• Dziekan dr inż. Dariusz Kasprzak
  • Prodziekan dr inż. Przemysław Borecki

Realizowane kierunki studiów

studia I stopnia, inżynierskie:

  • mechanika i budowa maszyn – studia stacjonarne i niestacjonarne

studia I stopnia, licencjackie:

  • pielęgniarstwo
    studia 6 semestralne  – stacjonarne
    studia 7 semestralne  – stacjonarne

Września
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej

Studia I stopnia niestacjonarne

Harmonogram roku akademickiego 2018 2019

Plan zajęć – Mechanika i Budowa Maszyn

I i II zjazd II semestr

I i II zjazd IV semestr

I i II zjazd VI semestr

 

 

 

Dziekanat Wydziału Medyczno-Społeczno-Technicznego we Wrześni

ul. Poznańska 201-205 (Collegium Mechanicum, pok. 128)

62-800 Kalisz

tel. 62 76 79 555

fax 62 76 79 555

 

  poniedziałek     wtorek-czwartek
piątek   soboty zjazdowe  
 nieczynne  10.00-14.00 piątek niezjazdowy: 10.00-14.00
piątek zjazdowy: 10.00-15.00
 9.00-14.00
(dotyczy studiów niestacjonarnych)

ul. Poznańska 201-205 (Collegium Mechanicum, pok. 128), 62-800 Kalisz
ul. Wojska Polskiego 2, 62-300 Września (tel.: 61 43 64 959)