DYŻUR:

dr I. Michniewicz – 21.02 – 15:45-17:45 (ul. Nowy świat 4a)

dr J. Raubo – 26.02 – 13:15-15:15 (ul. Kaszubska 13)

FIZJOTERAPIA I i II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 21.02 zajęcia z dr M. Maleszką zostają odwołane

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 23.02 o godzinie 8:00 odbędzie się poprawka egzaminu z fizykoterapii. Poprawkę poprowadzi Pani prof. G. Cywińska – Wasilewska

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 21.02 o godzinie 20:15 odbędą się poprawki z prof M. Pawlakiem

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego

OGŁOSZENIE O ZAPISACH NA WF

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! W dniu 19.02 o godzinie 9:45  ćwiczenia z przedmiotu kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z mgr P. Świerczakiem odbędą się wyjątkowo dla całego roku razem (Kampus u. Poznańska 201-205)

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 15.02 o godzinie 18:00 odbędą się wpisy z dr J. Raubo

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 13.02 o godzinie 17:45 lub w dniu 19.02 o godzinie 17:45 odbędą się poprawki z mgr B. Derwichem (u. Nowy Świat 4, pok 46)

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 13.02 o godzinie 10:30 odbędzie się poprawka z anatomii prawidłowej z prof J. Lewandowskim

UWAGA!!!

Do dnia 13.02 został wyznaczony termin składania podań o Indywidualna Organizację Studiów. Podania złożone po terminie nie będą rozpatrywane!!!

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 12.02 o godzinie 15:00 odbędą się poprawki z mgr P. Świerczakiem (Kampus ul. Poznańska 201-205)

 DYŻUR:  mgr A. Szewczyk – 31.01, 7.02 11:30-13:30  i 14.02 12:00-14:00 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA ZMIANA GODZINY!!!

W dniu 12.02 o godzinie 16:00 odbędzie się poprawka z przedmiotu psychologia rozwoju i kliniczna z dr J. Raubo

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 15.02 o godzinie 16:00 odbędą się poprawki z dr A. Maczasek (ul. Nowy Świat 4)

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA ZMIANA TERMINU!!!!

W dniu 7.02 o godzinie 14:00 odbędzie się egzamin z fizjologii człowieka z dr hab K. Domaszewską.

W dniu 11.02 o godzinie 14:00 odbędzie się poprawa egzaminu z fizjologii człowieka z dr hab K. Domaszewską

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 2.02. o godzinie 16:00 odbędą się poprawki z lek med M. Pietrzykiem

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 29.01 o godzinie 14:30 odbędzie się zaliczenie poprawkowe z przedmiotu nauka jazdy na wózku inwalidzkim z mgr Ł. Szymczakiem

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 15 i 16.01 zajęcia z języka angielskiego z mgr K. Kubasik zostają odwołane

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 21.01 o godzinie 10:00 odbędzie się zaliczenie z Masażu z mgr B. Madej – Dziechciarow, natomiast egzamin z w/w przedmiotu odbędzie się w dniu 4.02 o godzinie 11:00

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! W dniu 11.01 (piątek) o godzinie 9:00 odbędzie się poprawa zaliczenia z przedmiotu Doping w sporcie z prof J. Smorawińskim.

Natomiast o godzinie 10:00 odbędzie się seminarium dyplomowe z prof J. Smorawińskim

UWAGA!!!

W dniach 24.12-01.01 Sekretariat i Dziekanat Wydziału Rehabilitacji i Sportu będą NIECZYNNE

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 7.01 odbędą się odpracowane zajęcia z 18.12 z przedmiotu fizjoterapia ogólna z mgr A. Ordon – Lis, następująco: 9:30-11:00 gr 3; 11:00-12:30 gr 2; 12:30-15:30 gr 1 (dodatkowe zajęcia z 11.12)

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 18.12 zajęcia z przedmiotu fizjoterapia ogólna z mgr A. Ordon – Lis zostają odwołane

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

Zajęcia z przedmiotu Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z mgr A. Szewczyk z dnia 15.01 zostają przełożone na 23.01 (środa) następująco: 11:45-13:15 gr 1; 13:30-15:00 gr 2

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

Zajęcia z przedmiotu Gry i zabawy ruchowe dla gr 2 z mgr A. Szewczyk z dnia 15.01 zostają przełożone na 23.01 w godzinach 9:00-11:15

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 17.12 o godzinie 10:30 odbędzie się zaliczenie poprawkowe z przedmiotu higiena i epidemiologia z prof Ł. Pilaczyńską – Szcześniak

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 9.01 odbędą się odpracowane zajęcia z przedmiotu pierwsza pomoc przedmedyczna z lek M. Pietrzykiem, następująco: 8:00-9:30 gr 3; 9:45-11:15 gr 2; 11:45-13:15 gr 1

 

UWAGA!!!

W dniu 17.12 w godzinach 11:45-15:00 odbędą się godziny rektorskie. Pozostałe zaplanowane zajęcia odbywają się zgodnie z planem

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 17.12 ćwiczenia z przedmiotu fizjoterapia w chirurgii i onkologii z dr M. Sierakowskim zostają odwołane. Wykład odbędzie się zgodnie z planem.

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 11.12 zajęcia z przedmiotu pierwsza pomoc przedmedyczna z lek M. Pietrzykiem zostają odwołane

UWAGA STUDENCI!!

All together now!

Zaśpiewaj razem z nami!

Poszukujemy wokalistek/wokalistów oraz instrumentalistów do projektu świąteczno – muzycznego.

Zgłoszenia do wtorku (11.12.2018 r.)

Mail: justyna.wawrzkiewicz@wp.pl

Nie może Ciebie zabraknąć!!!

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 4.12 wykład z przedmiotu kształcenie ruchowe i metodyka ruchu z dr P. Szewczykiem zostaje odwołany. Wykład odbędzie się w dniu 12.12

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Zaplanowane zostały wykłady z przedmiotu fizjoterapia w chirurgii i onkologii z dr M. Sierakowskim:

16:30-19:30 (10.12)

16:30-18:45 (17.12, 14.01)

Ćwiczenia odbywały się będą zgodnie z planem

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

Wymienione osoby ZALICZYŁY kolokwium z wykładów z Anatomii prawidłowej: 28806, 28802, 28795, 28810, 28808, 28803, 28801. Pozostałe osoby otrzymały oceny niedostateczne

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 9.01 w godzinach 17:15-19:30 odbędzie się zaległy wykład z przedmiotu prawne podstawy fizjoterapii z mgr B. Derwichem

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 3.12 zajęcia z przedmiotu fizjoterapia w chirurgii i onkologii z dr M. Sierakowskim zostają odwołane

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 28.11 zajęcia z przedmiotu zdrowotne formy aktywności fizycznej osób dorosłych i starszych z mgr Ł. Szymczakiem zostają odwołane. Zajęcia odbędą się w dniu 19.12  w tych samych godzinach.

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

Zajęcia z przedmiotu biomechanika ogólna dla gr 2 z dnia 7.12 są przełożone na 6.12 w godzinach 17:30-19:45

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 23.11 zajęcia z przedmiotu biomechanika ogólna z prof. L. Dworakiem odbędą się następująco: 8:00-10:15 gr 1; 10:30-12:45 gr 2

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 24.11 o godzinie 14:00 odbędą się poprawki egzaminu z kinezjologii z dr T. Garsztką (3 termin)

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

Zajęcia z przedmiotu Kinezjologia z dr T. Garsztką z dni 12-14.12 zostają odwołane. Zajęcia odbędą się następująco:

28.11 (środa)

14:00-17:00 kinezjologia gr 2; 17:15-20:15 kinezjologia gr 1

29.11 (czwartek)

8:00-10:15 kinezjologia wykład; 10:30-12:45 gr 1; 13:00-15:15 gr 2

25.01 (piątek)

10:30-12:45 gr 2; 13:00-15:15 gr 1

Wykład z przedmiotu kinezyterapia z dr M. Maleszką z dnia 29.11 zostaje przełożony na 13.12 w godzinach 8:00-11:15

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 19.11 i 26.11 zajęcia z przedmiotu fizjoterapia w chirurgii i onkologii z dr M. Sierakowskim zostają odwołane

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

Zajęcia z przedmiotu Anatomia prawidłowa z prof. J. Lewandowskim z dnia 19.12 zostają przełożone na 28.11 – 10:00-12:15 wykład 12:15-15:15 ćwiczenia gr 1. Natomiast zajęcia z przedmiotu Psychologia rozwoju i kliniczna z dr J. Raubo z dnia 28.11 zostają przełożone na 19.12 – 11:45-13:15 gr 2 i 13:30-15:00 gr 2

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 13 i 14.11 zajęcia z mgr M. Zasiadłą zostają odwołane z powodu choroby prowadzącej

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE

W dniu 12.11 wszystkie zajęcia zostają odwołane. Zajęcia nie będą odpracowywane

 

UWAGA STUDENCI I ROK FIZJOTERAPIA

W dniu 14 listopada o godzinie 17.00 odbędzie się przemarsz w związku z Uroczystą Konferencją Naukową z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości na trasie Rektorat (ul. Nowy Świat 4) Urząd Miasta  (Rynek). Każda osoba uczestnicząca w przemarszu będzie miała zaliczone jedne zajęcia z wychowania fizycznego, potwierdzone wpisem na kartę zaliczenia przedmiotu.

ZAPRASZAMY do udziału!!!!

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

Zajęcia z przedmiotu podstawy treningu funkcjonalnego dla gr 1 z dnia 6.11 zostają przełożone na 11.12 w tych samych godzinach

UWAGA!!! Korekta planu, dotyczy języka angielskiego oraz anatomii topograficznej!!!

