Ogłoszenia ogólne

DYŻUR mgr M. Jerzyk – Rajbiś W SEMESTRZE LETNIM 2018-2019: wtorki godz. 14.00 – 16.00


UWAGA!

W dniach 22.02 o godz. 11.00 – studenci stacjonarni i 23.02 o godz. 10.00 – studenci niestacjonarni w pok. 108 odbędzie się okresowe badanie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych. Na badanie należy się zgłosić z książeczką, wynikiem z sanepidu i skierowaniem na badanie (do odbioru w pok. 101).

Studenci bez ważnych badań: 27715, 28216, 27717, 27719, 25835


UWAGA !!!

Wszyscy studenci Wydziału Medycznego są zobowiązani do  złożenia kompletnie uzupełnionej karty okresowych osiągnięć do Dziekanatu (p. 126)

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.03.2019 r.

Stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego


Program Kariera 2018

Informacja dotyczy: studentów dziennych i zaocznych  pierwszego i drugiego roku studiów uzupełniających magisterskich , trzeciego roku studiów licencjackich lub inżynierskich oraz absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich

Rusza XV edycja Programu Kariera organizowanego przez Polską Radę Biznesu –organizację zrzeszającą właścicieli i kluczowych menedżerów największych polskich przedsiębiorstw oraz firm międzynarodowych działających w Polsce.

Program Kariera zapewnia studentom zdobycie nowych kompetencji i doświadczeń zawodowych poprzez  możliwość odbycia pełnopłatnych 2-3 miesięcznych praktyk w okresie wakacyjnym. Rekrutacja na staże w Programie Kariera trwa do 31 maja. W tym roku  studenci maja do wyboru 100 staży w 30 renomowanych firmach na terenie całej Polski.

Pełna informacja i oferta firm  dostępna na stronie www.programkariera.pl

Wszelkie zapytania proszę kierować do mgr Małgorzaty Spychalskiej ,adres mailowy:

m.spychalska@poczta.fm , kontakt osobisty: poniedziałek 13.15-15.14 p.48, Nowy Swiat4


 

Stacjonarne

Studenci studiów stacjonarnych!

Dział Socjalny informuje, że od 08.02.19 r. do 01 MARCA 2019 r. należy odebrać

DECYZJE POZYTYWNĄ
na rok akademicki 2018/2019 dotyczącą stypendium:

socjalnego

– dla osób niepełnosprawnych

rektora dla najlepszych studentów

Wydział Politechniczny – odbiór w Dziekanacie

Wydział Medyczny – odbiór w Dziekanacie

 Wydział Rehabilitacji i Sportu – odbiór w Dziekanacie

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych –w Dziale Socjalnym, pokój nr 45

Studenci studiów niestacjonarnych otrzymają decyzje pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru.


ROK AKADEMICKI 2018/2019

SEMESTR LETNI

STUDIA STACJONARNE

STUDIA PIERWSZEGO  STOPNIA

I ROK

I ROK 7 semestralne korekta 18.02

II ROK 7 semestralne

III ROK

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

I ROK

II ROK

SEMESTR ZIMOWY

STUDIA STACJONARNE

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

I ROK  korekta 08.10

I ROK_7 semestralne 

II ROK

II ROK_7 semestralne

III ROK korekta 08.10

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

I ROK 

II ROK

Pielęgniarstwo I rok studia drugiego stopnia

W dniu 22.02.2019 roku  zamiast wykładów z Edukacji zdrowotnej z dr V. Jachimowicz odbędą się wykłady z przedmiotu Pielęgnowanie pacjenta z ranami przewlekłymi z dr V. Cebulską.

Wykład z Edukacji zdrowotnej z dr V. Jachimowicz odbędzie się 29.03.2019 roku o godz. 15.00 – 19.00.


Uwaga pielęgniarstwo I rok 

W dniu 15.02.2019 roku o godz. 18.00 odbędzie się zaliczenie poprawkowe z Biochemii   z dr M. Chuchrackim.


Uwaga pielęgniarstwo I rok 7 semestralne

W dniu 15.02.2019 roku o godz. 17.00 odbędzie się zaliczenie poprawkowe z Biochemii   z dr M. Chuchrackim.


Uwaga pielęgniarstwo I rok 

W dniu 08.02.2019 roku o godz. 9.00 odbędzie się zaliczenie poprawkowe z Podstaw pielęgniarstwa  z dr V. Koźlak


Uwaga pielęgniarstwo I rok 

Uwaga pielęgniarstwo I rok 7 semestralne

W dniu 02.02.2019 roku o godz. 15.00 odbędzie się zaliczenie poprawkowe z Anatomii  z lek. M. Pietrzykiem.


Uwaga pielęgniarstwo I rok 7 semestralne

Uwaga pielęgniarstwo I rok 

W dniu 01.02.2019 roku o godz. 19.30 odbędzie się zaliczenie z Biochemii  z dr M. Chuchrackim.


Uwaga pielęgniarstwo II rok 

W dniu 12.02.2019 roku o godz. 14.00 odbędzie się egzamin poprawkowy z Chorób wewnętrznych i pielęgniarstwa internistycznego  z prof. J. Głuszkiem.


Uwaga pielęgniarstwo II rok 7 semestralne

W dniu 12.02.2019 roku o godz. 14.00 odbędzie się egzamin poprawkowy z Chorób wewnętrznych i pielęgniarstwa internistycznego  z prof. J. Głuszkiem.


Uwaga pielęgniarstwo II rok 

W dniu 15.02.2019 roku o godz. 10.00 odbędzie się egzamin poprawkowy z Geriatrii  i pielęgniarstwa geriatrycznego z dr V. Koźlak


Uwaga pielęgniarstwo II rok 7 semestralne

W dniu 01.02.2019 roku o godz. 17.00 odbędzie się egzamin z Chorób wewnętrznych i pielęgniarstwa internistycznego  z dr J. Rzempowską.


Uwaga pielęgniarstwo II rok 

W dniu 07.02.2019 roku o godz. 9.00 odbędzie się egzamin z Chorób wewnętrznych i pielęgniarstwa internistycznego   z dr J. Rzempowską.


Uwaga pielęgniarstwo II rok 7 semestralne

W dniu 12.02.2019 roku o godz. 13.00 odbędzie się egzamin poprawkowy z Chorób wewnętrznych i pielęgniarstwa internistycznego  z prof. J. Głuszkiem.


Uwaga pielęgniarstwo II rok 

W dniu 12.02.2019 roku o godz. 13.00 odbędzie się egzamin poprawkowy z Chorób wewnętrznych i pielęgniarstwa internistycznego  z prof. J. Głuszkiem.


 


Pielęgniarstwo III rok

HARMONOGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ


Pielęgniarstwo III rok

Studenci, którzy chcą odbywać praktykę zawodową z przedmiotu Opieka paliatywna w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, proszeni są o złożenie oświadczenia do dnia 4.01.2019 (do pok. 101)


Niestacjonarne

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.