pokl

Kierownik projektu:
mgr Grzegorz Kryjom
tel.
e-mail:grzegorzkryjom@op.pl

Specjalista ds. rekrutacji:
mgr Anna Szymańska
tel. 62 76 79 520
e-mail: a.szymanska@pwsz.kalisz.pl

Specjalista ds. rozliczeń i sprawozdawczości:
mgr Żaneta Stanecka
tel. 62 76 79 511
e-mail:
z.garbarczyk@pwsz.kalisz.pl

O projekcie

Tytuł projektu

Z profesjonalnymi kompetencjami na rynek pracy

Cel projektu

Wzmocnienie praktycznych elementów kształcenia poprzez współpracę uczelni z pracodawcami  i przeprowadzenie dla 60 osób z kierunku Zarządzanie PWSZ w Kaliszu  staży zawodowych zgodnych z kierunkiem kształcenia oraz specjalistycznych szkoleń warsztatowych podnoszących kompetencje wymagane na rynku pracy.

Cele szczegółowe

  • Wyposażenie w okresie od października 2014 roku do lutego 2015 roku 60 osób w udokumentowane kompetencje interpersonalne, analityczne i w zakresie przedsiębiorczości poprzez przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń warsztatowych.
  • Wyposażenie w okresie od lutego 2015roku do czerwca 2015 roku 60 osób w udokumentowane kompetencje zawodowe oraz praktyczne umiejętności w zorganizowanej pracy zawodowej

Odbiorcy

Studenci III roku studiów stacjonarnych kierunku Zarządzanie PWSZ w Kaliszu

 

Ogłoszenia

Aktualne ogłoszenia dla studentów biorących udział w projekcie:

Ogłoszenie 11

W poniedziałek 15 czerwca o godz. 17.30 w Sali 006 Collegium Novum odbędzie się spotkanie dla osób, które jeszcze odbywają staż oraz dla osób, które ukończyły staż ale nie były na spotkaniu w dniu 25 maja. Obecność obowiązkowa.Ogłoszenie 10

W poniedziałek 25 maja o godz. 17.30 w sali 006 Collegium Novum odbędzie się spotkanie dla uczestników projektu, ktorzy ukończyli staże. Obecność obowiązkowa.

 


 

Ogłoszenie 9

Spotkanie informacyjne

W piątek 20.03.2015 o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie robocze i informacyjne dla wszystkich uczestników projektu. Obecność obowiązkowa.

 


Ogłoszenie 10
Informacja o pracy licencjackiej

Proszę o wypełnienie i dostarczenie do Biura Projektu pok. 39 Informacji o pracy licencjackiej (plik w załącznikach). Termin oddania sprawozdania to 31.03.2015r.

 

 


Ogłoszenie 8

 

Spotkanie informacyjne

W poniedziałek 19.01.2015 o godz.  11.15 w sali 006 odbędzie się spotkanie informacyjne  dla wszystkich uczestników projektu. Obecność obowiązkowa.


Ogłoszenie 7:

 

Harmonogram szkoleń – styczeń 2015 – uzupełnienie

(terminy dla pozostałych grup zostaną podane już wkrótce, prosimy sprawdzać aktualizacje ogłoszenia)

Data godzina sala Nazwa szkolenia grupa
09.01.2015 14.30-19.30 26 Zarządzanie łańcuchem dostaw Grupa 2
10.01.2015 8.00-16.00 002 Zarządzanie łańcuchem dostaw Grupa 2
15.01.2015

 

13.00-19.30 Zarządzanie łańcuchem dostaw Grupa 3
17.01.2015 8.00-14.30 002 Zarządzanie łańcuchem dostaw Grupa 3
22.01.2015

 

13.00-19.30 26 Zarządzanie łańcuchem dostaw Grupa 1
23.01.2015

 

13.00-18.45 26 Zarządzanie łańcuchem dostaw Grupa 1
29.01.2015

 

13.00-19.30 24 Zarządzanie łańcuchem dostaw Grupa 4
30.01.2015

 

13.00-18.45 24 Zarządzanie łańcuchem dostaw Grupa 4

Ogłoszenie 6

Ruszają kolejne szkolenia, których zaliczenie jest warunkiem dalszego uczestnictwa w projekcie.

Harmonogram szkoleń – styczeń 2015:

