Konkurs dla przyszłych przedsiębiorców

140 uczniów szkół średnich z Kalisza, Ostrowa, Pleszewa i Przygodzic, wzięło udział w Konkursie wiedzy z podstaw przedsiębiorczości, który zorganizowali pracownicy Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.

Uczniowie mieli do rozwiązania test, który odejmował zagadnienia omawiane podczas zajęć przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. Po sprawdzeniu wszystkich prac konkursowych, okazało się, że poziom był wyjątkowy wysoki i wyrównany. Dlatego też komisja konkursowa przyznała trzy pierwsze miejsca dla uczniów, którzy zdobyli identyczną liczbę punktów. Tym sposobem pierwsze miejsce zajęli: Rafał Szymanowski z Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim, Wiktoria Pietraszek z kaliskiego Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz Jagoda Radzimska I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Asnyka w Kaliszu. Drugie miejsce przypadło w udziale: Milenie Cierlaczyk i Adriannie Kołak z II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu, a trzecie miejsce zajęły: Maria Lamczak z IV Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim, Natalia Dzikowska z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu oraz Wiktoria Nowak I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Asnyka. Warto odnotować, że komisja konkursowa przyznała również 9 wyróżnień.

Oczekując na sprawdzenie prac, uczniowie, którzy wzięli udział w rywalizacji, zapoznali się z ofertą edukacyjną uczelni w tym z możliwościami studiowania na kierunku biznes międzynarodowy,

Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody, które zostały ufundowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, kaliski Aquapark, supermarket Leroy Merlin, oraz Powiatowy Urząd Pracy.

Konkurs, który wspierali: prorektor PWSZ Jan Frąszczak, dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Beata Wenerska oraz prodziekan Anna Ludwiczak, został zorganizowany przez  koło naukowe ,,Lokalna samorządność”, którego opiekunem jest Kamila Majewska.