Wykład otwarty profesora P. Wilczka – Bioinżynieria protez serca

Profesor Piotr Wilczek z wykształcenia jest biologiem, jednak od początku pracy zawodowej związany jest z medycyną, a zwłaszcza z kardiochirurgią, kardiologią oraz transplantologią.

Profesor jest kierownikiem pracowni Bioinżynierii Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu. Jego badania koncentrują się na zagadnieniach związanych inżynierią tkankową, terapiami komórkowymi oraz medycyną regeneracyjną, szczególnie w obszarze rusztowań tkankowych (skafoldy) oraz bioprotez zastawek serca. Wykład Profesora nt.: „Bioinżynieria protez sercowych”, odbył się w dniu 7 kwietnia br. o godz. 12.15 w Collegium Medicum.

Po powitaniu i przedstawieniu zaproszonego Gościa przez rektor prof. dr hab. Magdalenę Pisarska-Krawczyk, profesor Piotr Wilczek opowiedział o ośrodkach klinicznych w Zabrzu, a następnie skupił się na prowadzonej, przez siebie pracowni Bioinżynierii protez serca. Mówił o procesie przygotowywania rusztowania pokrywanego komórkami własnymi pacjenta w celu wyhodowania zastawki i następnie wszczepienia jej do serca chorego. Zapoznał słuchaczy ze złożonymi badaniami stosowanymi w celu oceny właściwości biologicznych zastawek. Cześć wykładu poświęcona była terapii z zastosowaniem komórek macierzystych wypreparowanych z mięśnia sercowego. Mowa była  także o komórkach satelitarnych otrzymanych, np. ze szpiku tkanki mięśniowej czy tkanki tłuszczowej. Trafną puentę wykładu o tak innowacyjnych badaniach i ich zastosowaniu stanowiła myśl Marii Skłodowskie-Curie: „Niczego w życiu nie należny się bać, należny to tylko zrozumieć”. Na zakończenie rektor profesor Magdalena Pisarska-Krawczyk podziękowała profesorowi Piotrowi Wilczkowki za tak interesujący wykład.