Data godzina sala Nazwa szkolenia grupa
07.01.2015 10.00-16.10 Komunikacja i umiejętności interpersonalne Grupa 4
07.01.2015 14.30-20.00 Aula im. Prof. Cz. Glinkowskiego Przedsiębiorczość a zarządzanie przedsiębiorstwem Grupa 3
08.01.2015 8.30-15.00 26 Zarządzanie projektami Grupa 4
08.01.2015 15.30-21.00 26 Komunikacja i umiejętności interpersonalne Grupa 4
09.01.2015 8.00- 14.30 26 Finanse przedsiębiorstw i biznesplan Grupa 4
09.01.2015 8.00-14.30 108 Zamówienia publiczne Grupa 3
09.01.2015 14.30-20.40 108 Przedsiębiorczość a zarządzanie przedsiębiorstwem Grupa 3
10.01.2015 13.00-20.00 003 Komunikacja i umiejętności interpersonalne Grupa 3
11.01.2015 9.00-14.30 26 Komunikacja i umiejętności interpersonalne Grupa 3
12.01.2015 8.00-17.00 25 Finanse przedsiębiorstw i biznesplan Grupa 1
12.01.2015 9.40-15.25 28 Zamówienia publiczne Grupa 3
13.01.2015 8.00-11.10 26 Finanse przedsiębiorstw i biznesplan Grupa 1
15.01.2015 15.00-21.00 28 Komunikacja i umiejętności interpersonalne Grupa 2
15.01.2015 8.30-15.00 34 Zarządzanie projektami Grupa 4
16.01.2015 8.00-13.30 103 Finanse przedsiębiorstw i biznesplan Grupa 4
16.01.2015 8.00-14.30 24 Zamówienia publiczne Grupa 1
16.01.2015 8.00-14.30 28 Komunikacja i umiejętności interpersonalne Grupa 2
19.01.2015 8.00-17.00 26 Finanse przedsiębiorstw i biznesplan Grupa 2
19.01.2015 9.40-15.25 42 Zamówienia publiczne Grupa 1
20.01.2015 8.00-11.10 103 Finanse przedsiębiorstw i biznesplan Grupa 2
21.01.2015 14.30-20.00 26 Przedsiębiorczość  a zarządzanie przedsiębiorstwem Grupa 2
23.01.2015 8.00-14.30 108 Zamówienia publiczne Grupa 4
23.01.2015 14.30-20.40 103 Przedsiębiorczość a zarządzanie przedsiębiorstwem Grupa 2
25.01.2015 11.20-17.05 42 Zamówienia publiczne Grupa 4
26.01.2015 8.00-17.00 108 Finanse przedsiębiorstw i biznesplan Grupa 3
26.01.2015 9.40-16.10 26 Zamówienia publiczne Grupa 2
27.01.2015 8.00-11.10 103 Finanse przedsiębiorstw i biznesplan Grupa 3
28.01.2015 8.00-13.45 24 Zamówienia publiczne Grupa 2

 

 


Ogłoszenie 5:

Studenci – uczestnicy projektu, którzy we własnym zakresie organizują pracodawcę, u którego będą odbywać staż, proszone są o dostarczenie do Biura Rekrutacji (pok.39) wypełnionego Oświadczenia pracodawcy w sprawie zobowiązania do przeprowadzenia stażu studenckiego (oświadczenie w zakładce: pliki do pobrania)


Ogłoszenie: 4

Podział na grupy na szkolenia w ramach projektu (link – plik pdf na dole strony)


Ogłoszenie: 3

Rusza pierwszy cykl szkoleń, których zaliczenie jest warunkiem dalszego uczestnictwa w projekcie.

Harmonogram szkoleń – grudzień 2014:

Data godzina sala Nazwa szkolenia grupa
14.12.2014 8.00-12.50 44 Zarządzanie zasobami ludzkimi Grupa 1
14.12.2014 14.00-19.30 20 Przedsiębiorczość a zarządzanie przedsiębiorstwem Grupa 1
14.12.2014 13.00-18.00 44 Zarządzanie zasobami ludzkimi Grupa 3
15.12.2014 8.00-12.50 108 Zarządzanie zasobami ludzkimi Grupa 1
16.12.2014 14.30-20.40 006 Przedsiębiorczość a zarządzanie przedsiębiorstwem Grupa 1
18.12.2014 8.00-12.50 004 Zarządzanie zasobami ludzkimi Grupa 3
18.12.2014 8.30-15.00 006 Zarządzanie projektami Grupa 1
19.12.2014 8.30-15.00 108 Zarządzanie projektami Grupa 2
20.12.2014 8.00-12.50 22 Zarządzanie zasobami ludzkimi Grupa 4
20.12.2014 8.30-15.00 20 Zarządzanie projektami Grupa 1
21.12.2014 8.00-12.50 22 Zarządzanie zasobami ludzkimi Grupa 4
21.12.2014 8.30-15.00 20 Zarzadzanie projektami Grupa 2
22.12.2014 8.00-16.10 25 Komunikacja i umiejętności interpersonalne Grupa 1
22.12.2014 8.00-12.50 24 Zarządzanie zasobami ludzkimi Grupa 2
22.12.2014 8.00-14.30 20 Przedsiębiorczość a zarządzanie przedsiębiorstwem Grupa 4
22.12.2014 8.30-15.00 22 Zarządzanie projektami Grupa 3
23.12.2014 8.00-12.00 25 Komunikacja i umiejętności interpersonalne Grupa 1
23.12.2014 8.00-12.50 24 Zarządzanie zasobami ludzkimi Grupa 2
23.12.2014 8.00-13.45 20 Przedsiębiorczość a zarządzanie przedsiębiorstwem Grupa 4
23.12.2014 8.30-15.00 22 Zarządzanie projektami Grupa 3

Ogłoszenie: 2

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie pt. „Z profesjonalnymi  kompetencjami na rynek pracy” 60 osób, w tym 45 kobiet i 15 mężczyzn.

 


Ogłoszenie: 1

W dniu 10 grudnia 2014 o godz.11.20 w sali zielonej Collegium Novum odbędzie się spotkanie dla wszystkich osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Obecność obowiązkowa.

 
Partnerzy

Pliki do pobrania
Projekt realizowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu w ramach podziałania 4.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”