Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

PLAN STUDIÓW INŻYNIRESKICH w PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Kierunek studiów: TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

Studia niestacjonarne:

Studia stacjonarne: