Zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia zmian w harmonogramie roku akademickiego 2019/2020

Zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia zmian w harmonogramie roku akademickiego 2019/2020