Dietetyka

DYŻUR:

DZIEKAN: dr Arkadiusz Janiak – wtorek 9:30-11:30 (Kaszubska 13)

PRODZIEKAN: dr Piotr Szewczyk – wtorek 13:30-15:30 (Kaszubska 13)

 

DIETETYKA I ROK STUDIA STACJONARNE

Zajęcia z przedmiotu genetyka z 18.11 zostają przełożone na 13.01 następująco: 8:00-11:00 wykład, 11:30-13:00 ćwiczenia. W dniu 16.12 zajęcia z genetyki odbędą się następująco: 11:15-14:15 wykład, 14:30-16:00 ćwiczenia

 

 

OGŁOSZENIE LEGIA AKADEMICKA

 

DIETETYKA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 29.11 w godzinach 8:00-11:15 odbędzie się odpracowany wykład z przedmiotu ochrona własności intelektualnej z prof M. Wrońskim (z dnia 8.11)

 

DIETETYKA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 18.11 o godzinie 14:45 odbędzie się zaliczenie przedmiotu podstawy edukacji żywieniowej z elementami zdrowia publicznego z dr hab J. Kałużą (Kaszubska 13)

 

 

DIETETYKA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 8.11 zajęcia z przedmiotu ochrona własności intelektualnej z prof M. Wrońskim zostają odwołane.

 

 

UWAGA!!!

Ogłasza się dzień 31 października dniem rektorskim. Zajęcia dydaktyczne zaplanowane w tym dniu zostaną odpracowane w innych terminach

 

 

DIETETYKA I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!! Ćwiczenia z przedmiotu chemia medyczna z elementami chemii ogólnej i chemia żywności podzielone zostały na dwie grupy ćwiczeniowe. Aktualizacja w planie zajęć.

 

DIETETYKA I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Zajęcia z przedmiotu technologia żywności z prof L. Kralą odbywały się będą na Kampusie przy ul. Poznańskiej 201-205, budynek Collegium Oecologicum sala 106

 

UWAGA!!!

Obowiązkowe ubezpieczenie OC+NNW w wysokości 6o zł. należy wpłacać w Dziekanacie pok. 126 w terminie do 31 października br.

 

DIETETYKA I ROK

UWAGA!!! Do dnia 15.10 można składać podania o indywidualną organizację studiów. Podania, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

DIETETYKA I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! W dniu 11.10 wykład z przedmiotu podstawy edukacji żywieniowej z elementami zdrowia publicznego z dr hab J. Kałużą odbędzie sie w godzinach 11:00-14:00

 

DIETETYKA I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Zajęcia z języka angielskiego podzielone zostały na dwie grupy ćwiczeniowe. Korekta w planie zajęć

 

DIETETYKA I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Aktualizacja planu zajęć, zmiany zaznaczono na czerwono

 

DIETETYKA I ROK STUDIA STACJONARNE

OGŁOSZENIE O ZAPISACH NA ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

DYŻUR:

DZIEKAN: dr Arkadiusz Janiak – wtorek 9:30-11:30 (Kaszubska 13)

PRODZIEKAN: dr Piotr Szewczyk – wtorek 13:30-15:30 (Kaszubska 13)

 

OGŁOSZENIE LEGIA AKADEMICKA

 

DIETETYKA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA!!! Korekta planu zajęć na zjazd 4 i 5. Dotyczy podziału na dwie grupy ćwiczeniowe z przedmiotu statystyka w dietetyce oraz zmian miejsca realizacji zajęć

 

 

DIETETYKA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 17.11 o godzinie 19:15 odbędzie się zaliczenie przedmiotu podstawy edukacji żywieniowej z elementami zdrowia publicznego z dr hab J. Kałużą (Kampus, ul. Poznańska 201-205)

 

 

DIETETYKA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

Wykłady z przedmiotu technologia żywności z prof L. Kralą odbywały się będą na Kampusie ul. Poznańska 201-205, budynek Collegium Oecologicum sala 106. W dniu 25.10 wykład odbędzie się w godzinach 19:00-20:30

 

DIETETYKA STUDIA NIESTACJONARNE

W Sekretariacie Wydziału pok. 121 można odbierać decyzje o indywidualna organizację studiów

 

DIETETYKA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 12.10 wykład z przedmiotu podstawy edukacji żywieniowej z elementami zdrowia publicznego z dr hab J. Kałużą odbędzie się w budynku Collegium Oecologicum, przy ul. Poznańskiej 201-205, sala 202

 

UWAGA!!!

Obowiązkowe ubezpieczenie OC+NNW w wysokości 6o zł. należy wpłacać w Dziekanacie pok. 126 w terminie do 31 października br.

 

DIETETYKA I ROK

UWAGA!!! Do dnia 15.10 można składać podania o indywidualną organizację studiów. Podania, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

SEMESTR ZIMOWY 2019/2020

STUDIA STACJONARNE

I ROK  aktualizacja 23.10

 

STUDIA NIESTACJONARNE

 

I ROK

 

I ZJAZD aktualizacja 11.10

II ZJAZD

III ZJAZD  aktualizacja 22.10

IV ZJAZD  aktualizacja 4.11

V ZJAZD  aktualizacja 4.11

VI ZJAZD

VII ZJAZD

VIII ZJAZD

IX ZJAZD

X ZJAZD  aktualizacja 13.11

XI ZJAZD  aktualizacja 13.11

XII ZJAZD

Informacje: