Struktura

Władze wydziału

  • Dziekan: dr Arkadiusz Janiak
  • Prodziekan dr Piotr Szewczyk

Katedry

  • Katedra Fizjoterapii i Odnowy Biologicznej – dr hab. n. med. Grażyna Cywińska-Wasilewska
  • Katedra Wychowania Fizycznego i Sportu – Kierownik dr hab. Andrzej Krawański

 

Działalność dydaktyczna

Realizowane kierunki studiów

studia I stopnia, licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne:

  • wychowanie fizyczne

studia II stopnia, magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne:

  • wychowanie fizyczne w zdrowiu publicznym
  • fizjoterapia (studia jednolite 5-letnie)

Do pobrania

DOKUMENTY DO POBRANIA

WZORY PODAŃ

PODANIE DO DZIEKANA

PODANIE DO REKTORA

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI

 

EGZAMIN DYPLOMOWY

ZASADY DYPLOMOWANIA WRIS

OŚWIADCZENIE STUDENTA 1

OŚWIADCZENIE STUDENTA 2

PROTOKÓŁ KONTROLI ORYGINALNOŚCI PRACY

STRONA TYTUŁOWA

INFORMACJE DODATKOWE DO SUPLEMENTU

WNIOSEK O WYDANIE DYPLOMU I SUPLEMENTU W JĘZYKU OBCYM

OGŁOSZENIE DYPLOMANCI

 

OBIEGÓWKA

 

 

PYTANIA NA OBRONĘ

FIZJOTERAPIA

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

PRAKTYKI ZAWODOWE

FIZJOTERAPIA

SKIEROWANIE NA PRAKTYKI

POROZUMIENIE O PRAKTYKACH

 

DZIENNIK PRAKTYK

 

 

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

SKIEROWANIE NA PRAKTYKI– (dla każdych praktyk)

POROZUMIENIE – PRAKTYKI METODYCZNE

POROZUMIENIE – PRAKTYKI ŚRODOWISKOWE

POROZUMIENIE – PRAKTYKI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE

DZIENNIK PRAKTYKI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ – I STOPIEŃ

DZIENNIK PRAKTYKI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ – II STOPIEŃ

 

PRAKTYKI ŚRODOWISKOWE

 

Dziennik praktyki środowiskowej – licencjat

Dziennik praktyki środowiskowej MGR

 

PRAKTYKI METODYCZNE

INSTRUKCJA DLA STUDENTA

DZIENNIK PRAKTYK – PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY

DZIENNIK PRAKTYK – DRUGI ETAP EDUKACYJNY

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK

DZIENNIK PRAKTYK

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK  – dokumentacja dotycząca praktyk

1 strona tytułowa

2 Karta pracy praktykanta

3 program praktyki zawodowej IV etap WFmgr

4 dziennik praktyki – wzorzec

5 sprawozdanie z praktyki zawodowej

6 ocena szkolnego opiekuna praktyki

7 ocena końcowa z praktyki

Kontakt

Sekretariat Wydziału Rehabilitacji i Sportu

ul. Kaszubska 13, pok. 217

62-800 Kalisz

tel. 62 76 79 559

e-mail h.weber@pwsz.kalisz.pl

 

Dziekanat Wydziału Rehabilitacji i Sportu

  poniedziałek     wtorek-piątek
  soboty zjazdowe  
 nieczynne  10.00-14.00  9.00-14.00

ul. Kaszubska 13, pok. 214

62-800 Kalisz

tel. 62 76 79 574

e-mail k.glinkowska@pwsz.kalisz.pl


Władze Wydziału Rehabilitacji i Sportu

Dziekan: dr Arkadiusz Janiak a.janiak@pwsz.kalisz.pl

Prodziekan: dr Piotr Szewczyk p.szewczyk@pwsz.kalisz.pl