Wydział Rehabilitacji i Sportu

Struktura

Władze wydziału

  • Dziekan: dr Arkadiusz Janiak
  • Prodziekan dr Piotr Szewczyk

Katedry

  • Katedra Fizjoterapii i Odnowy Biologicznej – dr hab. n. med. Grażyna Cywińska-Wasilewska
  • Katedra Wychowania Fizycznego i Sportu – Kierownik dr hab. Andrzej Krawański

Działalność dydaktyczna

Realizowane kierunki studiów

studia I stopnia, licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne:

  • wychowanie fizyczne

studia II stopnia, magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne:

  • wychowanie fizyczne w zdrowiu publicznym
  • fizjoterapia (studia jednolite 5-letnie)
  Kadra dydaktyczna