dokumenty do obrony pracy dyplomowej

oświadczenie do pracy dyplomowej

wzór strony tytułowej pracy dyplomowej

karta zobowiązań studenta (obiegówka – uzupełnić imię,nazwisko, nr albumu i datę wystawienia) 

wytyczne i wymagania edytorskie prac dyplomowych

 

Pierwszy stopień

Zarządzanie III rok  rok akademicki 2017/18 egzamin dyplomowy – pytania:

Zarządzanie logistyką

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Administracja i zarządzanie publiczne

Bezpieczeństwo wewnętrzne III rok rok akademicki 2017/18  egzamin dyplomowy – pytania:

Wojskowość i edukacja obronna

Formacje umundurowane i uzbrojone

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne

Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa

Obronność Państwa III rok rok akademicki 2017/18  egzamin dyplomowy – pytania:

Obronność państwa

 

Drugi stopień

Zarządzanie i Dowodzenie II rok  rok akademicki 2017/18 egzamin dyplomowy – pytania:

Finanse i rachunkowość w zarządzaniu

Zarządzanie i dowodzenie w organizacjach publicznych

 

Obronność Państwa II rok  rok akademicki 2017/18 egzamin dyplomowy – pytania:

Obronność państwa