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

Zajęcia z przedmiotu fizjoterapia ogólna z mgr A. Ordon – Lis z dnia 6.11 zostają przełożone na 13.11 od godziny 13;15-14:45

DYŻURY:

Dziekan Wydziału dr Arkadiusz Janiak – wtorek 14:00-15:00 i środa 14:00-15:00 (ul. Kaszubska pok. 123)

Prodziekan Wydziału dr Piotr Szewczyk – wtorek 13:00-15:00 (ul. Kaszubska pok. 119)

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 6.11 zajęcia z kinezyterapii z mgr H. Popłonyk zostają odwołane. Zajęcia odbędą się w dniu 7.11 od 14:15-15:45

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 7.11 odbędą się odpracowane zajęcia z masażu z mgr B. Madej – Dziechciarow (za 22.10) 8:00-9:30 gr 2; 9:45-11:15 gr 3; 11:45-13:15 gr 1

 

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

Wykłady z przedmiotu filozofia i bioetyka z dr G. Matuszczakiem z dnia 7.11 zostają przełożone na na 21.11 i 5.12 (zajęcia odbędą się do godziny 17.45)

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

Zajęcia z przedmiotu podstawy treningu funkcjonalnego z mgr P. Świerczakiem dla gr 2 z dnia 31.10 zostają przełożone na 12.12 w godzinach 11:45-13:15

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

Zajęcia z przedmiotu nauka jazdy na wózku inwalidzkim z mgr Ł. Szymczakiem z dnia 8.11 i 15.11 zostają przełożone na 17.01 i 24.01

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 5.11 i 12.11 zajęcia z przedmiotu fizjoterapia w chirurgii i onkologii z dr M. Sierakowskim zostają odwołane

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 3.12 w godzinach 10;30-12:00 odbędą się odpracowane zajęcia z języka angielskiego dla gr 2 z mgr K. Kubasik (z dnia 31.10)

UWAGA!!!

Decyzją Rektora PWSZ w Kaliszu dzień 31 października ogłasza się DNIEM REKTORSKIM. Zajęcia z tego dnia zostaną odpracowane

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 14.11 odbędą się odpracowane zajęcia z przedmiotu Anatomia prawidłowa z prof. J. Lewandowskim, następująco: 10:00-12:15 wykład i 12:15-15:15 ćwiczenia gr 1

Zajęcia z przedmiotu psychologia rozwoju i kliniczna z dr J Raubo z dnia 14.11 zostają przełożone na 7.11 następująco: 11:45-13:15 gr 2 13:30-15:00 gr 1

Ponadto zajęcia z przedmiotu Psychologia rozwoju i kliniczna z dr J. Raubo z dnia 31.10 zostają przełożone na 8.11 (czwartek) 9:45-11:15 gr 1 i 13:30-15:00 gr 2

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 29.10 zajęcia z przedmiotu fizjoterapia w chirurgii i onkologii z dr M. Sierakowskim zostają odwołane

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 26.10 ćwiczenia z przedmiotu biomechanika ogólna dla gr 2 z prof L. Dworakiem odbędą się od godziny 8:00

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 24.10 zajęcia z prof. J. Lewandowskim zostają odwołane. termin odpracowania zajęć zostanie podany w najbliższym czasie

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 22.10 zajęcia z przedmiotu Fizjoterapia w chirurgii i onkologii z dr M. Sierakowskim zostają  odwołane

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 6.11 zajęcia z przedmiotu pierwsza pomoc przedmedyczna dla gr 2 z lek med M. Pietrzykiem zostają odwołane. Zajęcia odbędą się w dniu 13.11 w godzinach 8:00-9:30

UWAGA STUDENCI!!!

W dniu 31.10.2018 r. mija termin składania do Dziekanatu uzupełnionych indeksów i kart okresowych osiągnięć studenta

Władze Wydziału Rehabilitacji i Sportu zapraszają studentów i pracowników do udziału w Uroczystej Inauguracji roku akademickiego 2018/2019, która odbędzie się w dniu 15.10.2018 r. Zbiórka na placu przed Rektoratem ul. Nowy Świat 4, godzina 9:45 (uczestnictwo studentów I roku obowiązkowe)

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 12.10 w godzinach 8:30-10:45 odbędą się ćwiczenia i od 13:15-15;30 odbędzie się wykład z przedmiotu Anatomia prawidłowa z prof J. Lewandowskim (przełożone z dnia 7.11)

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 1.10 zajęcia z języka angielskiego z mgr K. Kubasik zostają odwołane

W dniu 12.10 o godzinie 10:30 odbędzie się poprawkowy egzamin dyplomowy u prof L. Dworaka – student 25354

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 5.10 ćwiczenia z biomechaniki ogólnej dla gr 2 odbędą się w godzinach 8:00-10:15

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 11.10 w godzinach 15:30-19:30 odbędzie się metodologia pracy licencjackiej z prof J. Smorawińskim, natomiast w dniu 12.10 w godzinach 11:00-15:00 odbędzie się seminarium dyplomowe z prof J. Smorawińskim

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Aktualizacja planu zajęć – zaplanowany został przedmiot Patologia ogólna, zmiany w planie zajęć

FIZJOTERAPIA I ROK

UWAGA!!! Aktualizacja planu zajęć, zmiana naniesiona na plan

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

OGŁOSZENIE O ZAPISACH NA WF

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

PODZIAŁ NA GRUPY ĆWICZENIOWE:

PODZIAŁ NA 2 GRUPY

PODZIAŁ NA 3 GRUPY

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 5.10 o godzinie 18:30 odbędą się poprawki z przedmiotu aspekty bólu w rehabilitacji z prof M. Pawlakiem

UWAGA STUDENCI!!!

Decyzją Dziekana Wydziału do dnia 6.10 wyznaczony został termin składania podań o Indywidualną Organizację Studiów.  Podania złożone po terminie nie będą rozpatrywane

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 3.10 o godzinie 13:00 odbędzie się dodatkowy egzamin z przedmiotu Anatomia prawidłowa z prof J. Lewandowskim (dotyczy osób, które nie mają oceny w II terminie)

FIZJOTERAPIA I i II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 21.09 w godzinach 12:00-13:00 odbędą się wszystkie poprawki z mgr A. Ordon – Lis

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 20.09 o godzinie 12:00 odbędzie się poprawka z przedmiotu Higiena i epidemiologia z prof Ł. Pilaczyńską – Szcześniak

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 20.09 o godzinie 11:00 odbędą się poprawki z fizykoterapii z prof A. Straburzyńską – Lupą

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 21.09 o godzinie 14:30 odbędą się poprawki z masażu z mgr B. Madej – Dziechciarow

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 18.09 o godzinie 14:30 odbędą się poprawki u prof M. Pawlaka

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 20.09 o godzinie 16:00 odbędą się poprawki z kinezjologii z dr T. Garsztką

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 20.09 o godzinie 17:30 odbędzie się poprawka egzaminu z Anatomii prawidłowej z prof J. Lewandowskim

 

Egzaminy dyplomowe – poprawkowe i zaległe – 20.09.2018 r.

Godz. 10.00 Przewodniczący Komisji: dr A. Janiak

Promotor: prof dr hab J. Skrętkowicz

Recenzent: dr hab. n. med. G. Cywińska-Wasilewska

25346

 

Godz. 10.20 Przewodniczący Komisji: prof. dr hab. J. Skrętkowicz

Promotor: dr hab. n. med. G. Cywińska-Wasilewska

Recenzent: dr hab. n med. A. Straburzyńska – Lupa

25923

 

Godz. 10.40 Przewodniczący Komisji: prof. dr hab. J. Skrętkowicz

Promotor: dr hab. n. med. A. Straburzyńska – Lupa   

Recenzent: dr hab. n. med. G. Cywińska-Wasilewska

25348

 

Godz. 11:00 Przewodniczący Komisji: dr hab. n. med. G. Cywińska-Wasilewska

Promotor: prof dr hab L. Dworak 

Recenzent: prof. dr hab. J. Skrętkowicz

25925
25354

 

Godz. 15.00 Przewodnicząca Komisji: dr R. Michniewicz
Promotor: dr hab. K. Domaszewska
                     Recenzent: prof dr hab A. Nowak

24370

 

FIZJOTERAPIA I i II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 21.09 o godzinie 14:00 odbędą się poprawki z kinezyterapii z mgr P. Brykowskim (Szpital ul. Poznańska)

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 20.09 o godzinie 13:00 odbędą się poprawki z fizjologii z dr hab K. Domaszewską

FIZJOTERAPIA I i III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 20.09 o godzinie 12:00 odbędą się poprawki z fizjoterapii ogólnej i fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu z prof G. Cywińska – Wasilewską

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 21.09 o godzinie 16:00 odbędzie się poprawka z Kinezyterapii z dr M. Maleszką

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 20.09 o godzinie 12:00 odbędą się poprawki egzaminu z przedmiotu Wychowanie zdrowotne i ekologiczne z prof A. Krawańskim

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 25.09 o godzinie 10:00 odbędą się poprawki z przedmiotu Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z mgr P. Świerczakiem (Kampus ul. Poznańska 201-205)

UWAGA STUDENCI!!!

W dniach 29-31.08 br. Dziekanat i Sekretariat Wydziału Rehabilitacji i Sportu będą NIECZYNNE

UNIJNE PRAKTYKI ZAWODOWE – II edycja

Informujemy, że Uczelnia otrzymała zgodę na przeprowadzenie unijnego programu „Program praktyk zawodowych w państwowych wyższych szkołach zawodowych”. Wszystkie osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa w programie proszone są o pilny kontakt z Wydziałowym Koordynatorem programu, przesyłając na poniższy mail: imię i nazwisko, kierunek studiów, numer telefonu.

