Struktura

Władze wydziału

 • Dziekan dr Ryszard Maciejewski
 • Prodziekan dr inż. Piotr Czarnywojtek
 • Prodziekan dr inż. Radosław Pytliński

Katedry:

 • Katedra Mechaniki i Budowy Maszyn – Kierownik prof. dr hab. inż. Marian Dudziak
 • Katedra Elektrotechniki – Kierownik dr hab. inż. Krzysztof Pacholski
 • Katedra Informatyki – Kierownik prof. dr hab. inż. Andrzej Marciniak
 • Katedra Technologii Żywności i Żywienia Człowieka
 • Katedra Inżynierii Środowiska
 • Katedra Budownictwa – Kierownik dr hab. inż. Ryszard Sygulski

Działalność dydaktyczna

Realizowane kierunki studiów

WYDZIAŁ POLITECHNICZNY

 

studia I stopnia, inżynierskie, stacjonarne i niestacjonarne:

 • budownictwo (specjalność: energooszczędne budownictwo)
 • elektrotechnika (specjalności: automatyka i metrologia, elektroenergetyka, odnawialne źródła energii)
 • informatyka
 • inżynieria środowiska (specjalności: inżynieria ochrony środowiska, wentylacja i klimatyzacja)
 • mechanika i budowa maszyn (specjalności: obrabiarki sterowane numerycznie, technologia maszyn)
 • technologia żywności i żywienie człowieka

 

studia II stopnia, magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne:

 • inżynieria środowiska (specjalność: powietrze, woda i ścieki)
 • mechanika i budowa maszyn (specjalność: systemy pomiarowe i zarządzanie jakością)

Kontakt

Sekretariat Wydziału Politechnicznego

ul. Poznańska 201-205 (Collegium Mechanicum, pok. 126)

62-800 Kalisz

tel. 62 76 79 682

fax 62 76 79 581

e-mail h.warsiewicz@pwsz.kalisz.pl

 

Dziekanat Wydziału Politechnicznego

 

  poniedziałek     wtorek-czwartek
piątek   soboty zjazdowe  
 nieczynne  10.00-14.00 piątek niezjazdowy: 10.00-14.00
piątek zjazdowy: 10.00-15.00
 9.00-14.00
(dotyczy studiów niestacjonarnych)

ul. Poznańska 201-205 (Collegium Mechanicum, pok. 128)

62-800 Kalisz


Inżynieria środowiska

tel. 62 76 79 555
fax 62 76 79 555
email: i.starzonek@pwsz.kalisz.pl


Mechanika i budowa maszyn
Elektrotechnika

tel. 62 76 79 580
fax 62 76 79 555
email: a.ratajczyk@pwsz.kalisz.pl


Budownictwo
Informatyka

tel. 62 76 79 660
fax 62 76 79 555
email: m.jaskiewicz@pwsz.kalisz.pl