Zarządzenie Rektora w sprawie odroczenia terminów wnoszenia opłat przez studentów PWSZ w Kaliszu

Zarządzenie Rektora w sprawie odroczenia terminów wnoszenia opłat przez studentów PWSZ w Kaliszu