Wydziałowy Koordynator Praktyk Unijnych – dr Piotr Szewczyk: psz.wlkp@poczta.fm

 

UWAGA!!! Dokumenty po obronie – dyplom, suplement, pozostałe dokumenty można będzie odbierać od dnia 2 sierpnia

 

 

W dniu 3.07 o godzinie 11:00 odbędą się poprawki u dr hab K. Domaszewskiej

DYŻUR: mgr A. Szewczyk – 3.07 – 12:00-14:00 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

FIZJOTERAPIA II  ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 3.07 o godzinie 12:30 odbędzie się egzamin poprawkowy z fizykoterapii z prof A. Straburzyńska – Lupą

 

 

W dniu 28.06 w godzinach 14;00-15:00 będzie można uzyskać wpisy z przedmiotu kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z dr A. Janiakiem (Kaszubska 13)

DYŻUR: mgr Ł. Szymczak 26.06 14:00-15:00 (Kaszubska 13)

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

Poniżej w linku harmonogram egzaminów dyplomowych w dniu 3.07

HARMONOGRAM EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 3.06 o godzinie 16:30 odbędzie się egzamin z kinezjologii z dr T. Garsztką

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 3 lipca odbędą się obrony prac dyplomowych. Szczegółowy harmonogram zostanie podany w najbliższym czasie

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

Studenci mający zaległości z przedmiotu wybrane sporty wodne osób niepełnosprawnych mogą odrobić zajęcia w dniu 16.06 od godziny 16:00 w Ośrodku Gwarek w Ślesinie

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 16.06 o godzinie 8:00 odbędą się poprawki z dr T. Garsztką (wszystkie zaległości z wcześniejszych semestrów)

 

 

DYŻUR: mgr A. Szewczyk – 19.06 i 26.06 w godzinach 14:00-16:00 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

DYŻUR: mgr Ł. Szymczak 19.06 w godzinach 15:00-16:00 (Kaszubska 13)

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 28.06 o godzinie 9:30 odbędzie się egzamin poprawkowy z przedmiotu Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z dr P. Szewczykiem

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

UWAGA!!! Egzamin z przedmiotu Wychowanie zdrowotne i ekologiczne z prof. A. Krawańskim zostaje przełożony na 21.06 o godzinie 15:30

FIZJOTERAPIA II i III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 29.06 o godzinie 15:00 odbędą się poprawki egzaminów (zaległe z wcześniejszych semestrów) z fizjologii z dr hab K. Domaszewską.

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 29.06 o godzinie 14:00 odbędzie się poprawa ćwiczeń z fizjologii człowieka z dr hab K. Domaszewską

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 21.06 o godzinie 11:00 odbędzie się poprawa egzaminu z przedmiotu Higiena i epidemiologia z prof Ł Pilaczyńską – Szcześniak

 

FIZJOTERAPIA, WYCHOWANIE FIZYCZNE

W dniu 12.06 o godzinie 16:00 odbędzie się dyżur mgra Ł. Szymczaka (Kaszubska 13)

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 12.06 o godzinie 10:30 odbędą się poprawki z ćwiczeń z przedmiotu Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z mgr P. Świerczakiem (3 termin)

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Zaplanowane zostały brakujące zajęcia z przedmiotu Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z dr A. Janiakiem. Zajęcia odbędą się w dniu 23.05 i 30.05, 6.06 następująco:

15:30-17:00 gr 1 i 17:15-18:45 gr 2

Ćwiczenia z Kinezyterapii z mgr T. Hofmańskim w w/w terminach odbędą się w godzinach 15:30-17:00 gr 3 i 17:15-18:45 gr 1

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 8.06 o godzinie 15:15 odbędą sie poprawki z biochemii z dr T. Podgórskim

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 8.06 o godzinie 15:15 odbędą sie poprawki z biochemii z dr T. Podgórskim

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 25.06 odbędzie się egzamin z kinezjologii z dr T. Garsztką. Godzina egzaminu zostanie podana w najbliższym czasie

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

Wykład z przedmiotu Kształcenie ruchowe  i metodyka nauczania ruchu z dr P. Szewczykiem z dnia 24.05 zostaje przełożony na 30.05 w godzinach 10:15-11;45

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 6.06 o godzinie 17:00 odbędzie się zaliczenie poprawkowe ćwiczeń z przedmiotu Higiena i epidemiologia z prof Ł. Pilaczyńską – Szcześniak.

W dniu 7.06 o godzinie 11:00 odbędzie się poprawka egzaminu z w/w przedmiotu

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

PYTANIA NA OBRONĘ

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 18.05 poprawki z dr T. Garsztką zostają odwołane. Kolejny termin poprawek zostanie podany w najbliższym czasie

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 17.05 zajęcia z przedmiotu Higiena i epidemiologia z prof Ł. Pilaczyńską – Szcześniak odbędą się od godziny 9:00

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 22.06 o godzinie 16:00 odbędzie się egzamin z Kinezyterapii z dr M. Maleszką

 

 

UWAGA STUDENCI!!!

W związku z odbywającymi się XVIII Kaliskimi Juwenaliami w dniu 18.05 od godziny 11:00 ustalone zostają „godziny rektorskie”

Pochód studentów ulicami miasta Kalisza wyruszy z dziedzińca Uczelni przy ul. Nowy Świat o godzinie 12:00, zbiórka na dziedzińcu o godzinie 11:35

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Zaplanowane zostały brakujące zajęcia z przedmiotu Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z dr A. Janiakiem. Zajęcia odbędą się w dniu 23.05 i 30.05, następująco:

15:30-17:00 gr 1 i 17:15-18:45 gr 2

Ćwiczenia z Kinezyterapii z mgr T. Hofmańskim w w/w terminach odbędą się w godzinach 15:30-17:00 gr 3 i 17:15-18:45 gr 1

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 17.05 ćwiczenia z przedmiotu Wychowanie zdrowotne i ekologiczne dla gr 2 odbędzie się w godzinach 15:00-17:15

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 14.06 odbędzie się egzamin z przedmiotu Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu z prof. G. Cywińską – Wasilewską, następująco:

12:30-14:00 – studia stacjonarne

15:00-16:30 – studia niestacjonarne

Poprawa w/w egzaminu odbędzie się w dniu 26.06, następująco:

12:30-14:00 – studia stacjonarne

15:00-16:30 – studia niestacjonarne

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 20.06 o godzinie 16:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu Anatomia prawidłowa z prof. J. Lewandowskim

W dniu 26.06 odbędzie się egzamin z przedmiotu Fizjoterapia ogólna z prof. G. Cywińską – Wasilewską, następująco:

11:00-12:30 – studia stacjonarne

15:00-16:30 – studia niestacjonarne

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 20.06 o godzinie 15:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu Wychowanie zdrowotne i ekologiczne z prof. A. Krawańskim

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

OGŁOSZENIE DYPLOMANCI

 

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 10.05 wykład z przedmiotu Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z dr P. Szewczykiem odbędzie się w godzinach 13:00-14:30

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 14.06 zajęcia z mgr A. Kubiaczykiem została odwołane. Zajęcia zostaną odpracowane następująco: Kinezyterapia 7.05 –  17:15-19:30 gr 3 i 14.05 – 14:45-17:00 gr 1. Terapia manualna w dniu 7.06 – 13:00-16:00 gr 3; 16:15-17:00 gr 1; 17:00-17:45 gr 2

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 22.05 i 29.05 zajęcia z anatomii prawidłowej z dr M. Kurpikiem zostają odwołane. Zajęcia zostaną odpracowane następująco: 27.04 (piątek) 15:45-18:00 gr 1  i 18:00-20:15 gr 2 i w dniu 17.05 (czwartek) 16:30-18:45 gr 1 i 18:45-21:00 gr 2

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Dotyczy zajęć w Jedlcu.

Uczelnia zapewnia transport do Jedlca, wyjazd sprzed budynku Collegium Medicum w dniu zajęć o godzinie 7:30, powrót z Jedlca o godzinie 14:15.

Prosimy o informację do sekretariatu wydziału, w sytuacji gdyby grupy dojeżdżały własnym transportem na zajęcia.

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 11.04 zajęcia z biofizyki z dr M. Steblecką zostają odwołane

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

Zajęcia z przedmiotu fizjologia człowieka z dr hab K. Domaszewską z dnia 16.04 zostają przełożone następująco: 19.04 w godzinach 8:00-10:15 wykład i ćwiczenia w dniu 4.06: 10:30-12:00 gr 1 i 12:15-13:45 gr 2

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 18.05 o godzinie 11:00 odbędą się poprawki z dr T. Garsztką – Kinezjologia, Kinezyterapia, Masaż (zaległości z wcześniejszych semestrów)

 

DYŻUR dr J. Raubo z dnia 5.04 zostaje przełożony na 9.04 w godzinach 11:00-13:00

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 16.04 odbędą się odpracowane zajęcia (za 19.03) z przedmiotu fizjologia człowieka z dr hab. K. Domaszewską, następująco: 8:00-10:15 wykład; 10:30-12:00 ćwiczenia gr 1; 12:15-13:45 ćwiczenia gr 2

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 16.04 wykład z przedmiotu anatomia prawidłowa z prof J. Lewandowskim odbędzie się w godzinach 14:00-19:15, ćwiczenia z przedmiotu kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z dr A. Janiakiem z w/w terminu zostają odwołane i odbędą się w innym terminie

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 22.03 wykład z przedmiotu Wychowanie zdrowotne i ekologiczne z prof A. Krawańskim odbędzie się w godzinach 9:30-11:00

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 20.03 zajęcia z języka angielskiego z mgr K. Kubasik zostają odwołane

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 17.03 o godzinie 11:30 odbędzie się poprawa egzaminu z Masażu z dr T. Garsztką

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 19.04 o godzinie 11:00 odbędzie się poprawka z egzaminu z fizykoterapii w prof A. Straburzyńską – Lupą (III termin)

FIZJOTERAPIA II i III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 16.03 o godzinie 17:15 odbędą się poprawki z przedmiotu Kinezjologia z dr T. Garsztką

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA !!! Korekta planu Fizjoterapia w pediatrii – pediatria ogólna z dr E. Samulak

Fizjoterapia w pediatrii – pediatria ogólna dr E. Samulak

ćwiczenia gr 1 9:45-12:00 (7.05, 14.05, 21.05) 9:45-11:15 (28.05, 4.06, 11.06)

gr 2 12:15-14:30 (7.05, 14.05, 21.05) 11:30-13:00 (28.05, 4.06, 11.06)

gr 3 14:45-17:00 (7.05, 14.05, 21.05) 13:15-14:45 (28.05, 4.06, 11.06)

Fizjoterapia w pediatrii – pediatria ogólna wykład

17:00-20:00 (14.05) 17:00-19:15 (21.05) 15:00-17:15 (4.06)

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 14.03 zajęcia z przedmiotu Psychologia rozwoju i kliniczna z dr J. Raubo zostają odwołane z powodu choroby prowadzącej

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 13.03 wykład z przedmiotu Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji z dr A. Maczasek zostaje odwołany. Termin odpracowania wykładu zostanie podany w najbliższym czasie

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 19.03 zajęcia z przedmiotu fizjologia człowieka z dr hab K. Domaszewską zostają odwołane. Termin odpracowania zajęć zostanie podany w najbliższym czasie

 

UWAGA

FIZJOTERAPIA !!!

