Z Rosji do Kalisza

Z Rosji do Kalisza

W ramach projektu Erasmus+ Mobilność z Krajami Partnerskimi (KA 107) zakończyły się mobilności pracowników z uczelni partnerskiej Państwowego Uniwersytetu Inżynieryjno-Ekonomicznego w Niżnym Nowogrodzie.

W ramach projektu Erasmus+ Mobilność z Krajami Partnerskimi (KA 107) zakończyły się mobilności pracowników z uczelni partnerskiej Państwowego Uniwersytetu Inżynieryjno-Ekonomicznego w Niżnym Nowogrodzie.

Na początku grudnia br. odbyło się szkolenie dla pracowników uczelni partnerskiej w Laboratorium Maszyn Sterowanych Numerycznie (Collegium Mechanicum), które obejmowało 50 godzin praktycznych prowadzonych przez wykładowcę PWSZ oraz wizytę w firmie DMG MORI Polska Sp. Z o.o. w Pleszewie.

W ubiegłym tygodniu zakończył się pobyt  wykładowców z Rosji, którzy zrealizowali cykle wykładów dla studentów Wydziału Politechnicznego oraz Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.

W semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 spodziewamy się przyjazdu kolejnych wykładowców  oraz studentów z w/w uczelni partnerskiej.