Nowy sprzęt dla laboratorium

O dobrej klasy fotoradar z profesjonalnym oprogramowaniem  wzbogaciło się Laboratorium Organizacji i Zarządzania Ruchem Drogowym Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych.

Wielka w tym zasługa  dra Grzegorza Grondysa, komendanta Straży Miejskiej w Szczecinku, dzięki któremu sprzęt przekazano naszej uczelni. Rektor, prof. Andrzej Wojtyła, dziękując  komendantowi Grondysowi za pomoc w doposażeniu laboratorium, wręczył mu również okolicznościowy dyplom.

Warto wiedzieć, że Laboratorium Organizacji i Zarządzania Ruchem Drogowym dysponuje m.in. symulatorem pracy kierowców oraz dronem, za pomocą którego można prowadzić nadzór nad ruchem drogowym.  Do dyspozycji studentów i wykładowców jest również 11 stanowisk komputerowych, zaopatrzonych w specjalistyczne oprogramowanie do analizy wypadków drogowych. – To bardzo ważne, bo jest to taki sam program, jakiego w swojej pracy używają biegli sądowi oraz rzeczoznawcy – mówi dr Paweł Kamiński, prodziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych.- Studenci bezpieczeństwa wewnętrznego mają zatem możliwość nabywania praktycznych umiejętności, co trudno przecenić.

Podczas spotkania zarówno rektor, prof. Andrzej Wojtyła, jak i dr Beata Wenerska, dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych,  podkreślali, że rozbudowa bazy laboratoryjnej i jej unowocześnianie, niezmiennie pozostaje jednym z najważniejszych zadań inwestycyjnych uczelni.