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Termin złożenia do dziekanatu uzupełnionych indeksów oraz kart okresowych osiągnięć studenta mija w dniu

24 marca 2018 r.

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! W dniu 22.03 zajęcia z przedmiotu wychowanie zdrowotne i ekologiczne z prof A. Krawańskim odbędą się zgodnie z planem, tj. 9:45-11:15 wykład, 11:45-13:15 ćwiczenia gr 1 i 13;30-15:00 ćwiczenia gr 2

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE

W dniu 5.03 o godzinie 9:45 w Auli Collegium Medicum odbędzie się spotkanie studentów wszystkich roczników  w sprawie wyjazdów na Erasmusa. Spotkanie potrwa ok. 15-20 minut. Zachęcamy do licznego uczestnictwa!!!

 

 

Studenci studiów stacjonarnych!

Dział Socjalny informuje, że do 28 lutego 2018 r. należy odebrać

DECYZJE
na rok akademicki 2017/2018 dotyczącą stypendium:

socjalnego

– dla osób niepełnosprawnych

rektora dla najlepszych studentów

Wydział Politechniczny – odbiór w Dziekanacie

Wydział Medyczny – odbiór w Dziekanacie

Wydział Rehabilitacji i Sportu – odbiór w Dziekanacie

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych –w Dziale Socjalnym, pokój nr 45

Studenci studiów niestacjonarnych otrzymają decyzje pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru.

 

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Korekta planu – dotyczy przedmiotu Medycyna sportu i traumatologia z prof. J. Smorawińskim

W dniu 23.03 i 11.05 ćwiczenia z w/w przedmiotu zostają odwołane. Ćwiczenia odbędą się w dniu 22.03 następująco: 9:00-12:00 gr 1 i 12:15-15:15 gr 2

Wykład z dnia 22.03 zostaje przełożony na 11.05 w godzinach 9:00-13:00

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Zmiana godzin przedmiotu metodologia pracy licencjackiej z prof. J. Smorawińskim:

23.03 w godzinach 12:45-15:00 i 11.05 w godzinach 13:15-14:45

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!! Zmiana zajęć z przedmiotu Język niemiecki z mgr W. Maniewskim. Zajęcia odbywały się będą w czwartki, następująco: 8:00-10:15 (1.03, 8.03) 8:00-9:30 (15.03-14.06)

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W załączeniu lista, wg której odbędą się zapisy na przedmiot metodologia pracy licencjackiej w dniu 23.02 godzina 15:00:

LISTA

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Zajęcia z przedmiotu biofizyka z dr M. Steblecką z dnia 7.03 i 21.03 zostają odwołane.

Zajęcia odbędą się w następujących terminach: 13.03 i 27.03 (wtorki)

8:00-9:30 gr 1

9:45-11:15 gr 3

11:30-13:00 gr 2

aktualizacja w planie zajęć

FIZJOTERAPIA  STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 1.03 o godzinie 19:00 odbędą się poprawki z prof M. Pawlakiem

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!! Aktualizacja planu zajęć – dotyczy zajęć z przedmiotu anatomia prawidłowa z dr M. Kurpikiem

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 23.02 o godzinie 15:00 odbędą się zapisy do grup przedmiotu metodologia pracy licencjackiej. Przedmiot prowadziły będą następujące osoby:

– prof. J. Smorawiński

– prof. Ł. Pilaczyńska – Szcześniak

– prof. G. Cywińska – Wasilewska

– dr T. Garsztka

Zajęcia odbywały się będą wg następujących planów:

Prof. Ł. Pilaczyńska – Szcześniak 16:00-18:15 (1.03, 22.03, 12.04, 26.04, 16.05)

prof. G. Cywińska – Wasilewska 18:30-20:00 (2.03) 19:00-20:30 (23.03, 11.05) 17:30-19:00 (6.04) 18:15-20:30 (27.04)

17:45-20:45 (25.05)

Prof. J. Smorawiński 13:00-15:15 (9.03, 16.03) 14:00-16:15 (23.03) 8:00-9:30 (11.05) 12:15-14:30 (8.06)

Dr T. Garsztka 13:00-15:15 (3.03, 18.03) 14:45-17:00 (17.03) 8:00-10:15 (7.04) 16:30-18:45 (16.04)

Zapisy odbędą się wg średniej ocen w Dziekanacie Wydziału

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Zajęcia z przedmiotu kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z dr A. Janiakiem odbywały się będą w poniedziałki wg planu

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Zmiana terminu seminarium u Pani prof A. Straburzyńskiej – Lupy. Seminarium z dnia 12.04 zostaje przełożone na 19.04 w tych samych godzinach (zmiana w planie zajęć)

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

Od dnia 19.02 (poniedziałek) do 23.02 (piątek) na Kampusie PWSZ (ul. Poznańska 201-205) odbywać się będą zapisy do grup z wychowania fizycznego przedstawionego poniżej harmonogramu.

Każdy student ma obowiązek osobiście zapisać  się na wybrane przez siebie zajęcia.

OGŁOSZENIE O ZAPISACH NA WYCHOWANIE FIZYCZNE

PLAN ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

WPISY: DR J. Raubo – poniedziałek 12.02 –  11:00-13:00,  wtorek, środa 13:15-14:15 (Kaszubska 13)

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 12.02 poprawki z przedmiotu fizjologia wysiłku i kliniczna z dr hab K. Domaszewską odbędą się następująco:

15:00- zaliczenie cwiczeń

16:00 – poprawa egzaminu

DYŻUR: mgr Ł. Szymczak – 8.02 – 13:00-14:00 Kaszubska 13

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 14.02 o godzinie 11:30 odbędzie się poprawka zaliczenia z przedmiotu Psychologia rozwoju i kliniczna z dr J. Raubo

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 8.02 o godzinie 13:00 odbędą się poprawki z przedmiotu pierwsza pomoc przedmedyczna z lek M. Pietrzykiem

 

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 13.02 o godzinie 12:00 odbędą się poprawki z fizykoterapii z mgr H. Popłonyk (Szpital, ul. Poznańska)

W dniu 16.02 o godzinie 14:00 odbędą się poprawki z kinezyterapii z mgr P. Brykowskim (Szpital ul. Poznańska)

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 9.02 o godzinie 16:00 odbędzie się poprawka z kinezjologii z dr T. Garsztką

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 12.02 w godzinach 16:00-17:00 odbędą się poprawki z mgr B. Derwichem (Collegium Novum, Nowy Świat 4a. pok 48)

Wpisy w poniedziałki w godzinach 17:00-18:30

DYŻUR: mgr P. Świerczak dyżur z dnia 1.02 zostaje przełożony na 29.01 w godzinach 8:45-9:45 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 25.01 zajęcia z przedmiotu Gry i zabawy ruchowe z mgr A. Szewczyk zostają odwołane. Wpisy z przedmiotu odbędą się w dniu 30.01 w godzinach 13:00-15:00 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 8.02 o godzinie 15:00 odbędzie się egzamin poprawkowy z przedmiotu kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z dr P. Szewczykiem

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 24.01 w godzinach 10:15-11:30 odbędą się wpisy u mgr A. Kamińskiej – Wypchło

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA ZMIANA TERMINU!!!

W dniu 02.02 o godzinie 14;30 odbędzie się egzamin z przedmiotu Fizykoterapia z prof A. Straburzyńska – Lupą

Egzamin poprawkowy z w/w przedmiotu odbędzie się w dniu 15.02 o godzinie 15:00

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 02.02 o godzinie 14;30 odbędzie się uzupełniające zaliczenie z przedmiotu Bezpieczeństwo i higiena pracy z prof A. Nowak

UWAGA!!!

Osoby, które nie wzięły udziału w szkoleniu antykorupcyjnym w dniu 19.01 zobowiązane są  odbyć kurs szkoleniowy na platformie e-learningowej Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz dostarczyć certyfikat do Dziekanatu lub Sekretariatu Wydziału w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.01

https://www.szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl/

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 1.02 o godzinie 12;00 odbędzie się egzamin z masażu z mgr B. Madej – Dziechciarow

FIZJOTERAPIA II i III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 15.02 o godzinie 12;00 odbędą się poprawki z przedmiotu Higiena i epidemiologia i Żywienie w odnowie biologicznej z prof Ł. Pilaczyńską – Szcześniak

UWAGA STUDENCI!!!

