Wyjątkowe studia podyplomowe na PWSZ

Wyjątkowe studia podyplomowe na PWSZ

Czterech byłych Głównych Inspektorów Sanitarnych będzie prowadziło zajęcia ze słuchaczami studiów podyplomowych ,,Higiena i epidemiologia”, które zostały zainaugurowane w kaliskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.

Studia są organizowane przy poparciu i w uzgodnieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym. Kadrę wykładowców stanowią min. byli prof. Andrzej Wojtyła,  prof. Przemysław Biliński, dr Andrzej Trybusz, czy lek. med. Marek Posobkiewicz – byli Główni Inspektorzy Sanitarni. Wśród wykładowców jest również były Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie prof. Marian Sygit. A także inni akademiccy specjaliści z zakresu higieny, epidemiologii i zdrowia publicznego.

24 listopada 2018 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego odbyło się uroczyste powitanie słuchaczy studiów podyplomowych ,,Higiena i epidemiologia” realizowanych na Wydziale Medycznym. W pierwszej edycji studiów uczestniczy blisko 50 słuchaczy – pracowników powiatowych i wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Uczestników powitał rektor PWSZ prof. Andrzej Wojtyła, wyrażając radość z faktu wyboru przez słuchaczy kaliskiej uczelni do kontynuowania nauki na studiach podyplomowych. Głównym celem studiów jest podjęcie kształcenia z zakresu higieny, epidemiologii ogólnej, epidemiologii chorób zakaźnych i niezakaźnych, szczepień ochronnych, nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, organizacji ochrony zdrowia, promocji zdrowia w ramach tworzenia polityki zdrowotnej i prozdrowotnej. Poszczególne przedmioty zawierają wybrane treści kształcenia z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć medycyny, nauk biologicznych oraz biotechnologii, tak by zdobyta wiedza mogła być praktycznie zastosowana w codziennej działalności pracowników Inspekcji Sanitarnej umożliwiając im jednocześnie awans zawodowy.

Aby rozpocząć studia podyplomowe należy legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych i posiadać tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub magistra. PWSZ w Kaliszu ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu studiów podyplomowych, które realizuje z zachowaniem najwyższej jakości kształcenia, zapewnienia najlepszej kadry wykładowców i trenerów (praktyków) z określonych dziedzin, dostosowania programów studiów do potrzeb rynku.

Program kształcenia realizowany jest w formie wykładów, ćwiczeń, analiz przypadków, samokształcenia i konsultacji przedmiotowych. Ujmuje ponadto seminaria dyplomowe.

Osobą merytorycznie odpowiedzialną za kierunek jest dr Paulina Wojtyła-Buciora.