Etap I – rejestracja elektroniczna

Kandydat dokonuje rejestracji elektronicznej za pośrednictwem strony głównej uczelni http://www.pwsz.kalisz.pl  zakładka REKRUTACJA ON-LINE lub bezpośrednio w serwisie rekrutacyjnym https://irka.pwsz.kalisz.pl.

Ze szczegółową procedurą rekrutacji można zapoznać się w serwisie rekrutacyjnym w zakładce POMOC

Kandydat ponosi negatywne konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia lub podania informacji nieprawdziwych.

Tutorial krok po kroku jak przejść przez elektroniczną rejestrację kandydata w PWSZ w Kaliszu. Procedura obejmuje proces od rejestracji kandydata po wydrukowanie dokumentów kandydata

Etap II – składanie dokumentów

Kandydat składa komplet dokumentów w Biurze Rekrutacji zgodnie z wykazem umieszczonym przy opisie kierunku.

UWAGA! Dokumenty należy złożyć przed ogłoszeniem wyników rekrutacji. Niezłożenie dokumentów w terminie spowoduje nieuwzględnienie kandydata w kolejnym etapie rekrutacji, co skutkuje nieprzyjęciem na studia.

 

Etap III – postępowanie kwalifikacyjne

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dokonują kwalifikacji kandydatów na poszczególne kierunki studiów.

 

Etap IV – Zamknięcie list/ koniec rejestracji i składania dokumentów 

 

Etap IV – ogłoszenie wyników

Informacja o wynikach rekrutacji pojawia się na koncie kandydata w serwisie rekrutacyjnym.

 

Kandydaci niemający możliwości dokonania rejestracji elektronicznej we własnym zakresie mogą skorzystać z komputerów udostępnionych w Czytelni Głównej PWSZ w Kaliszu, przy ul. Nowy Świat 4a (Collegium Novum)