aip

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu (AIP PWSZ w Kaliszu)  jest jednostką ogólnouczelnianą. Działania AIP ukierunkowane są  przede wszystkim na:

 • udzielanie pomocy studentom i pracownikom PWSZ w Kalisz w obszarze tworzenia, organizacji i prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • podnoszenie kompetencji studentów poprzez organizację szkoleń , warsztatów,
 • nawiązywanie współpracy między nauką i biznesem,
 • tworzenie korzystnych warunków dla rozwijania przedsiębiorczości środowiska akademickiego PWSZ w Kaliszu

AIP PWSZ w Kaliszu świadczy nieodpłatne usługi  dla studentów i pracowników PWSZ w Kaliszu w obszarach szeroko rozumianej przedsiębiorczości.

Nasze działania :

 • wsparcie doradcze w zakresie otwierania przez studentów i pracowników PWSZ w Kaliszu własnej działalności gospodarczej z obszarów: finansów, rachunkowości, zarządzania, marketingu, prawa gospodarczego,
 • pomoc w poszukiwaniu partnerów gospodarczych i pozyskiwaniu pierwszych kontaktów biznesowych,
 • pomoc w pozyskiwaniu informacji nt. funduszy na otwieranie i rozwój działalności gospodarczej z różnych źródeł tj. funduszy państwowych, samorządowych, UE, kredytów bankowych, pożyczek itp.,
 • organizacja dla studentów i pracowników PWSZ w Kaliszu spotkań z rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi organizacjami, instytucjami oraz praktykami ze świata biznesu, polityki, nauki i gospodarki w celu wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń,
 • podnoszenie kompetencji zawodowych studentów i pracowników PWSZ w Kaliszu  poprzez organizację szkoleń i warsztatów  w zakresie:
 • zasad tworzenia , prowadzenia i organizacji własnej firmy,
 • zasad prowadzenia negocjacji gospodarczych,
 • zasad autoprezentacji i sztuki przemawiania,
 • efektywnego zarzadzania czasem,
 • zasad sporządzania biznesplanów,
 • zasad prowadzenia rozliczeń podatkowych,
 • zasad i organizacji pracy biurowej itp.
 • pomoc organizacyjno-techniczna,
 • gromadzenie oraz udostępnianie literatury fachowej, broszur branżowych, folderów firm,   linków itp.,
 • pomoc w organizacji konferencji, seminariów, sympozjów, wykładów z zakresu przedsiębiorczości,
 • tworzenie warunków organizacyjnych sprzyjających rozwojowi karier studentów PWSZ w Kaliszu,
 • udostępnianie informacji w zakresie wolnych terenów i lokali dla celów prowadzenia działalności gospodarczej,
 • poszukiwanie możliwości i rozwiązań sprzyjających transferowi wiedzy ze środowiska akademickiego PWSZ w Kaliszu do gospodarki.

 

 

Potrzebujesz pomocy? wypełnij wniosek

Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu w partnerstwie z Europejską Grupą Doradczą organizuje  szkolenia:

 • Spedytor-logistyk
 • Pracownik ds. jakości
 • Pracownik telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta

Do projektu zapraszamy chętnych:

–  osoby z Kalisza i okolic, które ukończyły 30 rok życia i poszukują pracy .

–  osoby bezrobotne lub bierne zawodowo.

Szkolenie trwa 20 dni. Uczestnik za udział w szkoleniu otrzyma wynagrodzenie w wysokości 797,00 zł netto.

Po ukończonym szkoleniu  dla 50% uczestników gwarantujemy 3-miesięczny płatny staż w jednej z kaliskich firm. Bardzo często pozytywnie odbyty staż wiąże się ze stałym zatrudnieniem.

Wszelkie zapytania proszę kierować  do mgr Małgorzaty Spychalskiej, tel. 666 636 400

 a zgłoszenia należy kierować do biura RIG ul. Częstochowska 25, 62-800 Kalisz

Tel. 62 764 57 83, e-mail: rig@zeto.kalisz.pl

Zapraszamy do kontaktu.

2018/2019

 

 1. Pierwsze kroki do pierwszej pracy
 2. Studenci PWSZ na Wojskowej Akademii Technicznej
 3. Google Internetowe Rewolucje
 4. Warsztaty z Powiatowym Urzędem Pracy w Kaliszu
 5. Studenci Erasmusa z wizytą w Mlekovicie
 6. PWSZ na III Forum Biznesu

Dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości: Małgorzata Spychalska

Telefon: 666636400

Email: m.spychalska@pwsz.kalisz.pl

Dokumenty do pobrania