Zaproszenie dla obcokrajowców

Zaproszenie dla obcokrajowców

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa zaprasza obywateli Ukrainy i cudzoziemców i innych krajów na dwusemestralny Kurs Języka Polskiego i Kultury Polskiej w roku akademickim 2018/2019. Kurs rozpocznie się 20 października br. a  zakończy się 15 czerwca 2019 roku.

Zainteresowani proszeni są o składanie formularzy zgłoszeniowych w Biurze Współpracy z Zagranicą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, mieszczącego się w rektoracie przy ul. Nowy Świat 4, pokój nr 40, tel. 62 767 95 66. Termin przyjmowania zgłoszeń na kurs mija 5 października br.

Udział w kursie jest bezpłatny. Uczestnicy kursy wpłacają jedynie opłatę wpisową w wysokości 60,00 złotych za semestr (120 złotych za cały kurs). Po ukończeniu kursu (w drugim semestrze) kursanci otrzymują potwierdzenia, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Zaświadczenie to przysługuje tylko osobom, które ukończą kurs z wynikiem pozytywnym podczas egzaminu końcowego.

W celu stworzenia osobom pracującym w tygodniu możliwości złożenia dokumentów na kurs, Biuro Współpracy z Zagranicą będzie czynne w sobotę 29 września od godz. 9:00 do 14:00.