Absolutorium na WNSiH kaliskiej PWSZ

Kolejni studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego uczestniczyli w uroczystości absolutoryjnej. Tym razem świętowali przedstawiciele Wydziału nauk Społecznych i Humanistycznych.

Tradycyjnie nie zabrakło ,,Gaude Mater Polonia”, rzucania w górę biretów, ale również gratulacji i podziękowań. Studenci w sposób szczególny wyrazili wdzięczność dziekan wydziału dr Beacie Wenerskiej oraz wykładowcom, którzy wskazywali im drogę podczas studiowania.

– Rozpoczynając studia na naszej uczelni dokonaliście właściwego wyboru – powiedział studentom prorektor uczelni dr Jan Frąszczak. – Dzisiaj po trzech latach studiów wybór ten możecie oczywiście ocenić sami. Nie ma jednak wątpliwości, że w całym okresie waszych studiów nasza uczelnia była czołową uczelnią zawodową w kraju, o czym świadczą miejsca w rankingach i bardzo wysokie oceny, jakie przed laty wystawiła kierunkowi zarządzanie Polska Komisja Akredytacyjna.

Studenci odebrali karty absolutoryjne. Wręczono również wyróżniającym się studentom nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce oraz aktywność w pracy naukowej i społecznej.