Rusza program ,,Bezpieczna kobieta”

Rozpoczęły się zapisy do kolejnej edycji programu „Bezpieczna Kobieta”. Kurs organizowany jest Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Komendę Miejską Policji w Kaliszu, oraz Organizację Terenową NSZZFiPW przy Areszcie Śledczym w Ostrowie Wlkp.

Szkolenie jest bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich pełnoletnich pań. Głównym celem programu jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, przekazanie praktycznej wiedzy oraz wskazanie wzorców postępowania w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia.
Wszystkie chętne Panie mogą zgłosić się osobiście do sekretariatu Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego przy ulicy Nowy Świat 4 w Kaliszu i wypełnić kartę zgłoszenia.
Honorowy patronat nad programem ,,Bezpieczna kobieta” sprawują: rektor uczelni, prof. Andrzej Wojtyła oraz przewodniczący Zarządu Głównego NSZZFiPW w Warszawie Czesław Tuła.
Szczegółowe informacje dotyczące programu „Bezpieczna Kobieta” można uzyskać pod nr telefonu (62) 76-79-527.

 

Grafik zajęć 2019

Wszystkie zajęcia będą się odbywać w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu przy ul. Nowy Świat 4.

 

Lp.                 Przedmiot               data, godz. miejsce     Uwagi
1. Samoobrona 26 luty 2019r.(wtorek)

05,12,19 marzec 2019r. (wtorek)

godz.18.00 (sala sportowa)

ppłk mgr Mirosław Kuswik
2. Pierwsza  pomoc przedmedyczna 15 marzec 2019r. (piątek)

godz.17.00

lekarz –  Piotr Lisowski
3. Aspekty prawne samoobrony

(obrona konieczna)

 12 marzec 2019 r. (wtorek)

godz.16.30  (sala wykładowa)

mjr mgr Marek Kruszka
4. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym 07 marzec 2019r.  godz.18:00 (czwartek)

28 marzec 2019r. godz.18:00 (czwartek)

(sala wykładowa)

 

nadkom. Przemysław Czarnecki
5. Psychologia

(radzenie sobie z stresem)

28 luty 2019 r. (czwartek)

godz.16.00 (sala wykładowa)

dr Robert Poklek
6. Profilaktyka społeczna 13 i 20 marzec 2019r.(środa)

godz.18.00

podkom.

Monika Rataj

 
7. Fitness 26 marzec 2019 r. (wtorek)

godz.18.00 (sala sportowa)

mjr mgr Marek Kruszka  

Szczegółowy program akcji ,,Bezpieczna Kobieta ” 25.02 – 29.03.2019 Organizatorzy szkolenia: Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Komenda Miejska Policji w Kaliszu, Koło Naukowe Komandos przy WNSiH, Organizacja Terenowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa przy AŚ w Ostrowie Wlkp.

Patronat Honorowy: Rektor  PWSZ w Kaliszu  dr  hab. n. med. Andrzej Wojtyła, Przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Warszawie  Pan Czesław Tuła.

Założenia  organizacyjno  – programowe

Cele szkolenia:

 1kształtowanie podstawowych umiejętności i  zachowań  z zakresu samoobrony,

2/  poprawa kondycji fizycznej i sprawności psychomotorycznej,

3/  udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej,

4/  zapoznanie z przepisami prawnymi dotyczącymi obrony koniecznej,

5/  zapoznanie z prawnymi i psychologicznymi aspektami samoobrony kobiet,

6/  zapoznanie z zasadami w ruchu drogowym.

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie adresowane jest do grupy kobiet czynnych zawodowo, odczuwających potrzebę dokonania zmian w swoim stylu życia. W szkoleniu uczestniczą kobiety które mogą czuć  się zagrożone fizycznie, kobiety chcące podnieść swoją sprawność fizyczną  oraz  kobiety   pracujący w sytuacjach   stresowych. Udział w warsztatach jest dobrowolny, bezpłatny dla osób zainteresowanych.

Metodyka

Program realizowany będzie  następującymi metodami:

  • wykłady,
  • warsztaty

3) ćwiczenia praktyczne:

– ćwiczenia umożliwiające zachowanie i umacnianie zdrowia fizycznego,

– ćwiczenia poprawiające kondycję fizyczną i wzmacniające wszystkie  grupy mięśni,

– ćwiczenia kształtujące podstawowe umiejętności z zakresu samoobrony

/zagrożenie na ulicy, zagrożenie w pomieszczeniach z wykorzystaniem różnych

dostępnych przedmiotów do obrony własnej  /.

Ramowy program warsztatów

Lp.

Zagadnienia

Wykład

Ćwiczenia

Warsztaty

Liczba godzin

1.

Samoobrona

8

2.

Pierwsza pomoc przedmedyczna

2

3.

Aspekty prawne

2

4.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

4

5.

Zajęcia z psychologiem

2

6.

Profilaktyka społeczna

4

7.

Fitness

2

Razem

10

12

2

24

 Miejsce : PWSZ Kalisz. Sala sportowa ul. Nowy Świat 4a,

Termin: 25.02 – 29. 03.2019 roku ,

Czas      : 2 x 45 min.

Liczba uczestników :  50 – 150 kobiet,

Ubiór :  dowolny strój sportowy.

Kierownik szkolenia : ppłk mgr Mirosław Kuświk.

Zajęcia z samoobrony: ppłk mgr Mirosław Kuświk.

Zajęcia pomocy przedmedycznej: lekarz –  Piotr Lisowski

Zajęcia prawne: mjr mgr Marek Kruszka

Zajęcia z psychologiem: dr Robert Poklek

Zajęcia z bezpieczeństwa w ruchu drogowym: nadkom. Przemysław Czarnecki

Profilaktyka społeczna: podkom. Monika Rataj

Szkolenie kończy wydaniem stosownych dyplomów  dla wszystkich   uczestniczek programu ,,Bezpieczna Kobieta’’.

Uwagi:

Każdy uczestnik ubezpiecza się we własnym zakresie, oraz posiada aktualne i ważne badania lekarskie.

bezpieczna kobieta   2019 1a białe Tuła.