• Dziekan dr inż. Dariusz Kasprzak
  • Prodziekan dr inż. Przemysław Borecki

Realizowane kierunki studiów

studia I stopnia, inżynierskie:

  • mechanika i budowa maszyn – studia stacjonarne i niestacjonarne

studia I stopnia, licencjackie:

  • pielęgniarstwo
    studia 6 semestralne  – stacjonarne
    studia 7 semestralne  – stacjonarne

Września
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej

Studia I stopnia niestacjonarne

Harmonogram roku akademickiego 2018 2019

Plan zajęć

 

 

 

Dziekanat Wydziału Medyczno-Społeczno-Technicznego we Wrześni

ul. Poznańska 201-205 (Collegium Mechanicum, pok. 128)

62-800 Kalisz

tel. 62 76 79 555

fax 62 76 79 555

 

  poniedziałek     wtorek-czwartek
piątek   soboty zjazdowe  
 nieczynne  10.00-14.00 piątek niezjazdowy: 10.00-14.00
piątek zjazdowy: 10.00-15.00
 9.00-14.00
(dotyczy studiów niestacjonarnych)

ul. Poznańska 201-205 (Collegium Mechanicum, pok. 128), 62-800 Kalisz
ul. Wojska Polskiego 2, 62-300 Września (tel.: 61 43 64 959)

sesja letnia 17 18 niestacjonarne Wrzesnia

 

UWAGA STUDENCI

Od 11.06.2018 r. po zalogowaniu się do USOS jest możliwość wypełnienia ankiety oceniającej pracę nauczycieli akademickich.

Zachęcamy do wystawiania ocen wykładowcom.

Ankieta jest anonimowa.