REKRUTACJA NA SEMESTR LETNI roku akademickiego 2018/2019

PWSZ w Kaliszu prowadzi rekrutację na studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne na kierunki:

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (studia 3 semestralne)
 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (studia 4 semestralne)

Terminarz rekrutacji:

 • rejestracja on-line: od 14 stycznia 2019 r. do 20 lutego 2019 r.
 • składanie kompletu dokumentów: do 20 lutego 2019 r.
 • ogłoszenie wyników: 21 lutego 2019 r.

Terminarz rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

Rekrutacja dodatkowa na studia stacjonarne (pierwszego stopnia, jednolite magisterskie oraz drugiego stopnia):

 • Rejestracja elektroniczna –  do 26.09.2018
 • Składanie kompletu dokumentów –  do 26.09.2018 do godz. 15.00
 • Testy kompetencyjne, rozmowy kwalifikacyjne – 27.09.2018 (Collegium Novum) – dotyczy kandydatów na specjalność zarządzanie biznesem międzynarodowym oraz kandydatów na studia II stopnia na kierunki: obronność państwa  oraz zarządzanie i dowodzenie(w zależności od ukończonego kierunku studiów I stopnia).
 • Ogłoszenie wyników – 28.09.2018

Rekrutacja dodatkowa na studia niestacjonarne (pierwszego stopnia, jednolite magisterskie oraz drugiego stopnia):

 • Rejestracja elektroniczna –  do 26.09.2018
 • Składanie kompletu dokumentów –  do 26.09.2018 godz. 15.00
 • Testy kompetencyjne – 17.09.2018, godz. 17.00 oraz 27.09.2018 – rekrutacja uzupełniająca (Collegium Novum) dotyczy kandydatów na studia II stopnia na kierunki: obronność państwa  oraz zarządzanie i dowodzenie (w zależności od ukończonego kierunku studiów I stopnia).
 • Ogłoszenie wyników – 28.09.2018

Terminarz rekrutacji (wraz z dokładnymi godzinami rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów) dostępny jest również na koncie kandydata w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.