UWAGA STUDENCI

Od 11.06.2018 r. po zalogowaniu się do USOS jest możliwość wypełnienia ankiety oceniającej pracę nauczycieli akademickich.

Zachęcamy do wystawiania ocen wykładowcom.

Ankieta jest anonimowa.


Terminarz sesji egzaminacyjnej poprawkowej 2017/2018

sesja letnia EE stacjonarne

sesja letnia EE niestacjonarne

Dyżury wykładowców

Dyżury semestr zimowy 2018 19


UWAGA dyplomanci!

Do dnia 28.02.2018r. w dziekanacie Wydziału Politechnicznego należy złożyć następujące dokumenty:

  • indeks i kartę okresowych osiągnięć studenta wraz z wpisami za 7 semestrów studiów,
  • egzemplarz pracy dyplomowej drukowany dwustronnie w miękkiej oprawie (wraz z oryginałem tematu (karty) pracy dyplomowej, oświadczeniem dyplomanta oraz z podpisaną płytą zawierającą pracę dyplomową studenta przyklejoną do środka okładki),
  • dokumenty (tj. prośba o wyznaczenie terminu obrony, fiszka bibliograficzna),
  • dowód wpłaty za dyplom – 60 zł,
  • 4 zdjęcia do dyplomu w stroju galowym – format 4,5 x 6,5 (zdjęcia należy podpisać na odwrocie i złożyć w podpisanej kopercie).

Warunkiem złożenia podania do Dziekana o przedłużenie oddania pracy dyplomowej (maksymalny okres przedłużenia to 4 miesiące) jest złożenie w Dziekanacie indeksu wraz z wpisami za wszystkie semestry studiów.

Studenci, którzy do 28.02.2018r. nie złożą indeksów i prac dyplomowych bądź podań zostaną skreśleni z listy studentów!

Kolejne przedłużenie to podanie do Rektora PWSZ, które składa się w kancelarii na ul. Nowy Świat 4. Rektor, na wniosek studenta, w uzasadnionych przypadkach może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej o kolejne 4 miesiące. Podanie to także powinno zawierać opinię promotora.

Dziekanat Katedry Elektrotechniki

mgr Anna Ratajczyk

Budynek Collegium Mechanicum
ul. Poznańska 201-205, pok. 128
tel. (62) 76 79 580

Godziny otwarcia

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Piątek: 10:00 – 14:00

Piątek (zjazdowy): 10:00 – 15:00
Sobota (zjazdowa): 9:00 – 14:00

 


Druki dokumentów do obrony pracy inżynierskiej:

strona tytułowa pracy inżynierskiej

podanie o wyznaczenie egzaminu dyplomowego

oświadczenie dyplomanta

fiszka bibliograficzna

opinia promotora

opinia recenzenta


Druki do pobrania:

Podanie do Dziekana

Podanie do Rektora

Oświadczenie o rezygnacji ze studiów