Plany studiów

I ROK

ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE II stopień studia stacjonarne 

ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE II stopień studia niestacjonarne 

I ROK

ZARZĄDZANIE studia stacjonarne  15.05

ZARZĄDZANIE studia niestacjonarne 15.05

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE studia stacjonarne 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE studia niestacjonarne 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE MODUŁY studia stacjonarne 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE MODUŁY studia niestacjonarne  

OBRONNOŚĆ PAŃSTWA studia stacjonarne

 

II ROK

ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE studia stacjonarne 

ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW studia stacjonarne 

ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW studia niestacjonarne 

ZARZADZANIE LOGISTYKĄ studia stacjonarne  

ZARZADZANIE LOGISTYKĄ studia niestacjonarne 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE studia stacjonarne 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – MODUŁY studia stacjonarne 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE studia niestacjonarne 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – MODUŁY studia niestacjonarne 

 

III ROK

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ studia stacjonarne 

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ studia niestacjonarne 

ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW studia stacjonarne 

ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW studia niestacjonarne 

ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE studia stacjonarne 

ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE studia niestacjonarne 

GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI studia stacjonarne 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – studia stacjonarne 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – MODUŁY-studia stacjonarne 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – studia niestacjonarne 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – MODUŁY-studia niestacjonarne