Warsztaty „Ja – Przedsiębiorca”

W ramach porozumienia pomiędzy Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego a PWSZ w Kaliszu organizowany jest cykl (3 spotkania) warsztatów dla studentów dotyczących budowania postaw przedsiębiorczych. 

Tematyka spotkań obejmować będzie zagadnienia związane ze wzmocnieniem motywacji uczestników do działania w celu zakładania własnej firmy, kwestie zdiagnozowania potrzeb klienta i pozyskania klienta, problem unikatowości produktu/usługi, sposobów finansowania inwestycji, zagadnień związanych z autoprezentacją i wystąpieniami publicznymi oraz prezentacje dwóch branżowych start-upów.

Terminy warsztatów: 10 maja, 17 maja, 24 maja, godz. 10.30, sala 112, Collegium Medicum

Informacje: tel. 62 76 79 520