Decyzją Dziekana Wydziału Rehabilitacji i Sportu do dnia 23.02 został wyznaczany termin składania podań o Indywidualną Organizację Studiów. Podania złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 23.01 o godzinie 14:30 odbędą się poprawki z egzaminu praktycznego z fizykoterapii

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 19.01 o godzinie 13:15 odbędzie się zaliczenie poprawkowe z kinezjologii i kinezyterapii z dr T. Garsztką

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 30.01 o godzinie 11:00 odbędzie się zaliczenie przedmiotu psychologia rozwoju i kliniczna z dr J. Raubo

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 19.01 o godzinie 15:30 odbędą się poprawki z przedmiotu kształcenie ruchowe i metodyka nauczania z mgr P. Świerczakiem 9Kampus, ul. Poznańska 201-205)

 

UWAGA STUDENCI!!!!

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 19.01 o godzinie 15:00 W Auli Collegium Medicum odbędzie się szkolenie antykorupcyjne.

Uczestnictwo w szkoleniu jest OBOWIĄZKOWE. Osoby, które nie będą uczestniczyły w szkoleniu nie zostaną dopuszczone do sesji egzaminacyjnej

 

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 5.02 odbędą się zaliczenia ćwiczeń i egzamin z przedmiotu fizjologia wysiłku i kliniczna z dr hab. K. Domaszewską, następująco:

13:00 – poprawa ćwiczeń

14:00 – egzamin stacjonarne

16:00 – egzamin niestacjonarne

W dniu 12.02 odbędą się poprawki ćwiczeń oraz egzaminu z przedmiotu fizjologia wysiłku i kliniczna z dr hab. K. Domaszewską, następująco:

13:00 – poprawa ćwiczeń

14:00 – poprawa egzaminu stacjonarne

16:00 – poprawa egzaminu niestacjonarne

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 01.02 odbędzie się egzamin z przedmiotu Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z dr P. Szewczykiem, następująco:

9:00 – studia stacjonarne

15:30 – studia niestacjonarne

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 12.01 wykłady z przedmiotu anatomia prawidłowa z prof J. Lewandowskim zostają odwołane

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 8.01 zajęcia z przedmiotu anatomia prawidłowa z prof. J. Lewandowskim zostają odwołane

W dniu 8.01 ćwiczenia z przedmiotu anatomia prawidłowa z dr M. Kurpikiem zostają odwołane

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!! Zaplanowane wykłady z przedmiotu kinezyterapia z dr M. Maleszką zostają odwołane. Wykłady zostaną zaplanowane dodatkowo w semestrze letnim

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 5.01 o godzinie 12:00 odbędzie się poprawa zaliczenia z przedmiotu doping w sporcie z prof. J. Smorawińskim

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 9.01 w godzinach 9:45-11:15 odbędą się ćwiczenia z przedmiotu Pierwsza pomoc przedmedyczna dla gr 2 z lek med. M. Pietrzykiem (z dnia 19.12)

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 16.01 o godzinie 14:30 odbędzie się egzamin praktyczny z fizykoterapii z mgr H. Popłonyk (Kaszubska 13)

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

Wykład z przedmiotu Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z dr P. Szewczykiem z wtorków zostaje przełożony na czwartek w godzinach 8:00-9:30 (21.12, 4.01, 11.01, 18.01)

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 9.01 zajęcia z przedmiotu Anatomia prawidłowa z dr M. Kurpikiem zostają odwołane. Zajęcia zostaną odpracowane w dniu 8.01, następująco: 16:45-18:15 gr 1 i 18:15-19:45 gr 2

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 14.12 o godzinie 13:00-14:00 odbędzie się spotkanie uzupełniające ze studentami, którzy nie zaliczyli przedmiotu ogólnouczelnianego – Doping w sporcie z prof. J. Smorawińskim

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! W dniu 20.12 odbędą się ćwiczenia z przedmiotu Sport osób niepełnosprawnych z mgr Ł. Szymczakiem następująco:

15:15-16:45 gr 1 i 16:45-18:15 gr 2 (ćwiczenia dla gr 2 w dniu 3.01 zostają odwołane)

W dniu 18.12 wykład z przedmiotu Sport osób niepełnosprawnych zostaje odwołany.

Wykłady odbędą się następująco: 3.01 16:30-18:45 i 10.01 16:30-18:00

 

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

Zajęcia z przedmiotu Zdrowotne formy aktywności fizycznej osób dorosłych i starszych z mgr Ł. Szymczakiem z dnia 22.11 zostają przełożone na 03.01 w tych samych godzinach

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

Niżej wymienione osoby nie zaliczyły zaliczenia z przedmiotu Żywienie w odnowie biologicznej: 26727, 27246. Poprawa odbędzie się w dniu 11.01.2018 roku (proszę o kontakt w tym dniu z Panią Profesor)

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 8.12 o godzinie 10:30-12:00 odbędą się odpracowane zajęcia (z dnia 29.11) z przedmiotu Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu dla gr 2 z mgr P. Świerczakiem

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Zajęcia z Kinezjologii z dr T. Garsztką z dnia 14-15.12 zostają przełożone na 18-19.01 następująco:

18.01

15:30-17:45 ćwiczenia gr 2

18:00-20:15 ćwiczenia gr 1

W dniu 18.01 w godzinach 14:45-16:15 ćwiczenia z Kinezyterapii z mgr P. Brykowskim odbędą się dla gr 1, natomiast dla gr 2 w dniu 25.01

19.01

9:00-12:15 wykład kinezjologia

14:15-16:30 ćwiczenia gr 1

16:45-19:00 ćwiczenia gr 2

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 8.12 zajęcia z przedmiotu Higiena i epidemiologia z prof. Ł. Pilaczyńską – Szcześniak odbędą się następująco: 8:00-11:15 wykład; 11:45-13:15 gr 1 i 13:30-15:00 gr 2

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 14.12 odbędą się odpracowane zajęcia z dnia 29.11 przedmiotu Psychologia rozwoju i kliniczna z dr J Raubo następująco: 11:45-13:15 wykład i 13:30-15:00 ćwiczenia gr 2

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 29.11 zajęcia z dr J. Raubo zostają odwołane. Termin odpracowania zajęć zostanie podany w najbliższym czasie

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 28.11 zajęcia z przedmiotu Pierwsza pomoc przedmedyczna z lek M. Pietrzykiem dla gr 1 zostają odwołane. Zajęcia zostaną odpracowane w dniu 5.12 w godzinach 8:00-9:30

 

 

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

Wykład z przedmiotu Sport osób niepełnosprawnych z mgr Ł. Szymczakiem z dnia 20.11 zostaje przełoóżny na 18.12 w tych samych godzinach

 

UWAGA!!!

Informujemy, że w dniu 25.11 upływa termin opłaty ubezpieczenia OC+NNW

UBEZPIECZENIE JEST OBOWIĄZKOWE!!! Należy opłacić w Dziekanacie pok. 218

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 19.12 ćwiczenia z przedmiotu Anatomia prawidłowa zostają odwołane. Zajęcia odbędą się w dniu 14.12 (czwartek) następująco: 15:45-17:15 gr 1 i 17:15-18:45 gr 2

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 17.11 o godzinie 15:15-16:00 odbędzie się zaliczenie wykładu ogólnouczelnianego – Doping w sporcie z prof. J. Smorawińskim

 

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

Wykład z Biochemii z prof. M. Pawlakiem z dnia 7.12 zostaje przełożony na 19.01 w godzinach 15:00-18:00

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 20.11 o godzinie 15:30 odbędzie się test z Informatyki (1 termin) z mgr A. Kamińską – Wypchło

Zajęcia z dnia 8.01 dla gr 2 zostają przełożone na 22.01

W dniu 13.11 zajęcia odbędą z w/w przedmiotu odbędą się w godzinach 15:00-18:00

Brakująca godzina zostanie odpracowana w dniu 11.12 – zajęcia do 20:15

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 30.11 zajęcia z przedmiotu Fizykoterapia dla gr 2 zostają odwołane. Zajęcia odbędą się w dniu 7.12 w godzinach 8:00-9:30

W dniu 16.11 zajęcia w w/w przedmiotu odbędą się w godzinach 8:30-11:30

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

Ćwiczenia z przedmiotu Fizjoterapia w odnowie biologicznej z dnia 13.11 zostają przełożone na 30.11, następująco: 9:45-11:15 gr 2 i 11:15-12:45 gr 1

 

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 16.11 ćwiczenia z Fizykoterapii z mgr A. Ordon – Lis dla gr 2 odbędą się w godzinach 8:30-11:30 (dodatkowo za 25.10)

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

Ćwiczenia z przedmiotu Informatyka odbywają się w godzinach 15:30-19:30

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 6.11 o godzinie 15:30 odbędzie się test z wykładów z przedmiotu Informatyka z mgr A. Kamińska – Wypchło

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniach 6.11-8.11 zajęcia z języka angielskiego z mgr K. Kubasik zostają odwołane

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Ćwiczenia z przedmiotu Fizjoterapia w odnowie biologicznej od dnia 6.11 poprowadzi w zastępstwie dr M. Maleszki – mgr A. Ordon Lis, według zamieszczonego planu

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 15.11 zajęcia z przedmiotu Fizjoterapia ogólna z mgr A. Ordon Lis dla gr 1 odbędą się w godzinach 11:45-14:45 (dodatkowo za 25.10)

 

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

Wykład z Fizykoterapii z prof. A. Straburzyńska – Lupą z dnia 8.12 zostaje przełożony na 4.01 w godzinach 10:00-14:00, ćwiczenia z przedmiotu Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z mgr P. Świerczakiem z dnia 4.01 zostają przełożóna na 1.12 w godzinach 10:30-12:00 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

Seminarium dyplomowe i metodologia pracy licencjackiej z prof. A. Straburzyńską – Lupą z dnia 8.12 zostaje przełożone na 4.01 następująco: 14:00-17:00 metodologia pracy licencjackiej i 17:00-20:00 seminarium dyplomowe

