Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego

sesja letnia 18 19 stacjonarne TZZC

Zaliczenie poprawkowe z j. angielskiego odbędzie się 16.09.2019 o godz. 10.00.

Konsultacje

Harmonogram 2019 2020

Harmonogram roku akademickiego 2018 2019

 

Plan zajęć

tryb stacjonarny

 

tryb niestacjonarny

PLAN STUDIÓW INŻYNIRESKICH w PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Kierunek studiów: TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

Studia niestacjonarne:

Studia stacjonarne: