Klasyka jazzu podczas ,,Studenckich kwadransów muzycznych”

Kolejne koncerty z popularnego cyklu ,,Studenckie kwadranse muzyczne” odbyły się w miniony wtorek w kaliskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Tym razem studenci oraz pracownicy uczelni mogli posłuchać znanych przebojów muzyki jazzowej i rozrywkowej, w opracowaniu na wiolonczelę i fortepian, w wykonaniu Andrzeja i Łukasza Dziedziaka.

Andrzej Dziedziak to multiinstrumentalista, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Obecnie jest nauczycielem muzyki w Szkole Podstawowej nr 14 w Kaliszu i Niepublicznym Gimnazjum KSO Edukator w Kaliszu (obecnie Niepubliczna Szkoła Podstawowa – Edukator). Jest również dyrygentem chóru dziewczęcego Gaudium działającego w SP 14, z którym wielokrotnie zdobywał ,,Złote Pasma” na konkursach chórów południowej Wielkopolski. Jest również założycielem i kierownikiem artystycznym zespołu School Jazz Messengers wykonującego standardy muzyki jazzowej i rozrywkowej.

Łukasz Dziedziak to absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Henryka Melcera w Kaliszu w klasie wiolonczeli mgr Joanny Bary, a obecnie student 1. roku studiów magisterskich Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie dr Tomasza Lisieckiego i dr hab. Macieja Mazurka. Jest zdobywcą 3 nagrody na X Ogólnopolskim Konkursie Wiolonczelowym im. Dezyderiusza Danczowskiego w Poznaniu, a także laureatem konkursów w Bydgoszczy, Łomiankach, Zielonej Górze i Svirelu (Słowenia). To kilkukrotny stypendysta fundacji Pro Cello. Uczestniczył w wielu kursach wiolonczelowych między innymi  u profesorów: Andrzeja Orkisza, prof. Tomasza Strahla, prof. Kazimierza Michalika, prof. Markusa Nyikosa, Aleksandra Neustroeva, Denisa Severina. Obecnie Łukasz studiuje u prof. Roberto Traininiego na rocznym stypendium Erasmus w Conservatorio di musica „Claudio Monteverdi” w Bolzano. Swoje muzyczne horyzonty poszerzał grając w zespołach muzyki dawnej „Saltarello” i „Semibrevis”, z którymi zdobywał liczne nagrody na konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Doświadczenie zdobył również w muzyce rockowej grając w zespole Re-Bell na wiolonczeli elektrycznej.