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 25.10 zajęcia z Fizjoterapii ogólnej z mgr A. Ordon  -Lis zostaja odwołane. Termin odpracowania zajęć zostanie podany w najbliższym czasie

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 25.10 zajęcia z Fizykoterapii z mgr A. Ordon – Lis zostają odwołane. Termina odpracowania zajęć zostanie podany w najbliższym czasie

 

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 25.10 zajęcia z Psychologii rozwoju i klinicznej z dr J. Raubo zostają odwołane z powodu choroby prowadzącej

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 26.10 zajęcia z przedmiotu Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu dla gr 1 z mgr P. Świerczakiem zostają odwołane. Zajęcia odbędą się w dniu 27.10 w godzinach 10:15-11:45 (Kampus ul. Poznańska). Zajęcia z przedmiotu Kinezyterapia dla gr 3 z mgr A. Kubiaczykiem rozpoczną się o godzinie 14:00-16:15

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 27.11 zajęcia z przedmiotu Informatyka z mgr A. Kamińską – Wypchło dla gr 2 zostają odwołane. Zajecia odbędą się w dniu 8.01 w tych samych godzinach

 

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 16.11 wykład ogólnouczelniany – Doping w sporcie z prof. J. Smorawińskim odbędzie się w godzinach 16:00-18:15, dodatkowe dwie godziny zaplanowane zostały w dniu 17.11 w godzinach 15:15-16:45

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

Wykład z przedmiotu Fizjoterapia w chirurgii i onkologii z dr M. Sierakowskim z dnia 23.10 zostaje przełożóny na 4.12 w tych samych godzinach

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 8.12 zajęcia z przedmiotu Higiena i epidemiologia z prof Ł. Pilaczyńską  -Szcześniak odbędą się następujaco:

8;00-9:30 wykłady

9:45-11:15 ćwiczenia gr 1

11:45-13:15 ćwiczenia gr 2

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

Zaplanowany został wykład Gry i zabawy ruchowe

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 6.12 zajecia z przedmiotu Prawne podstawy fizjoterapii z mgr B. Derwichem zostają odwołane. Zajecia odbędą się w dniu 13.12 w tych samych godzinach

 

FIZJOTERAPIA II i III ROK STUDIA STACJONARNE I

NIESTACJONARNE

W dniu 26.10 (czwartek) o godzinie 15:00 odbędą się poprawki egzaminów z Fizjoterapii ogólnej i Fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu z prof. G. Cywińska – Wasilewską

 

UWAGA

FIZJOTERAPIA !!!

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Termin złożenia uzupełnionych indeksów oraz kart okresowych osiągnięć studenta do rejestracji:

31 październik 2017 r.

 

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 16.10 odbędzie się Inauguracja Roku Akademickiego.

O godzinie 10:00 odbędzie się Msza Św. W kościele Parafii Św. Rodziny (na rogatce)

Od godziny 8:00 w szatni Rektoratu będzie można odebrać togę (student odbierając togę pozostawia legitymację studencką w depozyt)

Wymarsz orszaku z dziedzińca uczelni do kościoła zaplanowano na godzinę 9.45.

Po zakończeniu Mszy Św., chętnych studentów zapraszamy do auli Collegium Novum na uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2017/2018.

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 11.10 o godzinie 15:30 odbędą się poprawki z przedmiotu Fizjoterapia w kardiologii z prof. E. Straburzyńska – Migaj

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 5.10 o godzinie 11:30 (Dziekanat) odbędą się zapisy do grup metodologii pracy licencjackiej i seminarium (grupy prof. E. Straburzyńskiej – Migaj)

Zapisać będzie można się do:

  1. Prof. L. Dworaka
  2. Prof. J. Skrętkowicz

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

Zajęcia z Kinezyterapii z mgr P. Brykowskim dla gr 1 z dnia 13.10, zostają przełożone na 6.10 w tych samych godzinach

 

FIZJOTERAPIA II i III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 6.10 o godzinie 15:00 odbędzie się poprawa egzaminu z Fizykoterapii z prof. A. Straburzyńska – Lupą

 

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 11.10 w godzinach 11;00-13:00 lub 19:15-20:00 odbędą się poprawki z prof. M. Pawlakiem

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

w dniu 29 września 2017 r. w Sali Audytoryjnej im prof. Gerarda Straburzyńskiego nr 225 przy ul. Kaszubskiej 13, o godzinie 15:00 odbędzie się spotkanie Władz Wydziału Rehabilitacji i Sportu z osobami przyjętymi na I rok studiów

 

 

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE

 

OGŁOSZENIE O ZAPISACH NA ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PLAN ZAJĘC – WYCHOWANIE FIZYCZNE

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 23.02 zajęcia z dr M. Maleszką zostają odwołane

DYŻUR:

dr I. Michniewicz – 21.02 – 15:45-17:45 (ul. Nowy świat 4a)

dr J. Raubo – 26.02 – 13:15-15:15 (ul. Kaszubska 13)

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 23.02 o godzinie 8:00 odbędzie się poprawka egzaminu z fizykoterapii. Poprawkę poprowadzi Pani prof. G. Cywińska – Wasilewska

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 21.02 o godzinie 20:15 odbędą się poprawki z prof M. Pawlakiem

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 15.02 o godzinie 18:00 odbędą się wpisy z dr J. Raubo

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 13.02 o godzinie 17:45 lub w dniu 19.02 o godzinie 17:45 odbędą się poprawki z mgr B. Derwichem (u. Nowy Świat 4, pok 46)

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 13.02 o godzinie 10:30 odbędzie się poprawka z anatomii prawidłowej z prof J. Lewandowskim

UWAGA!!!

Do dnia 13.02 został wyznaczony termin składania podań o Indywidualna Organizację Studiów. Podania złożone po terminie nie będą rozpatrywane!!!

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 12.02 o godzinie 16:00 odbędą się poprawki z przedmiotu psychologia rozwoju i kliniczna z dr J. Raubo

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 12.02 o godzinie 15:00 odbędą się poprawki z mgr P. Świerczakiem (Kampus ul. Poznańska 201-205)

 DYŻUR:  mgr A. Szewczyk – 31.01, 7.02 11:30-13:30  i 14.02 12:00-14:00 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 15.02 o godzinie 17:00 odbędą się poprawki z dr A. Maczasek (ul. Nowy Świat 4)

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA ZMIANA TERMINU!!!!

W dniu 7.02 o godzinie 16:00 odbędzie się egzamin z fizjologii człowieka z dr hab K. Domaszewską.

W dniu 11.02 o godzinie 16:00 odbędzie się poprawa egzaminu z fizjologii człowieka z dr hab K. Domaszewską

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 2.02. o godzinie 16:00 odbędą się poprawki z lek med M. Pietrzykiem

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 18 i 19.01 zajęcia z przedmiotu anatomia prawidłowa z prof J. Lewandowskim zostają odwołane. Zajęcia zostaną zaplanowane w semestrze letnim

UWAGA!!!

W dniach 24.12-01.01 Sekretariat i Dziekanat Wydziału Rehabilitacji i Sportu będą NIECZYNNE

 

 

UWAGA STUDENCI!!

All together now!

Zaśpiewaj razem z nami!

Poszukujemy wokalistek/wokalistów oraz instrumentalistów do projektu świąteczno – muzycznego.

Zgłoszenia do wtorku (11.12.2018 r.)

Mail: justyna.wawrzkiewicz@wp.pl

Nie może Ciebie zabraknąć!!!

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 9.12 zajęcia z przedmiotu anatomia topograficzna z dr E. Samulak zostają odwołane

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 1.12 zajęcia z przedmiotu fizjoterapia w chirurgii i onkologii z dr M. Sierakowskim zostają odwołane

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 24.11 o godzinie 14:00 odbędą się poprawki egzaminu z kinezjologii z dr T. Garsztką (3 termin)

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 17.11 zajęcia z przedmiotu fizjoterapia w chirurgii i onkologii z dr M. Sierakowskim zostają odwołane

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 17.11 zajęcia z przedmiotu edukacja i promocja zdrowia z prof A. Krawańskim odbędą się w budynku Collegium Novum, przy ul. Nowy Świat 4a, sala nr 003

DYŻURY:

Dziekan Wydziału dr Arkadiusz Janiak – wtorek 14:00-15:00 i środa 14:00-15:00 (ul. Kaszubska pok. 123)

Prodziekan Wydziału dr Piotr Szewczyk – wtorek 13:00-15:00 (ul. Kaszubska pok. 119)

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 27.10 zajęcia z przedmiotu fizjoterapia w chirurgii i onkologii z dr M. Sierakowskim zostają odwołane

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 20.10 wykład z przedmiotu Zdrowotne formy aktywności fizycznej osób dorosłych i starszych z dr A. Janiakmiem odbędzie się od godziny 8:30 na hali tenisowej, Kampus ul. Poznańska 201-205

UWAGA STUDENCI!!!

W dniu 31.10.2018 r. mija termin składania do Dziekanatu uzupełnionych indeksów i kart okresowych osiągnięć studenta

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 5.10 o godzinie 18:30 odbędą się poprawki z przedmiotu aspekty bólu w rehabilitacji z prof M. Pawlakiem

UWAGA STUDENCI!!!

