Rektor
dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła, prof. PWSZ w Kaliszu

 

Prorektor ds. Finansów i Organizacji Uczelni
dr Jan Frąszczak

 

Prorektor ds. Badań i Rozwoju
dr hab. inż. Tomasz Kiczkowiak, prof. PWSZ w Kaliszu

 

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia
dr hab. inż. Andrzej Kołodziej, prof. PWSZ w Kaliszu

 

Kanclerz
mgr Kazimierz Matusiak

 

 

Władze Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych

       Dziekan dr Beata Wenerska
       Prodziekan dr Anna Ludwiczak
       Prodziekan dr Paweł Kamiński
  

Władze Wydziału Politechnicznego

     Dziekan dr Ryszard Maciejewski
     Prodziekan dr inż. Radosław Pytliński
     Prodziekan dr inż. Piotr Czarnywojtek

Władze Wydziału Medycznego

 

Władze Wydziału Medycznego

    Dziekan dr hab. n. med. Jacek Piątek, prof. PWSZ w Kaliszu
    Prodziekan ds. studenckich  dr n. med. Violetta Koźlak
    Prodziekan ds. organizacyjnych i badań naukowych dr n. med. Violetta Cebulska
    Prodziekan ds. kształcenia praktycznego i podyplomowego dr n. o zdr. Katarzyna Juszczak

Władze Wydziału Rehabilitacji i Sportu 

   Dziekan dr Arkadiusz Janiak
   Prodziekan dr Piotr Szewczyk

Władze Wydziału Medyczno-Społeczno-Technicznego we Wrześni

   Dziekan dr inż. Dariusz Kasprzak
   Prodziekan dr inż. Przemysław Borecki

Wydawnictwo Uczelniane

  Redaktor naczelna: dr Elżbieta Steczek-Czerniawska

Biblioteka

  Dyrektor dr Elżbieta Steczek-Czerniawska

Ośrodek Badań Regionalnych

   Kierownik dr hab. Krzysztof  Walczak, prof. PWSZ w Kaliszu   

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 

   Dyrektor mgr Małgorzata Spychalska

Międzywydziałowe Studium Języków Obcych

   Kierownik mgr Rafał Gaczyński

Międzywydziałowy Zakład Matematyki i Statystyki  

   Kierownik prof. dr hab. Mirosław Krzyśko

Europejskie Obserwatorium Nierówności Zdrowotnych  

   Kierownik prof. dr hab. n. med. Witold Zatoński

Pełnomocnicy Rektora

   prof. dr hab. n. med. Witold Zatoński – ds. międzynarodowych kontaktów naukowych
  dr Anna Maczasek – ds. jakości kształcenia
  mgr inż. Bartosz Spychalski – ds. systemu zarządzania jakością
  dr Aneta Pisarska – ds. kontroli zarządczej
  mgr Halina Warsiewicz – ds. osób niepełnosprawnych
  dr inż. Dariusz Kasprzak – ds. Informacji Patentowej i Ochrony Własności Intelektualnych
 

Koordynatorzy:

   dr Anna Matuszewska – Uczelniany Koordynator ds. Organizacji Studiów Podyplomowych
   dr Tatiana Manasterska – Uczelniany Koordynator Programu Erasmus +

PWSZ w Kaliszu zatrudnia fachowców znakomicie łączących umiejętności interpersonalne i wiedzę teoretyczną z doświadczeniem i kwalifikacjami zawodowymi. Co ważne, wszyscy nauczyciele akademiccy swoją wiedzę przekazują studentom w sposób praktyczny, a ich dorobek naukowy z zakresu różnorodnych dziedzin zapewnia wysoki poziom kształcenia.