Plany zajęć

 


Zajęcia studiów stacjonarnych I roku,  zarówno studiów I i II stopnia rozpoczną się od 12 października

Zajęcia  studiów stacjonarnych dla III roku studiów I  stopnia raz II roku II stopnia rozpoczną się od 2 listopada

Zajęcia studiów niestacjonarnych odbywać się będą według terminów harmonogramu roku akademickiego


 

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych   kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne – I stopień  oraz Bezpieczeństwo narodowe -II stopień   odbywać  się będą na  ul.Poznańska 201-205 – budynek Collegium Oecologicum,

natomiast  kierunku Zarządzanie – I stopień  oraz Zarządzanie i dowodzenie – II stopień pozostają na ul.Nowy Świat 4.

 

Zajęcia studiów niestacjonarnych dla  kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne  odbywać się będą na ul.Łódzkiej 149,

a dla  kierunków  Zarządzanie i  Zarządzanie i dowodzenie II stopień pozostają na ul.Nowy Świat 4

 STUDIA    II    STOPNIA


STUDIA II STOPNIA     –  kierunek:   ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE  

STUDIA STACJONARNE 

I rok  – plan zajęć ukaże się w term do 1.10

II rok  – zajęcia od 2 listopada

 

SEMINARIUM MAGISTERSKIE

II rok  – zajęcia od 2 listopada

   ………………………………………..

STUDIA NIESTACJONARNE

 

SEMINARIUM MAGISTERSKIE

 

 


STUDIA II STOPNIA  –   kierunek:    BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

STUDIA STACJONARNE

I rok  – plan zajęć ukaże się w term do 1.10

II rok  – zajęcia od 2 listopada

seminarium  magisterskie

II rok  – zajęcia od 2 listopadaSTUDIA I STOPNIASTUDIA I STOPNIA  –   kierunek:     BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

STUDIA STACJONARNE 

I rok  – plan zajęć ukaże się w term do 1.10

II rok

III rok  – zajęcia od 2 listopada

 

SEMINARIUM DYPLOMOWE

III rok  – zajęcia od 2 listopada

……………………….

STUDIA NIESTACJONARNE

SEMINARIUM DYPLOMOWE

STUDIA I STOPNIA  –  kierunek:    ZARZĄDZANIE I ROK

STUDIA STACJONARNE 

I rok  – plan zajęć ukaże się w term do 1.10

………

STUDIA NIESTACJONARNE


STUDIA I STOPNIA  –  kierunek:   

ZARZĄDZANIE–  SEMINARIUM DYPLOMOWE

STUDIA STACJONARNE

III rok  – zajęcia od 2 listopada

………………………………………………………..

STUDIA NIESTACJONARNE

 


SPECJALNOŚĆ:      ZARZĄDZANIE PUBLICZNE


STUDIA STACJONARNE 

III rok  – zajęcia od 2 listopada

……………………………………..

STUDIA NIESTACJONARNE

 


SPECJALNOŚĆ:        ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA

STUDIA STACJONARNE

II rok

III rok  – zajęcia od 2 listopada

……………………………………….

STUDIA NIESTACJONARNE

 


SPECJALNOŚĆ:       ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ

STUDIA STACJONARNE

II rok

III rok  – zajęcia od 2 listopada

STUDIA NIESTACJONARNE