Zarządzenie Rektora z dnia 10.03.2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu się wirusa COVID – 19 w PWSZ w Kaliszu.

Zarządzenie Rektora z dnia 10.03.2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu się wirusa COVID – 19 w PWSZ w Kaliszu.