Struktura

Władze wydziału

  • Dziekan: dr Arkadiusz Janiak
  • Prodziekan dr Piotr Szewczyk

Katedry

  • Katedra Fizjoterapii i Odnowy Biologicznej – dr hab. n. med. Grażyna Cywińska-Wasilewska
  • Katedra Wychowania Fizycznego i Sportu – Kierownik dr hab. Andrzej Krawański

 

Działalność dydaktyczna

Realizowane kierunki studiów

studia I stopnia, licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne:

  • wychowanie fizyczne

studia II stopnia, magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne:

  • wychowanie fizyczne w zdrowiu publicznym
  • fizjoterapia (studia jednolite 5-letnie)

Kontakt

Sekretariat Wydziału Rehabilitacji i Sportu

ul. Kaszubska 13, pok. 217

62-800 Kalisz

tel. 62 76 79 559

e-mail h.weber@pwsz.kalisz.pl

 

Dziekanat Wydziału Rehabilitacji i Sportu

  poniedziałek     wtorek-piątek
  soboty zjazdowe  
 nieczynne  10.00-14.00  9.00-14.00

ul. Kaszubska 13, pok. 214

62-800 Kalisz

tel. 62 76 79 574

e-mail k.glinkowska@pwsz.kalisz.pl


Władze Wydziału Rehabilitacji i Sportu

Dziekan: dr Arkadiusz Janiak a.janiak@pwsz.kalisz.pl

Prodziekan: dr Piotr Szewczyk p.szewczyk@pwsz.kalisz.pl