DYŻURY DZIEKANÓW WNSIH     09.10

konsultacje wykładowców     09.01

harmonogram rokuWNSIH 2018-2019    10.01Od  semestru letniego   roku akademickiego 2018/2019

zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych   kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne oraz Obronność państwa II stopień   odbywać się będą

na  ul.Poznańska 201-205 – budynek Collegium Oecologicum,   natomiast  kierunku Zarządzanie oraz Zarządzanie i dowodzenie II stopień pozostają na ul.Nowy Świat 4.

Zajęcia studiów niestacjonarnych dla  kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne  odbywać się będą na ul.Łódzkiej 149,

a dla  kierunków  Zarządzanie i  Zarządzanie i dowodzenie II stopień pozostają na ul.Nowy Świat 4SESJA POPRAWKOWA EGZAMINACYJNA dostępna jest w zakładce   OGŁOSZENIA

 STUDIA II STOPNIASTUDIA II STOPNIA     –  kierunek:   ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE  

STUDIA STACJONARNE 

I rok – 15.02

II rok –  15.02

 

SEMINARIUM MAGISTERSKIE

PROSEMINARIUM

   ………………………………………..

STUDIA NIESTACJONARNE

I rok   ZJAZD 1    15.02

II rok  ZJAZD 1    15.02

SEMINARIUM MAGISTERSKIE

II rok    ZJAZD 1  15.02

PROSEMINARIUM


STUDIA II STOPNIA  –   kierunek:    OBRONNOŚĆ PAŃSTWA 

STUDIA STACJONARNE

I rok –   15.02

podział na grupy    dot.I roku

II rok  – 15.02

seminarium magisterskie  

 II rok sem   -15.02

proseminariumSTUDIA I STOPNIA 

STUDIA I STOPNIA  –   kierunek:     BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

STUDIA STACJONARNE 

I rok – 15.02

podział na grupy (specjalności) dot. I roku

II rok  – 15.02

III rok – 15.02

SEMINARIUM DYPLOMOWE

III rok sem–  15.02

……………………….

STUDIA NIESTACJONARNE

 I rokZJAZD 1   15.02

 II rokZJAZD 1   15.02

III rokZJAZD 1    15.02

SEMINARIUM DYPLOMOWE


STUDIA I STOPNIA  –  kierunek:    ZARZĄDZANIE

STUDIA STACJONARNE 

I rok – 15.02

………

STUDIA NIESTACJONARNE

I rok   ZJAZD 1  15.02


STUDIA I STOPNIA  –  kierunek:    ZARZĄDZANIE– SEMINARIUM DYPLOMOWE

STUDIA STACJONARNE

III rok sem– 15.02

………………………………………………………..

STUDIA NIESTACJONARNE
 III  rokZJAZD 1   15.02


SPECJALNOŚĆ:      ZARZĄDZANIE PUBLICZNE


STUDIA STACJONARNE 

III rok – 15.02

……………………………………..

STUDIA NIESTACJONARNE

II rok  ZJAZD 1   15.02

 III rok  ZJAZD 1   15.02


SPECJALNOŚĆ:        ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA

STUDIA STACJONARNE

II rok –   15.02

III rok  – 15.02

……………………………………….

STUDIA NIESTACJONARNE

II rok   ZJAZD 1   15.02


SPECJALNOŚĆ:       ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ

STUDIA STACJONARNE

II rok  – 15.02

III rok –  15.02

STUDIA NIESTACJONARNE

II rok    ZJAZD 1   15.02

III rok  ZJAZD 1    15.02