XII Inauguracja UTW „Calisia”

W dniu 19 października  2017 r. w auli  Collegium Novum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu odbyła się, dwunasta z kolei, inauguracja roku akademickiego  2017/2018 Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Calisia „ w Kaliszu.           

Uroczystość rozpoczęło  wprowadzeniu sztandaru PWSZ i wejście Senatu pod przewodnictwem JM Rektor prof. Magdaleny Pisarskiej – Krawczyk.

Następnie prezes stowarzyszenia Krystyna Robak powitała zaproszonych gości, wśród nich przedstawicieli władz miejskich – wiceprezydent Karolinę Pawliczak, przedstawiciela Zarządu Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, dyrektora Banku PKO SA W Kaliszu, dyr. Zespołu Szkół  Zawodowych Aldonę Dziedzic i reprezentantów organizacji senioralnych

Uroczystość uświetnił Chór Akademicki pod batutą dr Beaty Szymańskiej.

Wykład inauguracyjny dla studentów – seniorów, wzbogacony licznymi barwnymi slajdami,  wygłosiła JM Rektor prof. Magdalena Pisarska- Krawczyk, p.t. „Lekarze…..”  uzmysławiający potrzebę dbałości o zdrowie w każdym wieku.

W imieniu władz wojewódzkich i miejskich przekazano wiele słów uznania i  chęci  dalszej współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Rodzina słuchaczy seniorów liczy aktualnie ponad 480 osób. W roku akademickim 2017/18 przyjęto 36 nowych słuchaczy oraz uruchomiono nową sekcję „treningu umysłu”.                           

 W części artystycznej wystąpił UTW Calisia kierowany przez dyrygentkę Elżbietę Miniecką.