Terminarz rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

Rekrutacja na studia stacjonarne (pierwszego stopnia, jednolite magisterskie oraz drugiego stopnia):

  • Rejestracja elektroniczna – od 01.06.2018 do 31.08.2018
  • Składanie kompletu dokumentów – od 01.06.2018 do 31.08.2018
  • Testy kompetencyjne, rozmowy kwalifikacyjne – 03.09.2018, godz. 11.00 (Collegium Novum)
  • Ogłoszenie wyników – 06.09.2018

Rekrutacja na studia niestacjonarne (pierwszego stopnia, jednolite magisterskie oraz drugiego stopnia):

  • Rejestracja elektroniczna – od 01.06.2018 do 14.09.2018
  • Składanie kompletu dokumentów – od 01.06.2018 do 14.09.2018
  • Testy kompetencyjne – 17.09.2018, godz. 17.00 (Collegium Novum)
  • Ogłoszenie wyników – 20.09.2018

Terminarz rekrutacji (wraz z dokładnymi godzinami rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów) dostępny jest również na koncie kandydata w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.