Decyzją Dziekana Wydziału do dnia 6.10 wyznaczony został termin składania podań o Indywidualną Organizację Studiów.  Podania złożone po terminie nie będą rozpatrywane

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 3.10 o godzinie 13:00 odbędzie się dodatkowy egzamin z przedmiotu Anatomia prawidłowa z prof J. Lewandowskim (dotyczy osób, które nie mają oceny w II terminie)

FIZJOTERAPIA I i II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 21.09 w godzinach 12:00-13:00 odbędą się wszystkie poprawki z mgr A. Ordon – Lis

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 20.09 o godzinie 12:00 odbędzie się poprawka z przedmiotu Higiena i epidemiologia z prof Ł. Pilaczyńską – Szcześniak

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 20.09 o godzinie 11:00 odbędą się poprawki z fizykoterapii z prof A. Straburzyńską – Lupą

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 21.09 o godzinie 14:30 odbędą się poprawki z masażu z mgr B. Madej – Dziechciarow

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 18.09 o godzinie 14:30 odbędą się poprawki u prof M. Pawlaka

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 20.09 o godzinie 16:00 odbędą się poprawki z kinezjologii z dr T. Garsztką

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 20.09 o godzinie 17:30 odbędzie się poprawka egzaminu z Anatomii prawidłowej z prof J. Lewandowskim

FIZJOTERAPIA I i II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 21.09 o godzinie 14:00 odbędą się poprawki z kinezyterapii z mgr P. Brykowskim (Szpital ul. Poznańska)

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 20.09 o godzinie 13:00 odbędą się poprawki z fizjologii z dr hab K. Domaszewską

FIZJOTERAPIA I i III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 20.09 o godzinie 12:00 odbędą się poprawki z fizjoterapii ogólnej i fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu z prof G. Cywińska – Wasilewską

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 21.09 o godzinie 16:00 odbędzie się poprawka z Kinezyterapii z dr M. Maleszką

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 20.09 o godzinie 12:00 odbędą się poprawki egzaminu z przedmiotu Wychowanie zdrowotne i ekologiczne z prof A. Krawańskim

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 25.09 o godzinie 10:00 odbędą się poprawki z przedmiotu Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z mgr P. Świerczakiem (Kampus ul. Poznańska 201-205)

UWAGA STUDENCI!!!

W dniach 29-31.08 br. Dziekanat i Sekretariat Wydziału Rehabilitacji i Sportu będą NIECZYNNE

UNIJNE PRAKTYKI ZAWODOWE – II edycja

Informujemy, że Uczelnia otrzymała zgodę na przeprowadzenie unijnego programu „Program praktyk zawodowych w państwowych wyższych szkołach zawodowych”. Wszystkie osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa w programie proszone są o pilny kontakt z Wydziałowym Koordynatorem programu, przesyłając na poniższy mail: imię i nazwisko, kierunek studiów, numer telefonu.

Wydziałowy Koordynator Praktyk Unijnych – dr Piotr Szewczyk: psz.wlkp@poczta.fm

 

UWAGA!!! Dokumenty po obronie – dyplom, suplement, pozostałe dokumenty można będzie odbierać od dnia 2 sierpnia

 

DYŻUR: mgr A. Szewczyk – 3.07 – 12:00-14:00 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

FIZJOTERAPIA II  ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 3.07 o godzinie 12:30 odbędzie się egzamin poprawkowy z fizykoterapii z prof A. Straburzyńska – Lupą

W dniu 28.06 w godzinach 14;00-15:00 będzie można uzyskać wpisy z przedmiotu kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z dr A. Janiakiem (Kaszubska 13)

DYŻUR: mgr Ł. Szymczak 26.06 14:00-15:00 (Kaszubska 13)

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

Poniżej w linku harmonogram egzaminów dyplomowych w dniu 3.07

HARMONOGRAM EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 3.06 o godzinie 16:30 odbędzie się egzamin z kinezjologii z dr T. Garsztką

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 3 lipca odbędą się obrony prac dyplomowych. Szczegółowy harmonogram zostanie podany w najbliższym czasie

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 23.06 o godzinie 10:00 odbędzie się zaliczenie przedmiotu Psychologia rozwoju i kliniczna z dr J. Raubo

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 16.06 o godzinie 8:00 odbędą się poprawki z dr T. Garsztką (wszystkie zaległości z wcześniejszych semestrów)

DYŻUR: mgr A. Szewczyk – 19.06 i 26.06 w godzinach 14:00-16:00 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

DYŻUR: mgr Ł. Szymczak 19.06 w godzinach 15:00-16:00 (Kaszubska 13)

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 28.06 o godzinie 9:30 odbędzie się egzamin poprawkowy z przedmiotu Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z dr P. Szewczykiem

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

UWAGA!!! Egzamin z przedmiotu Wychowanie zdrowotne i ekologiczne z prof. A. Krawańskim zostaje przełożony na 21.06 o godzinie 15:30

FIZJOTERAPIA II i III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 29.06 o godzinie 15:00 odbędą się poprawki egzaminów (zaległe z wcześniejszych semestrów) z fizjologii z dr hab K. Domaszewską.

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 29.06 o godzinie 14:00 odbędzie się poprawa ćwiczeń z fizjologii człowieka z dr hab K. Domaszewską

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

Zajęcia z przedmiotu terapia manualna z mgr A. Kubiaczykiem z dnia 16.06 zostają przełożone na 10.06 następująco:

8:45-10:15 gr 2 i 10:30-12:00 gr 1

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

Zajęcia z przedmiotu fizjoterapia ogólna z mgr A. Ordon – Lis z dnia 9.06 zostają przełożone na 8.06 w od godziny 18:30-20:45

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 17.06 odbędą się odpracowane zajęcia z przedmiotu fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu z mgr A. Ordon – Lis, następująco:

8:00-10:15 gr 1 i 10:30-12:45 gr 2

W dniu 8.06 odbędą się zajęcia z masażu z mgr B. Madej – Dziechciarow, następująco: 15:30-17:45 gr 1 i 18:00-20:15 gr 2

W dniu 15.06 odbędą się zajęcia z przedmiotu fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu z mgr A. Ordon – Lis, następująco: 15:30-17:45 gr 1 i 18:00-20:15 gr 2

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 25.06 odbędzie się egzamin z kinezjologii z dr T. Garsztką. Godzina egzaminu zostanie podana w najbliższym czasie

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 6.06 o godzinie 17:00 odbędzie się zaliczenie poprawkowe ćwiczeń z przedmiotu Higiena i epidemiologia z prof Ł. Pilaczyńską – Szcześniak.

W dniu 7.06 o godzinie 11:00 odbędzie się poprawka egzaminu z w/w przedmiotu

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

PYTANIA NA OBRONĘ

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 9.06 odbędzie się seminarium dyplomowe z prof J. Smorawińskim, a nie jak było podawane w planie z dr T. Garsztką

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 17.06 odbędą się odpracowane zajęcia z przedmiotu psychologia rozwoju i kliniczna z dr J. Raubo, następująco: 10:00-11:30 wykład i  11:45-13:15 ćwiczenia

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 18.05 poprawki z dr T. Garsztką zostają odwołane. Kolejny termin poprawek zostanie podany w najbliższym czasie

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 22.06 o godzinie 16:00 odbędzie się egzamin z Kinezyterapii z dr M. Maleszką

 

UWAGA STUDENCI!!!

W związku z odbywającymi się XVIII Kaliskimi Juwenaliami w dniu 18.05 od godziny 11:00 ustalone zostają „godziny rektorskie”

Pochód studentów ulicami miasta Kalisza wyruszy z dziedzińca Uczelni przy ul. Nowy Świat o godzinie 12:00, zbiórka na dziedzińcu o godzinie 11:35

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA!!! Zajęcia z przedmiotu Wybrane sporty wodne osób niepełnosprawnych w dniu 19.05 odbędą się w Gołuchowie w godzinach 9:30-17:00

 

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 14.06 odbędzie się egzamin z przedmiotu Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu z prof. G. Cywińską – Wasilewską, następująco:

12:30-14:00 – studia stacjonarne

15:00-16:30 – studia niestacjonarne

Poprawa w/w egzaminu odbędzie się w dniu 26.06, następująco:

12:30-14:00 – studia stacjonarne

15:00-16:30 – studia niestacjonarne

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 20.06 o godzinie 16:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu Anatomia prawidłowa z prof. J. Lewandowskim

W dniu 26.06 odbędzie się egzamin z przedmiotu Fizjoterapia ogólna z prof. G. Cywińską – Wasilewską, następująco:

11:00-12:30 – studia stacjonarne

15:00-16:30 – studia niestacjonarne

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 20.06 o godzinie 15:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu Wychowanie zdrowotne i ekologiczne z prof. A. Krawańskim

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

OGŁOSZENIE DYPLOMANCI

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 12.05 zajęcia z mgr A. Ordon – Lis zostają odwołane. Termin odpracowania zajęć zostanie podany w najbliższym czasie

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 22.04 zajęcia z przedmiotu psychologia rozwoju i kliniczna z dr J. Raubo zostają odwołane. Termin odpracowania zajęć zostanie podany w najbliższym czasie

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 18.05 o godzinie 11:00 odbędą się poprawki z dr T. Garsztką – Kinezjologia, Kinezyterapia, Masaż (zaległości z wcześniejszych semestrów)

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA!!! Ćwiczenia z przedmiotu Terapia manualna z mgr A. Kubiaczykiem odbywały się będą w budynku Collegium Medicum ul. Kaszubska 13 , a nie jak było podawane w Szpitalu

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA!!! Aktualizacja planu – zjazd 6 i 12

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 17.03 o godzinie 11:30 odbędzie się poprawa egzaminu z Masażu z dr T. Garsztką

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 19.04 o godzinie 11:00 odbędzie się poprawka z egzaminu z fizykoterapii w prof A. Straburzyńską – Lupą (III termin)

FIZJOTERAPIA II i III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 16.03 o godzinie 17:15 odbędą się poprawki z przedmiotu Kinezjologia z dr T. Garsztką

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA!! Aktualizacja planu – zjazd 6 i 9

UWAGA

FIZJOTERAPIA !!!

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Termin złożenia do dziekanatu uzupełnionych indeksów oraz kart okresowych osiągnięć studenta mija w dniu

24 marca 2018 r.

