŚĆ:      ZARZĄDZANIE PUBLICZNE


STUDIA STACJONARNE 

III rok – 11.04

……………………………………..

STUDIA NIESTACJONARNE

II rok ZJAZD 1-10  20.05

III rok ZJAZD 1-10 22.05


SPECJALNOŚĆ:        ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA

STUDIA STACJONARNE

II rok –   11.04

III rok – 11.04

……………………………………….

STUDIA NIESTACJONARNE

II rok  ZJAZD 1-10  20.05


SPECJALNOŚĆ:       ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ

STUDIA STACJONARNE

II rok  – 11.04

III rok –  11.04

STUDIA NIESTACJONARNE

II rok ZJAZD 1-10   20.05

III rok ZJAZD 1-10 22.05