Porozumienie o współpracy z Fundacją ,,Mocni Miłością”

Porozumienie o współpracy z Fundacją ,,Mocni Miłością”

 

Rozświetlić starość

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu będzie miała swój udział w programie wspierania osób starszych, cierpiących i samotnych.  We wtorek (21 sierpnia) prof. Andrzej Wojtyła, rektor  uczelni,  oraz  ks. dr Włodzimierz Guzik, prezes Fundacji ,,Mocni Miłością” w Kaliszu, podpisali porozumienie o współpracy, która zaowocuje wspólnym organizowaniem szkoleń, warsztatów i kursów dla wolontariuszy, gotowych nieść pomoc potrzebującym. W zamierzeniu sygnatariuszy porozumienia jest również organizowanie cyklu wykładów i konferencji naukowych z wykorzystaniem fachowej wiedzy środowiska akademickiego, a także umiejętności i doświadczeń osób związanych z kaliską fundacją.

– Uczelnia ma wielki potencjał naukowy i dydaktyczny, który może być wykorzystany również w rozwiązywaniu problemów dotykających lokalną społeczność – mówi prof. Andrzej Wojtyła, rektor PWSZ w Kaliszu.  – Starzejące się społeczeństwo i wynikające stąd potrzeby są tak duże, że dla ich zaspokojenia praca organizacji pozarządowych – jak np. Fundacji ,,Mocni Miłością”, niosących pomoc duchową, rehabilitacyjną, oraz opiekuńczą – jest wprost nieoceniona.  Takie bezinteresowne  przedsięwzięcia zawsze jesteśmy gotowi wspierać .

 Już 10 września w PWSZ rozpocznie się kurs przeznaczony dla osób, które chcą opiekować się osobami starszymi. Zajęcia poprowadzą pracownicy uczelni oraz członkowie fundacji. Uczestnicy kursu zdobędą teoretyczne i praktyczne umiejętności w zakresie: prawa, bezpieczeństwa pracy, psychologii, wolontariatu, pomocy medycznej i domowej osobom przewlekle chorym i starszym. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat ukończenia kursu firmowany przez PWSZ  im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu i Fundację ,, Mocni Miłością”.

– Bardzo cieszymy się z umacniania naszej współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Kaliszu – mówi ks. dr Włodzimierz Guzik, prezes Fundacji ,,Mocni Miłością” w Kaliszu. – Ufam, że dzięki temu, organizowany przez naszą Fundację kurs z zakresu podstawowych umiejętności opieki nad osobami przewlekłe chorymi, będzie na jeszcze wyższym poziomie. Żywię również nadzieję, że ta współpraca zaowocuje szeregiem dalszych inicjatyw, służących dobru mieszkańców naszego miasta i regionu. (rec)