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA!!! Aktualizacja planów – zjazd 3 i 12

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W załączeniu lista, wg której odbędą się zapisy na przedmiot metodologia pracy licencjackiej w dniu 23.02 godzina 15:00:

LISTA

FIZJOTERAPIA  STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 1.03 o godzinie 19:00 odbędą się poprawki z prof M. Pawlakiem

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 23.02 o godzinie 15:00 odbędą się zapisy do grup przedmiotu metodologia pracy licencjackiej. Przedmiot prowadziły będą następujące osoby:

– prof. J. Smorawiński

– prof. Ł. Pilaczyńska – Szcześniak

– prof. G. Cywińska – Wasilewska

– dr T. Garsztka

Zajęcia odbywały się będą wg następujących planów:

Prof. Ł. Pilaczyńska – Szcześniak 16:00-18:15 (1.03, 22.03, 12.04, 26.04, 16.05)

prof. G. Cywińska – Wasilewska 18:30-20:00 (2.03) 19:00-20:30 (23.03, 11.05) 17:30-19:00 (6.04) 18:15-20:30 (27.04)

17:45-20:45 (25.05)

Prof. J. Smorawiński 13:00-15:15 (9.03, 16.03) 14:00-16:15 (23.03) 8:00-9:30 (11.05) 12:15-14:30 (8.06)

Dr T. Garsztka 13:00-15:15 (3.03, 18.03) 14:45-17:00 (17.03) 8:00-10:15 (7.04) 16:30-18:45 (16.04)

Zapisy odbędą się wg średniej ocen w Dziekanacie Wydziału

WPISY: DR J. Raubo – poniedziałek 12.02 –  11:00-13:00,  wtorek, środa 13:15-14:15 (Kaszubska 13)

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 12.02 poprawki z przedmiotu fizjologia wysiłku i kliniczna z dr hab K. Domaszewską odbędą się następująco:

15:00- zaliczenie cwiczeń

16:00 – poprawa egzaminu

DYŻUR: mgr Ł. Szymczak – 8.02 – 13:00-14:00 Kaszubska 13

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 14.02 o godzinie 11:30 odbędzie się poprawka zaliczenia z przedmiotu Psychologia rozwoju i kliniczna z dr J. Raubo

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 8.02 o godzinie 15:30 odbędą się poprawki z przedmiotu pierwsza pomoc przedmedyczna z lek M. Pietrzykiem

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 13.02 o godzinie 12:00 odbędą się poprawki z fizykoterapii z mgr H. Popłonyk (Szpital, ul. Poznańska)

W dniu 16.02 o godzinie 14:00 odbędą się poprawki z kinezyterapii z mgr P. Brykowskim (Szpital ul. Poznańska)

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 9.02 o godzinie 16:00 odbędzie się poprawka z kinezjologii z dr T. Garsztką

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 12.02 w godzinach 16:00-17:00 odbędą się poprawki z mgr B. Derwichem (Collegium Novum, Nowy Świat 4a. pok 48)

Wpisy w poniedziałki w godzinach 17:00-18:30

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 02.02 o godzinie 17:00 odbędzie się zaliczenie przedmiotu psychologia rozwoju i kliniczna z dr J. Raubo

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 24.01 w godzinach 10:15-11:30 odbędą się wpisy u mgr A. Kamińskiej – Wypchło

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA ZMIANA TERMINU!!!

W dniu 02.02 o godzinie 15:30 odbędzie się egzamin z przedmiotu fizykoterapia z prof A. Straburzyńską – Lupą

Egzamin poprawkowy z w/w przedmiotu odbędzie się w dniu 15.02 o godzinie 15:00

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA ZMIANA TERMINU!!!

W dniu 02.02 o godzinie 15:30 odbędzie się zaliczenie z przedmiotu bezpieczeństwo i higiena pracy z prof A. Nowak

 

UWAGA!!!

Osoby, które nie wzięły udziału w szkoleniu antykorupcyjnym w dniu 19.01 zobowiązane są  odbyć kurs szkoleniowy na platformie e-learningowej Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz dostarczyć certyfikat do Dziekanatu lub Sekretariatu Wydziału w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.01

https://www.szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl/

FIZJOTERAPIA II i III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 15.02 o godzinie 12:00 odbędą się poprawki z przedmiotu Higiena i epidemiologia i Żywienie w odnowie biologicznej z prof Ł. Pilaczyńską – Szcześniak

UWAGA STUDENCI!!!

Decyzją Dziekana Wydziału Rehabilitacji i Sportu do dnia 23.02 został wyznaczany termin składania podań o Indywidualną Organizację Studiów. Podania złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 19.01 o godzinie 13:15 odbędą się poprawki z kinezjologii i kinezyterapii z dr T. Garsztką

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 21.01 o godzinie 13;00-14:30 odbędzie się wykład z przedmiotu Psychologia rozwoju i kliniczna z dr J. Raubo

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 19.01 o godzinie 15:30 odbędą się poprawki z przedmiotu kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z mgr P. Świerczakiem (Kampus, ul. Poznańska 201-205)

 

UWAGA STUDENCI!!!!

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 19.01 o godzinie 15:00 W Auli Collegium Medicum odbędzie się szkolenie antykorupcyjne.

Uczestnictwo w szkoleniu jest OBOWIĄZKOWE. Osoby, które nie będą uczestniczyły w szkoleniu nie zostaną dopuszczone do sesji egzaminacyjnej

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 5.02 odbędą się zaliczenia ćwiczeń i egzamin z przedmiotu fizjologia wysiłku i kliniczna z dr hab. K. Domaszewską, następująco:

13:00 – poprawa ćwiczeń

14:00 – egzamin stacjonarne

16:00 – egzamin niestacjonarne

W dniu 12.02 odbędą się poprawki ćwiczeń oraz egzaminu z przedmiotu fizjologia wysiłku i kliniczna z dr hab. K. Domaszewską, następująco:

13:00 – poprawa ćwiczeń

14:00 – poprawa egzaminu stacjonarne

16:00 – poprawa egzaminu niestacjonarne

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 01.02 odbędzie się egzamin z przedmiotu Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu z dr P. Szewczykiem, następująco:

9:00 – studia stacjonarne

15:30 – studia niestacjonarne

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 12 i 13.01 wykłady z przedmiotu anatomia prawidłowa z prof J. Lewandowskim zostają odwołane

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA!!! Aktualizacja planów – zjazd 10 i 11

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA!! Aktualizacja planów – zjazd 10 i 12

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA!!! Zaplanowane wykłady z przedmiotu kinezyterapia z dr M. Maleszką zostają odwołane. Wykłady zostaną zaplanowane dodatkowo w semestrze letnim

 

FIZJOTERAPIA II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 12.01 o godzinie 15:30 odbędzie się egzamin praktyczny z fizykoterapii z mgr H. Popłonyk (Kaszubska 13)

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 10.12 odbędą się zajęcia z przedmiotu Biologia medyczna z dr J. Szczotkowskim (przełożone z dnia 18.11), następująco: 8:00-10:15 wykład; 10:30-12:45 ćwiczenia

 

UWAGA!!!

Informujemy, że w dniu 25.11 upływa termin opłaty ubezpieczenia OC+NNW

UBEZPIECZENIE JEST OBOWIĄZKOWE!!! Należy opłacić w Dziekanacie pok. 218

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA!!! Zmiana planu zjazd 6,8,9 – zaplanowane zajęcia z przedmiotu Fizjoterapia w odnowie biologicznej w zastępstwie poprowadzi mgr A. Ordon Lis

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 29.10 zajęcia z Psychologii rozwoju i klinicznej z dr J. Raubo zostają odwołane z powodu choroby prowadzącej

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniach 29.10, 19.11 zajecia z przedmiotu Fizjoterapia w odnowie biologicznej z Pania dr M. Maleszką zostaja odwołane

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA!!! Aktualizacja planu – zjazd 5 i 6

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 21.10 zajęcia z przedmiotu Anatomia prawidłowa z dr M. Janik Miling zostaja odwołane

 

FIZJOTERAPIA II i III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 26.10 (czwartek) o godzinie 15:00 odbędą się poprawki egzaminów z Fizjoterapii ogólnej i Fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu z prof. G. Cywińska – Wasilewską

 

UWAGA

FIZJOTERAPIA !!!

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Termin złożenia uzupełnionych indeksów oraz kart okresowych osiągnięć studenta do rejestracji:

31 październik 2017 r.

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 20.10 w godzinach 19:00-20:30 zaplanowana została metodologia pracy licencjackiej z prof J. Smorawińskim

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 15.10 zajęcia z przedmiotu Fizjoterapia w odnowie biologicznej z dr M. Maleszka zostają odwołane z powodu choroby prowadzącej

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 8.10 w godzinach 17:15-19:30 zaplanowane zostały ćwiczenia z przedmiotu Fizjoterapia w odnowie biologicznej z dr M. Maleszką

 

FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 11.10 o godzinie 15:30 odbędą się poprawki z przedmiotu Fizjoterapia w kardiologii z prof. E. Straburzyńska – Migaj

 

FIZJOTERAPIA II i III ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 6.10 o godzinie 15:00 odbędzie się poprawa egzaminu z Fizykoterapii z prof. A. Straburzyńska – Lupą

 

FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W dniu 11.10 w godzinach 11;00-13:00 lub 19:15-20:00 odbędą się poprawki z prof. M. Pawlakiem

 

FIZJOTERAPIA I ROK STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

w dniu 29 września 2017 r. w Sali Audytoryjnej im prof. Gerarda Straburzyńskiego nr 225 przy ul. Kaszubskiej 13, o godzinie 15:00 odbędzie się spotkanie Władz Wydziału Rehabilitacji i Sportu z osobami przyjętymi na I rok studiów