Wyjątkowa konferencja naukowa w PWSZ

Wyjątkowa konferencja naukowa w PWSZ

11 środowisk naukowych wzięło udział w Międzyuczelnianym Projekcie Naukowo – Badawczym poświęconym patriotyzmowi i pamięci narodowej. Zwieńczeniem działań była konferencja naukowa ,,Przemiany w poglądach na rzecz pamięci narodowej, patriotyzmu i szacunku do osiągnięć minionych pokoleń”, która odbyła się w miniony czwartek, 15 listopada.

Do Kalisza przyjechali wybitni naukowcy wielu uczelni, w tym Collegium Bobolanum w Warszawie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie i Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu.

Uczestnicy konferencji przyglądali się procesowi powstawania państwa polskiego po 123 latach niewoli i co ważne, poruszyli niemal wszystkie aspekty życia społecznego i gospodarczego Polski w ciągu ostatnich 100 lat.

– Sam fakt, że przyjechali do nas na konferencję, najwybitniejsi w Polsce naukowcy, którzy zajmują się podejściem patriotycznym do odzyskania niepodległości i że nikt nam nie odmówił, świadczy bardzo dobrze o naszej uczelni i realizowanym projekcie. Wygłoszone referaty były wyjątkowe i chcemy je wszystkie umieścić w monografii, które wyda nasza uczelnia. W ten sposób tylko będziemy realizować naszą misję, ale również będziemy promować Kalisz w skali całego kraju – powiedział rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, prof. Andrzej Wojtyła.