Wykład otwarty „Finanse & Investment„

Wykład otwarty „Finanse & Investment

W piątek 20.01. w Sali Błękitnej Collegium Novum odbył się wykład otwarty „Finanse & Investment„. Poprowadził go Daniel Prowse, CPA & MBA, wybitny menedżer finansowy, posiadający bogate doświadczenie w zakresie kontroli projektów i zarządzania finansami w branży budowlanej od chwili rozruchu, aż do ostatecznego zakończenia.

Prelegent posiada bogate doświadczenie w finansowym zarządzaniu projektami, brał udział w realizacji projektów kolejowych, drogowych, mostów, gazociągów i platform wiertniczych w Europie i Australii.
 
Wykład zainaugurował dziekan Wydziału Zarządzania doc. dr Jan Frąszczak, który powitał uczestników – studentów programu wymiany międzynarodowej Erasmus+, studentów International Business Management, studiów z podwójnym dyplomem, realizowanych przez Wydział Zarządzania, prowadzonych w języku angielskim, a także studentów Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa.
Wykład otwarty objęli honorowym patronatem: JM Rektor PWSZ w Kaliszu prof. Magdalena Pisarska-Krawczyk oraz dziekan Wydziału Zarządzania PWSZ w Kaliszu doc. dr Jan Frąszczak.