Wysoka ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Wysoka ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej

– Jakość prowadzonego kształcenia, spełnia przyjęte kryteria oceny programowej w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej. Wszystkie kryteria jakościowe uzyskały ocenę w pełni – napisała Polska Komisja Akredytacyjna w komunikacie, po wizytacji kierunku elektrotechnika na Wydziale Politechnicznym kaliskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.

Wizytacja została przeprowadzona w styczniu br. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej po przeanalizowaniu raportu Zespołu Oceniającego z wizytacji w PWSZ, wydało ocenę pozytywną we wszystkich ośmiu kryteriach oceny programowej, stwierdzając iż jakość prowadzonego kształcenia spełnia przyjęte przez Komisję kryteria oceny programowej w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej. Wszystkie kryteria jakościowe uzyskały ocenę w pełni.

Władze Wydziału Politechnicznego dziękują za wkład włożony w proces oceny kierunku przez Polską Komisję Akredytacyjną zespołowi przygotowującemu raport samooceny, administracji, nauczycielom akademickim oraz studentom kierunku elektrotechnika.