Budownictwo

GODZINY REKTORSKIE 19.10.2020

Z0300.229.VI.2020 14.10.2020 ogłoszenie godzin rektorskich

UBEZPIECZENIE NNW w r. ak. 2020/2021

Ubezpieczenie NNW zasady płatności 2020

Studenci dokonują wyboru obowiązującego dla nich wariantu (pkt 3 instrukcji):

– studenci wpłacający tylko NNW (polisa ze składką na kwotę 40,- zł)

– natomiast NNW + OC (polisa ze składką 60,-zł)-  dotyczy kierunków medycznych

 

W oparciu o Zarządzenie Nr 0300.68.V.2020 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 27 maja 2020 roku paragraf 8 prosimy o to aby:

– korzystać z drogi kontaktu mailowego lub telefonicznego,

– ograniczyć wizyty w Dziekanacie do niezbędnego minimum,

– podczas wizyty w Dziekanacie zasłaniać usta i nos (maseczka, przyłbica)

i dezynfekować ręce lub zakładać rękawiczki jednorazowe,

– wchodzić do Dziekanatu pojedynczo,

-czekając na wejście do Dziekanatu zachować odstęp 2 m od innych osób.


Z0300.043.V.2020 23.04.2020 przedłużenie terminu opłat za usługi edukacyjne


Druki do pobrania

 

Informacje dla dyplomantów

UWAGA STUDENCI IV ROKU 2020

Druki dla dyplomantów

Praktyki

Opiekun praktyk

mgr inż. Piotr Miczko 

 

Konsultacje wykładowców

Zarządzenie Rektora  w sprawie trybu prowadzenia zajęć dydaktycznych od dnia 12.10.2020.

Zarządzenie Rektora Nr 0300.224.VI.2020 tryb zdalny 12 10 2020

 

Harmonogram 2020 21

Harmonogram 2020 21 zmiana

Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się na Kampusie Studenckim ul. Poznańska 201-205 w budynku Collegium Mechanicum

Uwaga studenci I roku! 

Warunkiem odbioru w dziekanacie legitymacji studenckiej jest okazanie się dowodem wpłaty za nią oraz podpisanie umowy o studiowaniu (dotyczy studiów niestacjonarnych) i ślubowania.

Składka na ubezpieczenie NNW w roku ak. 2020/21 wynosi 40zł (płatne w dziekanacie lub on-line).

aktual. 15.10 I st BUD 14 10

III st BUD 05 10

V st BUD 05 10

VII st BUD 07 10

Obsada sem. zimowy st 2020 21

 

Studia niestacjonarne

Zajęcia odbywają się na Kampusie Studenckim ul. Poznańska 201-205 w budynku Collegium Oecologicum

Uwaga studenci I roku! 

Warunkiem odbioru w dziekanacie legitymacji studenckiej jest okazanie się dowodem wpłaty za nią oraz podpisanie umowy o studiowaniu (dotyczy studiów niestacjonarnych) i ślubowania.

Składka na ubezpieczenie NNW w roku ak. 2020/21 wynosi 40zł (płatne w dziekanacie lub on-line).

I bud nst 07 10

III nst BUD 13 10

V bud nst 05 10

VII bud nst 08 10

Obsada sem. zimowy nst 2020 21