Plany zajęć

W semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020

zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych   kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne – I stopień  oraz Obronność państwa i Bezpieczeństwo narodowe -II stopień   odbywać  się będą na  ul.Poznańska 201-205 – budynek Collegium Oecologicum,

natomiast  kierunku Zarządzanie – I stopień  oraz Zarządzanie i dowodzenie – II stopień pozostają na ul.Nowy Świat 4.

 

Zajęcia studiów niestacjonarnych dla  kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne  odbywać się będą na ul.Łódzkiej 149,

a dla  kierunków  Zarządzanie i  Zarządzanie i dowodzenie II stopień pozostają na ul.Nowy Świat 4STUDIA    II    STOPNIA


STUDIA II STOPNIA     –  kierunek:   ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE  

STUDIA STACJONARNE 

I rok

II rok

SEMINARIUM MAGISTERSKIE

I rok sem

II rok sem

   ………………………………………..

STUDIA NIESTACJONARNE

I rok ZJAZD 1-6  31.03

 II rok  ZJAZD 1-6   25.03

SEMINARIUM MAGISTERSKIE

I  rok sem    ZJAZD  1 -6  25.03

II rok sem ZJAZD  1-6   25.03

 


STUDIA II STOPNIA  –   kierunek:    OBRONNOŚĆ PAŃSTWA 

STUDIA STACJONARNE

II rok

seminarium magisterskie  

II rok sem


STUDIA II STOPNIA  –   kierunek:    BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

STUDIA STACJONARNE

I rok
seminarium  magisterskie


STUDIA I STOPNIASTUDIA I STOPNIA  –   kierunek:     BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

STUDIA STACJONARNE 

I rok

II rok

III rok

SEMINARIUM DYPLOMOWE

II rok sem

III rok sem

……………………….

STUDIA NIESTACJONARNE

 I rok  ZJAZD  1-7   25.03

 II rok   ZJAZD  1-7   25.03

III rok   ZJAZD 1-7  25.03
SEMINARIUM DYPLOMOWE
II rok sem ZJAZD  1-7   25.03
 III rok  sem    ZJAZD 1-7  25.03

STUDIA I STOPNIA  –  kierunek:    ZARZĄDZANIE I ROK

STUDIA STACJONARNE 

I  rok

………

STUDIA NIESTACJONARNE

 I rok  ZJAZD  1-7  25.03


STUDIA I STOPNIA  –  kierunek:   

ZARZĄDZANIE–  SEMINARIUM DYPLOMOWE

STUDIA STACJONARNE

II rok  sem

III rok  sem

………………………………………………………..

STUDIA NIESTACJONARNE

 II rok  sem ZJAZD  1-7  25.03

III  rok sem   ZJAZD 1-7   25.03


SPECJALNOŚĆ:      ZARZĄDZANIE PUBLICZNE


STUDIA STACJONARNE 

II rok

……………………………………..

STUDIA NIESTACJONARNE

II rok  ZJAZD  1-7   25.03

 III rok  ZJAZD  1-7   25.03


SPECJALNOŚĆ:        ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA

STUDIA STACJONARNE

II rok

III rok

……………………………………….

STUDIA NIESTACJONARNE

II rok  ZJAZD  1-7  25.03

 III rok   ZJAZD   1-7   25.03

 


SPECJALNOŚĆ:       ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ

STUDIA STACJONARNE

II rok
III rok

STUDIA NIESTACJONARNE

 II rok   ZJAZD  1-7   25.03

III rok  ZJAZD   1-7   25.03