Z Azji do Kalisza

Z Azji do Kalisza

W dwóch pierwszych tygodniach kwietnia gościliśmy w uczelni zagranicznych pracowników uczelni partnerskich Panią dr Sebnem Avci z Bolu Abant Izzet Baysal University w Turcji oraz Prorektora Namangan Engineering-Construction Institute (NECI) w Uzbekistanie – prof. Sadillakhona Umarkhonova, który przyjechał w ramach projektu Erasmus+  KA107 „Wymiana z krajami partnerskimi”.

Pan Profesor przeprowadził wykłady dla studentów Wydziału Politechnicznego dotyczące zrealizowanych przez niego badań naukowych, pt. „Naprężenia-odkształcenia zapory ziemnej pod wpływem obciążeń sejsmicznych”. Dzięki uprzejmości dyrekcji firmy FAMOT Pleszew Sp. z o.o. Pan Profesor mógł po raz pierwszy zapoznać się z tak dużym parkiem technologicznym maszyn sterowanych numerycznie. Uczelnia partnerska zapowiedziała przyjazdy swoich studentów na zajęcia praktyczne w nowoczesnych laboratoriach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.

Pani dr Sebnem Avci wygłosiła wykłady dla studentów Wydziału Rehabilitacji i Sportu. Tematyka zajęć dotyczyła hemiplegii, plastyczności mózgu i terapii neurorozwojowej. Podczas tygodniowej wizyty, Pani dr Sebnem spotkała się z dyrekcją szpitala oraz zwiedziła wybrane oddziały szpitalne i pracownie. W trakcie przeprowadzanych rozmów określono perspektywy dalszej współpracy w zakresie realizacji praktyk studenckich. Wizyta oraz wykłady gościnne organizowane są w ramach Erasmus+ Teaching Staff Mobility.