Plany zajęć

Wydział Nauk Społecznych  – harmonogram roku akademickiego  2019 2020     18.09W semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020

zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych   kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne – I stopień  oraz Obronność państwa i Bezpieczeństwo narodowe -II stopień   odbywać  się będą na  ul.Poznańska 201-205 – budynek Collegium Oecologicum,

natomiast  kierunku Zarządzanie – I stopień  oraz Zarządzanie i dowodzenie – II stopień pozostają na ul.Nowy Świat 4.

 

Zajęcia studiów niestacjonarnych dla  kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne  odbywać się będą na ul.Łódzkiej 149,

a dla  kierunków  Zarządzanie i  Zarządzanie i dowodzenie II stopień pozostają na ul.Nowy Świat 4STUDIA    II    STOPNIA


STUDIA II STOPNIA     –  kierunek:   ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE  

STUDIA STACJONARNE 

I rok

II rok

SEMINARIUM MAGISTERSKIE

II rok sem

   ………………………………………..

STUDIA NIESTACJONARNE

  I rok  ZJAZD 1-8   20.11

II rok   ZJAZD 1-8  20.11

SEMINARIUM MAGISTERSKIE

II rok sem   ZJAZD  1-8  20.11

 


STUDIA II STOPNIA  –   kierunek:    OBRONNOŚĆ PAŃSTWA 

STUDIA STACJONARNE

II rok

seminarium magisterskie  

II rok sem


STUDIA II STOPNIA  –   kierunek:    BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

STUDIA STACJONARNE

I rokSTUDIA I STOPNIASTUDIA I STOPNIA  –   kierunek:     BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

STUDIA STACJONARNE 

I rok

II rok

III rok

SEMINARIUM DYPLOMOWE

III rok sem

……………………….

STUDIA NIESTACJONARNE

 I rok   ZJAZD 1 -10   20.11

  II rok   ZJAZD 1-10  20.11

III rok   ZJAZD 1-10   20.11
SEMINARIUM DYPLOMOWE
III rok sem  ZJAZD 1-10   20.11

STUDIA I STOPNIA  –  kierunek:    ZARZĄDZANIE I ROK

STUDIA STACJONARNE 

I rok

………

STUDIA NIESTACJONARNE

I rok   ZJAZD   1-10    20.11


STUDIA I STOPNIA  –  kierunek:   

ZARZĄDZANIE–  SEMINARIUM DYPLOMOWE

STUDIA STACJONARNE

III rok sem

………………………………………………………..

STUDIA NIESTACJONARNE

III  rok  ZJAZD 1-10    20.11


SPECJALNOŚĆ:      ZARZĄDZANIE PUBLICZNE


STUDIA STACJONARNE 

II rok

……………………………………..

STUDIA NIESTACJONARNE

II rok   ZJAZD 1-10 20.11

III rok  ZJAZD 1-10   20.11


SPECJALNOŚĆ:        ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA

STUDIA STACJONARNE

II rok

III  rok

……………………………………….

STUDIA NIESTACJONARNE

 II rok   ZJAZD 1-10    20.11

III rok   ZJAZD 1-10    20.11

 


SPECJALNOŚĆ:       ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ

STUDIA STACJONARNE

II rok

III rok

 

STUDIA NIESTACJONARNE

II rok  ZJAZD 1-10  20.11

III rok   ZJAZD 1-10   20.11